Tuotteiden hinnoittelu Oberlossa

Kun tuot tuotteita toimittajilta, myös alkuperäiset hinnat tuodaan Shopify-ylläpitäjään. Jotta tuotteiden myynti olisi kannattavaa, sinun on nostettava hintoja Shopify-kaupassasi. Voit määrittää tuotehinnat manuaalisesti tai asettaa hinnoittelusääntöjä, jolloin voit nostaa tuotehintoja automaattisesti.

Suoratoimitettavien tuotteiden alkuperäistä hintaa sanotaan tuotekustannukseksi. Tämä on se, kuinka paljon maksat toimittajalle, kun teet tilauksen.

Jotta voit harjoittaa kannattavaa liiketoimintaa, sinun on määritettävä tuotteittesi kokonaiskustannukset ja määritettävä sitten hinnat näiden tietojen perusteella. Voitto on asiakkaan maksaman hinnan ja tuotteen kulujen välinen erotus. Lisätietoja tuotteiden hinnoittelustrategioista on sivulla Tuotteiden hinnoittelu.

Määritä tuotehinnat manuaalisesti

Voit määrittää tuotteiden hinnat manuaalisesti sekä Shopifyssa että Oberlossa. Voit määrittää tuotteiden hinnat Oberlosta, ennen kuin tuot tuotteet Shopifyhin. Jos olet jo tuonut tuotteesi Shopifyhin, voit määrittää tuotteiden hinnat Shopifyssa.

Tuotteiden hintojen määrittäminen Oberlosta

Jos lisäät tuotteita tuontiluetteloon, voit määrittää tuotteiden hinnat manuaalisesti Oberlossa.

Toimi näin:

 1. Siirry Oberlon dashboardista kohtaan Tuo luettelo.

 2. Klikkaa Versiot-välilehteä päivitettävän tuotteen vierestä.

 3. Määritä tuoteversioiden hinnat:

 • Jos haluat muuttaa kunkin tuoteversion hinnan erikseen, muuta kunkin tuoteversion hinta Hinta-sarakkeessa.

 • Jos haluat määrittää saman hinnan kaikille versioille, klikkaa Hinta-sarakkeessa Muuta kaikki > Määritä uusi arvo. Syötä uusi hinta ja klikkaa sitten Käytä.

Muutokset tallennetaan automaattisesti.

Tuotteiden hintojen määrittäminen Shopifyssa

Määritä tuotehinnat manuaalisesti Shopifyssa, kun olet tuonut tuotteesi Oberlosta.

Toimi näin:

 1. Siirry Shopify-ylläpitäjässä kohtaan Tuotteet > Kaikki tuotteet.

 2. Klikkaa sen tuotteen nimeä, jonka haluat päivittää.

 3. Syötä Versiot-osiossa kunkin tuoteversion hinta Hinta-sarakkeeseen ja klikkaa sitten Tallenna.

Määritä tuotehinnat hinnoittelusääntöjen avulla

Hinnoittelusääntöjen avulla voit joukkohinnoitella tuotteesi. Voit määrittää hinnoittelusääntöjä Oberlon asetusten Hinnoittelusäännöt-osiossa.

Lisää hinnoittelusääntö

Voit määrittää kaikkien tuotteittesi hinnat hinnoittelusääntöä käyttämällä. Voit lisätä kahdenlaisia hinnoittelusääntöjä.

 • Kerroin – kertoo toimittajan tuotekustannukset määrittämälläsi luvulla. Esimerkiksi tuote jonka hinta on 2,00 dollaria, ja johon sovelletaan kerrointa 3, on Shopify-kaupassasi hinnaltaan 6,00.
 • Kiinteä - lisää kiinteän summan tuotekustannuksiin. Esimerkki: tuote, joka maksaa 2 dollaria ja jonka kiinteä korotus on 3, saa Shopify-kaupassasi hinnan 5 dollaria.

Toimi näin:

 1. Klikkaa Oberlo-koontinäytössä Asetukset > Hinnoittelusäännöt.

 2. Valitse Tuotteen hinta -osiossa Kerroin- tai Kiinteä-hinnoittelusääntö.

 3. Lisää summa hinnoittelusääntöön.

 4. Valitse Tallenna asetukset.

Hinnoittelusääntöjä sovelletaan vain tuotteisiin, jotka on lisätty säännön luomisen jälkeen. Jos haluat soveltaa hinnoittelusääntöjä tuontiluettelon tuotteisiin tai joita sinulla on jo kaupassasi, klikkaa Käytä olemassa oleviin tuotteisiin.

Lisää vertailu hintasääntöön

Voit määrittää vertailuhinnan simuloidaksesi tuotemyyntiä Shopify-kaupassasi. Jos esimerkiksi tuotteen hinta on 10 dollaria ja määrität tuotteen hinnan kertoimeksi 3, tuotteen hintana näkyy 30 dollarissa verkkokaupassasi. Jos määrität vertailuhinnan kertoimeksi 6, tuote näkyy Shopify-kaupassasi 60 dollarin alennuksella.

Toimi näin:

 1. Klikkaa Oberlo-koontinäytössä Asetukset > Hinnoittelusäännöt.

 2. Ota Aseta vertailuhinnoittelusäännöt käyttöön klikkaamalla vaihtopainiketta.

 3. Valitse Vertailuhinta-osiossa Kerroin- tai Kiinteä-hinnoittelusääntö.

 4. Lisää summa hinnoittelusääntöön.

 5. Valitse Tallenna asetukset.

Hinnoittelusääntöjä sovelletaan vain tuotteisiin, jotka on lisätty säännön luomisen jälkeen. Jos haluat soveltaa hinnoittelusääntöjä tuontiluettelon tuotteisiin tai joita sinulla on jo kaupassasi, klikkaa Käytä olemassa oleviin tuotteisiin.

Määritä edistyneet hinnoittelusäännöt

Voit käyttää edistyneitä hinnoittelusääntöjä määrittääksesi tuotteiden hinnat eri tuotekustannusalueille. Voit käyttää tätä sääntöjoukkoa, jos sinulla on useita eri tuotteita, joilla on eri tuotekustannukset.

Toimi näin:

 1. Klikkaa Oberlo-koontinäytössä Asetukset > Hinnoittelusäännöt.

 2. Ota käyttöön edistyneet hinnoittelusäännöt klikkaamalla vaihtopainiketta.

 3. Anna kustannusalue ja klikkaa sitten Tallenna asetukset. Kaikki kustannusalueen ulkopuoliset kustannukset käyttävät hinnoittelusääntöä, jonka olet määrittänyt Muu hintahaarukka -osiossa.

 4. Valitse Merkintä-osiossa Kerroin- tai Kiinteä-hinnoittelusääntö.

 5. Lisää summa hinnoittelusääntöön.

 6. Valinnainen: Valitse Vertailuhinnan merkintä -valintaruutu määrittääksesi simuloidun myyntihinnan.

 7. Valitse Tallenna asetukset.

Hinnoittelusääntöjä sovelletaan vain tuotteisiin, jotka on lisätty säännön luomisen jälkeen. Jos haluat soveltaa hinnoittelusääntöjä tuontiluettelon tuotteisiin tai joita sinulla on jo kaupassasi, klikkaa Käytä olemassa oleviin tuotteisiin.

Tuotehintojen muotoileminen

Määritä sentit -ominaisuuden avulla voit vakioida tuotteiden hintojen muotoilun. Voit esimerkiksi muotoilla kaikki tuotehinnat niin, että ne loppuvat hintaan 0,99 dollaria.

Tämä koskee vain hinnoittelusääntöjä käyttäen määritettyjen tuotteiden hintoja. Jos esimerkiksi tuotteen hinta on 2 dollaria, tuotteen hintakertoimen arvo on 3 ja määrität senttien arvoksi 99, tuotehinta asetetaan Shopify-kaupassasi hintaan 6,99 dollaria.

Toimi näin:

 1. Klikkaa Oberlo-koontinäytössä Asetukset > Hinnoittelusäännöt.

 2. Valitse Määritä sentit -valintaruutu.

 3. Syötä summaksi sentteinä 0–99 ja klikkaa sitten Tallenna asetukset.

Hinnan automaattisen päivityksen poistaminen käytöstä

Jos olet asettanut tuotteillesi hinnat manuaalisesti, sinun on poistettava käytöstä hinnan automaattiset päivitykset varmistaaksesi, että hinnoittelusääntöjä ei sovelleta automaattisesti tuotteisiisi.

Toimi näin:

 1. Klikkaa Oberlon dashboardista kohtaa Tuotteet.

 2. Klikkaa tuotetta, jonka haluat päivittää.

 3. Poista käytöstä valinta Päivitä hinta automaattisesti, kun hinta muuttuu klikkaamalla vaihtopainiketta.

Jos haluat poistaa kaikkien tuotteiden automaattiset päivitykset käytöstä:

 1. Klikkaa Oberlo-koontinäytössä Asetukset.

 2. Siirry Yleiset-välilehdellä Automaattiset päivitykset -osioon.

 3. Valitse Kun hinta muuttuu -osiossa Älä tee mitään.

 4. Valitse Tallenna asetukset.

Myy muissa valuutoissa

Jos haluat myydä tuotteita toisella valuutalla, sinun on vaihdettava valuutta Shopify-ylläpitäjässä. Oberlon oletusvaluutta on Yhdysvaltain dollari. Kaikki Oberlon tuote- ja toimituskulut näytetään ja tuodaan Yhdysvaltain dollareina. Jos muutat valuuttaa Shopify-ylläpitäjässä, valuutta muutetaan myös Oberlossa. Oberlo käyttää kansainvälisiä valuuttakursseja valuuttojen muuntamiseen.

Jos esimerkiksi muutat kauppasi valuutan euroon ja tuot AliExpressistä tuotteen, joka maksaa 10 dollaria, Oberlo muuntaa tuotehinnan Yhdysvaltain dollareista euroon ja näyttää sen arvoksi Oberlossa 8,24 euroa.

Jos käytät Shopify Payments -maksua, voit myydä useissa valuutoissa. Asiakkaasi voivat ostaa ja maksaa valitsemassaan valuutassa. Saat lisätietoja sivulta Myy useissa valuutoissa Shopify Payments -maksuilla.

Toimi näin:

 1. Klikkaa Yleistä.

 2. Klikkaa Standardit ja muotoilut -osiossa*Valuutta* ja valitse uusi valuutta.

 3. Napauta Tallenna.

Kun olet vaihtanut valuutan kaupassasi, olemassa olevia tuotehintoja Tuontiluettelo- ja Tuotteet-sivuilla ei muunneta automaattisesti. Esimerkiksi 10,00 USD:stä tulee 10,00 EUR. Voit päivittää ja muuntaa olemassa olevat tuotehinnat hinnoittelusääntöjen mukaan klikkaamalla Käytä olemassa oleviin tuotteisiin sivulla Hinnoittelusäännöt.

Oletko valmis aloittamaan myynnin Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi