Moneris-kortinlukija

Huom: 30. huhtikuuta 2021 alkaen Shopify POS ei enää tue osittain integroitua Monerista. Voit käyttää Moneris-kortinlukijaa ulkoisena päätteenä määrittämällä sen mukautetuksi maksutavaksi. Vaihtoehtoisesti suosittelemme Tap & Chip -kortinlukijan käyttöönottoa.

Moneris-kortinlukijalla käsiteltyjä maksuja ei voida hyvittää uudistetulla POS-sovelluksella, koska maksun palautus on käsiteltävä samalla kortinlukijalla. Tutustu vaihtoehtoihin maksun palautukselle, jos haluat lisätietoja vaihtoehdoista, joilla käsitellään osittain integroidulla Monerisilla tehtyjen tapahtumien maksun palautusta.

Jos käytät Shopify POS Classic for iPad -versiota ja kaupallasi on Shopify-sopimus tai laajempi sopimus, voit käyttää Moneris iPP320 -maksupäätettä lähimaksu-, siru- ja pyyhkäisymaksujen hyväksymiseen. Voit käyttää Moneris iPP320 -maksupäätettä kaikkien yleisimpien luotto- ja pankkikorttimaksujen sekä lähimaksupalvelujen, kuten Apple Pay- ja Android Pay -maksujen hyväksymiseen.

Voit määrittää maksupäätelaitteen tämän ohjeen avulla, minkä jälkeen voit napauttaa Shopify POS -sovelluksen kohtaa Credit/Debit hyväksyäksesi korttimaksun.

Moneris iPP320 -maksupääte

Jos otat Moneris -maksupäätteen käyttöön POS-laitteessa, Moneris käsittelee vain kyseisen laitteen korttitapahtumat. Sinun ei tarvitse ottaa Monerisia käyttöön kaupan Maksupalvelujen tarjoajat -asetuksissa.

Voit silti käyttää Shopify Payments -palvelua verkkokauppasi luottokorttimaksupalvelujen tarjoajana ja voit käyttää Shopify Payments -palvelua toisessa POS-laitteessa, jolla on eri tuettu kortinlukija.

Vaatimukset

Jotta voit käyttää Moneris iPP320 -maksupäätettä Shopifyn kanssa, tarvitset seuraavat:

 • kaupan käytössä on Shopify-sopimus tai sitä laajempi sopimus
 • Shopify POS Classic iPadille (versio 3.5 tai uudempi)
 • kanadalainen Shopify-tili
 • Kanadan dollari kauppasi valuutta-asetuksena
 • aktiivinen Moneris-kauppiastili
 • pääsy virtalähteeseen
 • sekä ethernet- että wifi-yhteys myyntipisteessäsi
 • iPad (pääte ei ole yhteensopiva versioiden Shopify POS for iPhone tai Android kanssa).

Vaihe 1: Liitä päätelaite

Terminaali sisältää yhden liitäntäkaapelin, joka yhdistää päätelaitteen verkkoon ja AC-verkkolaitteeseen.

Toimintovaiheet:

 1. Liitä liitäntäkaapelin verkkopistoke ethernet-liitäntään.
 2. Liitä verkkolaite liitäntäkaapelin porttiin ja kytke sitten verkkolaite pistorasiaan.
 3. Liitä liitäntäkaapeli maksupäätteen alaosaan (liitin muistuttaa HDMI-pistoketta). Kiinnitä kaapeli päätelaitteeseen päätelaitteeseen sisältyvillä ruuveilla.

Kun olet liittänyt päätelaitteen, se antaa äänimerkin ja sen näyttö syttyy.

Vaihe 2: Määritä pääte

Kun käynnistät päätelaitteen ensimmäistä kertaa, sinua pyydetään määrittämään laitteen asetukset kieliasetuksista alkaen. Jos päätelaite näyttää asetusvalikon sijasta Welcome / Bonjour -viestin, sinun on käynnistettävä se uudelleen noudattamalla tämän oppaan Vianmääritys-osassa annettuja ohjeita.

Ennen kuin voit aloittaa päätelaitteen käytön Shopify POS:ssa, sinun on määritettävä oikeat laiteasetukset. Jos sinun on peruttava jokin aiemmin määrittämäsi laiteasetus, voit aloittaa uudelleen painamalla punaista X -painiketta.

Valitse seuraavat asetukset määritysprosessin aikana:

Laiteasetukset alkuasennusta varten
Määrite Kuvaus
Language/langue Valitse englanti painamalla F1 tai ranska painamalla F4. Tämä määrittää päätelaitteen ja tulostettujen kuittien oletuskielen.
Lähimaksulukija Hyväksy lähimaksukortit painamalla F1.
Mode Siirry alaspäin luettelossa painamalla F1, valitse PCI, ja vahvista valinta painamalla vihreää O-painiketta.
Ethernet IP Type Pääte voidaan yhdistää verkkoon dynaamista osoitetta käyttämällä, tai voit määrittää verkkoasetukset manuaalisesti. Useimmissa tapauksissa sinun kannattaa käyttää dynaamista osoitetta. Valitse DYNAMIC painamalla F4-näppäintä.
IP Host Setup Valitse Public (julkinen) ja valitse sitten Production (tuotanto) (paina F1 tai F4 muuttaaksesi valintaa ja vahvista valinta painamalla vihreää O-painiketta).

Valitse IPG1 ja vahvista valinta painamalla vihreää O-painiketta. Jos kortinlukija ei muodosta yhteyttä, kun määritys on valmis, toista määritysvaiheet käyttämällä IPG2:ta tai IPG3:a.
Auto DNS Valitse YES valitsemalla F1 , ellei sinulla ole erityisiä verkkovaatimuksia.
Enter IP Config Retry Period Oletusarvona on 10. Vahvista painamalla vihreää O-painiketta.
Enter Host Connect Timeout Oletusarvona on 20. Vahvista painamalla vihreää O-painiketta.
Remove Card Beep Tämä määrittää, antaako päätelaite äänimerkin, jos asiakas jättää korttinsa paikalleen tehtyään ostoksen. Jos haluat, että pääte antaa äänimerkin, kun kortti jätetään paikalleen, valitse ON painamalla F1. Jos et halua äänimerkkiä,i valitse OFF painamalla F4-näppäintä.
Cashback Valitse NOpainamalla F4. Shopify POS ei tue cashbackia.
Surcharge Valitse NONE (ei mitään) (voit muuttaa valintaa painamalla F1 tai F4) ja vahvista painamalla vihreää O-painiketta. Shopify POS ei tue lisämaksua (surcharge).
Status Report Ota tämä tilaraporttiominaisuus käyttöön painamalla F1
ERNEX Poista ERNEX-kanta-asiakasjärjestelmän käytöstä painamalla F4. Shopify POS ei tue ERNEXiä.

Kun olet määrittänyt asetukset, päätelaite on melkein valmis käytettäväksi. Näytä Welcome / Bonjour -näyttö painamalla vihreää O-painiketta kahdesti. Jos vaihdat päätelaitteen verkkoasetukset, se käynnistyy automaattisesti uudelleen, ennen kuin se näyttää Welcome / Bonjour -näytön.

Vaihe 3: Määritä Shopify POS käyttämään uutta päätelaitettasi

Kun olet määrittänyt päätelaitteen, voit ottaa sen käyttöön iPadin Shopify POS -sovelluksessa. Jotta voit viimeistellä tämän vaiheen, sinulla on oltava Moneris Merchant Information Sheet, jonka sait Monerisilta päätelaitteen mukana tai sähköpostitse.

Toimintovaiheet:

 1. Napauta Shopify POS -sovelluksessa Kauppa ja sen jälkeen Maksutavat.
 2. Valitse Moneris-pääte:
  Moneris-päätteen painike Shopify POS Payments -asetusnäytössä
 3. Ota Moneris -maksupääte käyttöön napauttamalla vaihtopainiketta. Tässä näkyy kolme kenttää, jotka sinun on täytettävä: IP-osoite, Kauppiaan tunnusja ECR ID.
  Moneris-asetusnäyttö
 4. Kirjoita päätelaitteen IP-osoite. Voit saada tämän päätelaitteesta painamalla F2 ja sitten F3. Syötä tämä iPadiin samassa muodossa kuin se näkyy päätelaitteella. Osoite on neljän pisteillä erotetun numerosarjan yhdistelmä.
 5. Anna kauppiaan tunnus, joka sisältyy Moneris Merchant Information Sheet -tiedotteeseen. Kauppiaan tunnus on yleensä 13-numeroinen numero, joka alkaa 0030. Jos sinulla on useampi kuin yksi Moneris-pääte, numero on sama kaikille, koska se on tilinumerosi.
 6. Anna Moneris Merchant Information Sheet -tiedotteessa oleva ECR ID. ECR ID on kunkin päätelaitteen yksilöivä numero. Se on yleensä 8 merkkiä pitkä, ja siihen saatetaan viitata Debit/Credit ECR:nä Moneris Merchant Information Sheet -tiedotteessa. Huomaa, että ECR ID tunnus ei ole sama kuin päätelaitteen sarjanumero.
 7. Kun olet määrittänyt nämä asetukset, napauta iPadin näytön oikeassa yläkulmassa kohtaa Alusta pääte. Alustus voi kestää minuutin, ja Shopify POS ilmoittaa sinulle, kun se on valmis. Tämä prosessi varmistaa, että nämä tiedot ovat oikein, ja päivittää kauppiastilitietosi päätelaitteeseen.

Jos joskus teet muutoksia Moneris-tiliisi (esimerkiksi muutat käsittelyrajoja tai hyväksyttyjä maksutapoja), voit palata asetusnäyttöön ja valita Alusta pääte uudelleen, jolloin muutokset tulevat voimaan.

Tapahtumakoodit

Kun olet käsitellyt tapahtuman Moneris iPP320 -maksupäätteellä, voit hakea tapahtuman tiedot tilauksen tietosivun Aikajana-kohdasta. Tapahtuman viitenumeron lopussa näet kirjaimen, joka ilmaisee maksun käsittelytavan:

Tapahtumakoodien kuvaukset
Koodi Kuvaus
S Kortti on pyyhkäisty.
M Korttitiedot syötettiin manuaalisesti.
C Sirukortti asetettiin paikoilleen.
H EMV-kortti lähiluettiin.
T Magneettijuovallinen lähimaksukortti lähiluettiin.
F Pyyhkäisy siruvirheen jälkeisenä varatoimena.
G Manuaalinen syöttö kaikkien korttikäyttöliittymien (lähimaksu, siru ja pyyhkäisy) epäonnistuttua.
Q Kortti hylätty siruvirheen vuoksi.

Toimintovaiheet:

 1. klikkaa Shopify-ylläpitäjän Tilaukset-sivulla sen tilauksen numeroa, jonka käsittelit Moneris-maksupäätteellä.
 2. Valitse Aikajana-osassa Maksu $XX. xx käsiteltiin Semi Integrated Monerisilla:
  Moneris-tapahtumaviesti tilauksen Aikajana-osiossa
 3. Valitse Maksuportaalin lähettämät tiedot:
  Tiedot maksuportaalipainikkeesta -painike

Emv-kuitin tiedot -osassa tapahtumakoodi on viitenumeron lopussa oleva kirjain:

Tilauksen Aikajana-osion tapahtumakoodi

Verkon edistynyt toteutus

Jos sinulla on ongelmia verkon kanssa, haluat ehkä vaihtaa päätelaitteen Ethernetin IP-tyypin dynaamisesta IP-osoitteesta staattiseen IP-osoitteeseen ja määrittää sitten verkkoreitittimen niin, että se varaa osoitteen, jota käytät päätelaitteessa.

Toimintovaiheet:

 1. Käynnistä pääte uudelleen noudattamalla tämän oppaan Vianmääritys-osassa annettuja ohjeita.
 2. Noudata edellä olevan määritystaulukon ohjeita (katso Vaihe 2), mutta valitse Ethernet IP Type -kohdassa vaihtoehto STATIC vaihtoehdon DYNAMIC sijaan.
 3. Kun olet valinnut vaihtoehdon STATIC, syötä reitittimen IP-osoite, aliverkon peite, oletusyhdyskäytävä sekä ensisijaiset ja toissijaiset DNS-palvelimet (nämä tiedot löytyvät reitittimen määritystiedoista).
 4. Viimeistele päätelaitteen määritys.

Vianmääritys

 • Maksupäätevirheen alustaminen epäonnistui
 • Päätelaitteen mallin ja ohjelmistoversion tarkistaminen
 • Useiden IPadien käyttäminen
 • Maksupäätteen asetusvalikkoon palaaminen
 • Yhteysvirhe Shopify POS -sovelluksessa
 • Moneris-päätteen uudelleenalustus
 • Alustus epäonnistui: ei PED-sarjanumeron vastaavuutta -virhe
 • Yhteydenotto tukeen

Maksupäätevirheen alustaminen epäonnistui

Moneris-pääte muuttaa joskus IP-osoitettaan, ja sinun on noudatettava edellä esiteltyjä yhteysvirhevaiheita, jotta voit tarkistaa ja päivittää IP-osoitteen, ennen kuin alustat päätelaitteen uudelleen.

Päätelaitteen mallin ja ohjelmistoversion tarkistaminen

Moneris-päätelaitteen on oltava iPP320 ja siinä on oltava oikea ohjelmisto asennettuna, jotta laite toimii Shopify POS:n kanssa. Voit tarkistaa päätelaitteen ohjelmistoversion käyttämällä sarjanumeroa, joka tulee näkyviin, kun käynnistät päätelaitteen uudelleen.

Toimintovaiheet:

 1. Varmista, että Moneris-laitteen takana olevan päätteen mallinumero on iPP320.
 2. Käynnistä pääte uudelleen irrottamalla se ja kytkemällä se uudelleen.
 3. Kun pääte käynnistyy uudelleen, neljäs näyttö näyttää ohjelmiston sarjanumeron muodossa Uxxxx-xxxxxxxx, jossa jokainen x on numero. Ensimmäiset neljä numeroa edustavat ohjelmistoversiota. Tarkista, että neljä ensimmäistä numeroa ovat jokin seuraavista: - 0224, 0253
  • 1117 tai suurempi.

Jos numerot vastaavat jotakin edellä mainituista, päätelaitteen ohjelmisto on yhteensopiva Shopify POS:n kanssa.

Useiden IPadien käyttäminen

Moneris-pääte tulee yhdistää vain yhteen iPadiin kerrallaan. Jos liität useamman kuin yhden iPadin yhteen päätelaitteeseen, sen verkkoyhteys epäonnistuu ja voit menettää myyntisi.

Jos haluat myydä käyttämällä useita iPadeja jälleenmyyntipaikallasi, sinun on hankittava uusi Moneris-pääte kullekin iPadille.

Maksupäätteen asetusvalikkoon palaaminen

Päätteen asetusvalikko tulee näkyviin automaattisesti, kun käynnistät uuden päätteen ensimmäisen kerran. Jos haluat tehdä muutoksia päätteesi määrityksiin, sinun on käynnistettävä pääte uudelleen ja avattava asetusvalikko manuaalisesti.

Toimintovaiheet:

 1. Käynnistä pääte uudelleen pitämällä keltaista <-painiketta ja .,#*-välimerkkipainiketta painettuina samanaikaisesti. Kun päätenäyttö vilkkuu, vapauta painikkeet.
 2. Kun päätelaite on käynnistetty uudelleen ja sen näytössä näkyy viesti, jossa lukee "U-0224-NNNNNNNNN", paina lyhyesti punaista X-painiketta ja avaa asetusvalikko painamalla nopeasti vihreää O-painiketta.
 3. Määritä päätelaite noudattamalla määritystaulukon ohjeita (ks. Vaihe 2).

Yhteysvirhe Shopify POS -sovelluksessa

Jos verkkokauppasi verkkoyhteys ei ole vakaa, Shopify POS:lla saattaa olla vaikeuksia muodostaa yhteys päätelaitteeseen.

Jos päätelaitteen ethernet IP -tyyppi on dynaaminen, se voi menettää yhteyden Shopify POS:iin, kun verkkokauppasi Internet-yhteys epäonnistuu. Jos näin tapahtuu, Shopify POS-sovelluksen maksunäyttöön tulee näkyviin viesti, jossa lukee Kortinlukijaa ei ole kytketty, ja sinun on päivitettävä päätelaitteen IP-osoite Shopify POS:n asetuksiin, ennen kuin voit jatkaa.

Toimintovaiheet:

 1. Avaa Shopify POS:n asetusvalikko ja napauta kohtaa Maksutyypit.
 2. Valitse Moneris-pääte.
 3. Näytä päätelaitteen senhetkinen IP-osoite painamalla F2 ja F3.
 4. Syötä päätelaitteen uusi IP-osoite Shopify POS -sovellukseen.
 5. Tallenna muutokset valitsemalla Alusta pääte.

Jos näin käy usein, haluat ehkä vaihtaa päätelaitteen ethernet IP -tyypiksi staattinen dynaamisen sijaan (lue edellä mainittu Verkon edistynyt toteutus -osio).

Moneris-päätteen uudelleenalustus

Joskus sinun on ehkä alustettava Moneris-pääte uudelleen, esimerkiksi jos poistat sen käytöstä ja otat sen uudelleen käyttöön Shopify POS:n maksuasetuksissa tai muutat jotain Moneris-tilissäsi.

Moneris-pääte muuttaa joskus IP-osoitettaan, ja sinun on noudatettava edellä esiteltyjä yhteysvirhevaiheita, jotta voit tarkistaa ja päivittää IP-osoitteen, ennen kuin alustat päätelaitteen uudelleen.

Jos Shopify POS -sovellus jumiutuu alustustilaan, koska IP-osoite on päivitettävä, voit pakottaa sovelluksen lopettamaan, ennen kuin päivität IP-osoitteen.

Toimintovaiheet:

 1. Paina iPadin kotipainiketta kahdesti näyttääksesi iPadin kaikki käynnissä olevat sovellukset.
 2. Etsi Shopify POS -sovellus ja poista se sovellusluettelosta pyyhkäisemällä se ylöspäin.
 3. Palaa iPadin aloitusnäyttöön painamalla iPadin kotipainiketta.
 4. Etsi Shopify POS -sovellus ja napauta se auki ja noudata sitten yhteysvirheen vaiheita.

Alustus epäonnistui: ei PED-sarjanumeron vastaavuutta -virhe

Alustus epäonnistui: ei PED-sarjanumeron vastaavuutta -virhe tarkoittaa jotakin kahdesta seuraavista:

 • Kauppiaan tunnus tai ECR ID on syötetty väärin, kun olet määrittänyt Shopify POS:n toimimaan päätelaitteen kanssa.
 • Moneris ei ole aktivoinut päätettä oikein.

Tarkista, että annoit kauppiaan tunnuksen ja ECR ID:n oikein Shopify POS:ssa. Jos ne ovat oikein, ota yhteyttä Moneris-tukeen.

Yhteydenotto tukeen

Jos sinulla on ongelmia päätelaitteen liittämisessä Shopify POS -palveluun näiden vianmääritysvaiheiden jälkeenkin, ota yhteyttä Shopifyn tukeen. Jos tarvitset apua tapahtumien tai maksujen käsittelyssä tai päätteen käytössä, ota yhteyttä Monerisin tukeen heidän tukisivullaan tai soittamalla numeroon 1-866-319-7450.

Vaihtoehdot maksun palautukselle

Ylläpitäjässä

Voit käyttää Shopify-ylläpitäjässä manuaalista menettelytapaa palautuksen tai vaihdon arvioimiseksi.

Toimintovaiheet:

 1. Klikkaa Shopify-ylläpitäjässä Tilaukset ja valitse tilaus, jonka maksun haluat palauttaa.
 2. Klikkaa Maksun palautus.
 3. Valitse palautettavat tuotteet, merkitse maksun palautussumma ja muuta palautuksen summaksi 0 $.
 4. Palauta tuotteet varastoon.
 5. Voit joko myöntää lahjakortin manuaalisesti oikealle palautussummalle tai luoda uuden tilausluonnoksen vastaaville tuotteille, jos he haluavat tehdä vaihdon.
 6. Valinnainen: voit myös ottaa kassalaatikosta käteistä maksaaksesi asiakkaallesi ja tehdä oikaisun käteisseurantaan osoittaaksesi, että asiakkaalle on annettu käteistä tilauksesta, jonka maksua ei voi palauttaa.

Sovelluksessa

Jos sinulla on pääsy useampaan kuin yhteen iPadiin sijainnissasi, voit pitää POS Classic -sovelluksen asennettuna yhteen laitteeseen palautusten käsittelemiseksi, kunnes palautuskäytännön kynnys päättyy.

Oletko valmis aloittamaan myynnin Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi