Asiakasraportit

Jos kauppasi on Shopify-, Advanced Shopify - tai Shopify Plus -sopimuksessa, sinulla on pääsy asiakkaitasi koskeviin yksityiskohtaisiin raportteihin. Seuraavista raporteista voit saada itseäsi hyödyttäviä tietoja asiakkaistasi, kuten asiakkaiden tekemien tilausten keskimääräinen määrä, heidän tekemiensä tilausten keskimääräinen arvo sekä heiltä odotettavissa olevien ostosten kokonaisarvo:

 • Asiakkaat tietyn ajanjakson aikana
 • Ensikertalaisille tehty myynti verrattuna palaaville asiakkaille tehtyyn myyntiin
 • Asiakkaat sijainnin mukaan
 • Palaavat asiakkaat
 • Kerta-asiakkaat

Jos kaupallasi on Advanced Shopify- tai Shopify Plus -sopimus, sinulla on myös pääsy seuraaviin raportteihin:

 • Riskiasiakkaat
 • Kanta-asiakkaat

Asiakasraporttien laatimistavan takia he eivät ehkä näytä kauppasi koko toimintaa viimeisen 12 tunnin ajalta. Kun kuitenkin avaat Ensikertalaisille tehty myynti verrattuna palaaville asiakkaille tehtyyn myyntiin -raportin, sen tiedot ovat ajantasaisia muutaman sekunnin marginaalilla. Voit avata raportin uudelleen tai päivittää sen, jolloin saat uudemmat tiedot näkyviin.

Asiakkaat-raportissa on 250 000 asiakkaan rajoitus. Jos tarvitset yli 250 000 asiakkaan asiakastietoja, voit ottaa käyttöösi Google Analytics -ohjelman. Saat lisätietoja kohdassa Google Analyticsin käyttäminen. Voit kuitenkin viedä kaikki asiakkaasi Shopify Adminin Asiakkaat-sivulta.

Asiakasraporttien tiedot perustuvat raportissa olevien uusien asiakkaiden koko tilaushistoriaan, eivät ainoastaan valitun ajanjakson aikana tehtyihin tilauksiin. Jos esimerkiksi tarkastelet raporttia vain marraskuun osalta, marraskuulle merkitty uusi asiakas näkyy palaavana asiakkaana, vaikka hän olisi tehnyt toisen ostoksen joulukuun aikana.

Asiakasraporttien tarkastelu

Tee näin:

 1. klikkaa Asiakkaat-osiossa raporttia, jonka haluat nähdä.

Asiakkaat tietyn ajanjakson aikana

Asiakkaat tietyllä ajanjaksolla -raportista näet, kuinka moni asiakas on tehnyt tilauksia kaupastasi.

Voit valita Ryhmittele-pudotusvalikosta aikayksikön, jonka perusteella tiedot ryhmitellään.

Kun on kyse kahdesta eri asiakastyypistä, raporttitaulukossa on kaksi riviä jokaista aikayksikköä kohden: yksi kauppaan ensimmäistä kertaa saapuvia ja toinen palaavaa asiakkaita varten. Ensikertalainen asiakas on asiakas, joka tekee kaupastasi ensimmäisen tilauksensa. Palaava asiakas on asiakas, joka on jo tehnyt tilauksen ja jonka tilaushistoriassa on jo vähintään yksi tilaus.

Jokaisen aikayksikön osalta näet seuraavat tiedot:

 • Uusien (ensimmäistä kertaa) tilauksensa tehneiden asiakkaiden määrä kyseisen ajanjakson aikana. Tällaista asiakasryhmää kutsutaan usein uudeksi asiakaskohortiksi .
 • Ajanjakson aikana tilauksen tehneiden palaavien asiakkaiden määrä.

Ensikertalaisille tehty myynti verrattuna palaaville asiakkaille tehtyyn myyntiin

Ensikertalaisille tehty myynti verrattuna palaaville asiakkaille tehtyyn myyntiin -raportissa näkyy ensimmäistä kertaa ostavien ja palaavien asiakkaiden tekemien tilausten arvon.

Voit klikata Ryhmittele-valintaa, jos haluat voit valita aikayksikön, jonka myyntiä haluat tarkastella: aikayksikkö voi olla tunti, päivä, viikko, kuukausi, vuosineljännes, vuosi, päivän tunti, viikonpäivä tai kuukausi. Aikayksikkö määrittää, miten kokonaismyynti ryhmitellään.

Kun on kyse kahdesta eri asiakastyypistä, raporttitaulukossa on kaksi riviä jokaista aikayksikköä kohden: yksi kauppaan ensimmäistä kertaa saapuvia ja toinen palaavaa asiakkaita varten. Ensikertalainen asiakas on asiakas, joka tekee kaupastasi ensimmäisen tilauksensa. Palaava asiakas on asiakas, joka on jo tehnyt tilauksen ja jonka tilaushistoriassa on jo vähintään yksi tilaus.

Jokaisen aikayksikön osalta näet seuraavat tiedot:

 • kunkin asiakasryhmän tekemien tilausten määrä
 • kunkin asiakasryhmän tekemien tilausten arvo (kokonaismyynti).

Asiakkaat sijainnin mukaan

Asiakkaat sijainnin mukaan -raportissa näkyvät uusien asiakkaiden tiedot asiakkaiden maantieteellisen sijainnin mukaan järjestettyinä. Uudet asiakkaat järjestetään Shopify Adminissa asiakkaiden osoitteiden osoittaman maantieteellisen sijainnin mukaan.

Näet jokaisesta maantieteellisestä alueesta seuraavat tiedot:

 • sellaisten uusien asiakkaiden määrän, jotka ovat tehneet ensimmäisen tilauksensa valitulla aikavälillä
 • sellaisten tilausten kokonaismäärän, jotka asiakas on tehnyt ensimmäisen tilauksensa jälkeen
 • asiakkaiden käyttämän kokonaissumman, mukaan lukien verot, alennukset, toimituskulut sekä mahdolliset hyvitykset

Kuluvaan päivään mennessä tehdyt tilaukset ja Kuluvaan päivään mennessä käytetty kokonaissumma perustuvat raportissa uusien asiakkaiden koko tilaushistoriaan, eivät siis pelkästään valitulla aikavälillä tehtyihin tilauksiin.

Palaavat asiakkaat

Palaavat asiakkaat -raportista ilmenevät tiedot kaikista asiakkaista, joiden tilaushistoria sisältää vähintään kaksi tilausta.

Näet jokaisesta asiakkaasta seuraavat tiedot:

 • nimen
 • sähköpostiosoitteen
 • onko asiakas hyväksynyt vastaanottamaan markkinointitietoa tehdessään viimeisimmän tilauksensa
 • ensimmäisen tilauksen päivämäärä
 • viimeisimmän tilauksen päivämäärä
 • tehtyjen tilausten määrä
 • keskimääräisen tilauksen arvo
 • asiakkaiden käyttämän kokonaissumman, mukaan lukien verot, alennukset, toimituskulut sekä mahdolliset hyvitykset

Kerta-asiakkaat

Kerta-asiakkaat-raportissa on tiedot kaikista asiakkaistasi, joiden tilaushistoria ssa on vain yksi tilaus.

Näet jokaisesta asiakkaasta seuraavat tiedot:

 • nimen
 • sähköpostiosoitteen
 • onko asiakas hyväksynyt vastaanottamaan markkinointitietoa tehdessään viimeisimmän tilauksensa
 • ensimmäisen tilauksen päivämäärä.
 • asiakkaan tekemien tilausten määrä, jotka on 1
 • tilauksen arvo, mukaan lukien verot, alennukset, toimitusmaksut ja mahdolliset hyvitykset

Riskiasiakkaat

Sinulla on pääsy Riskiasiakas-raporttiin vain, jos kauppasi on Advanced Shopify - tai Shopify Plus -sopimuksessa.

Riskiasiakas-raportista näet tiedot kaikista palaavista asiakkaistasi, jotka ovat riskiasiakkaita.

Asiakas katsotaan riskiasiakkaaksi, jos on keskimääräinen mahdollisuus, että asiakas tekee toisen tilauksen kaupastasi, mutta ei ole tilannut mitään vähään aikaan.

Shopify käyttää koneoppimisen mallia, jonka avulla voit määrittää, miten todennäköisesti asiakas palaa ostamaan tuotteen seuraavien 90 päivän aikana.

Kun olet pääsyt selville siitä, mitkä asiakkaistasi ovat riskiasiakkaita, voit räätälöidä ja kohdentaa markkinointiasi oikein. Voit esimerkiksi antaa riskiasiakkaillesi alennuksen, joka rohkaisee heitä ostamaan kaupastasi uudelleen uusia tuotteita.

Raportista näet kustakin asiakkaasta seuraavat tiedot:

 • nimen
 • sähköpostiosoitteen
 • onko asiakas hyväksynyt vastaanottamaan markkinointitietoa tehdessään viimeisimmän tilauksensa
 • ensimmäisen tilauksen päivämäärä
 • viimeisimmän tilauksen päivämäärä.
 • tehtyjen tilausten määrä
 • keskimääräisen tilauksen arvo
 • asiakkaiden käyttämän kokonaissumman, mukaan lukien verot, alennukset, toimituskulut sekä mahdolliset hyvitykset

Kanta-asiakkaat

Pääset näkemään Kanta-asiakkaat-raportit vain, jos kauppasi on Advanced Shopify - tai Shopify Plus -sopimuksessa.

Kanta-asiakkaat-raportista näet kaikki kanta-asiakkaita koskevat tiedot.

Asiakas katsotaan kanta-asiakkaaksi, jos arvioit hänen palaavan suurella todennäköisyydellä kauppaasi tekemään toisen tilaukseen ja jos asiakas on tehnyt enemmän tilauksia kuin keskivertoasiakas. Tämä tieto voi hyödyttää sinua markkinointiponnistuksissasi. Esimerkiksi korkeakatteisten tuotteiden markkinointi tällaisille asiakkaille voisi olla sinulle kannattava toimenpide.

Näet jokaisesta asiakkaasta seuraavat tiedot:

 • nimen
 • sähköpostiosoitteen
 • onko asiakas hyväksynyt vastaanottamaan markkinointitietoa tehdessään viimeisimmän tilauksensa
 • ensimmäisen tilauksen päivämäärä
 • viimeisimmän tilauksen päivämäärä.
 • tehtyjen tilausten määrä
 • keskimääräisen tilauksen arvo
 • asiakkaiden käyttämän kokonaissumman, mukaan lukien verot, alennukset, toimituskulut sekä mahdolliset hyvitykset

Asiakasraporttien mukauttaminen

Jos kauppasi on Advanced Shopify - tai Shopify Plus -sopimuksessa, voit mukauttaa asiakkaiden raportteja suodatus-ja muokkausominaisuuksien avulla.

Seuraavassa on esimerkkejä käytettävissä olevista suodattimista ja sarakkeista, joita voit käyttää silloin, kun ne sopivat käsillä olevaan tarkoitukseen.

Asiakasraporttisuodattimet

Asiakas

 • Asiakkaan sähköpostiosoite - Asiakkaaseen liittyvä sähköpostiosoite.
 • Asiakkaan nimi - Asiakkaan etu- ja sukunimi.

Asiakkaan määritteet

 • Hyväksyy markkinoinnin – Onko asiakas hyväksynyt vastaanottamaan markkinointitietoa tehdessään viimeisimmän tilauksensa.
 • Kerta-asiakas - Asiakkaat, joiden tilaushistoriassa on vain yksi tilaus.
 • Palaava asiakas -Asiakkaat, joiden tilaushistoriassa on useampi kuin yksi tilaus.

Asiakassegmentti

 • Riskiasiakas – Asiakas, joka on palannut kauppaasi ensimmäisen ostokerran jälkeen ja jonka todennäköisyyden palata kauppaasi tekemään uusia ostoksia arvioit keskimääräiseksi, mutta joka ei ole vähään aikaan tehnyt tilauksia.
 • Epäaktiivinen asiakas - Asiakas, jonka todennäköisyyden palata kauppaasi tekemään uuden ostoksen arvioit pieneksi.
 • Kanta-asiakas - Asiakas, jonka todennäköisyyden palata kauppaasi arvioit suureksi ja jotka ovat tehneet enemmän tilauksia kuin keskivertoasiakkaat.
 • Lupaava asiakas - Asiakkaalla on arviosi mukaan suuri todennäköisyys palata ja tulla kanta-asiakkaaksi.

Sijainti

 • Kaupunki/maa/alue - Shopify Adminissa asiakkaan osoitteen perusteella määritetty kaupunki, maa ja alue.

Asiakasraporttien sarakkeet

Asiakas

 • Asiakkaan sähköpostiosoite - Asiakkaaseen liittyvä sähköpostiosoite.
 • Asiakkaan nimi - Asiakkaan etu- ja sukunimi.
 • Asiakkaat - Sellaisten asiakkaiden määrän, jotka ovat tehneet ensimmäisen tilauksensa tai palanneet kauppaan valitulla aikavälillä

Asiakkaan määritteet

 • Hyväksyy markkinoinnin – Onko asiakas hyväksynyt vastaanottamaan markkinointitietoa tehdessään viimeisimmän tilauksensa.
 • Kerta-asiakas - Asiakkaat, joiden tilaushistoriassa on vain yksi tilaus.
 • Palaava asiakas -Asiakkaat, joiden tilaushistoriassa on useampi kuin yksi tilaus.

Asiakassegmentti

 • Riskiasiakas – Asiakas, joka on palannut kauppaasi ensimmäisen ostokerran jälkeen ja jonka todennäköisyyden palata kauppaasi tekemään uusia ostoksia arvioit keskimääräiseksi, mutta joka ei ole vähään aikaan tehnyt tilauksia.
 • Epäaktiivinen asiakas - Asiakas, jonka todennäköisyyden palata kauppaasi tekemään uuden ostoksen arvioit pieneksi.
 • Kanta-asiakas - Asiakas, jonka todennäköisyyden palata kauppaasi arvioit suureksi ja jotka ovat tehneet enemmän tilauksia kuin keskivertoasiakkaat.
 • Lupaava asiakas - Asiakkaalla on arviosi mukaan suuri todennäköisyys palata ja tulla kanta-asiakkaaksi.

Ensimmäinen tilaus

 • Ensimmäinen tilaus (päivä/kuukausi/viikko/vuosi) – Asiakkaan ensimmäisen tilauksen päivä.

Viimeisin tilaus

 • Viimeisin tilaus (päivä/kuukausi/viikko/vuosi) - Päivämäärä, jolloin asiakas on tehnyt viimeisimmän tilauksensa.

Sijainti

 • Kaupunki/maa/alue - Shopify Adminissa asiakkaan osoitteen perusteella määritetty kaupunki, maa ja alue.

Tilaus

 • Tilauksen keskimääräinen arvo - Asiakkaiden tekemien tilausten keskimääräinen arvo ensimmäisestä tilauksistaan alkaen. Arvo lasketaan jakamalla uusien asiakkaiden tekemien tilausten kokonaisarvo uusien asiakkaiden tekemien tilausten kokonaismäärällä. Tilausten kokonaisarvo sisältää verot ja toimituskulut, mutta ei maksujen hyvityksiä. Ainoastaan lahjakortteja sisältävät tilaukset eivät kuulu kokonaismäärään.

Tilaukset

 • Tähän mennessä käytetty kokonaissumma - Asiakkaan käyttämä kokonaissumma mukaan lukien verot, alennukset, toimitusmaksut ja mahdolliset hyvitykset. Oletetaan esimerkiksi, että asiakas on tilannut kaksi viidenkymmenen dollarin hintaista tuotetta kaupastasi, ei ole maksanut veroja, on saanut 10 prosenttia toisesta tuotteesta, on maksanut kymmenen dollaria toimituksesta ja ja saanut seitsemän dollarin hyvityksen toimituksen viivästymisestä. Tässä esimerkissä tähän mennessä käytetty kokonaissumma lasketaan yhtälöllä 50 + 45 + 10 -7, ja se näkyy kokonaisarvona $98.
 • Tilaukset tähän mennessä - Uusien asiakkaiden tekemien tilausten kokonaismäärä ensimmäisestä tilauksesta lähtien.

Aika

 • Päivä/kuukausi/viikko - Tilauksen tekopäivän päivämäärä, kuukausi ja viikko.

Esimerkki mukauttamisesta: Sähköpostikampanjan kohdistaminen palaaviin asiakkaisiin

Jos haluat kannustaa palaavia asiakkaita tekemään uusia ostoksia, voit mukauttaa Palaavat asiakkaat -raporttia niin, että siinä näkyy vain sellaiset palaavat asiakkaat, jotka ovat suostuneet vastaanottamaan markkinointimateriaalia.

Tässä esimerkissä voit luoda raportin seuraavalla tavalla:

 1. klikkaa Asiakkaat-osiossa Palaavat asiakkaat-valintaa.

 2. klikkaa Palaavat asiakkaat -raportissa Suodattimien hallinta -valintaa.

 3. Klikkaa Lisää suodatin.

 4. Valitse Hyväksyy markkinoinnin -valinta ja valitse sitten Hae-kohdasta Kyllä-valinta.

 5. Klikkaa Käytä suodattimia -valintaa.

Tällä hetkellä raportti rajoittuu palaaviin asiakkaisiin, jotka hyväksyvät markkinointimateriaalin vastaanoton.

Tämän jälkeen voit viedä raportin CSV-tiedostoon, ja voit käyttää kaikkia tiedostossa olevia sähköpostiosoitteita sähköpostikampanjoissasi.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi