Talousraportit

Talousraporteissa voit tarkastella yrityksesi tärkeimpiä taloudellisia tietoja.

Voit avata Talous-yhteenvedon Raportit-sivun Talous -kohdasta. Talous-yhteenvetosivulta pääset näkemään yksityiskohtaiset raportit.

Kun avaat talousraportin, sen tiedot ajantasaisia noin yhden minuutin marginaalilla. Voit avata raportin uudelleen tai päivittää sen, jolloin saat uudemmat tiedot näkyviin.

Laskut ja maksut

Jos etsit tietoja Shopifyn laskutustileistäsi ja maksuistasi, voit tarkastella tilihistoriaasi Shopify-ylläpitäjän Laskut-osiossa Laskutus-sivulla.

Raportit-sivun talousosio

Raportit-sivun Talous-osiossa näkyy eräitä avainarvoja, ja sivulla on linkki Talous-yhteenvetosivulle ja yksityiskohtaisiin raportteihin.

Tässä osiossa näkyy Kokonaismyynti-rivillä kauden tilausten määrä. Yksityiskohtaisessa Myynti-talousraportissa on eritelty tilaukset eri tapahtumiksi kuten myynniksi, palautuksiksi ja toimitusmääriksi.

Tässä osiossa näkyy Maksut-rivillä kaikkien maksupalveluntarjoajien (Shopify Payments, manuaaliset maksut, lahjakortit jne.) tapahtumien määrä, mukaan lukien sekä maksut että maksujen hyvitykset. Yksityiskohtainen Maksut-talousraportti ryhmittelee tapahtumat maksupalveluntarjoajien mukaan.

Talouden yhteenvetosivu

Talous-yhteenvetosivulla on yhteenveto valitulla ajanjaksolla tekemistäsi myynnistä, maksuista, vastuistaja bruttovoitosta. Kussakin osiossa on linkit liittyviin raportteihin.

Tarkastele Talous-yhteenvetosivua

Toimintovaiheet:

 1. klikkaa Talous-osiossa valintaa Talouden yhteenveto.

 2. Valinnainen: Valitse kanava ja valitse aikajakso.

  Jos poistat kanavan, se ei näy kanavaluettelossa. Voit kuitenkin tarkastella poistetun kanavan historiatietoja valitsemalla Kaikki kanavat.

Myynnin yhteenveto

Myynti-osiossa näkyy yhteenveto myyntisi talousraporteista. Osiossa on myös linkki kaikkiin muihin taloutta koskeviin myyntiraportteihin:

 • Bruttomyynti-raportti
 • Alennukset-raportti
 • Palautukset-raportti
 • Nettomyynti-raportti
 • Lähetys-raportti
 • Veroraportti

Kaikki nämä myyntiä koskevat talousraportit keskittyvät tiettyyn Myynti-raportista saatavaan mittaustietoon.

Maksujen yhteenveto

Maksut-osiossa näkyy yhteenveto maksujasi koskevista talousraporteista. Siinä on myös linkki jokaiseen erilliseen asiakkaittesi käyttämiä maksutapoja koskevaan maksuraporttiin.

Yhteenveto vastuista

Vastuut-osassa näkyy yhteenveto lahjakorttimyynnistäsi ja palvelurahoista valitulla ajanjaksolla.

Tässä osiossa Lahjakorttimyynti näyttää lahjakorttien kokonaismyynnin, joka on myytyjen lahjakorttien nimellisarvo vähennettynä alennuksilla, jotka olivat voimassa myyntihetkellä.

Lahjakorttien maksamaton saldo näyttää myytyjen tai annettujen lahjakorttien vielä maksettavan kokonaissumman.

Tipit näyttää saatujen tippien kokonaismäärän.

Bruttovoiton yhteenveto

Bruttovoitto-osiosta näet yhteenvedon nettomyynnistäsi, kustannuksistasi ja liikevoitostasi. Tässä osiossa Nettomyynti ilman kirjattuja kustannuksia näyttää nettomyyntisi, jonka osalta kustannuksia ei ole kirjattu ylös myyntihetkellä. Nettomyynti, jossa kustannukset on kirjattu ylös näyttää nettomyyntisi, jossa kustannukset on kirjattu ylös myyntihetkellä. Yhdessä nämä näyttävät Kokonaisnettomyyntisi valitulla ajanjaksolla.

Vain Nettomyynti, jonka kustannukset on kirjattu ylös, sisältyy Myytyjen tuotteiden kustannukset -raporttiin, ja se lasketaan mukaan Bruttovoittoosi.

Myynnin talousraportti

Myynti-talousraportti sisältää tietoja, joita todennäköisesti tarvitset kirjanpidossasi kuten nettomyynnin. Raportissa näkyy jokainen kauppasi myynti- ja palautustapahtuma valitulla ajanjaksolla päivämäärän mukaan järjestettynä.

Jos tilaukseen sisältyy useita tuotteita, kukin tuote näkyy raportissa erillisenä myynti- tai palautustapahtumana kuten myöskin näkyvät toimitusmaksut. Voit tarkastella tilauksen tietoja napauttamalla sen tilausnumeroa.

Kunkin myynti- ja palautustapahtuman osalta talousraportissa näkyy seuraavat tiedot:

Myyntitalousraportin ehtojen kuvaus
  Määritelmä
Päivämäärä Myynti- ja palautustapahtuman päivä.
Tilaus Tilaus, johon myynti- tai palautustapahtuma on liitetty.
Tuote Tuote,johon myynti- tai palautustapahtuma on liitetty.
Bruttomyynti On yhtä kuin tuotteen myyntihintaa x tilattu määrä.

Bruttomyynti ei sisällä alennuksia, palautuksia, veroja eikä toimituskuluja.
Alennukset On yhtä kuin tuotteen alennus + tuotteen suhteellinen osuus koko ostoskoria koskevasta alennuksesta.

Alennusten arvossa kaikki rivikohtaiset alennukset on yhdistetty tuotteen suhteelliseen osuuteen koko ostoskoria koskevasta alennuksesta. Alennukset näkyvät negatiivisena arvona tilauksen tekopäivänä.
Palautukset Asiakkaan kauppiaalle palauttaman tavaran arvo. Palautukset näkyvät negatiivisena lukuina tavaran palautuspäivänä tehtyjen palautusten osalta.

Palautetut toimitusmaksut ja niitä koskevat verot eivät näy Palautukset-sarakkeessa, vaan negatiivisina arvoina Toimitus- ja Verot-sarakkeissa.
Nettomyynti Nettomyynti on yhtä kuin bruttomyynti - alennukset - palautukset.

Nettomyynti ei sisällä toimitusmaksuja tai veroja. Nettomyynti on positiivinen luku, joka osoittaa tilauksen tekopäivänä tehdyn myynnin arvon, ja negatiivisen luku, joka osoittaa tilauksesta maksun palautuspäivänä tehdyn palautuksen arvon.
Verot Myynti- tai palautustapahtumaan liittyvät verot. Verot ovat positiivinen luku, joka kuvaa tilauksen tekopäivänä tehdystä myynnistä maksettua veroa, ja negatiivinen luku, joka kuvaa tilauksen maksun palautuspäivänä tehdyn palautuksen verotusta.
Toimitus Myynti- tai palautustapahtumaan liittyvät toimitusmaksut. Toimitus on positiivinen luku, joka kuvaa tilauksen tekopäivänä tehtyä myyntiä, ja negatiivinen luku, joka kuvaa tilauksesta maksetun maksun palautuspäivänä tehtyä palautusta.
Kokonaismyynti Kokonaismyynti on yhtä kuin bruttomyynti - alennukset - palautukset + verot + toimitusmaksut.

Kokonaismyynti on positiivinen luku, joka kuvaa tilauksen tekopäivänä tapahtunutta myyntiä, ja negatiivinen luku, joka kuvaa tilauksen maksun palautuspäivänä tapahtunutta palautusta.

Alennuksia koskevat talousraportit

Tähän raporttiin sisältyvät asiakkaan kassalla alennuskoodeilla saamat alennukset. Raportti sisältää myös ne alennukset, joita ole antanut asiakkaan maksaessa Shopify POS -myyntipisteessä.

Raportti sisältää seuraavat tiedot:

Alennustalousraportissa käytettyjen termien määritelmät
  Määritelmä
Rivialennukset Alennukset, joihin sovellettiin tilauksen yksittäiseen tuotteeseen.
Tilaustason alennukset Alennukset, joita sovellettiin tilaukseen kokonaisuudessaan.

Alennukset eivät liity Vertailuhintoihin.

Verojen talousraportti

Verot-raportissa näkyvät myyntiisi valitulla ajanjaksolla sovelletut myyntiverot.

Jokaisella raportin rivillä näkyy verotyyppi (kuten osavaltiovero tai piirikunnan vero), verokanta sekä valitulla aikavälillä perityn veron kokonaismäärä.

Raportissa maa ja alue määritetään toimituksen määränpään perusteella, joten raportissa voi näkyä alkuperään perustuviin verotusalueisiin liittyvää määräpäätietoa. Määränpään määrittämiseksi on käytettävä toimitusosoitetta. Jos toimitusosoitetta ei voida määrittää, on käytettävä laskutusosoitetta. Jos laskutusosoitetta ei voida määrittää, on käytettävä POS-myyntipisteen osoitetta.

Veroraportissa käytettyjen termien määritelmät
  Määritelmä
Kanava Markkinapaikkakanava, jossa myynti tapahtui. Sarake näkyy vain, kun käytät verojen ilmoittamisesta vastaavaa myyntikanavaa, kuten Facebookia.
Maa

Maa, jonka verokantaa sovelletaan.

Kalifornian ja muiden alkuperään perustuvien veroalueiden osalta näytetään määränpää sen maan sijaan, johon veroa sovelletaan.

Alue

Osavaltio tai provinssi, jonka verokantaa sovelletaan.

Kalifornian ja muiden alkuperään perustuvien veroalueiden osalta näytetään määränpää sen maan sijaan, johon veroa sovelletaan.

Nimi Verokannan nimi.
Verokanta Verokanta prosentuaalisena osuutena.
Kanavan mukaan Mitä veroja markkinapaikkakanava on ilmoittanut puolestasi. Sarake näkyy vain, kun käytät verojen ilmoittamisesta vastaavaa myyntikanavaa, kuten Facebookia. Tälle sarakkeelle on olemassa kolme mahdollista arvoa:
 • Ilmoitettu osoittaa, että markkinapaikkakanava on vastuussa verojen ilmoittamisesta puolestasi.
 • Ei ilmoitettu osoittaa, että markkinapaikkakanava ei ole vastuussa verojen ilmoittamisesta.
 • Määrittelemätön osoittaa, että markkinapaikkakanavan vastuualueita ei voitu määrittää. Tarkista nämä tapahtumat selvittääksesi, onko markkinapaikkakanava vastuussa verojen ilmoittamisesta.
Määrä Valitulla aikavälillä sovelletut myyntiverot. Jos esimerkiksi myyntisi oli 100 $, johon sovellettiin seitsemän prosentin myyntiveroa, summa näkyy seitsemänä dollarina.

Maksut-talousraportti

Maksut-talousraportissa näkyvät kauppasi maksutapahtumat valitulla aikavälillä.

Asiakkaiden suorittamat maksut ryhmitellään tapahtumien perusteella, missä näkyvät seuraavat yleiset tiedot:

Tapahtumien ryhmittely maksuja koskevassa talousraportissa
  Määritelmä
Maksutapa Asiakkaiden käyttämä maksutapa. Jos merkitset tilauksen maksetuksi ja valitset kohdan Muu maksutavaksi, raportissa näkyvä maksutapa on Manuaalinen.
Nopeutettu maksu Asiakkaiden käyttämä nopeutettu maksu, kuten Shop Pay tai Apple Pay, jos tämä maksutapa on käytettävissä.
Luottokortti Asiakkaiden käyttämän luottokortin tyyppi, jos tämä valinta on käytettävissä.
Myyntikanava Sen kanavan tai sovelluksen nimi, jossa asiakas on teki tilauksensa, kuten Verkkokauppa tai Osta-painike. Tilausluonnoksiin perustuva raporttia näkyy Tilausluonnokset-muodossa. Jos asiakas teki tilauksensa nimettömässä sovelluksessa, raportti näkyy muodossa Toinen.

Raportista ilmenee kunkin tapahtumanryhmän osalta seuraavat tiedot:

Maksuja koskevassa talousraportissa käytettyjen termien määritelmät
  Määritelmä
Tapahtumat Maksutapahtumien määrä.
Bruttomaksut Tapahtumien yhteydessä maksettu määrä ennen maksujen palautusta.
Maksun palautukset Kokonaissumma hyvitetään kaikkien tapahtumien osalta.
Nettomaksut On yhtä kuin maksettu kokonaismäärä - hyvitetty kokonaissumma.

Saat myös maksuraportin kustakin asiakkaittesi käyttämästä maksutavasta. Pääset lukemaan kyseiset maksuraportit talousyhteenvedon Maksut-kohdasta.

Peruutetut maksut

Jos maksu on hyväksytty mutta peruutettu ennen kuin se on vastaanotettu, myyntiraporteissa näkyy positiivinen summa ja sitä vastaava negatiivinen summa. Positiivinen summa näkyy sen vuoksi, että tilaus on tehty. Maksun hyvitys näytetään sen vuoksi, että raportit on täsmäytettävä. Maksuja koskevissa talousraporteissa ei kuitenkaan näy mitään, koska et ole saanut maksua.

Vastuita koskeva talousraportti

Vastuut-talousraportissa näkyy valittujen kanavien lahjakorttituotteiden myynti sekä saadun palvelurahan määrä valitulla ajanjaksolla.

Vastuut usein edellyttävät, että niitä käsitellään kirjanpidossa erityisellä tavalla.

Lahjakorttien myyntiraportti

Lahjakorttien myynti -raportissa näkkyy seuraavat tiedot:

Lahjakorttien myyntiraportissa käytettyjen termien määritelmät
  Määritelmä
Päivämäärä Lahjakortin myyntipäivä.
Tilaus Myynnin tilausnumero.
Asiakas Asiakkaan nimi.
Lahjakortin arvo Lahjakortin arvo.
Alennukset Lahjakortin myyntiin sovellettu alennus.
Kokonaismyynti Lahjakortin arvo − alennukset.

Lahjakorttien jäljellä oleva saldo -raportissa näkyy kaikkien lahjakorttitapahtumien päivittäinen saldo, mukaan lukien seuraavat tiedot:

Lahjakortteja koskevassa jäljellä oleva saldo -raportissa käytettyjen termien määritelmät
  Määritelmä
Päivämäärä Päivämäärä.
Alkusaldo Lahjakorttien aloitussaldo päivän alussa.
Myönnetty arvo Lahjakorttien arvo päivän aikana.
Myyty arvo Päivän aikana myytyjen lahjakorttien arvo.
Käytöstä poistettu arvo Päivän aikana käytöstä poistettujen lahjakorttien arvo.
Lunastettu arvo Lahjakortin lunastusten määrä päivän aikana.
Hyvitetty arvo Sellaisten maksujen määrä, jotka on alun perin maksettu lahjakortilla ja joiden maksu on palautettu päivän kuluessa.
Säätöarvo Saatavilla seuraaville: Shopify Plus sopimuksessa mukana oleville.
Lahjakortteihin päivän aikana tehtyjen manuaalisten muutosten arvo. Arvoon sisältyy epäonnistuneista tapahtumista johtuvien lahjakorttien maksun palautusten arvo.
Loppusaldo Kaikkien myönnettyjen ja myytyjen lahjakorttien loppusaldo päivän päättyessä.
Nettomuutos Alku- ja loppusaldon välinen erotus.

Lahjakorttien summat raporteissa

Lahjakortit näkyvät muutamissa paikoissa raporteissasi. Tietyt ehdot vaikuttavat siihen, mihin ne kirjataan.

Kun myönnät lahjakortin Shopifyn admin-sivulta:

 • se ei näy myyntinä missään raportissa eikä Koti-sivupalkin näyttämässä kokonaismyynnissä.

Kun myyt lahjakortin:

 • se ei näy myyntinä missään myyntiraportissa eikä Koti-sivupalkin näyttämässä kokonaismyynnissä
 • se on mukana lahjakortteja koskevassa talousraportissa
 • lahjakortista maksettu summa sisältyy Maksut-talousraporttiin asiakkaan käyttämän maksutavan mukaan, joka voi olla esimerkiksi Visa tai käteinen.

Kun asiakas käyttää lahjakorttia ostaessaan jotain kaupastasi:

 • lahjakortti huomioidaan myyntiraporteissa. Tuotteen koko arvo katsotaan myynniksi. Esimerkiksi 20 dollarin t-paita, josta 5 dollaria on maksettu lahjakortilla, näkyy 20 dollarin suuruisena myyntinä.
 • Lahjakorttina maksettu määrä tai lahjakortille tehty maksun palautus on mukana omana lahjakorttikohtanaan Maksut-talousraportissa.
 • Lahjakortilla maksettu summa vähennetään lahjakortin saldosta, joka näkyy Vastattavaa-talousraportissa.

Kun lahjakortin voimassaolo päättyy:

 • lahjakortin jäljellä oleva saldo lasketaan edelleen lahjakorttien jäljellä olevaan saldoon, joka näkyy Vastattavaa-talousraportissa.

Kun poistat lahjakortin käytöstä:

 • lahjakortin jäljellä olevaksi saldoksi merkitään nolla ja se poistetaan Vastattavaa-talousraportissa olevasta lahjakorttien jäljellä olevasta saldosta. Tämä muutos tulee voimaan päivänä, jolloin lahjakortti poistetaan käytöstä, eikä se vaikuta vanhoihin tietoihin.

Palveluraharaportti

Tipit-raportti näyttää henkilöstön ja verkkokaupan myyntikanavan saamien tippien arvon ajanjaksolta.

Palveluraharaportissa käytettyjen termien määritelmät
Sarake Määritelmä
Myyntikanava Kanava, jota asiakas käytti tipin antamiseen. Tämä on joko **Point of Sale** kaupassa perittyjen tippien osalta tai **verkkokauppa** verkossa perittyjen tippien osalta.
Työntekijän nimi Myyntitapahtuman käsitelleen henkilöstön nimi. Verkkokaupan kautta annetut tipit näkyvät muodossa N/A.
Juomarahat Palvelurahan määrä.

Kokonaismyynnin ymmärtäminen

Kokonaismyynnin arvo on sama kuin bruttomyynti - alennukset - palautukset + verot + toimitusmaksu.

Sama kokonaismyynnin määrä, jonka näet talousraporteissasi, näkyy myös Shopifyn kotisivun yhteenveto-osiossa ja jolloin näet kassavirtasi yhdellä silmäyksellä. Koska kokonaismyynti sisältää palautuksia, se voi näkyä negatiivisena arvona. Jos enemmän palautuksia kuin myyntejä, kyseisen päivän kokonaismyyntisi on negatiivinen.

Myynti- ja Maksutalousraporttien väliset eroavuudet

Seuraavassa on muutamia syitä siihen, miksi Myynti- ja Maksu-talousraporteissasi voi näkyä eri numerot:

 • Myynti-talousraportissa näkyy tehtyjä tilauksia koskevat tiedot, ja Maksut-talousraportissa näkyy asiakkaiden sinulle maksamien maksujen tiedot. Raporteissa olevien lukujen välillä voi olla eroja johtuen esimerkiksi siitä, että asiakkaat ovat tehneet tilauksen, mutta et ole vielä saanut maksua tilauksesta.

 • Koska raporteista näkyvä tieto on tietyltä ajanjaksolta, tilauksen tekeminen ja maksun maksaminen ovat tapahtuneet eri ajanjaksoilla. Jos asiakas esimerkiksi on tehnyt tilauksensa toukokuussa ja maksanut sen kesäkuussa, tilaus näkyy toukokuun Myynti- ja maksu kesäkuun Maksut-talousraportissa.

 • Kun asiakkaat ostavat lahjakortteja, heidän lahjakortista maksamansa summa näkyy Maksut-talousraportissa. Samalla lahjakortin määrä näkyy Odottaa myyntiä -talousraportissa. Lahjakorttien myyntiä käsitellään normaalin myynnin sijaan myyntitapahtumaa odottavana myyntinä, koska sinulla on käytettävissäsi tiedot, joiden avulla voit joko yhdistellä lahjakortin myyntitapahtumat tai pitää ne erillään toisistaan kirjanpitoosi sopivalla tavalla.

Valmiina aloittamaan myynti Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi