Shopify Audiences -raportointi

Raporttien tietojen avulla voit seurata Shopify Audiences ‑palvelun vaikutuksia liiketoimintaasi. Optimoi mainoskampanjasi tehokkuus raporttien tietojen avulla. Raporttien tiedot perustuvat UTC-aikaan, ja ne päivitetään päivittäin.

Pääsy raportteihin

Voit tarkastella yhteenvetoraporttia ja yksityiskohtaisia raportteja Shopify Audiences ‑sovelluksessa.

Yhteenvetoraportin käyttö

 1. Valitse Shopify Adminissa Asetukset > Sovellukset ja myyntikanavat.

 2. Klikkaa Sovellukset ja myyntikanavat -sivulla Shopify Audiences.

 3. Klikkaa Avaa sovellus.

 4. Klikkaa Yhteenveto.

 5. Valinnainen: Valitse toinen päivämääräalue klikkaamalla päivämääränvalitsinta.

 6. Valinnainen: Vertaile valitun päivämääräalueen tietoja edellisen jakson tietoihin klikkaamalla Vertaa edeltävään jaksoon.

Kohderyhmän yksityiskohtaisen raportin käyttö

 1. Valitse Shopify Adminissa Asetukset > Sovellukset ja myyntikanavat.

 2. Klikkaa Sovellukset ja myyntikanavat -sivulla Shopify Audiences.

 3. Klikkaa Avaa sovellus.

 4. Klikkaa Yhteenveto.

 5. Klikkaa kohderyhmää, jonka yksityiskohtaista raporttia haluat tarkastella.

 6. Valinnainen: Valitse toinen päivämääräalue klikkaamalla päivämääränvalitsinta.

 7. Valinnainen: Jos haluat nähdä kohdeyleisöjen tilauksista ja myyntimittareista pois jätetyt liittymättömät tilaukset, vie hiiren osoitin kohdan Tilaukset päälle ja klikkaa sitten Näytä lisää.

 8. Valinnainen: Jos haluat nähdä tilaukset, jotka ovat päällekkäisiä muiden kohderyhmien kanssa, klikkaa Ratkaistu päällekkäisyys ‑osiossa Muut kohderyhmät.

Raporttien tyypit

Seuraavat raportit ovat käytettävissä Shopify Audiences ‑palvelussa:

 • Yhteenvetoraportti, jonka avulla saat käsityksen Shopify Audiences ‑palvelun kokonaisvaikutuksesta liiketoimintaasi.
 • Yksityiskohtainen raportti, jonka avulla saat käsityksen kunkin kohderyhmän vaikutuksista liiketoimintaasi.

Yhteenvetoraportti

Yhteenvetoraportti sisältää vietyihin kohderyhmiin liittyvän tilausten kokonaismäärän ja kokonaismyynnin valitulta aikaväliltä.

Yhteenvetoraportin mittarit määritellään seuraavasti.

Shopify Audiences ‑yhteenvetoraportin määritelmät
Mittarit Määritelmä
Tilaukset yhteensä Kaikkien kohderyhmien asiakkaiden tekemien tilausten kokonaismäärä, mukaan lukien arkistoidut kohderyhmät. Kunkin kohderyhmän tilausten kokonaismäärä näkyy kohderyhmäluettelossa.
Kokonaismyynti Kaikkien kohderyhmien asiakkaiden tekemien tilausten myynnin kokonaissumma. Kunkin kohderyhmän kokonaismyynti näkyy kohderyhmäluettelossa.

Kokonaismyyntiarvo lasketaan seuraavalla kaavalla: kokonaismyynti = bruttomyynti (pois lukien lahjakorttimyynti) – alennukset – rahapalautukset + verot + toimitusmaksut

Yksityiskohtaiset raportit

Seuraavat suorituskykymittarit ovat käytettävissä kunkin kohderyhmän tehokkuuden mittaamiseen:

 • Tilaukset
 • Myynti
 • Tilauksen keskimääräinen arvo
 • Uudet asiakkaat
 • Myydyimmät tuotteet

Kaikki tilauksen päällekkäisyydet ratkaistaan, kun tilaus on tehdään. Jos tilauksen tekee asiakas, joka kuuluu useaan eri kohderyhmään, tilaus- ja myyntisumma jaetaan tasaisesti kunkin kohderyhmän välillä. Jos asiakas kuuluu esimerkiksi neljään kohderyhmään ja tekee yhden tilauksen, kullekin kohderyhmälle määritetään neljännes tilaus- ja myyntisummasta.

Yksityiskohtaisen raportin mittarit määritellään alla.

Shopify Audiences ‑tietoraportin mittarien määritelmät
Mittarit Määritelmä
Tilaukset Valittuun kohderyhmään kuuluvien asiakkaiden arvioitu tilausten määrä. Tilaukset sisältyvät tähän, jos ne on tehty mainoskampanjan ollessa käynnissä ja enintään 7 päivää kampanjan päättymisen jälkeen.
Myynti Valittuun kohderyhmään kuuluvien asiakkaiden tilausten arvioitu myyntimäärä. Myynti sisältyy tähän, jos tilaukset on tehty mainoskampanjan ollessa käynnissä ja enintään 7 päivää kampanjan päättymisen jälkeen.

Myyntiarvo lasketaan seuraavalla kaavalla: myynti = bruttomyynti (pois lukien lahjakorttimyynti) – alennukset – rahapalautukset + verot + toimitusmaksut
Tilauksen keskimääräinen arvo Myyntimäärä jaettuna valittuun kohderyhmään kuuluvien asiakkaiden tekemien tilausten määrällä. Myynti ja tilaukset sisältyvät tähän, jos ne on tehty mainoskampanjan ollessa käynnissä ja enintään 7 päivää kampanjan päätyttyä.
Uudet asiakkaat Kauppasi uusien valittuun kohderyhmään kuuluvien asiakkaiden arvioitu määrä.
Myydyimmät tuotteet Valittuun kohderyhmään kuuluvien asiakkaiden eniten ostamat tuotteet.

Tilausten attribuutio

Yksilöllistä attribuutiomallia käytetään vietyjä kohderyhmiä käyttävien mainoskampanjoiden tehokkuusraportointiin. Kohderyhmien tehokkuutta seurataan kohdistamalla kauppasi tilauksissa oleva asiakkaan sähköpostiosoite sellaisten vietyihin kohdeyleisöihin kuuluvien ostajien sähköpostiosoitteisiin, jotka ovat mahdollisesti ostaneet tuotteesi mainoksen näkemisen jälkeen. Jotta vältyt mainosten seurannan tyypillisiltä rajoituksilta, kuten laitteiden väliseltä seurannalta, raporteissa ei käytetä view-through- tai click-through-attribuutiomallia.

Tilaus kohdistetaan kohderyhmään, kun viedyssä luettelossa ollut ostaja tekee tilauksen silloin, kun tätä kohderyhmäluetteloa käyttävät mainokset ovat käynnissä, ja enintään 7 päivää mainoskampanjan päättymisen jälkeen.

Jos vietyyn kohderyhmään kuuluva ostaja tekee tilauksen, mutta ostaja ei todennäköisesti tehnyt tilausta mainoksesi näkemisen takia, tilausta ei kohdisteta kohderyhmään. Näitä tilauksia kutsutaan liittymättömiksi tilauksiksi, ja niitä voidaan tarkastella yksityiskohtaisissa raporteissa. Liittymättömät tilaukset lasketaan tilastollisen otannan avulla, jotta voidaan arvioida, kuinka paljon tilauksia kohderyhmän ostajat olisivat todennäköisesti tehneet ilman tähän kohderyhmään kohdistamista mainoskampanjassa.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi