Raportointi Stockyllä

Huomaa: Tämä ominaisuus on käytettävissä vain kauppiaille, jotka käyttävät Shopify POS Pro-sovellusta.

Stocky tarjoaa raportteja, jotka auttavat sinua ymmärtämään varastoasi. Voit suorittaa raportteja alhaisesta varastotilanteesta, siitä, kuinka usein tietyn tuotteen varasto on tilattava, sekä varastosi vaihtuvuuden taloudellisista vaikutuksista.

Raporttien tarkasteleminen

  1. Siirry Shopify adminissa kohtaan Sovellukset > Stocky.
  2. klikkaa Raportit-alasvetovalikosta raporttia, jonka haluat suorittaa.

Stocky-raportit

Voit tarkastella seuraavia raportteja Stockystä.

Vähäisen varaston raportit

Voit tarkastella vähäisen varaston raportteja myyjän, tuotteen tai version SKU-koodin perusteella.

Vähäisen varaston myyjät ‑raportti näyttää, toimittajat, joilla on vähäisen varaston varastoyksiköitä, mitkä versiot ovat loppuneet varastosta ja mikä on arvio menetetystä liikevaihdosta. Se näyttää myös ne versiot, jotka olet tilannut toimittajalta, mutta joita ei vielä ole vastaanotettu.

Vähäisen varaston tuotteet ‑raportti näyttää, millä tuotteilla on vähäinen varastotilanne sekä mitkä tuotteet ovat loppuneet varastosta ja joita ei voi tilata toimittajalta. Jos tuoteversio on loppunut varastosta, raportissa näytetään myös arvio päivittäin menetettävästä tuotosta.

Vähäisen varaston versiot ‑raportti on yksityiskohtaisin vähäisen varaston raporteista. Siinä näytetään esimerkiksi seuraavia tietoja: kuinka monta päivää varastoa on jäljellä, arvioitu päivä, jolloin varasto loppuu, sekä päivä, jolloin varastoa tulisi tilata lisää sen perusteella, kauanko toimitus kestää.

Tuoteraportti

Tuoteraportissa näytetään tiedot tuotteista, kuten tämänhetkisestä varastosta ja myynnin määrästä. Raportissa näytetään myös jokaisen tuotteen osalta ABC-analyysi, joka arvottaa tuotteet niiden kahdeksan edellisen viikon myyntihistorian perusteella. Lisätietoja löytyy Stockyn tukikeskuksesta.

SKU-koodin/version raportti

SKU-koodin/version raportissa näytetään kunkin tuoteversion kustannus yksikköä, myyntihintaa ja myynnin määrää kohden. Voit lisätä uusia sarakkeita tarkemman analyysin luomiseksi kustakin versiosta.

Käsillä olevan varaston raportit

Voit tarkastella tämänhetkistä tai aiempaa käsillä olevaa varastoasi käsittelevää raporttia.

Tämänhetkisen käsillä olevan varaston raportissa näytetään varaston senhetkinen arvo ja kustannus.

Aiemman käsillä olevan varaston raportissa näytetään jokaisen varaston määritetty kokonaissumma, kuten kustannushinta, arvo tai määrä päivämäärävälin kunkin päivän osalta. Voit suodattaa raportin niin, että kokonaissumma perustuu kaikkiin myyjiin tai tiettyyn myyjään.

Ostotilausten raportti

Ostotilausten raportissa näytetään kunkin ostotilauksen tiedot, kuten määränpää, lähetyksen tila ja maksun tila.

Varaston oikaisuraportti

Varaston oikaisuraportissa näytetään kunkin varastoon tehdyn oikaisun tiedot, kuten päivä, syy ja oikaisun tehnyt työntekijä.

Varastosiirtojen raportti

Varastosiirtojen raportissa näytetään tiedot jokaisesta varastosiirrosta, kuten sen tilasta, lähtöpaikasta ja määränpäästä sekä siirron syystä.

Kaupan tulosraportti

Kaupan tulosraportissa näytetään taloustiedot, kuten palautukset, bruttomyynti ja myytyjen tuotteiden kustannukset.

Oletko valmis aloittamaan myynnin Shopify-palvelussa?

Kokeile sitä ilmaiseksi