Käyttäytymisraportit

Jos sinulla on Basic Shopify -sopimus tai sitä ylempi sopimus, saat nähtäväksesi raportteja asiakkaidesi käyttäytymisestä. Jos kauppasi on mukana Shopify-sopimuksessa tai sitä korkeammassa sopimuksessa, voit myös käyttää Verkkokaupan ostoskorin analyysi -raporttia: Raportit tarjoavat yrityksellesi lisätietoja siitä, miten seuraavat toimet tehdään:

  • tuotteittesi parempi markkinointi verkossa ja offline-tilassa
  • tuotteittesi myynnin lisääminen parhaalle asiakassegmentillesi
  • myyntiä edistävän hinnoittelun määrittäminen ja tuotepakettien luominen
  • tilausten keskimääräisen koon kasvattaminen.

Jos verkkokaupassasi on esimerkiksi teema, jossa on hakupalkki, näet Verkkokaupan useimmin tehdyt haut -raportista, mitä termejä kävijät käyttävät etsiessään tuotteita kaupastasi. Näet myös sellaiset hakusanat, jotka eivät tuota tuloksia Verkkokaupan useimmin tehdyt haut, jotka eivät tuota tuloksia -raportista.

Voit käyttää käyttäytymisraporteissa olevia tietoja myyntisi kasvattamiseksi organisoimalla kauppasi niin, että asiakkaat löytävät etsimänsä sekä niin, että prosessin aikana kauppasi kannustaa asiakkaitasi tekemään lisää ostoksia.

Käyttäytymisraporttien tarkastelu

Toimintovaiheet:

  1. klikkaa Käyttäytyminen-osiossa raporttia, jonka haluat nähdä.

Verkkokaupan konversio tietyllä ajanjaksolla

Verkkokaupan konversio tietyllä ajanjaksolla -raportti näyttää verkkokaupassasi ostoksen tehneiden vierailijoiden prosentuaalisen osuuden kaikista vierailijoista tietyllä ajanjaksolla.

Verkkokaupan konversio tietyllä ajanjaksolla -raportissa on seuraavat sarakkeet :

Sarakkeet Verkkokaupan konversio ajan myötä -raportissa
Sarake Kuvaus
Ajanjakso Valitsemasi ajanjakso kuten päivä, viikko tai kuukausi.
Istunnot Verkkokauppasi istuntojen kokonaismäärä.
Lisätty ostoskoriin Niiden istuntojen kokonaismäärä, joiden aikana asiakas on lisännyt tuotteen ostoskoriin.
Asiakas eteni kassalle Käyttäjän syötteen (esimerkiksi näppäinten painalluksen tai hiiren napautuksen) kokonaismäärä kassalla maksun aikana.
Konvertoidut istunnot Niiden istuntojen kokonaismäärä, joiden aikana asiakas osti tuotteen.
Konversioaste Niiden istuntojen prosentuaalinen osuus, jotka johtivat ostotapahtumaan.

Nämä tiedot voivat auttaa sinua ymmärtämään, miten hyvin kauppasi istunnot muuntuvat myynniksi.

Kun avaat tämän raportin, tiedot ovat ajantasaisia muutaman sekunnin marginaalilla. Voit avata raportin uudelleen tai päivittää sen, jolloin saat uudemmat tiedot näkyviin.

Esimerkki: Verkkokaupan konversioraportin käyttäminen liiketoimintapäätösten tekemiseen

Sarahilla on urheilutarvikeliike. Hänen verkkokaupassaan on paljon vierailijoita, mutta hänen myyntinsä on vielä vähäistä.

Sarah klikkaa Analytiikka > Raportit Shopify-ylläpitäjässä. Käyttäytymisen-kortissa hän klikkaa Verkkokaupan konversio tietyllä ajanjaksolla Raportit-otsikon alla. Hän klikkaa Ryhmittele-pudotusvalikkoa ja ryhmittelee sitten konversioasteraportit Kuukaudet-valinnan avulla.

Sarah huomaa, että hänen verkkomyymälänsä edellisen kuukauden konversioaste oli viisi, mikä tarkoittaa sitä, että viisi prosenttia hänen kaupassaan kuukauden aikana vierailleista kävijöistä päätyi ostamaan jonkin tuotteen. Seuraavan kuukauden aikana Sarah järjestää kokoelmansa uudelleen ja ottaa käyttöön uuden alennuskoodin nähdäkseen, parantaako tämä konversioastetta, ja käyttää tässä tarkoituksessa Verkkokaupan konversio tietyn ajanjakson kuluessa -raporttia myynnin kasvamisen seuraamiseen.

Verkkokaupan nopeus

Verkkokauppasi nopeuden optimointi voi parantaa asiakkaidesi ostokokemusta, tehdä kaupastasi helpommin löydettävän ja lisätä konversiota. Voit avata Verkkokaupan nopeusraportin, jossa kerrotaan kauppasi suorituksesta verrattuna alasi standardeihin sekä muihin alasi kauppoihin.

Lisätietoja tästä raportista on kohdassa Verkkokaupan nopeusraportti.

Tuotesuositusten konversiot ajan mittaan

Jos käytät Shopifyn tuotesuosituksiaverkkokauppasi tuotesivuilla, Tuotesuositusten konversiot ajan mittaan ‑raportista näet, miten tehokkaita suositukset ovat olleet valitulla ajanjaksolla. Tästä tiedosta näet, miten hyvin kauppasi muuntaa tuotesuositukset myynniksi.

Tuotesuositusten konversiot ajan mittaan ‑raportissa on seuraavat sarakkeet:

Tuotesuositusten konversiot ajan mittaan ‑raportin sarakkeet
Sarake Kuvaus
Klikattu Niiden kertojen määrä, jolloin asiakas tarkastelee jotain tuotesivua tuotesuosittelua napauttamalla.
Lisätty ostoskoriin Niiden kertojen määrä, jolloin asiakas lisää tuotteen ostoskoriin napautettuaan jotain tuotesuosittelua istunnon aikana.
Osti Niiden kertojen määrä, jolloin asiakas osti tuotteen lisättyään sen ostoskoriinsa ja napautettuaan tuotesuositusta istunnon aikana.
Klikkasi oston -konversioaste Niiden napautusten prosentuaalinen osuus, jotka johtivat ostotapahtumaan.

Tiedot ovat kuin suppilo: napautuksen määrä on aina suurempi tai yhtä suuri kuin ostoskoriin lisättyjen tuotteiden määrä, ja koriin lisättyjen tuotteiden määrä on aina suurempi tai yhtä suuri kuin ostotapahtumien määrä.

Raportti ei sisällä tietoja tuotteista, jotka on lisätty ostoskoriin tai jotka on ostettu käyttämällä Osta-painiketta tai kolmannen osapuolen sovellusta.

Voit ryhmitellä tiedot päivän, viikon tai kuukauden mukaan.

Kun avaat tämän raportin, tiedot ovat enintään yhden vuorokauden vanhoja.

Verkkokaupan suosituimmat haut

Verkkokaupan suosituimmat haut -raportista näet erittelyn hakusanoista, joita asiakkaasi ovat käyttäneet etsiessään tiettyä tuotetta verkkokaupastasi.

Alkuperäinen kysely -sarakkeessa näet termin, jota asiakas on käyttänyt hakiessaan tiettyä tuotetta kaupastasi.

Tällä tavoin voit oppia tietyt sanat, joita asiakkaat käyttävät etsiessään tuotetta kaupastasi. Voit tämän jälkeen muutta tuotenimiäsi ja niiden kuvauksia ja varmistaa, että asiakkaat löytävät nopeasti etsimänsä.

Hakujen seurantatavasta johtuen raportti ei ehkä näytä kaikkia kauppaasi kohdistuneita hakuja 12 edellisen tunnin ajalta.

Verkkokaupan suosituimmat haut, jotka eivät ole tuottaneet tuloksia

Verkkokaupan suosituimmat haut, jotka eivät ole tuottaneet tuloksia -raportti näyttää erittelyn sellaisista hakusanoista, joita asiakkaasi ovat käyttäneet etsiessään tiettyä tuotetta kaupastasi mutta joilla he eivät ole saaneet mitään tuloksia.

Alkuperäinen kysely -sarakkeessa näet termin, jota asiakas on käyttänyt hakiessaan tiettyä tuotetta kaupastasi.

Tällä tavoin voit oppia tietyt sanat, joita asiakkaat käyttävät etsiessään tuotetta kaupastasi. Voit tämän jälkeen muutta tuotenimiäsi ja niiden kuvauksia ja varmistaa, että asiakkaat löytävät nopeasti etsimänsä.

Hakujen seurantatavasta johtuen raportti ei ehkä näytä kaikkia kauppaasi kohdistuneita hakuja 12 edellisen tunnin ajalta.

Istunnot kohdesivun mukaan

Istunnot kohdesivun mukaan -raportista näet, mitkä sivut kaupassasi ovat istunnon kohdesivuja.

Näet erittelyn Yhteenvetopaneelistasi riippumatta Shopify-hinnoittelusopimuksestasi.

Kun avaat tämän raportin, tiedot ovat ajantasaisia muutaman sekunnin marginaalilla. Voit avata raportin uudelleen tai päivittää sen, jolloin saat uudemmat tiedot näkyviin.

Istunnot laitteittain

Istunnot laitteittain -raportista näet, minkä tyyppisiltä laitteilta vierailijat saapuvat verkkosivullesi.

Näet erittelyn Yhteenvetopaneelistasi riippumatta Shopify-hinnoittelusopimuksestasi.

Kun avaat tämän raportin, tiedot ovat ajantasaisia muutaman sekunnin marginaalilla. Voit avata raportin uudelleen tai päivittää sen, jolloin saat uudemmat tiedot näkyviin.

Verkkokaupan ostoskorin analyysi

Verkkokaupan ostoskorin analyysi -raportti auttaa sinua ymmärtämään asiakkaiden ostokäyttäytymistä näyttämällä sinulle tuotepareja, joita asiakkaat ovat lisänneet samaan ostoskoriin viimeisen 30 päivän aikana. Voit kehittää markkinointistrategioitasi raportin tietojen perusteella.

Tämä raportti on käytettävissäsi, jos kaupallasi on Shopify-sopimus tai sitä laajempi sopimus.

Toimintovaiheet:

  1. Klikkaa Käyttäytyminen-kohdassa Verkkokaupan ostoskorianalyysi.

Raportti näyttää enintään 12 tuoteparia.

Raportin laatimistavasta johtuen analyysi ei välttämättä vastaa kauppasi kauppasi toimintaa viimeisten 24 tunnin ajalta.

Markkinointitekniikat

Oletko koskaan miettinyt, miksi maitotuotteet yleensä löytyvät yleensä kaupan takaosasta, kaukana viljavalmisteista?

Maito voitaisiin siirtää jääkaappiin lähemmäksi viljatuotteita, tai viljatuotteet voitaisiin siirtää lähemmäksi maitotuotteita, mutta ne kuitenkin pidetään erillään tarkoituksella.

Koska maito pilaantuu nopeasti, useimmat ihmiset ostavat usein maitoa päivittäistavarakaupasta. Markkinointia ajatteleva kauppias sijoitta maidon kaupan takaosaan, jolloin ostajien on käveltävä muiden tuotteiden ohi maitohyllylle päästäkseen. Psykologia ja markkinointitutkimukset osoittavat, että ostajat tunnistavat tuotemerkkejä kävellessään viljatuotehyllyltä maitotuotehyllylle ja lisäävät tuotteita ostoskoriinsa. Usein kuitenkin käy niin, että tällaiset tuotteet ovat sellaisia, joita ostoksia tekevät asiakkaat eivät edes tienneet haluavansa.

Viljatuotteet on sijoitettu lähemmäksi sisäänkäyntiä, koska markkinoinnista vastaavat henkilöt ovat varmoja siitä, että jos asiakas ostaa viljatuotteita, hän tarvitsee myös maitoa. Tämän vuoksi asiakkaan on käveltävä kaikkien muitten tuotteiden ohi kaupan takaosaan maitoa saadakseen. Jos asiakas menisi kauppaan ostamaan maitoa, ei ole takuita siitä, että hän haluaisi ostaa myös viljatuotteita. Tämän vuoksi maitotuotteet on sijoitettu kaupan takaosaan ja viljatuotteet sen etuosaan eikä toisinpäin.

Riippumatta siitä, minkälaista liiketoimintaa yrityksesi harjoittaa, voit soveltaa samanlaista markkinointia Shopify-kauppaasi.

Seuraavissa esimerkeissä Tuote A tarkoittaa tuotteita, jotka ovat mukana Ostajat, jotka ovat lisänneet tuotteita -sarakkeessa ja Tuote B viittaa tuotteisiin, jotka ovat mukana ...myös lisätty -sarakkeessa tuotesuhteiden havainnollistamiseksi Verkkokaupan ostoskorin analyysi -raportissa.

Hinnanalennukset ja marginaali

Perustuen siihen ajatukseen, että ostajat lisäävät Tuotteen B ostoskoriin tuotteen Tuotteen A lisäämisen jälkeen, voit alentaa Tuotteen A hintaa ja korottaa Tuotteen B hintaa. Alennuksesta voi seurata se, että asiakkaat lisäävät Tuotteen A ostoskoriinsa entistä useammin sekä se, että he lisäävät myös Tuotteen B koriinsa useammin.

Voit alentaa hintojasi Shopifyissa eri tavoilla:

Verkkosivuston mainokset

Voit mainostaa tuotteitasi verkkosivustollasi käyttämällä bannereita ja tuotesuosituksia.

Monissa Shopify-teemoissa on kotisivuun rakennettu diaesitysbanneri. Banneri on erittäin näkyvä osa kauppaa, joten voit sijoittaa banneriin mainoksen, jota asiakkaat voivat klikata ja siirtyä siten suoraan kyseiseen tuotteeseen. Jos et osaa rakentaa banneria itse, voit tehdä yhteistyötä suunnittelijan tai Shopify Expert -asiantuntijan kanssa ja ladata sitten diaesitykseen kotisivuillesi.

Tuotesuosituksia käyttämällä voit ehdottaa vastaavia tuotteita asiakkaille perustuen sellaisiin tuotteisiin, joita he parhaillaan katselevat.

Sähköpostikampanjat

Voit kerätä asiakkaiden kassamaksun yhteydessä lähettämiä sähköpostiviestejä ja toteuttaa sähköpostimarkkinointikampanjoita.

Jos asiakkaalla on laaja luettelo asiakkaista, joille hänen tulee tulee lähettää sähköpostia, voit etsiä Shopify App Storesta sähköpostisovelluksen, jolla saat tietoja Shopify-ylläpitäjän Asiakkaat-sivustolta.

Tuotteen sijainti kaupassasi

Maito- ja viljatuotteita koskevassa esimerkissä ruokakaupat yrittävät lisätä myyntiään pitämällä Tuotteen A ja Tuotteen B fyysisesti erillään. Jos tuotteiden välinen suhde ei ole riittävän vahva, asiakkaat eivät välttämättä löydä Tuotetta B ja luovuttavat, jolloin tuotteiden toisistaan erillään pitäminen haittaa myyntiä.

Tuotteiden pitäminen lähellä toisiaan ei välttämättä tuota maito- ja viljatuote-esimerkissä kuvattua vaikutusta, mutta asiakkaat kuitenkin löytävät etsimänsä helpommin.

Mieti, miten sijoitat tuotteesi verkkokaupassasi, koska asiakkaat eivät ehkä etsi tuotteita verkossa samalla tavalla kuin fyysisessä kaupassa. Jos pidät tuotteet erillään toisistaan, pidä kuitenkin huolta siitä, että asiakkaat voivat silti etsiä tuotteita kaupastasi.

Tuotteiden sijoittelua kaupassa voi muuttaa eri tavoin:

Logistiikka

Jos yrityksesi kasvaa ja varastonhallinnasta tulee liiketoimintasi keskeinen alue, voit käyttää Verkkokaupan ostoskorin analyysi -raportista ilmeneviä tuotesuhteita apunasi, kun suunnittelet, miten rakennat varastosi. Voit esimerkiksi sijoittaa tuotteen B tuotteen A viereen varastossasi.

Valmiina aloittamaan myynti Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi