Raporteissa käytettävät vertailuarvot

Voit vertailla kauppasi tietoja raporteissa näkyviin tiettyjen mittareiden vertailuarvoihin. Vertailuarvojen vertailut näytetään vain tietokaavioissa; ne eivät ole saatavilla tietotaulukoissa.

Vaiheet:

  1. Avaa Raportti, jossa on vertailuarvo.
  2. Klikkaa Vertaile-valikkoa.
  3. Valitse Vertailuarvot.

Mitä vertailuarvoja on saatavilla?

Vertailutietoja on saatavilla seuraaville mittareille:

Raportit ja mittarit, joilla on saatavilla vertailuarvoja
Mittarit Vertailutietoja saatavilla seuraavassa raportissa Sopimus, jolla käyttöoikeus
Verkkokaupan konversio Verkkokaupan konversio tietyllä ajanjaksolla Basic-sopimus ja sitä laajemmat sopimukset
Keskimääräinen tilauksen arvo Keskimääräinen tilauksen arvo ajan myötä Shopify-sopimus ja sitä laajemmat sopimukset
Asiakkaiden säilyttämisaste Kohorttianalyysiraportti Shopify-sopimus ja sitä laajemmat sopimukset
Jakeluaika Jakelu-, kuljetus- ja toimitusajat Shopify-sopimus ja sitä laajemmat sopimukset
Lähetysaika Jakelu-, kuljetus- ja toimitusajat Shopify-sopimus ja sitä laajemmat sopimukset
Toimitusaika Jakelu-, kuljetus- ja toimitusajat Shopify-sopimus ja sitä laajemmat sopimukset

Näet jokaisen vertailumittarin osalta kolme lukua, jotka vertaavat kauppaasi samankaltaisiin kauppoihin. Nämä luvut ovat mediaani, 25. prosenttipiste ja 75. prosenttipiste. Nämä arvot ovat saatavilla päiväkohtaisesti ja vain koostetulla tasolla (ts. verkkokaupan kokonaiskonversio on saatavilla, mutta kanavakohtainen konversio tai muu mitta ei ole). Poikkeuksena on asiakkaiden säilyttämisaste, joka on saatavilla viikko-, kuukausi- ja vuosineljänneskohtaisesti.

Yleiset ehdot:

Raportit ja mittarit, joilla on saatavilla vertailuarvoja
Ehto Määritelmä
Mediaani Arvo, joka edustaa keskipistettä kauppasi kaltaisista kaupoista (eli 50 %:lla kaupoista arvo on korkeampi ja 50 %:lla arvo on matalampi kuin mediaani).
25. prosenttipiste Arvo, joka edustaa 25. prosenttipistettä kauppasi kaltaisista kaupoista (eli 75 %:lla kaupoista arvo on korkeampi).
75. prosenttipiste Arvo, joka edustaa 75. prosenttipistettä kauppasi kaltaisista kaupoista (eli 25 %:lla kaupoista arvo on korkeampi).

Miten vertailuarvot lasketaan?

Vertailuarvot luodaan kauppasi kaltaisten kauppojen kohorttien perusteella. Samankaltaisuuden määrittämisessä otetaan huomioon seuraavat tekijät:

  1. Tilausten määrä;
  2. Ensisijainen markkinamaa; ja
  3. Viimeisten 30 päivän aikana myytyjen tuotteiden luokat.

Kuka täyttää vertailuarvojen vaatimukset?

Näet kauppasi vertailumittarit, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  1. Olet myynyt vähintään yhden tuotteen viimeisten 30 päivän aikana määritetyssä tuoteluokassa (tuoteluokkaa käytetään syötteenä, jolla määritetään vertailuarvokohortti).
  2. Vertailuarvokohortissasi on tarpeeksi samankaltaisia kauppoja merkityksellisen vertailuarvon tarjoamiseen. Et ehkä näe vertailuarvoa, jos kauppasi kaltaisia kauppoja ei ole riittävästi (mikä määrittyy yrityksesi tilausten määrän ja ensisijaisen markkinamaan mukaan).

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi