Vähittäismyyntiraportit

Vähittäismyyntiraporttien avulla voit tarkastella asiakkaittesi eri myyntipisteissä tekemien tilausten tietoja esimerkiksi tuotteen, SKU-koodin tai henkilöstön mukaan.

Raporteissa näkyvät vain POS-myyntipisteissä tehdyn myynnin. Muu myynti ei sisälly raportteihin.

Kun avaat vähittäismyyntiraportin, sen tiedot ajantasaisia noin yhden minuutin marginaalilla. Voit avata raportin uudelleen tai päivittää sen, jolloin saat uudemmat tiedot näkyviin.

Vähittäismyyntiraporttien tarkastelu

Lisätietoja vähittäismyyntiraporteissa käytetyistä termeistä on kohdassa Myyntiraportit.

Toimintovaiheet:

  1. klikkaa Vähittäismyynti-osiossa Näytä kaikki -valintaa.

  2. Valitse vähittäismyyntiraportti, jota haluat tarkastella.

Yksityiskohtaiset vähittäismyyntiraportit

Jos kauppasi on mukana Shopify-sopimuksessa tai sitä korkeammassa sopimuksessa, saat käyttöösi seuraavat vähittäismyyntiraportit:

  • Vähittäismyynti tuotteen mukaan
  • Vähittäismyynti tuoteversion SKU-koodin mukaan
  • Vähittäismyynti tuotteen toimittajan mukaan
  • Vähittäismyynti tuotetyypin mukaan
  • Vähittäismyynti myyntipisteen sijainnin mukaan
  • Henkilöstön vähittäismyynti kassalla
  • Henkilöstön rekisterissä oleva (päivittäin) tekemä vähittäismyynti
  • Myyntiin osallistuneen henkilöstön tekemä vähittäismyynti

Vähittäismyynti tuotteen mukaan

Vähittäismyynti tuotteen mukaan -raportista näet erittelyn tuotteittesi kokonaismyynnistä, mutta se ei sisällä toimituskuluja.

Toimituskulut eivät sisälly hintaan, koska tilaus voi koostua useista tuotteista, mutta sillä on vain yksi toimitusmaksu. Raportointitarkoituksien vuoksi toimitusmaksua ei voida jakaa tilaukseen kuuluvien eri tuotteiden välillä.

Koska toimitusmäärät suodatetaan pois, tässä raportissa näkyvä vero ei sisällä toimitusveroja.

Myyntiraportit käyttävät useita tavallisia termejä. Tässä raportissa käytetään lisäksi seuraavia termejä:

Tuotekohtaista vähittäismyyntiä koskevissa raporteissa käytetyt täydentävät termit
Tuotetyyppi Myymäsi tuotteen tyyppi. Esimerkiksi hatut, paidat tai kengät.
Tuotteen nimi Tuotteen nimi.
Nettomäärä Vastaa myytyjen tuotteiden lukumäärää-palautettujen tuotteiden määrää.

Joskus tuotekenttien tiedot, kuten tuotetyyppi tai tuotteen nimi, näkyvät viivoina (—). Tämä tapahtuu, jos tietoja ei ollut saatavilla tilauksen tekemisen aikaan.

Samoin jos jotakin tiedoista vaihtuu tilausten välillä, raportissa voi olla useita rivejä samalle tuotteelle, koska tunnistetiedot eivät ole täsmälleen samat. Raporteissa näkyvät aina tilausajankohdan alkuperäiset arvot.

Vähittäismyynti tuoteversion SKU-koodin mukaan

Vähittäismyynti tuoteversion SKU-koodin mukaan -raportista näkyy eniten myytyjen tuotteittesi bruttomyynnin erittely pois lukien toimituskulut tarkemmin eriteltynä kuin Vähittäismyynti tuotteiden mukaan -raportissa.

Toimituskulut eivät sisälly hintaan, koska tilaus voi koostua useista tuotteista, mutta sillä on vain yksi toimitusmaksu. Raportointitarkoituksien vuoksi toimitusmaksua ei voida jakaa tilaukseen kuuluvien eri tuotteiden välillä.

Myyntiraportit käyttävät useita tavallisia termejä. Tässä raportissa käytetään lisäksi seuraavia termejä:

Tuoteversiokohtaista vähittäismyyntiä koskevissa SKU-koodiraporteissa käytetyt täydentävät termit
Tuotteen nimi Tuotteen nimi.
Version nimi Tuoteversion nimi.
Version SKU-koodi Tuoteversion tunnistuskoodi.
Nettomäärä Vastaa myytyjen tuotteiden lukumäärää-palautettujen tuotteiden määrää.

Vähittäismyynti tuotteen toimittajan mukaan

Vähittäismyynti tuotteen myyjän mukaan -raportista näkyvät toimittajasi sekä kunkin myyjän toimittamat tuotteet, jotka on ryhmitelty myyntipisteen sijainnin mukaan.

Myyntiraportit käyttävät useita tavallisia termejä. Tässä raportissa käytetään lisäksi seuraavia termejä:

Tuotemyyjäkohtaista vähittäismyyntiä koskevissa raporteissa käytetyt täydentävät termit
Tuotteen myyjä Tuotteen toimittavan myyjän nimi. Klikkaa myyjän nimeä nähdäksesi myyjän toimittamien tuotteiden luettelon.
Nettomäärä Vastaa myytyjen tuotteiden lukumäärää-palautettujen tuotteiden määrää.

Vähittäismyynti tuotetyypin mukaan

Vähittäismyynti tuotetyypin mukaan -raportti näyttää vähittäismyyntisi tuotetyypeittäin myyntipisteen sijainnin mukaan ryhmiteltyinä.

Vähittäismyynti myyntipisteen sijainnin mukaan

Vähittäismyynti myyntipisteen sijainnin mukaan - raportista ilmenee kunkin myyntipisteen kokonaismyynti.

Myyntiraportit käyttävät useita tavallisia termejä. Tässä raportissa käytetään lisäksi seuraavia termejä:

Tuotetyyppikohtaista vähittäismyyntiä koskevissa raporteissa käytetyt täydentävät termit
Tuotetyyppi Myymäsi tuotteen tyyppi. Esimerkiksi hatut, paidat tai kengät.
Nettomäärä Vastaa myytyjen tuotteiden lukumäärää-palautettujen tuotteiden määrää.
POS-myyntipisteen sijainnin imi Myyntipaikan nimi, jonka kautta kauppa tehtiin.

Henkilöstön vähittäismyynti kassalla

Vähittäismyynti henkilöstön mukaan -raportissa näkyy kunkin henkilöstön jäsenen tekemä myynti.

Myyntiraportit käyttävät useita tavallisia termejä. Tässä raportissa käytetään lisäksi seuraavia termejä:

Henkilökunnan tekemää vähittäismyyntiä koskevissa rekisteriraporteissa käytetyt täydentävät termit
Työntekijän nimi Myyntitapahtuman käsitelleen henkilöstön jäsenen nimi.
POS-myyntipisteen sijainnin imi Myyntipaikan nimi, jonka kautta kauppa tehtiin.
Myyntitapahtumassa mukana olleen henkilöstön prosentuaalinen osuus Niiden myyntitapahtumien prosentuaalinen osuus, joissa rivikohtiin osallistui vähintään yksi työntekijä.

Henkilöstön rekisterissä oleva (päivittäin) tekemä vähittäismyynti

Henkilöstön tekemä (päivittäinen) vähittäismyynti -raportista näkyy kunkin työntekijän tekemä päivittäinen myynti.

Myyntiraportit käyttävät useita tavallisia termejä. Tässä raportissa käytetään lisäksi seuraavia termejä:

Henkilökunnan tekemää vähittäismyyntiä koskevissa päivittäisissä rekisteriraporteissa käytetyt täydentävät termit
Päivä Tilausten tekopäivä
Työntekijän nimi Myyntitapahtuman käsitelleen henkilöstön jäsenen nimi.
POS-myyntipisteen sijainnin imi Myyntipaikan nimi, jonka kautta kauppa tehtiin.
Myyntitapahtumassa mukana olleen henkilöstön prosentuaalinen osuus Niiden myyntitapahtumien prosentuaalinen osuus, joissa rivikohtiin osallistui vähintään yksi työntekijä.

Myyntiin osallistuneen henkilöstön tekemä vähittäismyynti

Vähittäismyynti myyntitapahtumaan osallistuneen työntekijän mukaan -raportista näkyvät työntekijät, joiden ansioksi asiakkaan kassalla maksamat rivikohdat voidaan lukea.

Myyntiraportit käyttävät useita tavallisia termejä. Tässä raportissa käytetään lisäksi seuraavia termejä:

Vähittäismyynnin määritelmä vähittäismyyntiin osallistuneen henkilöstön perusteella jaoteltuna
Myyntitapahtumaan osallistunut työntekijä Työntekijän nimi, jolle rivikohta oli annettu.
POS-myyntipisteen sijainnin imi Myyntipaikan nimi, jonka kautta kauppa tehtiin.

Oletko valmis aloittamaan myynnin Shopify-palvelussa?

Kokeile sitä ilmaiseksi