Oberlon käyttäminen jakelupaikkana

Voit seurata varastoasi ja jaella tilauksiasi tehokkaasti myydessäsi tai toimittaessasi tuotteita usealta eri toimipaikalta määrittämällä sijainteja Shopify-ylläpitäjässä. Jos käytät Oberloa, sitä käsitellään erillisenä jakelupaikkana, ja se näkyy Shopify-ylläpitäjän Sijainnit-sivun Sovellusten sijainnit -osassa. Kun määrität Oberlon tuotteet tähän paikkaan, tuotteiden tilaukset näytetään Oberlon jakelemina.

Sinun ei tarvitse ottaa käyttöön sijainteja Shopify-ylläpitäjässä voidaksesi käyttää Oberlon sijaintivaihtoehtoa. Lue lisää varastosijainneista.

Tuotteen sijainnin määrittäminen Oberloon

Kaikissa Oberloon tuoduissa uusissa tuotteissa on Oberlo-vaihtoehto valittuna tuotetietojen JAKELUPALVELU-osassa. Voit asettaa sijainnin Oberloksi päivittämällä manuaalisesti tuotteet, jotka toit Oberlosta, ennen kuin Oberlon sijaintiasetus oli käytettävissä.

Vaiheet:

  1. Siirry Shopify-ylläpitäjästä kohtaan Tuotteet.
  2. Klikkaa Oberlo-tuotteen nimeä.
  3. Valitse JAKELUPALVELU-kohdasta Oberlo.
  4. Napauta Tallenna.

Varastosijaintien tarkasteleminen tilauksissa, joissa on Oberlon tuotteita

Kun määrität sijainteja tuotteillesi, näet kunkin tuotteen sijainnin tilaussivulla. Jos tilauksessa on tuotteita useammasta kuin yhdestä paikasta, tuotteet ryhmitellään sijainnin mukaan jakelun tehostamiseksi.

Kun olet asettanut Oberlon tuotteiden sijainniksi, kyseiset tuotteet sisältävissä tilauksissa on tilauksen yhteenvedossa merkintä Oberlo asianmukaisten tuotenimien vieressä. Voit tehdä näiden tuotteiden jakelun Oberlon tilaussivulta käsin napauttamalla kohtaa Fullfill in Oberlo (huoli Oberlossa) näiden tuotteiden vieressä.

Oletko valmis aloittamaan myynnin Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi