Langaton Star Micronics TSP143IIIBI -bluetooth-kuittitulostin

Vaatimukset

Jotta voit käyttää tätä laitteistoa Shopify-kaupassasi, sinun on täytettävä seuraavat vaatimukset:

 • uudistettu Shopify POS -sovellus
 • yhteensopiva iPad, jonka käyttöjärjestelmä on iOS 12.5.1 tai uudempi, iPhone, jossa on iOS 12.5.1 tai uudempi, tai yhteensopiva Android-laite, jossa on versio 7.0 (Nougat) tai sitä uudempi

Langattoman bluetooth-kuittitulostimen ostaminen

Langaton Star Micronics TSP143IIIBI ‑Bluetooth-kuittitulostin on saatavilla Shopify Hardware Storesta tuetuissa maissa.

Langattoman bluetooth-kuittitulostimen paperin ostaminen

Kaikki lämpöpaperirullat toimivat tulostimen kanssa, jos paperi täyttää seuraavat vaatimukset:

Langattoman bluetooth-kuittitulostimen paperia koskevat tiedot
Leveys 80 mm, standardi
Paksuus 0,053–0,085 mm
Rullan halkaisija enintään 83 mm

Voit lukea ohjeet kuittitulostimen lataukseen valmistajan laitteiston käyttöohjeista.

Kytke bluetooth-tulostin virtalähteeseen

Ennen kuin voit käyttää bluetooth-tulostinta, sinun täytyy liittää se virtalähteeseen.

Tee näin:

 1. Kytke virtajohdon toinen pää kuittitulostimen takaosaan.

 2. Kytke kaapelin toinen pää pistorasiaan.

 3. Käynnistä tulostin. Ready-merkkivalo muuttuu siniseksi. Virheen ERROR-merkkivalo vilkkuu punaisena, kun tulostimessa ei ole paperia.

Jos tulostimessa on paperia, se tulostaa diagnostiikkaraportin.

Tämän jälkeen olet valmis muodostamaan pariliitoksen tulostimen ja laitteesi välille.

Langattoman bluetooth-kuittitulostimen ja laitteen liittäminen ja yhdistäminen

Pariliitoksessa laitteet tunnistavat toisensa ja niiden välille syntyy sidos. Tämän ansiosta laitteet, joiden välillä on pariliitos, yhdistyvät jatkossa ilman, että todennustarkastuksia tarvitsee toistaa.

Automaattinen yhdistäminen on käytössä langattomassa Star Micronics TSP143IIIBI ‑bluetooth-kuittitulostimessa (mallinumero TSP143IIIBI). Se tarkoittaa, että liitettyäsi tulostimen laitteesi pariksi bluetooth-yhteys muodostetaan automaattisesti aina, kun tulostin on käynnistetään ja se on laitteen kantavuusalueella.

Tee näin:

 1. Napauta Shopify POS -sovelluksessa > Asetukset > Määritä laitteisto.

 2. Napauta Kuittitulostin > Bluetooth.

 3. Käynnistä tulostin ja lisää kuittipaperi.

 4. Kytke parinmuodostustila päälle.

 5. Pidä laiteparin muodostamiseen käytettävä painike painettuna viiden sekunnin ajan tai kunnes PAIR-painikkeen vieressä olevat valot alkavat vilkkua vihreänä.

 6. Valitse tulostin luettelosta Shopify POS -sovelluksessa.

Automaattisen yhdistämisen poistaminen käytöstä

Toimitettavissa TSP100IIIBI-bluetooth-tulostimissa on oletusarvoisesti käytössä automaattinen yhdistäminen. Tämä tarkoittaa, että pariliitetty tulostin muodostaa yhteyden automaattisesti aina, kun se on kytketty päälle ja sen kanssa parin muodostava laite on kantoalueen sisällä.

Sinun on otettava käyttöön automaattinen yhdistäminen, jos haluat pariliitetyn tulostimen yhdistävän automaattisesti aina, kun käynnistät sen. Voit haluta poistaa automaattisen yhdistämisen käytöstä, jos tulostimesi on monen laitteen käytössä.

Tee näin:

Kuittitulostin ei enää muodosta yhteyttä automaattisesti tähän laitteeseen. Tästä lähtien, aina kun käynnistät tulostimen tai käynnistät laitteesi uudelleen, sinun täytyy palata laitteen Bluetooth-asetuksiin (ei Shopify POS -sovelluksen asetuksiin) ja valita tulostin.

Automaattisen yhdistämisen käyttöönotto

Jos haluat ottaa kuittitulostimen automaattisen yhdistämistoiminnon käyttöön, toista automaattisen yhdistämisen käytöstä poistamisen vaiheet mutta ota käyttöön automaattinen yhdistäminen vaiheessa 6.

Langattoman bluetooth-kuittitulostimen ja laitteesi pariliitoksen muodostamisen jälkeen

Kun olet yhdistänyt tulostimen, muista:

Laitteesi ja kuittitulostimen välisen laiteparin purkaminen

Voit purkaa laitteesi ja kuittitulostimen pariliitoksen.

Tee näin:

Kuittitulostimen tehdasasetusten palauttaminen

Voit palauttaa kuittitulostimen tehdasasetukset.

Tee näin:

 1. Poista laitteesi ja kuittitulostimen pariliitos.

 2. Kun tulostin on sammutettu, etsi tulostimen takaosassa oleva nollauspainike ja paina sitä kynällä.

 3. Kytke tulostin päälle samalla, kun pidät nollauspainiketta painettuna. Kun virheen merkkivalo vilkkuu, voit vapauttaa painikkeen.

 4. Odota, että ERROR-merkkivalo lakkaa vilkkumasta. Voit viimeistellä nollauksen sammuttamalla tulostimen toisen kerran, odottamalla viisi sekuntia ja käynnistämällä sitten tulostimen uudelleen.

Tulostin on nyt täysin palautettu ja valmiina muodostamaan parin laitteesi kanssa.

Jos käytät mallinumeroa TSP143IIIBI, palautus jättää automaattisen yhdistämisen käyttöön, mutta sinun on pariliitettävä laitteet uudelleen.

Star Micronics TSP100IIIBI Bluetooth wireless-kuittitulostimen käytön rajoitukset

Shopify POS -sovelluksella on muut poissulkeva yhteys Star Micronics TSP100IIIBI Bluetooth wireless -kuittitulostimeen, ja sen takia:

 • Et voi yhdistää useita laitteita samaan tulostimeen.

 • Shopify POS ei toimi samanaikaisesti useiden tulostimien kanssa.

Star Micronics TSP143IIIBI:n vianmääritys

Jos sinulla on ongelmia Star Micronics TSP143IIIBI:n käytön kanssa, kokeile näitä vianmääritysohjeita.

Tee näin:

 1. Tarkista, että sinulla on nämä perusvaatimukset:

  • Shopify POS -sovellus on ajan tasalla.
  • Laitteesi käyttöjärjestelmä on ajan tasalla.
  • Laitteessasi on Bluetooth käytössä.
 2. Tarkista, että tulostinpaperi on lisätty oikein ja että tilanilmaisimen merkkivalo palaa tasaisesti sinisenä.

 3. Poista laitteesi ja kuittitulostimen pariliitos.

 4. Palauta kuittitulostimesi tehdasasetukset.

 5. Muodosta pariliitos laitteesi ja kuittitulostimen välille.

 6. Käynnistä tulostin uudelleen.

 7. Avaa laitteen Asetukset.

 8. Napauta Bluetooth-valikkovaihtoehtoa ja varmista, että Star Micronics -tulostin näkyy tilassa Ei yhteyttä.

 9. Muodosta yhteys napauttamalla tulostinta.

 10. Kun tulostin näkyy tilassa Connected (liitetty), käynnistä se jälleen uudelleen. Kun tulostin käynnistyy, sen pitäisi näkyä lyhyesti tilassa Not connected (ei liitetty) ja sitten tilassa Connected.

 11. Jos tulostin ei muodosta yhteyttä automaattisesti, kun käynnistät sen uudelleen toisen kerran, sinun on otettava käyttöön automaattinen yhdistäminen.

 12. Kokeile tulostinta tulostamalla testikuitti.

Jos sinulla on näiden toimenpiteiden jälkeen edelleen ongelmia kuittitulostimen käytössä, ota yhteyttä Shopifyn tukeen.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi