Varastoraportit

Jos kauppasi kuuluu Basic Shopify -sopimukseen tai sitä korkeampaan sopimukseen, pääset näkemään varastoraporttisi. Varastoraporteista näet varastosi tilanteet kuukauden lopussa ja voit seurata varastostasi myydyn tavaran ja sen prosentuaalisen osuuden päiväkohtaisia määriä.

Voi kestää 12-72 tuntia, ennen kuin varaston muutokset näkyvät raporteissa.

Varastoraporttien tarkastelu

  1. klikkaa Varasto-kohdassa raporttia, jonka haluat nähdä.

Varaston tilannekatsaus kuun lopussa

Varaston kuukaudenlopun tilannekuva -raportista näet jokaisen kuukauden lopussa varastossa olevan tuoteversion määrän.

Raportissa on seuraavat sarakkeet:

Varaston kuukauden lopun tilannekuvassa käytettyjen termien määritelmät
Ehto Kuvaus
Tuotteen nimi Tuotteen nimi
Version nimi Tuoteversion nimi
Version SKU-koodi Tuoteversion varastoyksikön tunnuskoodi
Määrä lopettaessa Tuoteversion seurannassa oleva varastomäärä valitun aikajakson viimeisen päivän lopussa (määrä saattaa olla negatiivinen luku)

Negatiiviset varastonumerot

Kuukaudenlopun varastomäärä -raportin Loppumäärä-sarakkeessa saattaa näkyä negatiivinen luku seuraavista syistä:

  • Varastonseuranta on käytössä ja myyt jotain tuoteversiota enemmän kuin sitä on varastossasi. Jos esimerkiksi määrität tuotteen varastomääräksi 5 päivän alussa ja saat päivän kuluessa kahdeksan tilausta, aloitusmäärä on 5 ja loppumäärä on -3, koska olet myynyt tuotetta kolme kappaletta enemmän kuin varastossasi on.

  • Varastonseuranta ei ole käytössä. Jos varastonseuranta ei ole käytössä, oletusmääräksi asetetaan 0, ja jokainen tilaus pienentää tuotteiden määrää yhdellä. Jos esimerkiksi lisäät uuden tuotteen kauppaasi eikä varastonseuranta ole käytössä, ja saat kaksi kyseistä tuotetta koskevaa tilausta, tuotteen alkumäärä on 0 ja loppumäärä on-2.

Lisätietoja varastonseurannasta on kohdassa Varastonseuranta ja varaston mukauttaminen.

Varastosta keskimäärin myytävä osuus päivittäin

Päivittäisen varastomyynnin keskimääräinen määrä -raportti näyttää varastosta myytyjen nimikkeiden keskimääräisen päiväkohtaisen määrän tuotekohtaisesti eriteltynä.

Raportissa käytetään seuraavia käsitteitä:

Varastosta päivittäin myytyjen tuotteiden määrää koskevassa raportissa käytettyjen termien määritelmät
Ehto Kuvaus
Tuotteen nimi Tuotteen nimi
Version nimi Tuoteversion nimi
Version SKU-koodi Tuoteversion varastoyksikön tunnuskoodi
Myyty määrä Valittuna ajanjaksona myytyjen tuoteversioyksiköiden määrä (määrään eivät kuulu varaston muutokset, kuten palautukset, manuaaliset muutokset tai siirtokuitit)
Määrä lopettaessa Tuoteversion seurannassa oleva varastomäärä valitun aikajakson viimeisen päivän lopussa (määrä saattaa olla negatiivinen luku)
Päivän aikana myyty määrä Valitulla ajanjaksolla päivän aikana myytyjen tuoteversionimikkeiden keskimääräinen määrä (myyty määrä jaettuna aikajakson päivien lukumäärällä)

Prosentuaalinen osuus myydystä varastosta

Myydyn varaston prosentuaalinen osuus. Raportti osoittaa varastosta myytyjen tuoteversioiden prosentuaalisen osuuden varaston aloituskoosta valitun ajanjakson aikana.

Raportissa käytetään seuraavia käsitteitä:

Varastosta myytyjen tuotteiden prosentuaalisen osuuden määrää koskevassa raportissa käytettyjen termien määritelmät
Ehto Kuvaus
Tuotteen nimi Tuotteen nimi
Version nimi Tuoteversion nimi
Version SKU-koodi Tuoteversion varastoyksikön tunnuskoodi
Myyty määrä Valittuna ajanjaksona myytyjen tuoteversioyksiköiden määrä (määrään eivät kuulu varaston muutokset, kuten palautukset, manuaaliset muutokset tai siirtokuitit)
Määrä aloittaessa Tuoteversion yksiköiden määrä valitun aikajakson ensimmäisen päivän alkaessa (määrä voi olla negatiivinen luku) tai sellaisten versioiden alkumäärä, jotka on lisätty varastoon valitun ajanjakson aikana
Myyty prosenttiosuus Valitun jakson aikana myydyn tuoteversion yksiköiden prosentuaalinen osuus tuoteversion kokonaismäärän alkuarvosta (arvot ovat joko suurempia kuin 100 %, pienempiä kuin 0 % tai N/a (ei saatavilla))

Arvot alle 0 % tai yli 100 %

Saatat nähdä Varastosta myydyn tavaran prosentuaalinen osuus -raportin Myyty prosentuaalinen osuus -sarakkeessa arvon, joka on pienempi kuin 0 % tai suurempi kuin 100 % seuraavista syistä:

  • Varaston seuranta on käytettävissä ja myyt jotain tuoteversiota enemmän kuin sitä on varastossa. Jos esimerkiksi tuotteen varastomäärä päivän alussa on 5, ja saat päivän kuluessa tuotteesta kymmenen tilausta, Myyty prosentuaalinen osuus -kentän arvoksi tulee 200% .

  • Aloitusmäärä on negatiivinen. Jos esimerkiksi tuotteen varastomäärä päivän alkaessa on 10, ja saat päivän kuluessa tuotteesta 15 tilausta, Aloitusmäärä seuraavana päivä on -5. Ellet täydennä varastoasi seuraavana päivänä ja saat tuotteesta kaksi muuta tilausta, kyseisen päivän Myyty prosentuaalinen osuus on -40% .

Arvo on N/a (ei saatavilla), jos Aloitusmäärän arvo on 0 .

Oletko valmis aloittamaan myynnin Shopify-palvelussa?

Kokeile sitä ilmaiseksi