Shopify Audiences -kohderyhmien käyttäminen

Kun olet ottanut Shopify Audiences -sovelluksen käyttöön ja yhdistänyt mainosalustaan, kohderyhmät luodaan automaattisesti ja viedään mainostilillesi. Shopify Audiences -sovellus luo ja vie useita tavoitteeseen perustuvia kohderyhmätyyppejä , joita voit käyttää mainoskampanjoissa.

Miten Shopify Audiences -sovellus luo kohderyhmiä

Shopify Audiences -sovellus luo kauppasi dataan ja attribuutteihin perustuvien algoritmien avulla luettelon potentiaalisista asiakkaista. Tätä luetteloa kutsutaan kohderyhmäksi. Kohderyhmät sisältävät potentiaalisia asiakkaita sen perusteella, kuinka todennäköisesti he ostavat kaupastasi.

Kohderyhmän käyttäminen mainoskampanjoissa

Jos haluat käyttää kohderyhmää mainoskampanjassa, valitse kohderyhmä kohteeksi, kun luot kampanjan mainosalustassa. Jos haluat käyttää kohderyhmässä suodattimia, voit suodattaa niitä mainosalustassa.

Voit käyttää kohderyhmiä mainoskampanjoissa seuraavilla alustoilla:

  • Facebook ja Instagram
  • Google-haku, Google Shopping, Gmail, YouTube ja Google Display -verkosto
  • Pinterest

Lisätietoja kohderyhmien käyttämisestä mainoskampanjoiden luomiseen on mainosalustojen ohjeissa:

Luotujen kohderyhmien päivitykset

Jos kohderyhmää käytetään aktiivisessa kampanjassa, potentiaalisten asiakkaiden luettelo päivittyy automaattisesti 7 päivän välein, jotta voidaan varmistaa paras mainosten tehokkuus. 7 päivän jakso alkaa sinä päivänä, jolloin kohderyhmä on viimeksi päivitetty. Päivitysten suorittaminen ei vaikuta kampanjoihisi.

Jos kohderyhmää ei käytetä aktiivisessa mainoskampanjassa, luetteloon ei tehdä päivityksiä. Jos aloitat kohderyhmän käyttämisen aktiivisessa kampanjassa yli 7 päivän kuluttua siitä, kun se on viimeksi päivitetty, luettelo päivittyy 24 tunnin kuluessa ja uusi seitsemän päivän päivitysjakso alkaa.

Kohderyhmien tyypit

Shopify Audiences -sovellus luo seuraavanlaisia kohderyhmäluetteloita:

Korkeampi aikomus, heikompi tavoitettavuus -kohderyhmät

Korkeampi aikomus, heikompi tavoitettavuus -kohderyhmään kuuluvat vertailusijoitukseltaan tärkeimmät potentiaaliset asiakkaat, ja sitä on tarkoitus käyttää mainoskampanjoissa markkinointisuppilon alaosassa.

Keskimääräinen aikomus, keskimääräinen tavoitettavuus -kohderyhmät

Keskimääräinen aikomus, keskimääräinen tavoitettavuus ‑ kohderyhmään kuuluu suurempi, paremmin tavoitettava potentiaalisten asiakkaiden joukko, ja sitä on tarkoitus käyttää mainoskampanjoissa markkinointisuppilon keskiosassa.

Alempi aikomus, suurempi tavoitettavuus -kohderyhmät

Alempi aikomus, suurempi tavoitettavuus -kohderyhmään kuuluu suuri potentiaalisten asiakkaiden joukko, ja sitä on tarkoitus käyttää mainoskampanjoissa markkinointisuppilon yläosassa. Mainosalustat luovat kohderyhmän käyttämällä lähteenä Korkeampi aikomus, heikompi tavoitettavuus -kohderyhmää.

Facebook-mainosten alempi aikomus, suurempi tavoitettavuus -kohderyhmät

Facebook-mainosten alempi aikomus, suurempi tavoitettavuus -kohderyhmä on samankaltainen kohderyhmä, jonka Facebook luo käyttämällä korkeampi tavoite, heikompi tavoitettavuus -kohderyhmää lähteenä.Shopify Audiences -sovelluksella ei ole pääsyä samankaltaisen kohderyhmän potentiaalisten asiakkaiden henkilöllisyyteen.

Shopify Audiences luo samankaltaisuuksiin perustuvan Facebook-kohdeyleisön, jolla on seuraavat ominaisuudet:

  • Kohderyhmään kuuluu 3 % Yhdysvalloissa ja Kanadassa sijaitsevista Facebook-käyttäjistä.
  • Kohderyhmän arvioitu koko on 9,1 miljoonaa.

Google Ads -mainosten alempi aikomus, suurempi tavoitettavuus -kohderyhmät

Google-mainosten alempi aikomus, suurempi tavoitettavuus -kohderyhmä on samanlainen segmentti -kohderyhmä, jonka Google luo käyttämällä korkeampi tavoite, heikompi tavoitettavuus -kohderyhmää lähteenä.Shopify Audiences -sovelluksella ei ole pääsyä samanlainen segmentti -kohderyhmän potentiaalisten asiakkaiden henkilöllisyyteen.

Google luo automaattisesti samanlaisen segmentin, johon kuuluvat kaikki mahdolliset alueet, kun korkeampi aikomus, heikompi tavoitettavuus -kohderyhmä viedään Google Ads -tilillesi. Voit soveltaa maantieteellistä sijaintia koskevia rajoituksia luodessasi mainoskampanjasi, jotta saat arvion haluamiesi sijaintien kohderyhmän koosta.

Pinterest-mainosten alempi aikomus, suurempi tavoitettavuus -kohderyhmät

Pinterest-mainosten alempi aikomus, suurempi tavoitettavuus -kohderyhmä on käyttäytymisen samankaltaisuuteen perustuva kohderyhmä, jonka Facebook luo käyttämällä korkeampi tavoite, heikompi tavoitettavuus -kohderyhmää lähteenä. Shopify Audiences -sovelluksella ei ole pääsyä käytöksen samankaltaisuuteen perustuvan kohderyhmän potentiaalisten asiakkaiden henkilöllisyyteen.

Pinterestin samankaltaiseen käytökseen perustuvat kohderyhmät voivat auttaa sinua löytämään uusia asiakkaita lähteenä käytettävän kohderyhmän perusteella. Shopify Audiences luo automaattisesti samankaltaiseen käytökseen perustuvan Pinterest-käyttäjäryhmän, joka sisältää 10 prosenttia yhdysvaltalaisista Pinterestin käyttäjistä.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi