Rich text editor -sovelluksen käyttäminen

Shopifyn rich text editorin avulla voit muotoilla verkkokaupassa näkyvää tekstiä.

Missä rich text editoria käytetään

Rich text editorin avulla voit lisätä tai muokata tekstiä esimerkiksi seuraavissa kaupan paikoissa:

HTML-sisällön lisääminen rich text editorin avulla

Rich text editorin avulla voit syöttää HTML-sisältöä blogijulkaisuihin, sivuille, tuotekuvauksiin ja kokoelmien kuvauksiin.

Voit tarkastella sisällön HTML-koodia rich text editorissa napauttamalla Näytä HTML -painiketta:

HTML-näkymässä voit tehdä sisältöön monia muutoksia käyttämällä rich text editoria. HTML-koodin avulla voit lisätä kuvia, videoita tai taulukoita sekä korjata asettelun ja sisällön ongelmia tai tyylitellä asettelua ja sisältöä.

Mediapienoisohjelman upottaminen

Jos haluat upottaa videon tai musiikkia pienoisohjelmana, sinulla täytyy olla videoon tai musiikkiin käyttöoikeudet jossakin palvelussa, kuten Youtube, Vimeo tai SoundCloud. Nämä palvelut luovat upotuskoodin, jonka voit kopioida ja liittää rich text editoriin Shopify adminissa.

Vaiheet:

 1. Etsi upotettavan median upotuskoodi:

 2. Valitse koko upotuskoodi napauttamalla koodia ja painamalla ctrl + A PC-tietokoneella tai command + A Mac-tietokoneella.

 3. Kopioi upotuskoodi painamalla ctrl + C PC-tietokoneella tai command + C Mac-tietokoneella.

 4. Napauta Shopify adminin rich text editorissa Näytä HTML -painiketta sen sisällön kohdalla, jota haluat muokata.

 5. Liitä upotuskoodi painamalla ctrl + V PC-tietokoneella tai command + V Mac-tietokoneella:

 6. Tallenna muutokset napauttamalla Tallenna sivulla, jota olet muokkaamassa.

Tekstin muotoileminen rich text editorilla

Muotoilu-painikkeen avulla voit nopeasti luoda kappaleita, otsikoita tai kappalelainauksia. Oikeiden muotoilu- ja otsikkotasojen käyttö auttaa ihmisiä ja hakukoneita verkkosivun sisällön lukemisessa.

Jos haluat valita tekstin muodon, korosta teksti ja napauta sitten Muotoilu-painiketta:

Muotoiluasetukset

 • Kohta

  Useimmat verkkosivun tekstisisällöt ovat kappaletekstiä. Kappaletekstin fonttikoko on yleensä 10-12 pistettä, mutta joissakin teemoissa käytetään eri fonttikokoja.

 • Otsikko (1-6)

  Otsikoita käytetään sisällön jäsentelemiseen. Käytettävissä on kuusi otsikkotasoa. Otsikko 1 on tärkein taso, ja otsikko 6 on vähiten tärkeä.

 • Blockquote

  Kappalelainauksen avulla näytetään tekstiä, joka on peräisin jostakin muusta lähteestä, esimerkiksi lainaus tai ote kirjasta tai verkkosivulta.

Tekstin lihavointi

Jos haluat lihavoida tekstiä, korosta teksti ja napauta Lihavoitu-painiketta:

Tekstin kursivointi

Jos haluat kursivoida tekstiä, korosta teksti ja napauta Kursivoitu-painiketta:

Luettelomerkeillä merkityn luettelon luominen

Jos haluat luoda luettelomerkeillä merkityn luettelon, napauta Luettelomerkeillä merkitty luettelo -painiketta:

Voit luoda luettelomerkeillä merkittyjä luettelon kohtia kirjoittamalla:

Jos haluat luoda uusia luettelon kohtia, paina enter- tai return-näppäintä. Voit lopettaa luettelon painamalla enter- tai return-näppäintä kahdesti.

Numeroidun luettelon luominen

Voit luoda numeroidun luettelon napauttamalla Numeroitu luettelo -painiketta:

Voit luoda numeroituja luettelon kohtia kirjoittamalla:

Jos haluat luoda uusia luettelon kohtia, paina enter- tai return-näppäintä. Voit lopettaa luettelon painamalla enter- tai return-näppäintä kahdesti.

Tekstin sisentäminen

Jos haluat sisentää kappaletta, napauta Sisennä-painiketta:

Jos sisennät kappaletta, sen vasemmalle puolelle jätetään marginaali.

Tekstin sisennyksen poistaminen

Jos haluat poistaa kappaleen sisennyksen, napauta Poista sisennys -painiketta:

Kappaleen sisennyksen poistaminen poistaa kaikki kappaleen sisennetyt marginaalit.

Tekstin tasaaminen

Jos haluat tasata tekstiä, valitse teksti, napauta Tasaus-painiketta ja valitse Vasen tasaus, Keskitys tai Oikea tasaus:

Tekstin värien muuttaminen rich text editorilla

Vaiheet:

 1. Korosta teksti ja napauta Väri-painiketta:

 2. Muuta korostetun tekstin väri napauttamalla jotakin väriä:

Tekstin taustavärien muuttaminen

Vaiheet:

 1. Korosta teksti ja napauta Väri-painiketta:

 2. Valitse Taustaväri...:

 3. Muuta korostetun tekstin taustaväri napauttamalla jotakin väriä:

Muotoilun poistaminen rich text editorissa

Voit poistaa tekstin tai kuvien muotoilun korostamalla sisällön ja napauttamalla sitten Poista muotoilu -painiketta:

Taulukoiden lisääminen rich text editorin avulla

Rich text editorin avulla voit lisätä blogijulkaisuihin, sivuille, tuotekuvauksiin ja kokoelmien kuvauksiin taulukoita. Taulukon luomisen jälkeen voit sijoittaa siihen tekstiä, kuvia tai jopa videoita.

Vaiheet:

 1. Napauta rich text editorissa Lisää taulukko -painiketta:

 2. Lisää taulukko napauttamalla Lisää taulukko:

  Tämä luo taulukon, jossa on yksi rivi ja yksi sarake.

Kun olet luonut taulukon, voit muuttaa taulukon rivejä ja sarakkeita napauttamalla uudelleen Lisää taulukko -painiketta:

 • Lisää rivi yläpuolelle: Jos haluat lisätä rivin yläpuolelle uuden rivin, aseta kohdistin riville ja napauta tätä painiketta.
 • Lisää rivi alapuolelle: Jos haluat lisätä rivin alapuolelle uuden rivin, aseta kohdistin riville ja napauta tätä painiketta.
 • Lisää sarake ennen: Jos haluat lisätä sarakkeen edelle uuden sarakkeen, aseta kohdistin sarakkeeseen ja napauta tätä painiketta.
 • Lisää sarake jälkeen: Jos haluat lisätä sarakkeen jälkeen uuden sarakkeen, aseta kohdistin sarakkeeseen ja napauta tätä painiketta.
 • Poista rivi: Aseta kohdistin riville, jonka haluat poistaa, ja napauta sitten tätä painiketta.
 • Poista sarake: Aseta kohdistin sarakkeeseen, jonka haluat poistaa, ja napauta sitten tätä painiketta.
 • Poista taulukko: Aseta kohdistin mihin tahansa taulukon kohtaan ja poista sitten koko taulukko napauttamalla tätä painiketta.

Linkkien lisääminen rich text editorin avulla

Rich text editorin avulla voit lisätä linkkejä (hyperlinkkejä) blogijulkaisuihin, sivuille, tuotekuvauksiin ja kokoelmien kuvauksiin. Voit lisätä linkkejä, jotka ohjaavat asiakkaita Shopify-verkkokaupan sivuille ja muille verkkosivuille. Voit myös lisätä linkkejä, jotka avaavat sähköpostiviestejä tai soittavat puheluja, jotta asiakkaat voivat ottaa sinuun yhteyttä.

Vaiheet:

 1. Korosta teksti tai kuva, jonka haluat muuttaa linkiksi.

 2. Napauta Lisää linkki.

 3. Syötä linkin URL-kohdeosoite Linkki kohteeseen -kenttään:

- Jos haluat luoda linkin ulkopuoliseen verkkosivuun, joka ei kuulu Shopify-kauppaan, kirjoita ensin http:// ja sitten verkko-osoite, esimerkiksi http://www.example.com. - Jos haluat osoittaa linkin Shopify-verkkokaupan sivulle, kirjoita lyhyt URL-osoite, esimerkiksi /collections/summer-collection. - Jos haluat luoda linkin, joka avaa sähköpostiviestin, kirjoita ensin mailto: ja sitten sähköpostiosoite, esimerkiksi mailto:example@example.com. - Jos haluat luoda linkin, joka soittaa puhelun, kirjoita ensin tel: ja sitten puhelinnumero, esimerkiksi tel:+0-123-456-7890.

 1. Syötä Linkin otsikko -kenttään lyhyt kuvaus linkistä.

 2. Valitse Avaa tämä linkki -valikosta, miten linkki avautuu:

- samassa ikkunassa: Linkki avataan käyttäjän nykyisessä selaimen välilehdessä tai ikkunassa. - uudessa ikkunassa: Linkki avataan uudessa selaimen välilehdessä tai ikkunassa.

 1. Voit muuntaa korostetun tekstin linkiksi napauttamalla Lisää linkki.

Sisäisten ja ulkoisten linkkien lisääminen rich text editorin avulla

Linkkejä Shopify-kaupan sivuille kutsutaan sisäisiksi linkeiksi. Voit luoda sisäisiä linkkejä lyhyiden URL-osoitteiden avulla. Esimerkiksi URL-osoite /collections osoittaa kaupan kokoelmat-sivulle.

Jos haluat osoittaa linkin verkkokaupan tietylle sivulle, kuten kokoelma- tai tuotesivulle, käytä URL-osoitteen muotoa /page-type/page-handle. Jos olet esimerkiksi luonut kokoelman nimeltä Summer Collection, voit osoittaa linkin kokoelmaan käyttämällä URL-osoitetta /collections/summer-collection.

Linkkejä Shopify-kaupan ulkopuolisille verkkosivuille kutsutaan ulkoisiksi linkeiksi. Ulkoiset linkit on syötettävä kokonaisuudessaan, ja niiden alku on aina http://.

Tiedoston linkin lisääminen sivun sisältöön

Kun olet lähettänyt tiedoston, voit linkittää sen sisältöön rich text editorissa, jotta sen voi ladata tuotteen tai kokoelman kuvauksesta, verkkosivulta tai blogijulkaisusta.

Vaiheet:

 1. Kopioi linkitettävän tiedoston URL-osoite.

 2. Napauta Shopify adminissa tuotetta, kokoelmaa, verkkosivua tai blogijulkaisua, johon haluat lisätä tiedoston.

 3. Syötä tai valitse linkin teksti rich text editorissa. Voit esimerkiksi lisätä linkin tekstiin PDF-kokotaulukon linkin, Click here to download our sizing chart.

 4. Valitse linkin teksti.

 5. Napauta Lisää linkki:

 6. Liitä linkitettävän tiedoston URL-osoite Linkki kohteeseen -kenttään.

 1. Napauta Lisää linkki. Linkitetty teksti näkyy rich text editorissa sinisenä ja alleviivattuna.

Kuvien lisääminen rich text editorilla

Voit lisätä kuvan kolmella eri tavalla käyttämällä rich text editoria. Nämä tavat ovat seuraavat:

 • lähetä kuvia
 • valitse tuotekuvista
 • käytä kuvan julkista URL-osoitetta.

Lähetä kuvia

Vaiheet:

 1. Napauta rich text editorissa Lisää kuva -painiketta:

 2. Napauta Lisää kuva -valintaikkunassa Lähetetyt kuvat -välilehteä.

 3. Napauta Lähetä tiedosto:

 4. Valitse tietokoneesta JPG- tai PNG-kuvatiedosto.

 5. Valitse napauttamalla kuva, jonka lähetit:

 6. Valitse Lisättävän koko -valikosta koko, jossa kuva näytetään. Jos haluat lisätä kuvan muuttamatta sen näyttökokoa, valitse Alkuperäinen.

 7. Lisää kuva rich text editoriin napauttamalla Lisää kuva.

Valitse tuotekuvista

Vaiheet:

 1. Napauta rich text editorissa Lisää kuva -painiketta:

 2. Napauta Lisää kuva -valintaikkunassa Tuotekuvat-välilehteä.

 3. Napauta kuvaa, jonka haluat lisätä:

  Jos et näe tuotekuvaa, jonka haluat lisätä, voit etsiä kuvaa muilta sivuilta käyttämällä nuolipainikkeita:

 4. Valitse Lisättävän koko -valikosta koko, jossa kuva näytetään. Jos haluat lisätä kuvan muuttamatta sen näyttökokoa, valitse Alkuperäinen.

 5. Lisää tuotekuva rich text editoriin napauttamalla Lisää kuva.

Käytä kuvan URL-osoitetta

Voit lisätä kuvan käyttämällä sen julkista URL-osoitetta seuraavasti:

 1. Napauta rich text editorissa Lisää kuva -painiketta:

 2. Napauta Lisää kuva -valintaikkunassa URL-välilehteä.

 3. Syötä kuvatiedoston julkisesti saatavilla oleva URL-osoite:

 4. Lisää kuva rich text editoriin sen alkuperäisessä koossa napauttamalla Lisää kuva.

Kuvan siirtäminen ja kuvakoon muuttaminen rich text editorissa

Kun olet lisännyt kuvan tuotteen tai kokoelman kuvaukseen, verkkosivulle tai blogiin, voit siirtää sen sisällössä toiseen paikkaan.

Vaiheet:

 1. Napauta Shopify adminissa tuotetta, kokoelmaa, verkkosivua tai blogijulkaisua, joka sisältää kuvan, jonka haluat siirtää tai jonka kokoa haluat muuttaa.

 2. Napauta kuvaa rich text editorissa.

 3. Tee muutokset:

- Voit siirtää kuvaa napauttamalla kuvaa ja vetämällä sen toiseen kohtaan Sisältö-kentässä. - Voit muuttaa kuvan kokoa napauttamalla ja vetämällä jotakin kulmista.

 1. Valitse Tallenna.

Kuvan muokkaaminen rich text editorissa

Rich text editorissa voit muuttaa kuvan kokoa, tekstin rivitystä ja kuvan tasausta. Voit myös muokata kuvan URL-osoitetta tai lisätä tai muokata kuvan vaihtoehtoista tekstiä.

Vaiheet:

 1. Avaa Muokkaa kuvaa -valintaikkuna kaksoisnapauttamalla kuvaa rich text editorissa.

 2. Muokkaa kuvaa koko- ja tasausasetusten avulla:

- Jos haluat muuttaa kuvan kokoa, valitse kokoasetus. - Jos haluat vaihtaa kuvan, valitse kuvan uusi URL-osoite. - Jos haluat parantaa verkkokaupan hakukoneoptimointia ja esteettömyyttä, lisää tai muokkaa kuvan vaihtoehtoista tekstiä. - Jos haluat lisätä välin, syötä pikselimäärä, jonka verran haluat lisätä väliä kummallekin puolelle. - Jos haluat muuttaa kuvan tasausta, valitse sopiva tasaus kuvakkeista, jotka kuvaavat vasenta tasausta, keskitystä ja oikeaa tasausta. - Jos haluat lisätä tekstin rivityksen, valitse Rivitä teksti kuvan ympärille.

 1. Tallenna muutokset napauttamalla Muokkaa kuvaa.

Videoiden lisääminen rich text editorin avulla

Rich text editorin avulla voit lisätä tai upottaa videoita blogijulkaisuihin, sivuille, tuotekuvauksiin ja kokoelmien kuvauksiin.

Jos haluat upottaa luomasi videon, sinun on ensin lähetettävä se videoiden suoratoistosivustolle, kuten YouTubetai Vimeo.

Vaiheet:

 1. Kopioi videon URL-osoite painamalla ctrl + C PC-tietokoneella tai command + C Mac-tietokoneella.

 2. Siirry Embed Responsively -palveluun. Embed Responsively on työkalu, josta saat parannellun upotuskoodin videollesi.

 3. Valitse Embed Responsively -palvelussa videosivusto, jossa video sijaitsee.

 4. Liitä aiemmin kopioimasi videon URL-osoite Embed Responsively -palvelun Page URL (Sivun URL) -kenttään painamalla ctrl + V PC-tietokoneella tai command + V Mac-tietokoneella.

 5. Napauta Embed (Upota). Embed Responsively luo sinulle upotuskoodin.

 6. Jos video on YouTubesta etkä halua, että videon päättyessä näytetään vastaavia videoita, etsi videon URL-osoite upotuskoodista ja kopioi ja liitä loppuun ?rel=0 lainausmerkkien sisälle:

 7. Kopioi kaikki Embed code (Upotuskoodi) -kentässä oleva koodi.

 8. Napauta Shopify adminissa rich text editorin Lisää video -painiketta:

 9. Liitä upotuskoodi Lisää video -valintaikkunan kenttään.

 10. Napauta Lisää video.

 11. Kun olet valmis, tallenna muokatun kohteen muutokset napauttamalla Tallenna.

Äänitiedostojen lisääminen rich text editorin avulla

Rich text editorin avulla voit lisätä tai upottaa äänitiedostoja blogijulkaisuihin, sivuille, tuotekuvauksiin ja kokoelmien kuvauksiin.

Vaiheet:

 1. Valitse Shopify administa Asetukset ja valitse sitten Tiedostot.

 2. Lähetä äänitiedosto, jonka haluat lisätä tai upottaa kauppaan, napauttamalla Lähetä tiedostoja.

 3. Avaa Verkkokauppa-osasta sen sivun tai blogijulkaisun rich text editor, jossa haluat käyttää äänitiedostoa.

 4. Upota soitin sivulle kopioimalla koodi <div id="player"><audio controls="controls"> ja liittämällä sitten koodi rich text editoriin.

 5. Kopioi seuraava koodi:

  <source src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0220/2378/files/example.mp3" type="audio/mpeg" /></div>

  Liitä tämä koodi rich text editoriin soittimen koodin perään ja korvaa sitten https://cdn.shopify.com/s/files/1/0220/2378/files/example.mp3 sillä URL-osoitteella, jonka loit äänitiedostolle, kun lähetit sen Shopify-palveluun. Voit etsiä äänitiedoston URL-osoitteen milloin tahansa Tiedostot-sivulta.

 6. Valitse Tallenna.

 7. Napauta Näytä, jos haluat varmistaa, että äänitiedosto toistetaan oikein.

Sisäisten kommenttien lisääminen tai poistaminen rich text editorissa

Voit käyttää kommenttitunnisteita <!-- ja --> sisäiselle tekstille, jota et halua julkaista kaupassa.

Vaiheet:

 1. Napauta rich text editorissa Näytä HTML -painiketta.

 2. Lisää sisäinen kommentti lisäämällä tunnisteet <!-- ja --> sen tekstin ympärille, jonka haluat pitää piilotettuna. Esimerkiksi: <!--yourtext-->.

 3. Valitse Tallenna.

Kommenttitunnisteiden sisällä olevat HTML-tunnisteet tallennetaan sisäisenä tekstinä. Jotta HTML-tunnisteet toimisivat oikein, sinun on poistettava kommenttitunnisteet <!-- ja --> niiden ympäriltä.

Kommenttitunnisteiden poistaminen

Missä rich text editoria käytetään

Tällä hetkellä voit käyttää Shopify-sovelluksen rich text editoria, jos haluat lisätä kuvauksia tuotteisiin. Jos haluat lisätä tekstiä sivuille, blogeihin tai kokoelmiin, sinun täytyy lisätä teksti Shopify administa verkkoselaimessa.

Tekstin muotoileminen rich text editorilla

Rich text editorin avulla voit muokata tekstiä monella eri tavalla:

 • Tekstin lihavointi
 • Tekstin kursivointi
 • Alleviivaa tekstiä
 • Tekstin tasaaminen
 • Luo luetteloita

Tekstin lihavointi

Jos haluat lihavoida tekstiä, korosta teksti ja napauta sitten lihavointipainiketta:

Tekstin kursivointi

Jos haluat kursivoida tekstiä, korosta teksti ja napauta sitten kursivointipainiketta:

Alleviivaa tekstiä

Jos haluat alleviivata tekstiä, korosta teksti ja napauta sitten alleviivauspainiketta:

Tekstin tasaaminen

Vaiheet:

 1. Korosta tekstieditorissa teksti, jonka haluat tasata.
 2. Napauta tasauspainiketta:
 3. Valitse vasen tasaus, keskitys tai oikea tasaus napauttamalla haluamaasi tasausasetusta.

Luo luetteloita

Tekstieditorin avulla voit lisätä tekstiin luettelomerkeillä merkittyjä ja numeroituja luetteloita.

Vaiheet:

 1. Napauta tekstieditorissa luettelopainiketta, josta saat näkyviin kaksi luettelovaihtoehtoa:

 2. Valitse lisättävän luettelon tyypiksi luettelomerkeillä merkitty luettelo tai numeroitu luettelo napauttamalla haluamaasi asetusta.

 3. Syötä luettelon kohdat. Kun olet syöttänyt yhden kohdan, siirry seuraavalle riville ja syötä uusi kohta napauttamalla return-näppäintä.

 4. Kun luettelo on valmis, napauta return-näppäintä kahdesti.

Linkkien lisääminen rich text editorin avulla

Tekstieditorin avulla voit lisätä tekstiin linkkejä:

 1. Valitse tekstieditorista sanat, joista haluat tehdä linkin.

 2. Napauta linkkipainiketta:

 3. Syötä linkin URL-osoite Lisää linkki -näkymässä.

 4. Syötä linkin nimi, jota käytetään esteettömyyteen ja hakukoneoptimointiin.

 5. Oletusasetuksen mukaan linkin kohde avautuu samaan ikkunaan. Jos haluat määrittää linkin avautumaan toiseen ikkunaan, ota Avaa linkki uudessa ikkunassa -asetus käyttöön.

 6. Napauta Tallenna.

Sisäisten ja ulkoisten linkkien luominen

Linkkejä Shopify-kaupan sivuille kutsutaan sisäisiksi linkeiksi. Voit luoda sisäisiä linkkejä lyhyiden URL-osoitteiden avulla. Esimerkiksi URL-osoite /collections osoittaa kaupan kokoelmat-sivulle.

Jos haluat osoittaa linkin verkkokaupan tietylle sivulle, kuten kokoelma- tai tuotesivulle, käytä URL-osoitteen muotoa /page-type/page-handle. Jos olet esimerkiksi luonut kokoelman nimeltä Summer Collection, voit osoittaa linkin kokoelmaan käyttämällä URL-osoitetta /collections/summer-collection.

Linkkejä Shopify-kaupan ulkopuolisille verkkosivuille kutsutaan ulkoisiksi linkeiksi. Ulkoisten linkkien alku on aina http://.

Missä rich text editoria käytetään

Tällä hetkellä voit käyttää Shopify-sovelluksen rich text editoria, jos haluat lisätä kuvauksia tuotteisiin. Jos haluat lisätä tekstiä sivuille, blogeihin tai kokoelmiin, sinun täytyy lisätä teksti Shopify administa verkkoselaimessa.

Tekstin muotoileminen rich text editorilla

Rich text editorin avulla voit muokata tekstiä monella eri tavalla:

 • Tekstin lihavointi
 • Tekstin kursivointi
 • Alleviivaa tekstiä
 • Tekstin tasaaminen
 • Luo luetteloita

Tekstin lihavointi

Jos haluat lihavoida tekstiä, korosta teksti ja napauta sitten lihavointipainiketta:

Tekstin kursivointi

Jos haluat kursivoida tekstiä, korosta teksti ja napauta sitten kursivointipainiketta:

Alleviivaa tekstiä

Jos haluat alleviivata tekstiä, korosta teksti ja napauta sitten alleviivauspainiketta:

Tekstin tasaaminen

Vaiheet:

 1. Korosta tekstieditorissa teksti, jonka haluat tasata.
 2. Napauta tasauspainiketta:
 3. Valitse vasen tasaus, keskitys tai oikea tasaus napauttamalla haluamaasi tasausasetusta.

Luo luetteloita

Tekstieditorin avulla voit lisätä tekstiin luettelomerkeillä merkittyjä ja numeroituja luetteloita.

Vaiheet:

 1. Napauta tekstieditorissa luettelopainiketta, josta saat näkyviin kaksi luettelovaihtoehtoa:

 2. Valitse lisättävän luettelon tyypiksi luettelomerkeillä merkitty luettelo tai numeroitu luettelo napauttamalla haluamaasi asetusta.

 3. Syötä luettelon kohdat. Kun olet syöttänyt yhden kohdan, siirry seuraavalle riville ja syötä uusi kohta napauttamalla return-näppäintä.

 4. Kun luettelo on valmis, napauta return-näppäintä kahdesti.

Linkkien lisääminen rich text editorin avulla

Tekstieditorin avulla voit lisätä tekstiin linkkejä (hyperlinkkejä):

 1. Valitse tekstieditorista sanat, joista haluat tehdä linkin.

 2. Napauta linkkipainiketta:

 3. Syötä linkin URL-osoite Lisää linkki -näkymässä.

 4. Syötä linkin nimi, jota käytetään esteettömyyteen ja hakukoneoptimointiin.

 5. Oletusasetuksen mukaan linkin kohde avautuu samaan ikkunaan. Jos haluat määrittää linkin avautumaan toiseen ikkunaan, ota Avaa linkki uudessa ikkunassa -asetus käyttöön.

 6. Tallenna linkki napauttamalla valintamerkkiä.

Sisäisten ja ulkoisten linkkien luominen

Linkkejä Shopify-kaupan sivuille kutsutaan sisäisiksi linkeiksi. Voit luoda sisäisiä linkkejä lyhyiden URL-osoitteiden avulla. Esimerkiksi URL-osoite /collections osoittaa kaupan kokoelmat-sivulle.

Jos haluat osoittaa linkin verkkokaupan tietylle sivulle, kuten kokoelma- tai tuotesivulle, käytä URL-osoitteen muotoa /page-type/page-handle. Jos olet esimerkiksi luonut kokoelman nimeltä Summer Collection, voit osoittaa linkin kokoelmaan käyttämällä URL-osoitetta /collections/summer-collection.

Linkkejä Shopify-kaupan ulkopuolisille verkkosivuille kutsutaan ulkoisiksi linkeiksi. Ulkoisten linkkien alku on aina http://.

Oletko valmis aloittamaan myynnin Shopify-palvelussa?

Kokeile sitä ilmaiseksi