Shopify Audiences -raportointi

Raporttien tietojen avulla voit seurata Shopify Audiences ‑palvelun vaikutuksia liiketoimintaasi. Optimoi mainoskampanjasi tehokkuus raporttien tietojen avulla. Raporttien tiedot perustuvat UTC-aikaan, ja ne päivitetään päivittäin.

Shopify Audiences -raporttien käyttäminen

Voit tarkastella seuraavien kohderyhmien raportteja:

Koska Alempi aikomus, suurempi tavoitettavuus -kohderyhmät ovat Facebookin ja Googlen luomia, raportit eivät ole käytettävissä Shopify Audiences -sovelluksessa. Voit käyttää Alempi aikomus, suurempi tavoitettavuus -kohderyhmiä Facebook-mainoksissasi tai Google Ads -hallinnassa.

Tee näin

 1. Valitse Shopify Adminissa Asetukset > Sovellukset ja myyntikanavat.

 2. Klikkaa Sovellukset ja myyntikanavat -sivulla Shopify Audiences.

 3. Klikkaa Avaa sovellus.

 4. Klikkaa Yhteenveto.

 5. Klikkaa kohderyhmää, jonka yksityiskohtaista raporttia haluat tarkastella.

 6. Valinnainen: Valitse toinen päivämääräalue klikkaamalla päivämääränvalitsinta.

 7. Valinnainen: Jos haluat nähdä kohdeyleisöjen tilauksista ja myyntimittareista pois jätetyt liittymättömät tilaukset, vie hiiren osoitin kohdan Tilaukset päälle ja klikkaa sitten Näytä lisää.

 8. Valinnainen: Jos haluat nähdä tilaukset, jotka ovat päällekkäisiä muiden kohderyhmien kanssa, klikkaa Ratkaistu päällekkäisyys ‑osiossa Muut kohderyhmät.

Shopify Audiences -raporttien ymmärtäminen

Kohdeyleisöraportit voivat auttaa sinua saamaan käsityksen Shopify Audiences -verkoston käyttämisen vaikutuksesta liiketoimintaasi. Kun seuraavat näytettävät suorituskykymittarit ovat käytettävissä, ne mittaavat kohdeyleisöjesi tehokkuutta:

 • Tilaukset
 • Myynti
 • Tilauksen keskimääräinen arvo
 • Uudet asiakkaat
 • Myydyimmät tuotteet

Kaikki tilauksen päällekkäisyydet ratkaistaan, kun tilaus on tehdään. Jos tilauksen tekee asiakas, joka kuuluu useaan eri kohderyhmään, tilaus- ja myyntisumma jaetaan tasaisesti kunkin kohderyhmän välillä. Jos asiakas kuuluu esimerkiksi neljään kohderyhmään ja tekee yhden tilauksen, kullekin kohderyhmälle määritetään neljännes tilaus- ja myyntisummasta.

Raportin mittarit määritellään seuraavasti.

Shopify Audiences -raportin mittarien määritelmät
Mittarit Määritelmä
Tilaukset Valittuun kohderyhmään kuuluvien asiakkaiden arvioitu tilausten määrä. Tilaukset sisältyvät tähän, jos ne on tehty mainoskampanjan ollessa käynnissä ja enintään 7 päivää kampanjan päättymisen jälkeen.
Myynti Valittuun kohderyhmään kuuluvien asiakkaiden tilausten arvioitu myyntimäärä. Myynti sisältyy tähän, jos tilaukset on tehty mainoskampanjan ollessa käynnissä ja enintään 7 päivää kampanjan päättymisen jälkeen.

Myyntiarvo lasketaan seuraavalla kaavalla: myynti = bruttomyynti (pois lukien lahjakorttimyynti) – alennukset – rahapalautukset + verot + toimitusmaksut
Tilauksen keskimääräinen arvo Myyntimäärä jaettuna valittuun kohderyhmään kuuluvien asiakkaiden tekemien tilausten määrällä. Myynti ja tilaukset sisältyvät tähän, jos ne on tehty mainoskampanjan ollessa käynnissä ja enintään 7 päivää kampanjan päätyttyä.
Uudet asiakkaat Kauppasi uusien valittuun kohderyhmään kuuluvien asiakkaiden arvioitu määrä.
Myydyimmät tuotteet Valittuun kohderyhmään kuuluvien asiakkaiden eniten ostamat tuotteet.

Tilausten attribuutio

Yksilöllistä attribuutiomallia käytetään vietyjä kohderyhmiä käyttävien mainoskampanjoiden tehokkuusraportointiin. Kohderyhmien tehokkuutta seurataan kohdistamalla kauppasi tilauksissa oleva asiakkaan sähköpostiosoite sellaisten vietyihin kohdeyleisöihin kuuluvien ostajien sähköpostiosoitteisiin, jotka ovat mahdollisesti ostaneet tuotteesi mainoksen näkemisen jälkeen. Jotta vältyt mainosten seurannan tyypillisiltä rajoituksilta, kuten laitteiden väliseltä seurannalta, raporteissa ei käytetä view-through- tai click-through-attribuutiomallia.

Tilaus kohdistetaan kohderyhmään, kun viedyssä luettelossa ollut ostaja tekee tilauksen silloin, kun tätä kohderyhmäluetteloa käyttävät mainokset ovat käynnissä, ja enintään 7 päivää mainoskampanjan päättymisen jälkeen.

Jos vietyyn kohdeyleisöön kuuluva ostaja tekee tilauksen, mutta ostaja ei todennäköisesti tehnyt tilausta mainoksesi näkemisen takia, tilausta ei kohdisteta kohdeyleisöön. Näitä tilauksia kutsutaan liittymättömiksi tilauksiksi, ja niitä voidaan tarkastella Shopify Audiences -raporteissa. Liittymättömät tilaukset lasketaan tilastollisen otannan avulla, jotta voidaan arvioida, kuinka paljon tilauksia kohdeyleisön ostajat olisivat todennäköisesti tehneet ilman tähän kohdeyleisöön kohdistamista mainoskampanjassa.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi