Myyntiraportit

Myyntiraporttien avulla näet asiakkaiden tilauksista erilaisiin kriteereihin, kuten myyntiin ajan mittaan, tuotteeseen tai kanavaan, perustuvia tietoja. Myyntipisteraportteihin voit tutustua kohdassa Vähittäismyyntiraportit.

Tiedot ovat ajan tasalla noin 1 minuutin kuluttua myyntiraportin avaamisen jälkeen. Voit avata raportin uudelleen tai päivittää sen, jotta uudemmat tiedot tulevat näkyviin. Myyntitapahtumat näkyvät Myynti alennuksen mukaan -raportissa 12–72 tunnin kuluttua.

Myynti ja palautukset

Myyntiraportit seuraavat sinun ja asiakkaidesi välillä liikkuvan myynnin arvoa, kun teet myyntiä ja käsittelet palautuksia.

Myyntiä tapahtuu, kun asiakas tekee tilauksen. Raportit sisältävät tilauksen jokaisen rivikohdan ja toimitusmaksun (jos käytössä) erillisenä myyntituotteena.

Palautus tarkoitta sitä, että tuotteita toimitetaan asiakkaalta takaisin sinulle sen jälkeen, kun asiakas on ostanut tuotteen, mutta päättääkin palauttaa sen. Palautus on eri asia kuin maksun palautus, koska palautus koskee tavaran arvoa, mutta maksun palautus koskee asiakkaalle toimittamasi tarjouksen arvoa, jonka teet, kun käsittelet palautusta.

Myynti näkyy myyntiraporteissa positiivisena arvona sinä päivänä, jolloin myynti tehtiin, ja palautukset näkyvät negatiivisena arvona sinä päivänä, jolloin ne käsiteltiin. Myyntiraportit sisältävät myynnin ja palautukset avointen, arkistoitujen, peruutettujen ja odotustilassa olevien tilausten sekä tilauksiksi muutettujen tilausluonnosten osalta. Myyntiraportit eivät sisällä poistettujen tilausten tai testitilausten myyntiä tai palautuksia.

Peruutetut tilaukset

Kun peruutat tilauksen, se näkyy myyntinä sinä päivänä, jolloin tilaus tehtiin ja palautuksena sinä päivänä, kun tilaus peruutettiin. Tällöin myynnin kokonaislukumääränä kyseisen tilauksen osalta on nolla.

Poistetut tilaukset ja testitilaukset

Poistetut tilaukset ja testitilaukset, jotka on tehty Shopify Paymentsin ollessa testitilassa, eivät sisälly myyntiraportteihin.

Myynti vai maksut

Myyntiraportit eivät seuraa sinun ja asiakkaidesi välillä liikkuvaa rahaa. Kun myyntiä tapahtuu, raporteissa näkyy myytyjen tuotteiden arvo, ei saamasi rahan määrä. Riippuen siitä, miten olet määrittänyt maksutapasi, saatat saada maksun todellisuudessa vasta myöhemmin.

Vastaavasti kun käsittelet palautuksia, raporteissa näkyy vastaanottamiesi tuotteiden arvo, ei rahan määrä, jonka palautat asiakkaalle.

Takaisinperinnät eivät sisälly myyntiraportteihin.

Myyntiraporttien tarkastelu

Tee näin:

 1. Klikkaa Luokat.
 2. Suodata raportit niin, että niissä näkyvät vain myyntiraportit, klikkaamalla Myynti.

Myyntiraporttien yleiset käsitteet

Myyntiraporteissa käytetään usein seuraavia käsitteitä:

Myyntiraporttien yleiset käsitteet
Yksikköä tapahtumaa kohden Yhtä kuin nettomäärä / total_orders.
Keskimääräinen tilauksen arvo On yhtä kuin bruttomyynti (pois lukien oikaisut) – alennukset (pois lukien oikaisut) / tilausten määrä. Oikaisut sisältävät kaikki muokkaukset, vaihdot ja palautukset, jotka on tehty tilaukseen sen jälkeen, kun tilaus on alun perin luotu.
Tilaukset Tiettynä päivämääränä tehtyjen tilausten määrä.
Bruttomyynti Yhtä kuin myyntitapahtumien tuotteen hinta kertaa määrä (ennen veroja, toimituskuluja, alennuksia ja palautuksia). Mukaan lasketaan peruutetut, odotustilassa olevat ja maksamattomat tilaukset. Testitilauksia ja poistettuja tilauksia ei huomioida.
Bruttovoitto Tuotteesta raportin ajanjaksolla tehty kokonaisvoitto. Se lasketaan vähentämällä tuotekustannukset nettomyynnistä. Lue lisää voitosta tuotteen mukaan.
Alennukset
 • Yhtä kuin myyntitapahtumien rivikohdan alennus + tilaustason alennuksen osuus.
 • Myyntiin käytetty alennuksen rahallinen kokonaisarvo tiettyjen tuotteiden tai kokoelmien tai kaikkien tuotteiden alennusten muodossa.
 • Tilauksen kaikkiin tuotteisiin käytettäviä alennuksia sovelletaan samassa suhteessa tilauksen myyntiin.
 • Kaikkia alennuksia sovelletaan verottomaan summaan.
 • Alennukset luodaan käyttämällä alennuskoodeja, ei vertailuhintaa.
Palautukset Asiakkaan palauttamien tavaroiden arvo.
Nettomyynti Yhtä kuin bruttomyynti – alennukset – palautukset.
Toimitus Yhtä kuin toimituskulut – toimitusten alennukset – toimitushyvitys.
Vero Tilauksiin perustuva verojen kokonaismäärä.
Tullit Tilauksiin perustuva tullien kokonaismäärä.

Tullit näkyvät oletusarvoisesti vain niiden kauppojen sovellettavissa raporteissa, joissa on käytössä tullin ja tuontiveron periminen kassalla. Tullit eivät tällä hetkellä näy seuraavissa raporteissa:
Kokonaismyynti Yhtä kuin bruttomyynti – alennukset – palautukset + verot + tullit + toimitusmaksut.

Kokonaismyynti on positiivinen luku, joka kuvaa tilauksen tekopäivänä tapahtunutta myyntiä, ja negatiivinen luku, joka kuvaa tilauksen maksun palautuspäivänä tapahtunutta palautusta.

Raportissa ovat mukana peruutetut, odottavat ja maksamattomat tilaukset. Se ei sisällä testejä eikä poistettuja tilauksia.

Tuotetietojen muutokset

Raportit kokoavat tilaustietoja myyntihetkeltä. Jos muutat tuotetietoja, kuten nimeät tuotteen uudelleen tai lisäät tuotteen toiseen tuotetyyppiluokkaan, sekä alkuperäiset tuotetiedot että muutetut tiedot saattavat näkyä raportissa.

Tämän takia raportti saattaa joskus vaikuttaa siltä, että siinä on luetteloitu sama tuote tai tilaus useammin kuin kerran, tai että raportista on jäänyt joitakin myyntejä pois. Yleensä tämä johtuu siitä, että tuotetietoja on muokattu tilausten välillä, ja raportti kattaa ajan sekä muutosten jälkeen että muutoksia ennen.

Esimerkki: Myyt tuotteen, jonka nimi on Coffee mug with logo kesäkuun 1. päivänä. Seuraavana päivänä muutat tuotteen nimeksi Coffee mug - with logo ja toinen myynti tapahtuu kesäkuun 7. päivänä. Kun avaat myyntiraportin ajanjaksolta 1.–7. kesäkuuta, kahvimukitilaukset näkyvät kahdella rivillä myyntiraportissa, koska tuotenimet olivat erilaiset eri myyntipäivinä.

Esimerkki: Myyt verkkokaupassasi erilaisia koruja. Viime vuonna myit erilaisia kulta- ja hopeasormuksia, mutta niitä ei eritelty tuotetyypin mukaan. Tänä vuonna lisäät tuotetyypeille arvot (Gold ja Silver) sormuskokoelmien järjestelemistä varten. Jos tarkastelet raporttia ajalta tuotetyyppien arvojen lisäämistä ennen ja jälkeen suodatettuna siten, että vain tietyn tuotetyypin, kuten Gold, sormukset sisällytetään raporttiin, raportti ei sisällä viime vuoden kultasormusten myyntiä. Ne jätetään pois raportista, koska ne eivät myyntihetkellä kuuluneet tuotetyyppiluokkaan.

Yksityiskohtaiset myyntiraportit

Jos kauppasi käytössä on Shopify-sopimus tai sitä laajempi sopimus , sinulla on pääsy seuraaviin myyntiraportteihin:

Myynti ajan myötä

Myynti ajan myötä -raportti näyttää tilausten määrän ja kokonaismyynnin, joka on tehty ajan mittaan.

Voit valita Ryhmittele-pudotusvalikosta aikayksikön, jonka perusteella tiedot ryhmitellään. Voit myös vertailla tietoja eri ajanjaksoilta.

Myyntiraporteissa käytetään useita käsitteitä.

Myynti kuukauden mukaan

Myynti kuukauden mukaan -raportti näyttää kuukauden aikana tehtyjen tilausten määrän ja kokonaismyynnin.

Myyntiraporteissa käytetään monia yleisiä käsitteitä. Tässä raportissa käytetään myös seuraavia käsitteitä:

Myynti kuukauden mukaan -raportin muut käsitteet
Kuukausi Kuukausi, jolloin tilaukset tehtiin.

Myynti päivän mukaan

Myynti päivän mukaan -raportti näyttää päivän aikana tehtyjen tilausten määrän ja kokonaismyynnin.

Myyntiraporteissa käytetään monia yleisiä käsitteitä. Tässä raportissa käytetään myös seuraavia käsitteitä:

Myynti päivän mukaan -raportin muut käsitteet
Päivä Päivä, jolloin tilaukset tehtiin.

Myynti tuotteen mukaan

Myynti tuotteen mukaan -raportissa näet tuotteidesi kokonaismyynnin erittelyn, mutta se ei sisällä toimituskuluja.

Toimituskulut eivät sisälly tähän, koska tilaus voi koostua useista tuotteista mutta sisältää vain yhden toimitusmaksun. Raportointisyistä toimitusmaksua ei voida jakaa tilauksen eri tuotteiden välillä.

Koska toimitusmäärät suodatetaan pois, tässä raportissa näkyvät verot eivät sisällä toimitusveroja.

Myyntiraporteissa käytetään monia yleisiä käsitteitä. Tässä raportissa käytetään myös seuraavia käsitteitä:

Myynti tuotteen mukaan -raportin muut käsitteet
Tuotteen myyjä Tuotteen myyjä, jos ostat sen kolmannelta osapuolelta.
Tuotetyyppi Myymäsi tuotteen tyyppi. Esimerkiksi hatut, paidat tai kengät.
Tuotteen nimi Tuotteesi nimi.
Nettomäärä Yhtä kuin myytyjen tuotteiden määrää - palautettujen tuotteiden määrä.

Joskus tuotekenttien tiedoissa, kuten Tuotetyypin tai Tuotteen nimen kohdalla näkyy viiva (—). Näin tapahtuu, jos tietoja ei ollut olemassa silloin, kun tilaus tehtiin.

Vastaavasti jos jotakin näistä tiedoista muutetaan tilausten välillä, raporttiin voi ilmestyä useita rivejä samaa tuotetta varten, koska tunnistetiedot eivät ole täsmälleen samat. Raporteissa näkyy aina tilausajankohdan alkuperäiset arvot.

Myynti tunnin mukaan

Myynti tunnin mukaan -raportti erittelee päivän aikana tapahtuneen myynnin tunnin mukaan.

Myyntiraporteissa käytetään monia yleisiä käsitteitä. Tässä raportissa käytetään myös seuraavia käsitteitä:

Myynti tunnin mukaan -raportin muut käsitteet
Aika Aika, jolloin tilaus tehtiin.

Myynti tuoteversion SKU-koodin mukaan

Myynti tuoteversion SKU-koodin mukaan -raportissa näet myydyimpien tuotteidesi bruttomyynnin erittelyn yksityiskohtaisemmin kuin Myynti tuotteen mukaan -raportissa, mutta et näe toimituskuluja.

Toimituskulut eivät sisälly tähän, koska tilaus voi koostua useista tuotteista mutta sisältää vain yhden toimitusmaksun. Raportointisyistä toimitusmaksua ei voida jakaa tilauksen eri tuotteiden välillä.

Myyntiraporteissa käytetään monia yleisiä käsitteitä. Tässä raportissa käytetään myös seuraavia käsitteitä:

Myynti tuoteversion SKU-koodin mukaan -raportin muut käsitteet
Tuotteen nimi Tuotteesi nimi.
Version nimi Tuoteversiosi nimi.
Version SKU-koodi Tuoteversion tunnistuskoodi.
Nettomäärä Yhtä kuin myytyjen tuotteiden määrää - palautettujen tuotteiden määrä.

Myynti tuotemyyjien mukaan

Myynti tuotteen myyjän mukaan -raportissa näet myyjät ja kunkin myyjän toimittamat tuotteet.

Myyntiraporteissa käytetään monia yleisiä käsitteitä. Tässä raportissa käytetään myös seuraavia käsitteitä:

Myynti tuotteen toimittajan mukaan -raportin muut käsitteet
Tuotteen myyjä Tuotteen toimittajana toimivan myyjän nimi. Klikkaa myyjän nimeä nähdäksesi luettelon myyjän toimittamista tuotteista.
Nettomäärä Yhtä kuin myytyjen tuotteiden määrää - palautettujen tuotteiden määrä.

Myynti alennuksen mukaan

Myynti alennuksen mukaan -raportissa näet alennuksen nimen, kuten automaattisen alennuksen nimen tai alennuskoodin mukaan ryhmitellyn myynnin. Tämä raportti auttaa sinua näkemään, miten usein alennuskoodeja käytetään, ja se voi auttaa huomaamaan, mitkä alennukset tuottavat eniten myyntiä.

Tämän raportin myyntiarvo sisältää tilauksen kokonaisarvon, ei ainoastaan tilauksen alennustuotteita. Jos kaupassasi on yhdistettävissä olevia alennuksia, saatat nähdä saman tilauksen useita kertoja. Tilaus näkyy kertaalleen jokaisella rivillä, jolla alennusta on käytetty.

Tähän raporttiin on koottu myyntitiedot myynnistä, joka on tapahtunut 1. toukokuuta 2017 klo 12:00 UTC jälkeen (aikavyöhykkeestäsi riippumatta).

Voi kulua 12–72 tuntia, ennen kuin myyntisi näkyy Myynti alennuksen mukaan -raportissa.

Raportissa käytetään seuraavia käsitteitä:

Myynti alennuksen mukaan -raportin muut käsitteet
Alennuksen nimi Nimi, joka alennukselle annettiin, kun se luotiin adminissa.
Alennustunnus Tämä on Adminin URL:n tunnus alennukselle.
Alennusluokka Tämä voi olla toimitus, tuote, tilaus tai tuntematon.
Alennustapa Tapa, jolla alennus käytetään kassalla, joko automaattisesti tai esimerkiksi syöttämällä koodi.
Alennustyyppi Tämä voi olla prosenttimäärä, kiinteä summa, ilmainen toimitus, ota Y, maksa X tai sovellus.
Alennuskoodi Koodi, jota käytetään alennuksen saamiseen.
Automaattisen alennuksen nimi Automaattisesti käytetyn alennuksen nimi.
Alennuksen määrä Tämä on ilmoitetun alennuksen kokonaisarvo.
Muut alennukset Tämä on tämän alennuksen kanssa samoihin tilauksiin käytettyjen muiden alennusten kokonaisarvo.
Muut ei-toimitusalennukset Kun useita alennuksia käytetään tilauksiin, joille tietty alennus on voimassa, tässä kentässä näkyy tämän alennuksen kanssa samoihin tilauksiin käytettyjen muiden ei-toimitusalennusten kokonaisarvo.
Muut toimitusalennukset Kun useita alennuksia sovelletaan tilauksiin, joille tietty alennus on voimassa, tässä kentässä näkyy muiden samoihin tilauksiin sovellettujen toimitusalennusten kokonaisarvo juuri tänä alennuksena.
Muut kuin toimitusalennukset Kaikkien tällä alennuksella tehtyjen tilausten toimituksiin liittymättömien toimitusalennusten kokonaisarvo.
Toimitusalennukset Tämä on kaikkien tällä alennuksella tehtyjen toimitusalennusten kokonaisarvo.
Ei-toimitukselliset alennukset komentosarjalla Script Editor -sovelluksen suorittaman komentosarjan tuloksena saatu tuotealennusten kokonaisarvo.

Tämä sarake näkyy vain, jos sinulla on Shopify Plus -sopimus. Komentosarjan alennussummat ilmoitetaan tilauksessa vain, jos myös tilauksessa on käytetty alennuskoodia.
Toimituksen komentosarjan alennukset Script Editor -sovelluksen suorittaman komentosarjan tuloksena saatu toimitusalennusten kokonaisarvo.

Tämä sarake näkyy vain, jos sinulla on Shopify Plus -sopimus. Komentosarjan alennussummat ilmoitetaan tilauksessa vain, jos myös tilauksessa on käytetty alennuskoodia.
Tilaukset Tämä on niiden tilausten määrä, joihin alennusta käytettiin.
Kokonaismyynti Tämä on kaikkien niiden tilausten kokonaismyynti, joihin alennusta käytettiin.
Toimitus Toimitusmäärä ilman alennuksia.

Myynti liikenteen viittaajan mukaan

Myynti liikenteen viittaajan mukaan -raportissa näet myyntisi eriteltynä sen mukaan, miltä tietyltä sivustolta asiakas on siirtynyt kauppaasi.

Myyntiraporteissa käytetään monia yleisiä käsitteitä. Tässä raportissa käytetään myös seuraavia käsitteitä:

Myynti liikenteen viittaajan mukaan -raportin muut käsitteet
Viittaava liikenteen lähde

Kertoo, miten tilauksen tehnyt asiakas saapui verkkokauppasi. Mahdollisia arvoja ovat:

 • Suora: Asiakas on syöttänyt verkkokauppasi URL-osoitteen selaimeensa.
 • Haku: asiakas klikkasi kauppaasi hakukoneen tulossivulla.
 • Sähköposti: Asiakas napauttanut kaupan linkkiä sähköpostissa.
 • Sosiaalinen: Asiakas napauttanut linkkiä sosiaalisessa mediassa.
 • Tuntematon: liikenteen lähde ei sovi mihinkään edellä mainituista tapauksista.
Liikenteen viittaajan isäntä

Lähdesivusto, kuten www.google.com, jossa viittaava lähde on haku, ja outlook.live.com, jossa viittaava lähde on sähköposti.

Jos viittaajaa ei voida määrittää suorien lähteiden osalta, isäntä näkyy väliviivana. Tämä voi tapahtua monista syistä, kuten seuraavissa tilanteissa:

 • Linkkiä napautetaan sähköpostissa (tuotteesta riippuen), mobiilisovelluksessa, pikaviestissä tai kirjanmerkissä.
 • Käyttäjän verkkoselaimessa on DO NOT TRACK -asetus päällä.
 • Välityspalvelin tai palomuuri estää viittaajan tietojen antamisen.
 • Lyhennettyä URL-osoitetta käytettiin linkkinä.

Raportti näyttää viimeisen vuorovaikutuksen viittaajan. Lue lisää viittaajista ja vuorovaikutuksesta, joita kutsutaan myös attribuutiomalleiksi kohdasta Viittaajat ja vuorovaikutus.

Myynti laskutuspaikan mukaan

Myynti laskutuspaikan mukaan -raportissa näet tilauksen laskutusosoitteen maan tai alueen.

Myyntiraporteissa käytetään monia yleisiä käsitteitä. Tässä raportissa käytetään myös seuraavia käsitteitä:

Myynti laskutuspaikan mukaan -raportin muut käsitteet
Laskutuksen sijainti Laskutusosoitteen maa tai alue.

Myynti kassan valuutan mukaan

Myynti kassan valuutan mukaan -raportti erittelee myynnin asiakkaan kassalla käyttämän valuutan mukaan.

Kokonaismyynti-sarakkeessa näkyy myynnin arvo paikallisessa valuutassa.

Esimerkiksi Sarahin paikallinen valuutta on Kanadan dollaria, mutta hän hyväksyy maksuja myös Australian ja Yhdysvaltain dollareissa. Myynti kassan valuutan mukaan -raportissa Sarah näkee valuuttana kassalla -sarakkeessa Kanadan, Australian ja Yhdysvaltain dollareita ja niiden jälkeen kyseisissä valuutoissa tehtyjen tilausten määrän ja tilausten arvon Kanadan dollareissa.

Myynti kanavan mukaan

Myynti kanavan mukaan -raportin avulla voit tarkastella myynnin määrää eri myyntikanavissasi.

Myyntiraporteissa käytetään useita käsitteitä. Tässä raportissa Myyntikanavan nimi on sen kanavan tai sovelluksen nimen, jota asiakas on käyttänyt tilauksensa tekemiseen, kuten esimerkiksi Verkkokauppa tai Osta-painike. Tilausluonnosten pohjalta luodut tilaukset näkyvät raportissa Tilausluonnoksina. Jos tilaus on tehty nimetöntä sovellusta käyttämällä, raportissa näkyy Muu.

Myynti asiakkaan nimen mukaan

Myynti asiakkaan nimen mukaan -raportissa näet erittelyn tilauksista asiakkaan mukaan tietyllä ajanjaksolla.

Myyntiraporteissa käytetään monia yleisiä käsitteitä. Tässä raportissa käytetään myös seuraavia käsitteitä:

Myynti asiakkaan nimen mukaan -raportin muut käsitteet
Asiakkaan nimi Asiakkaasi nimi.
Asiakkaan sähköposti Asiakkaan sähköpostiosoite.

Keskimääräinen tilauksen arvo ajan myötä

Keskimääräinen tilauksen arvo ajan mittaan -raportista näet, miten keskimääräinen tilauksen arvo on muuttunut ajan mittaan.

Voit klikata Ryhmittele-painiketta ja valita aikayksikön, jonka haluat tarkastella myynnistäsi: tunti, päivä, viikko, kuukausi, vuosineljännes, vuosi, päivä, viikonpäivä tai kuukausi. Aikayksikkö määrittää, miten tilauksen arvot on ryhmitelty. Voit myös vertailla eri päivämäärävälien tietoja.

Myyntiraporttien mukauttaminen

Suodatus- ja muokkaustoimintojen avulla voit mukauttaa myyntiraporttiasi.

Useimmat muuttujat ovat samoja kuin myyntiraporteissa käytetyt käsitteet. Voit lisätä raporttiin myös esimerkiksi seuraavanlaisia sarakkeita:

Esimerkkejä sarakkeista, joita voit lisätä, jos haluat mukauttaa myyntiraporttiasi
Keskimääräinen tilauksen arvo

On yhtä kuin bruttomyynti (pois lukien oikaisut) – alennukset (pois lukien oikaisut) / tilausten määrä. Oikaisut sisältävät kaikki muokkaukset, vaihdot ja palautukset, jotka on tehty tilaukseen sen jälkeen, kun tilaus on alun perin luotu.

Tilattu määrä Tilattu määrä = nettomäärä + palautettava määrä
Palautettu määrä

Palautettujen tuotteiden määrä.

Ostovaihtoehdot

Asiakkaasi tekemän ostoksen tyyppi, kuten tilaus tai kertaostos.

Esimerkki: Palautukset viimeisten 30 päivän ajalta

Oletetaan, että haluat nähdä kaikki palautukset viimeisten 30 päivän ajalta tuotteen mukaan ryhmiteltynä. Voit suodattaa Myynti tuotteen mukaan -raporttia ja poistaa sarakkeita, joita et halua nähdä.

Tuloksena syntyvä raportti näyttää kunkin palautetun tuotteen nimen, palautusten määrän, palautusten arvon, palautettujen tuotteiden verot ja kokonaismyynnin määrän. Koska raportissa käsitellään vain palautuksia, tuotteiden kokonaismyynti on negatiivinen.

Myynti tuotteen mukaan -raportin mukauttaminen:

 1. klikkaa Myynti-osassa Myynti tuotteen mukaan.

 2. Valitse aikaväliksi Viimeiset 30 päivää.

 3. Klikkaa Hallinnoi suodattimia.

 4. Klikkaa Lisää suodatin.

 5. Valitse luettelosta suodattimeksi Myynnin laji ja sen jälkeen palauta.

 6. Jos haluat näyttää vähemmän sarakkeita, klikkaa Muokkaa sarakkeita ja poista sitten Tuotteen myyjä ja Tuotetyyppi, Nettomyynti ja Alennukset.

Raportin tiivistelmässä näet palautusten arvon viimeisten 30 päivän ajalta.

Lahjakorttien summat raporteissa

Lahjakortit näkyvät muutamissa paikoissa raporteissasi. Tietyt ehdot vaikuttavat siihen, mihin ne kirjataan.

Kun myönnät lahjakortin Shopifyn Admin-sivulta:

 • se ei näy myyntinä missään raportissa eikä Koti-sivupalkin näyttämässä kokonaismyynnissä.

Kun myyt lahjakortin:

 • se ei näy myyntinä missään myyntiraportissa eikä Koti-sivupalkin näyttämässä kokonaismyynnissä
 • se on mukana lahjakorttien myyntiä koskevassa talousraportissa
 • lahjakortista maksettu summa sisältyy Maksut-talousraporttiin asiakkaan käyttämän maksutavan mukaan, joka voi olla esimerkiksi Visa tai käteinen.

Kun asiakas käyttää lahjakorttia ostaessaan jotain kaupastasi:

 • lahjakortti huomioidaan myyntiraporteissa. Tuotteen koko arvo katsotaan myynniksi. Esimerkiksi 20 dollarin t-paita, josta 5 dollaria on maksettu lahjakortilla, näkyy 20 dollarin suuruisena myyntinä.
 • Lahjakorttina maksettu määrä tai lahjakortille tehty maksun palautus on mukana omana lahjakorttikohtanaan Maksut-talousraportissa.
 • Lahjakortilla maksettu summa vähennetään lahjakortin saldosta, joka näkyy Lahjakorttien saldo -talousraportissa.

Kun lahjakortin voimassaolo päättyy:

 • Lahjakortin jäljellä olevassa saldossa huomioidaan lahjakorttien jäljellä oleva saldo, joka näkyy Lahjakorttien saldo-talousraportissa.

Kun poistat lahjakortin käytöstä:

 • Lahjakortin jäljellä olevaksi saldoksi merkitään nolla ja se poistetaan Lahjakorttien saldo -talousraportissa olevasta lahjakorttien jäljellä olevasta saldosta. Tämä muutos tulee voimaan päivänä, jolloin lahjakortti poistetaan käytöstä, eikä se vaikuta vanhoihin tietoihin.
 • Käytöstä poistettujen arvojen näkymiseen Lahjakorttien saldo -raportissa voi mennä 24 tuntia.

Lahjakorttien määrät raporteissa

Voit luoda mukautetun raportin, joka näyttää lahjakorttien bruttomyynnin, myydyt lahjakortit ja lahjakorttien alennukset:

 • Lahjakorttien bruttomyynti tarkoittaa myytyjen lahjakorttien todellista arvoa. Tämä tarkoittaa maksattamatta olevaa saldoa.
 • Myydyt lahjakortit tarkoittaa summaa, jonka edestä olet myynyt lahjakortteja. Summa voi olla pienempi kuin niiden todellinen arvo.
 • Erotus on lahjakortin alennusten summa.

Esimerkki: Myyt 50 euron arvoisen lahjakortin 40 eurolla. Lahjakortin bruttomyynti on näin ollen 50 euroa. Myydyn lahjakortin summa on 40 euroa. Lahjakortin alennuksen määrä on 10 euroa.

Lahjakorttien alennusten määrää ei sisällytetä muihin myyntirajoihin.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi