Tilausraportit

Tilausraportit antavat tietoja tilausten määrästä, jakelusta, toimituksesta ja palautuksista.

Tilausraporttien tarkasteleminen

  1. Klikkaa Luokat.
  2. Suodata raportit niin, että niissä näkyvät vain tilausraportit, klikkaamalla Tilaukset.

  3. Valinnainen: Vertaa valitun päivämäärävälin tietoja edeltävään päivämääräväliin.

Tuotetilaukset ja ‑palautukset

Tuotetilaukset ja palautukset -raportti auttaa sinua ymmärtämään, mitkä tuotteet ovat myydyimpiä ja mitkä tuotteet palautetaan useimmiten. Raportissa näkyy valitun aikajakson aikana tilattujen tuotteiden kokonaismäärä ja palautettujen tuotteiden määrä.

Tuotetilaukset ja palautukset -raportissa saatavilla olevat raporttitiedot
Ehto Määritelmä
Tuotteen nimi Valitun aikajakson aikana tilattujen tuotteiden nimi.
Tilattu määrä Valitun aikajakson aikana tilattujen tuotteiden kokonaismäärä.
Palautettu määrä Tämä on valitun aikajakson aikana palautettujen tuotteiden kokonaismäärä.
Palautusprosentti Palautettujen tuotteiden prosentuaalinen osuus verrattuna valitun aikajakson aikana tilattujen tuotteiden kokonaismäärään.

Tilaukset ajan mittaan

Tilaukset ajan mittaan näyttää valitun aikajakson aikana vastaanotettujen tilausten kokonaismäärän.

Tilaukset ajan mittaan -raportin tiedot
Ehto Määritelmä
Tilaukset Valitun aikajakson aikana vastaanotettujen tilausten kokonaismäärä.
Yksiköitä tilattu keskimäärin Yksittäisten tuoteyksiköiden keskimääräinen määrä tilausta kohti valitun ajanjakson aikana.
Tilauksen keskimääräinen arvo Keskimääräinen tilauskohtainen rahasumma valitun aikajakson aikana.
Palautetut tuotteet Palautettujen yksittäisten tuoteyksiköiden kokonaismäärä valitun ajanjakson aikana.

Jakelu-, kuljetus- ja toimitusajat

Jakelu-, kuljetus- ja toimitusajat -raportti kertoo, kuinka nopeasti tilaukset kulkevat koko jakeluprosessin läpi tilauskuitista siihen, että tilaus toimitetaan asiakkaalle. Raportissa oleva kaavio kertoo, kuinka moni tilaus on suorittanut valitun vaiheen loppuun kussakin tunti- tai päiväjaksossa ja näyttää mediaaniajan tai tyypillisen ajan, joka tilauksilla kuluu, ennen kuin ne ovat suorittaneet loppuun valitun vaiheen.

Raporttitiedot Jakelu-, kuljetus- ja toimitusajat -raportissa
Ehto Määritelmä
Jakeluaika Jaelluiksi merkittyjen tilausten määrä tietyn ajanjakson aikana suoritusjaksossa tunteina tai päivinä siitä hetkestä laskettuna, kun tilaus on vastaanotettu siihen, että se on jaeltu. Esimerkiksi 20 tilauksen jakelu kesti alle tunnin vastaanottamisesta.
Lähetysaika Lähetetyiksi merkittyjen tilausten määrä annetun ajanjakson aikana suoritusjaksossa tunteina tai päivinä siitä hetkestä laskettuna, kun tilaus on vastaanotettu siihen, että se on toimitettu. Esimerkiksi 10 tilauksen toimittaminen kesti 1–2 tuntia lähettämisestä.
Toimitusaika Tämä on niiden annetulla aikavälillä toimitetuiksi merkittyjen tilausten määrä kullakin tunti- ja päiväsuoritusjaksolla tilauksen vastaanotosta sen toimitukseen. Esim. 15 tilauksen toimituksessa kesti 2–3päivää niiden vastaanotosta.

Jakelu ajan mittaan

Jakelu ajan mittaan -raportissa näkyy niiden tilausten kokonaismäärä, jotka on joko jaeltu, lähetetty tai toimitettu valitun ajanjakson aikana.

Raporttitiedot Jakelu ajan mittaan -raportissa
Ehto Määritelmä
Jaellut tilaukset Valitun aikajakson aikana jaellut tilaukset.
Lähetetyt tilaukset Tämä on valitun aikajakson aikana lähetettyjen tilausten määrä.
Toimitetut tilaukset Tämä on valitun aikajakson aikana toimitettujen tilausten määrä.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi