Asiakasraportit

Jos kauppasi on Shopify-, Advanced Shopify - tai Shopify Plus -sopimuksessa, sinulla on pääsy asiakkaitasi koskeviin yksityiskohtaisiin raportteihin. Seuraavista raporteista voit saada itseäsi hyödyttäviä tietoja asiakkaistasi, kuten asiakkaiden tekemien tilausten keskimääräinen määrä, heidän tekemiensä tilausten keskimääräinen arvo sekä heiltä odotettavissa olevien ostosten kokonaisarvo:

 • Asiakkaat tietyn ajanjakson aikana
 • Ensikertalaisille tehty myynti verrattuna palaaville asiakkaille tehtyyn myyntiin
 • Asiakkaat sijainnin mukaan
 • Palaavat asiakkaat
 • Kerta-asiakkaat
 • Asiakaskohorttianalyysi
 • Ennustettu kulutustaso

Jos kaupallasi on Advanced Shopify- tai Shopify Plus -sopimus, sinulla on myös pääsy seuraaviin raportteihin:

 • Riskiasiakkaat
 • Kanta-asiakkaat

Raporttien laatimistavasta johtuen niistä ei välttämättä ilmenne kauppasi koko toiminta viimeisten 12 tunnin ajalta. Jos kuitenkin avaat Ensikertalaisille tehty myynti verrattuna palaaville asiakkaille tehtyyn myyntiin -raportin, sen tiedot ovat ajantasaisia muutaman sekunnin marginaalilla. Voit avata raportin uudelleen tai päivittää sen, jolloin saat uudemmat tiedot näkyviin.

Asiakkaat-raportissa on 250 000 asiakkaan rajoitus. Jos tarvitset yli 250 000 asiakkaan asiakastietoja, voit ottaa käyttöösi Google Analytics -ohjelman. Saat lisätietoja kohdassa Google Analyticsin käyttäminen. Voit kuitenkin viedä kaikki asiakkaasi Shopify Adminin Asiakkaat-sivulta.

Asiakasraporttien tieto perustuu uusien asiakkaiden raportissa olevaan koko tilaushistoriaan, eivät siis pelkästään valitulla aikavälillä tehtyihin tilauksiin. Jos esimerkiksi tarkastelet raporttia vain marraskuun osalta, marraskuulle merkitty uusi asiakas näkyy palaavana asiakkaana, vaikka hän olisi tehnyt toisen ostoksen joulukuun aikana.

Asiakasraporttien käyttö

Tee näin:

 1. Klikkaa Luokat.
 2. Suodata raportit niin, että niissä näkyvät vain asiakasraportit, klikkaamalla Asiakkaat.

Asiakkaat tietyn ajanjakson aikana

Asiakkaat tietyllä ajanjaksolla -raportista näet, kuinka moni asiakas on tehnyt tilauksia kaupastasi.

Voit valita Ryhmittele-pudotusvalikosta aikayksikön, jonka perusteella tiedot ryhmitellään.

Kun on kyse kahdesta eri asiakastyypistä, raporttitaulukossa on kaksi riviä jokaista aikayksikköä kohden: yksi kauppaan ensimmäistä kertaa saapuvia ja toinen palaavaa asiakkaita varten. Ensikertalainen asiakas on asiakas, joka tekee kaupastasi ensimmäisen tilauksensa. Palaava asiakas on asiakas, joka on jo tehnyt tilauksen ja jonka tilaushistoriassa on jo vähintään yksi tilaus.

Jokaisen aikayksikön osalta näet seuraavat tiedot:

 • Uusien (ensimmäistä kertaa) tilauksensa tehneiden asiakkaiden määrä kyseisen ajanjakson aikana. Tällaista asiakasryhmää kutsutaan usein uudeksi asiakaskohortiksi .
 • Ajanjakson aikana tilauksen tehneiden palaavien asiakkaiden määrä.

Ensikertalaisille tehty myynti verrattuna palaaville asiakkaille tehtyyn myyntiin

Ensikertalaisille tehty myynti verrattuna palaaville asiakkaille tehtyyn myyntiin -raportissa näkyy ensimmäistä kertaa ostavien ja palaavien asiakkaiden tekemien tilausten arvon.

Voit klikata Ryhmittele-painiketta ja valita aikayksikön, jotka haluat tarkastella myynnistäsi: tunti, päivä, viikko, kuukausi, vuosineljännes, vuorokauden tunti, viikonpäivä tai vuoden kuukausi. Aikayksikkö määrittää, miten kokonaismyynti ryhmitellään.

Kun on kyse kahdesta eri asiakastyypistä, raporttitaulukossa on kaksi riviä jokaista aikayksikköä kohden: yksi kauppaan ensimmäistä kertaa saapuvia ja toinen palaavaa asiakkaita varten. Ensikertalainen asiakas on asiakas, joka tekee kaupastasi ensimmäisen tilauksensa. Palaava asiakas on asiakas, joka on jo tehnyt tilauksen ja jonka tilaushistoriassa on jo vähintään yksi tilaus.

Jokaisen aikayksikön osalta näet seuraavat tiedot:

 • kunkin asiakasryhmän tekemien tilausten määrä
 • kunkin asiakasryhmän tekemien tilausten arvo (kokonaismyynti)

Asiakkaat sijainnin mukaan

Asiakkaat sijainnin mukaan -raportissa näkyvät uusien asiakkaiden tiedot asiakkaiden maantieteellisen sijainnin mukaan järjestettyinä. Uudet asiakkaat järjestetään Shopify Adminissa asiakkaiden osoitteiden osoittaman maantieteellisen sijainnin mukaan.

Jokaisesta maantieteellisestä alueesta näytetään seuraavat tiedot:

 • sellaisten uusien asiakkaiden määrän, jotka ovat tehneet ensimmäisen tilauksensa valitulla aikavälillä
 • sellaisten tilausten kokonaismäärän, jotka asiakas on tehnyt ensimmäisen tilauksensa jälkeen
 • asiakkaiden käyttämän kokonaissumman, mukaan lukien verot, alennukset, toimituskulut sekä mahdolliset hyvitykset

Kuluvaan päivään mennessä tehdyt tilaukset ja Kuluvaan päivään mennessä käytetty kokonaissumma perustuvat raportissa uusien asiakkaiden koko tilaushistoriaan, eivät siis pelkästään valitulla aikavälillä tehtyihin tilauksiin.

Palaavat asiakkaat

Palaavat asiakkaat -raportista ilmenevät tiedot kaikista asiakkaista, joiden tilaushistoria sisältää vähintään kaksi tilausta.

Näet jokaisesta asiakkaasta seuraavat tiedot:

 • nimen
 • sähköpostiosoitteen
 • onko asiakas hyväksynyt vastaanottamaan markkinointitietoa tehdessään viimeisimmän tilauksensa
 • ensimmäisen tilauksen päivämäärä
 • viimeisimmän tilauksen päivämäärä
 • tehtyjen tilausten määrä
 • asiakkaiden käyttämän kokonaissumman, mukaan lukien verot, alennukset, toimituskulut sekä mahdolliset hyvitykset

Kerta-asiakkaat

Kerta-asiakkaat-raportissa on tiedot kaikista asiakkaistasi, joiden tilaushistoriassa on vain yksi tilaus.

Näet jokaisesta asiakkaasta seuraavat tiedot:

 • nimen
 • sähköpostiosoitteen
 • onko asiakas hyväksynyt vastaanottamaan markkinointitietoa tehdessään viimeisimmän tilauksensa
 • ensimmäisen tilauksen päivämäärä.
 • asiakkaan tekemien tilausten määrä, jotka on 1
 • tilauksen arvo, mukaan lukien verot, alennukset, toimitusmaksut ja mahdolliset hyvitykset

Asiakaskohorttianalyysi

Asiakaskohorttianalyysiraportissa näkyy asiakkaiden hankkimiseen ja säilyttämiseen liittyviä tietoja. Kohortti tarkoittaa asiakasryhmää, johon kuuluvilla asiakkailla on samankaltaisia ominaisuuksia. Asiakaskohorttianalyysiraporttia varten asiakkaat ryhmitellään kohortteihin heidän ensimmäisen tilauksensa päivämäärän perusteella.

Tämän raportin avulla saat selville, ketkä asiakkaistasi ovat tehneet toistuvia ostoksia, ja tunnistat arvokkaimmat asiakkaasi. Tietojen avulla voit tehdä päätöksiä siitä, milloin ja mille asiakkaille sinun kannattaa uudelleenkohdentaa, ja saat selville vähemmän arvokkaat asiakkaat.

Asiakaskohorttianalyysi sisältää seuraavat raportit:

Kohorttianalyysitaulukko

Kohorttianalyysitaulukossa näkyvät tiedot asiakkaiden toistuvista ostoksista heidän ensimmäisen tilauksensa ajankohdan perusteella. Jokainen rivi edustaa kohorttia, johon kuuluvat asiakkaat tekivät ensimmäisen ostoksensa samana ajankohtana. Ensimmäisessä sarakkeessa näkyy kohortin nimi ensimmäisen ostoksen viikon, kuukauden tai vuosineljänneksen mukaan. Toisessa sarakkeessa näkyy kunkin kohorttirivin valittujen mittarien summa. Muissa sarakkeissa näkyy valittu mittari alkuperäisen kohortin hankinnan jälkeisten viikkojen, kuukausien tai vuosineljänneksen ajalta.

Esimerkiksi asiakas nimeltä Joni teki ensimmäisen ostoksensa helmikuussa 2022. Sen jälkeen Joni teki ostoksen kesäkuussa 2022 ja syyskuussa 2022. Vuoden 2022 kuukausittaisessa kohorttianalyysissa Joni kuuluu helmikuun kohorttiin, ja hän kuuluu myös kuukauden 4 ja kuukauden 7 toistuviin asiakkaisiin.

Voit mukauttaa raporttia seuraavilla tavoilla:

 • muuta aikajaksoa, jonka mukaan kohortit ryhmitellään
 • muuta raportissa näkyvää ajanjaksoa
 • muuta näytettäviä mittareita, kuten asiakkaiden määrää, asiakkaiden säilyttämisastetta, bruttomyyntiä, nettomyyntiä tai keskimääräisen tilauksen arvoa

Säilyttämisastetaulukko

Säilyttämisastekaaviossa näkyvät kaikkien uusien asiakkaiden säilyttämisasteet raportissa näkyvän ajanjakson aikana.Voit myös näyttää seuraavat vertailut:

 • Verrattuna edelliseen ajanjaksoon
 • Verrattuna edelliseen vuoteen
 • Kohorttien välinen vertailu

Voit myös näyttää kaikkien kohorttien asiakkaiden säilyttämisasteen valitulla aikajaksolla tai valita yhden kohortin, jonka säilyttämisaste näytetään.

Kohorttianalyysin tiedot

Voit tarkastella kohorttianalyysin tietoja klikkaamalla valintaa Kaikki tai tiettyä Kohortti-sarakkeessa olevaa ajanjaksoa. Näet jokaisesta kohortista seuraavat tiedot:

 • valitun kohortin brutto- ja nettomyynti
 • keskimääräinen tilauksen arvo ja kohortin asiakkaiden tilausten keskimääräinen lukumäärä asiakasta kohti
 • uusien tai palaavien asiakkaiden kokonaismäärä ja heidän tilausten kokonaismäärä
 • valitun kohortin asiakkaille eniten myydyt tuotteet
 • tärkeimmät markkinointikanavat, jotka ovat ohjanneet kohortin asiakkaita yrityksesi luokse
 • kohortin tilauksia käsitelleet parhaat myyntikanavat
 • Kohortin ennustettu kulutustaso
 • kertaostosten myynnin suhde tilausostojen myyntiin
 • kyseiseen kohorttiin kuuluvien asiakkaiden yleisimmät maantieteelliset sijainnit

Kohorttianalyysiraportin käyttäminen asiakassegmentointiin

Asiakaskohorttianalyysiraportin tietojen avulla voit luoda arvokkaista asiakaskohorteista asiakassegmenttejä.

Jos esimerkiksi kesäkuun 2022 asiakaskohortin säilyttämisaste on korkea, voit luoda siitä asiakassegmentin käyttämällä seuraavaa: First_order_date BETWEEN 2022-06-01 AND 2022-06-30 .

Lue lisää asiakassegmentoinnista.

Ennustettu kulutustaso

Ennustetun kulutustason raportissa näkyy kunkin valittuun kohorttiin kuuluvan asiakkaan ennustettu arvo.Tämän raportin avulla voit kohdentaa asiakkaisiin, jotka kuuluvat arvokkaimpiin kohortteihin.Näet jokaisesta kohorttiin kuuluvasta seuraavat tiedot:

 • asiakkaan nimi
 • ennustettu kulutustaso
 • sähköpostitilauksen tila
 • päivämäärä, jolloin asiakas on tehnyt viimeisimmän tilauksensa
 • tehtyjen tilausten määrä
 • asiakkaiden käyttämän kokonaissumman, mukaan lukien verot, alennukset, toimituskulut sekä mahdolliset hyvitykset

Lue lisää ennustetun kulutustason määrittämisestä.

Riskiasiakkaat

Sinulla on pääsy Riskiasiakas-raporttiin vain, jos kauppasi on Advanced Shopify - tai Shopify Plus -sopimuksessa.

Riskiasiakas-raportista näet tiedot kaikista palaavista asiakkaistasi, jotka ovat riskiasiakkaita.

Asiakas katsotaan riskiasiakkaaksi, jos on keskimääräinen mahdollisuus, että asiakas tekee toisen tilauksen kaupastasi, mutta ei ole tilannut mitään vähään aikaan.

Shopify käyttää koneoppimisen mallia, jonka avulla voit määrittää, miten todennäköisesti asiakas palaa ostamaan tuotteen seuraavien 90 päivän aikana.

Kun olet pääsyt selville siitä, mitkä asiakkaistasi ovat riskiasiakkaita, voit räätälöidä ja kohdentaa markkinointiasi oikein. Voit esimerkiksi antaa riskiasiakkaillesi alennuksen, joka rohkaisee heitä ostamaan kaupastasi uudelleen uusia tuotteita.

Raportista näet kustakin asiakkaasta seuraavat tiedot:

 • nimen
 • sähköpostiosoitteen
 • onko asiakas hyväksynyt vastaanottamaan markkinointitietoa tehdessään viimeisimmän tilauksensa
 • ensimmäisen tilauksen päivämäärä
 • viimeisimmän tilauksen päivämäärä.
 • tehtyjen tilausten määrä
 • asiakkaiden käyttämän kokonaissumman, mukaan lukien verot, alennukset, toimituskulut sekä mahdolliset hyvitykset

Kanta-asiakkaat

Pääset näkemään Kanta-asiakkaat-raportit vain, jos kauppasi on Advanced Shopify - tai Shopify Plus -sopimuksessa.

Kanta-asiakkaat-raportista näet kaikki kanta-asiakkaita koskevat tiedot.

Asiakas katsotaan kanta-asiakkaaksi, jos arvioit hänen palaavan suurella todennäköisyydellä kauppaasi tekemään toisen tilaukseen ja jos asiakas on tehnyt enemmän tilauksia kuin keskivertoasiakas. Tämä tieto voi hyödyttää sinua markkinointiponnistuksissasi. Esimerkiksi korkeakatteisten tuotteiden markkinointi tällaisille asiakkaille voisi olla sinulle kannattava toimenpide.

Näet jokaisesta asiakkaasta seuraavat tiedot:

 • nimen
 • sähköpostiosoitteen
 • onko asiakas hyväksynyt vastaanottamaan markkinointitietoa tehdessään viimeisimmän tilauksensa
 • ensimmäisen tilauksen päivämäärä
 • viimeisimmän tilauksen päivämäärä.
 • tehtyjen tilausten määrä
 • asiakkaiden käyttämän kokonaissumman, mukaan lukien verot, alennukset, toimituskulut sekä mahdolliset hyvitykset

Asiakasraporttien mukauttaminen

Jos kauppasi on Advanced Shopify - tai Shopify Plus -sopimuksessa, voit mukauttaa asiakkaiden raportteja suodatus-ja muokkausominaisuuksien avulla.

Seuraavassa on esimerkkejä käytettävissä olevista suodattimista ja sarakkeista, joita voit käyttää silloin, kun ne sopivat käsillä olevaan tarkoitukseen.

Asiakasraporttisuodattimet

Asiakas

 • Asiakkaan sähköpostiosoite - Asiakkaaseen liittyvä sähköpostiosoite.
 • Asiakkaan nimi - Asiakkaan etu- ja sukunimi.

Asiakkaan määritteet

 • Hyväksyy markkinoinnin – Onko asiakas hyväksynyt vastaanottamaan markkinointitietoa tehdessään viimeisimmän tilauksensa.
 • Kerta-asiakas - Asiakkaat, joiden tilaushistoriassa on vain yksi tilaus.
 • Palaava asiakas -Asiakkaat, joiden tilaushistoriassa on useampi kuin yksi tilaus.

Asiakassegmentti

 • Riskiasiakas – Asiakas, joka on palannut kauppaasi ensimmäisen ostokerran jälkeen ja jonka todennäköisyyden palata kauppaasi tekemään uusia ostoksia arvioit keskimääräiseksi, mutta joka ei ole vähään aikaan tehnyt tilauksia.
 • Epäaktiivinen asiakas - Asiakas, jonka todennäköisyyden palata kauppaasi tekemään uuden ostoksen arvioit pieneksi.
 • Kanta-asiakas - Asiakas, jonka todennäköisyyden palata kauppaasi arvioit suureksi ja jotka ovat tehneet enemmän tilauksia kuin keskivertoasiakkaat.
 • Lupaava asiakas - Asiakkaalla on arviosi mukaan suuri todennäköisyys palata ja tulla kanta-asiakkaaksi.

Sijainti

 • Kaupunki/maa/alue - Shopify Adminissa asiakkaan osoitteen perusteella määritetty kaupunki, maa ja alue.

Asiakasraporttien sarakkeet

Asiakas

 • Asiakkaan sähköpostiosoite - Asiakkaaseen liittyvä sähköpostiosoite.
 • Asiakkaan nimi - Asiakkaan etu- ja sukunimi.
 • Asiakkaat - Sellaisten asiakkaiden määrän, jotka ovat tehneet ensimmäisen tilauksensa tai palanneet kauppaan valitulla aikavälillä

Asiakkaan määritteet

 • Hyväksyy markkinoinnin – Onko asiakas hyväksynyt vastaanottamaan markkinointitietoa tehdessään viimeisimmän tilauksensa.
 • Kerta-asiakas - Asiakkaat, joiden tilaushistoriassa on vain yksi tilaus.
 • Palaava asiakas -Asiakkaat, joiden tilaushistoriassa on useampi kuin yksi tilaus.

Asiakassegmentti

 • Riskiasiakas – Asiakas, joka on palannut kauppaasi ensimmäisen ostokerran jälkeen ja jonka todennäköisyyden palata kauppaasi tekemään uusia ostoksia arvioit keskimääräiseksi, mutta joka ei ole vähään aikaan tehnyt tilauksia.
 • Epäaktiivinen asiakas - Asiakas, jonka todennäköisyyden palata kauppaasi tekemään uuden ostoksen arvioit pieneksi.
 • Kanta-asiakas - Asiakas, jonka todennäköisyyden palata kauppaasi arvioit suureksi ja jotka ovat tehneet enemmän tilauksia kuin keskivertoasiakkaat.
 • Lupaava asiakas - Asiakkaalla on arviosi mukaan suuri todennäköisyys palata ja tulla kanta-asiakkaaksi.

Ensimmäinen tilaus

 • Ensimmäinen tilaus (päivä/kuukausi/viikko/vuosi) – Asiakkaan ensimmäisen tilauksen päivä.

Viimeisin tilaus

 • Viimeisin tilaus (päivä/kuukausi/viikko/vuosi) - Päivämäärä, jolloin asiakas on tehnyt viimeisimmän tilauksensa.

Sijainti

 • Kaupunki/maa/alue - Shopify Adminissa asiakkaan osoitteen perusteella määritetty kaupunki, maa ja alue.

Tilaukset

 • Käytetty summa – asiakkaan käyttämä kokonaissumma, mukaan lukien verot, alennukset, toimituskulut sekä mahdolliset maksun palautukset. Oletetaan esimerkiksi, että asiakas on tilannut kaksi viidenkymmenen dollarin hintaista tuotetta kaupastasi, ei ole maksanut veroja, on saanut kymmenen prosenttia toisesta tuotteesta, on maksanut kymmenen dollaria toimituksesta ja ja saanut seitsemän dollarin hyvityksen toimituksen viivästymisestä. Tässä esimerkissä Tähän mennessä käytetty kokonaissumma lasketaan yhtälöllä 50 + 45 + 10 -7, ja se näkyy kokonaisarvona $98.
 • Tilaukset – asiakkaan tekemien tilausten määrä.
 • Tilausta kohti käytetty summa – keskimääräinen summa, jonka asiakkaat ovat käyttäneet kaikkiin tilauksiinsa.Lasketaan jakamalla asiakkaiden käyttämä kokonaissumma heidän tilaustensa kokonaismäärällä.

Aika

 • Päivä/kuukausi/viikko - Tilauksen tekopäivän päivämäärä, kuukausi ja viikko.

Esimerkki mukauttamisesta: Sähköpostikampanjan kohdistaminen palaaviin asiakkaisiin

Jos haluat kannustaa palaavia asiakkaita tekemään uusia ostoksia, voit mukauttaa Palaavat asiakkaat -raporttia niin, että siinä näkyy vain sellaiset palaavat asiakkaat, jotka ovat suostuneet vastaanottamaan markkinointimateriaalia.

Tässä esimerkissä voit luoda raportin seuraavalla tavalla:

 1. Klikkaa Luokat.
 2. Suodata raportit niin, että niissä näkyvät vain asiakasraportit, klikkaamalla Asiakkaat.
 3. Klikkaa Palaavat asiakkaat.
 4. klikkaa Palaavat asiakkaat -raportissa Suodattimien hallinta -valintaa.
 5. Klikkaa Lisää suodatin.
 6. Valitse Hyväksyy markkinoinnin -valinta ja valitse sitten Hae-kohdasta Kyllä-valinta.
 7. Klikkaa Käytä suodattimia -valintaa.

Tällä hetkellä raportti rajoittuu palaaviin asiakkaisiin, jotka hyväksyvät markkinointimateriaalin vastaanoton.

Tämän jälkeen voit viedä raportin CSV-tiedostoon, ja voit käyttää kaikkia tiedostossa olevia sähköpostiosoitteita sähköpostikampanjoissasi.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi