Talousraportit

Talousraporteissa voit tarkastella yrityksesi tärkeimpiä taloudellisia tietoja.

Voit näyttää talousraporttiluettelon suodattamalla Raportit-sivulla Luokat > Raha-asiat. Voit tarkastella yhteenvetoa ja yksityiskohtaisempia talousraportteja klikkaamalla Yhteenveto.

Kun avaat talousraportin, sen tiedot ajantasaisia noin yhden minuutin marginaalilla. Voit avata raportin uudelleen tai päivittää sen, jolloin saat uudemmat tiedot näkyviin.

Laskut ja maksut

Jos etsit tietoja Shopifyn laskutustileistäsi ja maksuistasi, voit tarkastella tilihistoriaasi Shopify Adminin Laskut-osiossa Laskutus-sivulla.

Raportit-sivun Raha-asiat-luokan suodatin

Voit tarkastella raha-asioita koskevien raporttien luetteloa Raportit-sivulla suodattamalla Luokka > Raha-asiat. Raporttiluettelosta pääset Yhteenveto-raporttisivulle muihin tärkeisiin raportteihin.

Kokonaismyynti-raportissa näkyy ajanjakson tilausten määrä, ja siinä on järjestetty tilaukset eri tapahtumiksi kuten myynniksi, palautuksiksi ja toimitusmääriksi.

Maksut-raportissa näkyy kaikkien maksupalveluntarjoajien (Shopify Payments, manuaaliset maksut, lahjakortit jne.) rahaliikennetapahtumien määrä, mukaan lukien sekä maksut että maksujen hyvitykset. Yksityiskohtainen Maksut-talousraportti ryhmittelee tapahtumat maksupalveluntarjoajien mukaan.

Talouden yhteenvetosivu

Talous-yhteenvetosivulla on yhteenveto valitulla ajanjaksolla tekemistäsi myynnistä, maksuista, vastuistaja bruttovoitosta. Kussakin osiossa on linkit liittyviin raportteihin.

Tarkastele Talous-yhteenvetosivua

Tee näin:

 1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Analytiikka >Raportit.
 2. Klikkaa Luokat.
 3. Suodata raportit niin, että niissä näkyvät vain tilausraportit klikkaamalla Talousasiat.
 4. Klikkaa Nimi-sarakkeessa Yhteenveto-raporttia.
 5. Valinnainen: Valitse kanava ja valitse aikajakso.

Jos poistat kanavan, se ei näy kanavaluettelossa. Voit kuitenkin tarkastella poistetun kanavan historiatietoja valitsemalla Kaikki kanavat.

Myynnin yhteenveto

Myynti-osiossa näkyy yhteenveto myyntisi talousraporteista. Osiossa on myös linkki kaikkiin muihin taloutta koskeviin myyntiraportteihin:

 • Bruttomyynti-raportti
 • Alennukset-raportti
 • Palautukset-raportti
 • Nettomyynti-raportti
 • Lähetys-raportti
 • Veroraportti

Kaikki nämä myyntiä koskevat talousraportit keskittyvät tiettyyn Myynti-raportistasaatavaan mittaustietoon.

Maksujen yhteenveto

Maksut-osiossa näkyy yhteenveto maksujasi koskevista talousraporteista. Siinä on myös linkki jokaiseen erilliseen asiakkaittesi käyttämiä maksutapoja koskevaan maksuraporttiin.

Yhteenveto vastuista

Vastuut-osassa näkyy yhteenveto lahjakorttimyynnistäsi ja palvelurahoista valitulla ajanjaksolla.

Tässä osiossa Lahjakorttimyynti näyttää lahjakorttien kokonaismyynnin, joka on myytyjen lahjakorttien nimellisarvo vähennettynä alennuksilla, jotka olivat voimassa myyntihetkellä.

Lahjakorttien maksamaton saldo näyttää myytyjen tai annettujen lahjakorttien vielä maksettavan kokonaissumman.

Tipit näyttää saatujen tippien kokonaismäärän.

Bruttovoiton yhteenveto

Bruttovoitto-osiosta näet yhteenvedon nettomyynnistäsi, kustannuksistasi ja liikevoitostasi. Tässä osiossa Nettomyynti ilman kirjattuja kustannuksia näyttää nettomyyntisi, jonka osalta kustannuksia ei ole kirjattu ylös myyntihetkellä. Nettomyynti, jossa kustannukset on kirjattu ylös näyttää nettomyyntisi, jossa kustannukset on kirjattu ylös myyntihetkellä. Yhdessä nämä näyttävät Kokonaisnettomyyntisi valitulla ajanjaksolla.

Vain Nettomyynti, jonka kustannukset on kirjattu ylös, sisältyy Myytyjen tuotteiden kustannukset -raporttiin, ja se lasketaan mukaan Bruttovoittoosi.

Myynnin talousraportti

Myynti-talousraportti sisältää tietoja, joita todennäköisesti tarvitset kirjanpidossasi kuten nettomyynnin. Raportissa näkyy jokainen kauppasi myynti- ja palautustapahtuma valitulla ajanjaksolla päivämäärän mukaan järjestettynä.

Jos tilaukseen sisältyy useita tuotteita, kukin tuote näkyy raportissa erillisenä myynti- tai palautustapahtumana kuten myöskin näkyvät toimitusmaksut. Voit tarkastella tilauksen tietoja klikkaamalla sen tilausnumeroa.

Kunkin myynti- ja palautustapahtuman osalta talousraportissa näkyy seuraavat tiedot:

Myyntitalousraportin ehtojen kuvaus
  Määritelmä
Päivämäärä Myynti- ja palautustapahtuman päivä.
Tilaus Tilaus, johon myynti- tai palautustapahtuma on liitetty.
Tuote Tuote,johon myynti- tai palautustapahtuma on liitetty.
Bruttomyynti On yhtä kuin tuotteen myyntihintaa x tilattu määrä.

Bruttomyynti ei sisällä alennuksia, palautuksia, veroja eikä toimituskuluja.
Alennukset On yhtä kuin tuotteen alennus + tuotteen suhteellinen osuus koko ostoskoria koskevasta alennuksesta.

Alennusten arvossa kaikki rivikohtaiset alennukset on yhdistetty tuotteen suhteelliseen osuuteen koko ostoskoria koskevasta alennuksesta. Alennukset näkyvät negatiivisena arvona tilauksen tekopäivänä.
Palautukset Asiakkaan kauppiaalle palauttaman tavaran arvo. Palautukset näkyvät negatiivisena lukuina tavaran palautuspäivänä tehtyjen palautusten osalta.

Palautetut toimitusmaksut ja niitä koskevat verot eivät näy Palautukset-sarakkeessa, vaan negatiivisina arvoina Toimitus- ja Verot-sarakkeissa.
Nettomyynti Nettomyynti on yhtä kuin bruttomyynti - alennukset - palautukset.

Nettomyynti ei sisällä toimitusmaksuja tai veroja. Nettomyynti on positiivinen luku, joka osoittaa tilauksen tekopäivänä tehdyn myynnin arvon, ja negatiivisen luku, joka osoittaa tilauksesta maksun palautuspäivänä tehdyn palautuksen arvon.
Verot Myynti- tai palautustapahtumaan liittyvät verot. Verot ovat positiivinen luku, joka kuvaa tilauksen tekopäivänä tehdystä myynnistä maksettua veroa, ja negatiivinen luku, joka kuvaa tilauksen maksun palautuspäivänä tehdyn palautuksen verotusta.
Toimitus Myynti- tai palautustapahtumaan liittyvät toimitusmaksut. Toimitus on positiivinen luku, joka kuvaa tilauksen tekopäivänä tehtyä myyntiä, ja negatiivinen luku, joka kuvaa tilauksesta maksetun maksun palautuspäivänä tehtyä palautusta.
Kokonaismyynti Kokonaismyynti on yhtä kuin bruttomyynti - alennukset - palautukset + verot + toimitusmaksut.

Kokonaismyynti on positiivinen luku, joka kuvaa tilauksen tekopäivänä tapahtunutta myyntiä, ja negatiivinen luku, joka kuvaa tilauksen maksun palautuspäivänä tapahtunutta palautusta.

Alennuksia koskevat talousraportit

Tähän raporttiin sisältyvät asiakkaan kassalla alennuskoodeilla saamat alennukset. Raportti sisältää myös ne alennukset, joita ole antanut asiakkaan maksaessa Shopify POS -myyntipisteessä.

Raportti sisältää seuraavat tiedot:

Alennustalousraportissa käytettyjen termien määritelmät
  Määritelmä
Rivialennukset Alennukset, joihin sovellettiin tilauksen yksittäiseen tuotteeseen.
Tilaustason alennukset Alennukset, joita sovellettiin tilaukseen kokonaisuudessaan.

Alennukset eivät liity Vertailuhintoihin.

Verojen talousraportti

Verot-raportissa näkyvät myyntiisi valitulla ajanjaksolla sovelletut myyntiverot.

Jokaisella raportin rivillä näkyy verotyyppi (kuten osavaltiovero tai piirikunnan vero), verokanta sekä valitulla aikavälillä perityn veron kokonaismäärä.

Raportissa maa ja alue määritetään toimituksen määränpään perusteella, joten raportissa voi näkyä alkuperään perustuviin verotusalueisiin liittyvää määräpäätietoa. Määränpään määrittämiseksi on käytettävä toimitusosoitetta. Jos toimitusosoitetta ei voida määrittää, on käytettävä laskutusosoitetta. Jos laskutusosoitetta ei voida määrittää, on käytettävä POS-myyntipisteen osoitetta.

Veroraportissa käytettyjen termien määritelmät
  Määritelmä
Kanava Markkinapaikkakanava, jossa myynti on tapahtunut, jos sellainen on.
Maa

Maa, jonka verokantaa sovelletaan.

Kalifornian ja muiden alkuperään perustuvien veroalueiden osalta näytetään määränpää sen maan sijaan, johon veroa sovelletaan.

Alue

Osavaltio tai provinssi, jonka verokantaa sovelletaan.

Kalifornian ja muiden alkuperään perustuvien veroalueiden osalta näytetään määränpää sen maan sijaan, johon veroa sovelletaan.

Nimi Verokannan nimi.
Verokanta Verokanta prosentuaalisena osuutena.
Kanavan mukaan Mitä veroja markkinapaikkakanava on ilmoittanut puolestasi. Tälle sarakkeelle on olemassa kolme mahdollista arvoa:
 • Ilmoitettu osoittaa, että markkinapaikkakanava on vastuussa verojen ilmoittamisesta puolestasi.
 • Ei ilmoitettu osoittaa, että markkinapaikkakanava ei ole vastuussa verojen ilmoittamisesta.
 • Määrittelemätön osoittaa, että markkinapaikkakanavan vastuualueita ei voitu määrittää. Tarkista nämä tapahtumat selvittääksesi, onko markkinapaikkakanava vastuussa verojen ilmoittamisesta.
Jos myymiseen ei ole käytetty mitään markkinapaikkakanavaa, myynti näkyy kohdassa Ei ilmoitettu tai Määrittelemätön.
Määrä Valitulla aikavälillä sovelletut myyntiverot. Jos esimerkiksi myyntisi oli 100 $, johon sovellettiin seitsemän prosentin myyntiveroa, summa näkyy seitsemänä dollarina.

Lataa laajennettu myyntiveroraportti

Laajennettu myyntiveroraportti näyttää yksityiskohtaisen yhteenvedon Yhdysvalloissa tekemiesi tilausten myynti- ja verotiedoista. Voit viedä myynti- ja verotiedot CSV-taulukkona (arvot pilkuilla erotettuina) kohdasta Analytiikka-> Raportit > Verot.

Tämä CSV-vienti on käytettävissä vain Shopify Tax -sovellusta Yhdysvalloissa käyttäville kaupoille.

Tee näin:

 • Siirry Shopify Adminissa kohtaan Analytiikka > Raportit.

 • Klikkaa Verot-raporttia . Voit myös päästä Verot-raporttiin siirtymällä kohtaan Asetukset > Verot ja tullit > Yhdysvallat.

 • Valinnainen: Valitse kanava ja valitse aikajakso.

 • Luo CSV-tiedosto napsauttamalla latauspainiketta.

Huomautus: Jos CSV-tiedoston viennin aikana ilmenee aikakatkaisu, yritä valita lyhyempi päivämääräväli, päivitä sivu tai yritä myöhemmin uudelleen.

Maksut-talousraportti

Maksut-talousraportissa näkyvät kauppasi maksutapahtumat valitulla aikavälillä.

Asiakkaiden suorittamat maksut ryhmitellään tapahtumien perusteella, missä näkyvät seuraavat yleiset tiedot:

Tapahtumien ryhmittely maksuja koskevassa talousraportissa
  Määritelmä
Maksutapa Asiakkaiden käyttämä maksutapa. Jos merkitset tilauksen maksetuksi ja valitset kohdan Muu maksutavaksi, raportissa näkyvä maksutapa on Manuaalinen.
Nopeutettu maksu Asiakkaiden käyttämä nopeutettu maksu, kuten Shop Pay tai Apple Pay, jos tämä maksutapa on käytettävissä.
Luottokortti Asiakkaiden käyttämän luottokortin tyyppi, jos tämä valinta on käytettävissä.
Myyntikanava Sen kanavan tai sovelluksen nimi, jossa asiakas on teki tilauksensa, kuten Verkkokauppa tai Osta-painike. Tilausluonnoksiin perustuva raporttia näkyy Tilausluonnokset-muodossa. Jos asiakas teki tilauksensa nimettömässä sovelluksessa, raportti näkyy muodossa Toinen.

Raportista ilmenee kunkin tapahtumanryhmän osalta seuraavat tiedot:

Maksuja koskevassa talousraportissa käytettyjen termien määritelmät
  Määritelmä
Tapahtumat Maksutapahtumien määrä.
Bruttomaksut Tapahtumien yhteydessä maksettu määrä ennen maksujen palautusta.
Maksun palautukset Kokonaissumma hyvitetään kaikkien tapahtumien osalta.
Nettomaksut On yhtä kuin maksettu kokonaismäärä - hyvitetty kokonaissumma.

Saat myös maksuraportin kustakin asiakkaittesi käyttämästä maksutavasta. Pääset lukemaan kyseiset maksuraportit talousyhteenvedon Maksut-kohdasta.

Peruutetut maksut

Jos maksu on hyväksytty mutta peruutettu ennen kuin se on vastaanotettu, myyntiraporteissa näkyy positiivinen summa ja sitä vastaava negatiivinen summa. Positiivinen summa näkyy sen vuoksi, että tilaus on tehty. Maksun hyvitys näytetään sen vuoksi, että raportit on täsmäytettävä. Maksuja koskevissa talousraporteissa ei kuitenkaan näy mitään, koska et ole saanut maksua.

Vastuita koskeva talousraportti

Vastuut-talousraportissa näkyy valittujen kanavien lahjakorttituotteiden myynti sekä saadun palvelurahan määrä valitulla ajanjaksolla.

Vastuut usein edellyttävät, että niitä käsitellään kirjanpidossa erityisellä tavalla.

Lahjakorttien myyntiraportti

Lahjakorttien myynti -raportissa näkkyy seuraavat tiedot:

Lahjakorttien myyntiraportissa käytettyjen termien määritelmät
  Määritelmä
Päivämäärä Lahjakortin myyntipäivä.
Tilaus Myynnin tilausnumero.
Asiakas Asiakkaan nimi.
Lahjakortin arvo Lahjakortin arvo.
Alennukset Lahjakortin myyntiin sovellettu alennus.
Kokonaismyynti Lahjakortin arvo − alennukset.

Lahjakorttien saldo -raportissa näkyy kaikkien lahjakorttitapahtumien päivittäinen saldo, mukaan lukien seuraavat tiedot:

Lahjakorttisaldoraportin ehtojen määrittäminen
  Määritelmä
Päivämäärä Päivämäärä.
Alkusaldo Lahjakorttien aloitussaldo päivän alussa.
Myönnetty arvo Lahjakorttien arvo päivän aikana.
Myyty arvo Päivän aikana myytyjen lahjakorttien arvo.
Käytöstä poistettu arvo Päivän aikana käytöstä poistettujen lahjakorttien arvo.
Lunastettu arvo Lahjakortin lunastusten määrä päivän aikana.
Hyvitetty arvo Alun perin lahjakortilla maksettujen ja päivän aikana hyvitettyjen maksujen määrä. Tämä koskee myös lahjakorttien hyvitysten summia epäonnistuneen tapahtuman takia.
Säätöarvo Saatavissa: Shopify Plus-palvelussa
Lahjakortteihin päivän aikana manuaalisesti tehtyjen muutosten arvo.
Loppusaldo Kaikkien myönnettyjen ja myytyjen lahjakorttien loppusaldo päivän päättyessä.
Nettomuutos Alku- ja loppusaldon välinen erotus.

Lahjakorttien summat raporteissa

Lahjakortit näkyvät muutamissa paikoissa raporteissasi. Tietyt ehdot vaikuttavat siihen, mihin ne kirjataan.

Kun myönnät lahjakortin Shopifyn Admin-sivulta:

 • se ei näy myyntinä missään raportissa eikä Koti-sivupalkin näyttämässä kokonaismyynnissä.

Kun myyt lahjakortin:

 • se ei näy myyntinä missään myyntiraportissa eikä Koti-sivupalkin näyttämässä kokonaismyynnissä
 • se on mukana lahjakorttien myyntiä koskevassa talousraportissa
 • lahjakortista maksettu summa sisältyy Maksut-talousraporttiin asiakkaan käyttämän maksutavan mukaan, joka voi olla esimerkiksi Visa tai käteinen.

Kun asiakas käyttää lahjakorttia ostaessaan jotain kaupastasi:

 • lahjakortti huomioidaan myyntiraporteissa. Tuotteen koko arvo katsotaan myynniksi. Esimerkiksi 20 dollarin t-paita, josta 5 dollaria on maksettu lahjakortilla, näkyy 20 dollarin suuruisena myyntinä.
 • Lahjakorttina maksettu määrä tai lahjakortille tehty maksun palautus on mukana omana lahjakorttikohtanaan Maksut-talousraportissa.
 • Lahjakortilla maksettu summa vähennetään lahjakortin saldosta, joka näkyy Lahjakorttien saldo -talousraportissa.

Kun lahjakortin voimassaolo päättyy:

 • Lahjakortin jäljellä olevassa saldossa huomioidaan lahjakorttien jäljellä oleva saldo, joka näkyy Lahjakorttien saldo-talousraportissa.

Kun poistat lahjakortin käytöstä:

 • Lahjakortin jäljellä olevaksi saldoksi merkitään nolla ja se poistetaan Lahjakorttien saldo -talousraportissa olevasta lahjakorttien jäljellä olevasta saldosta. Tämä muutos tulee voimaan päivänä, jolloin lahjakortti poistetaan käytöstä, eikä se vaikuta vanhoihin tietoihin.
 • Käytöstä poistettujen arvojen näkymiseen Lahjakorttien saldo -raportissa voi mennä 24 tuntia.

Palveluraharaportti

Tipit-raportti näyttää henkilöstön ja verkkokaupan myyntikanavan saamien tippien arvon ajanjaksolta.

Palveluraharaportissa käytettyjen termien määritelmät
Sarake Määritelmä
Myyntikanava Kanava, jota asiakas käytti tipin antamiseen. Tämä on joko Myyntipiste, jos asiakas antoi tipin kaupassa Verkkokauppa, jos asiakas antoi tipin verkossa.
Työntekijän nimi Myyntitapahtuman käsitelleen henkilöstön nimi. Verkkokaupan kautta annetut tipit näkyvät muodossa N/A.
Tipit Palvelurahan määrä.

Kokonaismyynnin ymmärtäminen

Kokonaismyynnin arvo on sama kuin bruttomyynti - alennukset - palautukset + verot + toimitusmaksu.

Sama kokonaismyynnin määrä, jonka näet talousraporteissasi, näkyy myös Shopifyn etusivun yhteenveto-osiossa ja jolloin näet kassavirtasi yhdellä silmäyksellä. Koska kokonaismyynti sisältää palautuksia, se voi näkyä negatiivisena arvona. Jos enemmän palautuksia kuin myyntejä, kyseisen päivän kokonaismyyntisi on negatiivinen.

Myynti- ja Maksutalousraporttien väliset eroavuudet

Seuraavassa on muutamia syitä siihen, miksi Myynti- ja Maksu-talousraporteissasi voi näkyä eri numerot:

 • Myynti-talousraportissa näkyy tehtyjä tilauksia koskevat tiedot, ja Maksut-talousraportissa näkyy asiakkaiden sinulle maksamien maksujen tiedot. Raporteissa olevien lukujen välillä voi olla eroja johtuen esimerkiksi siitä, että asiakkaat ovat tehneet tilauksen, mutta et ole vielä saanut maksua tilauksesta.

 • Koska raporteista näkyvä tieto on tietyltä ajanjaksolta, tilauksen tekeminen ja maksun maksaminen ovat tapahtuneet eri ajanjaksoilla. Jos asiakas esimerkiksi on tehnyt tilauksensa toukokuussa ja maksanut sen kesäkuussa, tilaus näkyy toukokuun Myynti- ja maksu kesäkuun Maksut-talousraportissa.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi