Langaton Star Micronics TSP650II -bluetooth-kuittitulostin

Mallinumero: 39449871

Langattoman bluetooth-kuittitulostimen ostaminen

Langaton Star Micronics TSP650II BTi -bluetooth-kuittitulostin ei ole saatavilla Shopify Hardware Storessa, mutta voit ostaa sen suoraan Barcodes Incistä. Laite on yhteensopiva sekä iOS- että Android-käyttöjärjestelmien kanssa.

Langattoman bluetooth-kuittitulostimen paperin ostaminen

Kaikki lämpöpaperirullat toimivat tulostimen kanssa, jos paperi täyttää seuraavat vaatimukset:

Langattoman bluetooth-kuittitulostintulostimen paperia koskevat tiedot
Selitys Mitta
Leveys 80 mm, standardi
Paksuus 0,053–0,085 mm
Rullan halkaisija enintään 83 mm

Voit lukea, miten kuittitulostimeen lisätään paperia valmistajan laitteiston käyttöohjeista.

Kytke bluetooth-tulostin virtalähteeseen

Sinun täytyy kytkeä tulostin virtalähteeseen.

Toimintovaiheet:

 1. Kytke virtajohdon toinen pää kuittitulostimen takaosaan.

 2. Kytke kaapelin toinen pää pistorasiaan.

 3. Kytke tulostimeen virta. Virran merkkivalo muuttuu vihreäksi. Virheen merkkivalo vilkkuu punaisena, jos tulostimessa ei ole paperia.

Jos tulostimessa on paperia, se tulostaa diagnostiikkaraportin.

Tämän jälkeen olet valmis muodostamaan pariliitoksen tulostimen ja iPadisi välille.

Tilan merkkivalot

On hyödyllistä ymmärtää, mitä langattoman bluetooth-kuittitulostimen takana oleva merkkivalo ilmaisee:

Langattoman bluetooth-kuittitulostimen merkkivalojen tulkitseminen
Merkkivalo Tila
Vihreä (ei vilku) Ei yhteyttä
Vihreä vilkkuu Parinmuodostustilassa
Sininen (ei vilku) Yhdistetty ja valmis tulostamaan
Violetti vilkkuu Automaattinen yhdistäminen on käytössä

Langaton bluetooth-kuittitulostimen ja iPadin liittäminen ja yhdistäminen

On tärkeää ymmärtää, että pariliitos ja bluetooth-laitteiden yhdistäminen eroavat toisistaan. Pariliitoksessa laitteet tunnistavat toisensa ja niiden välille syntyy sidos. Tämän ansiosta laitteet, joiden välillä on pariliitos, yhdistyvät jatkossa ilman, että todennustarkastuksia tarvitsee toistaa.

Yleensä tulostin on liitettävä iPadin pariksi vain kerran, mutta sinun on yhdistettävä se joka kerta, kun käynnistät laitteet.

Automaattinen yhdistäminen on käytössä langattoman Star Micronics TSP650II -bluetooth-kuittitulostimen (mallinumero 39449871) viimeisimmässä mallista. Se tarkoittaa, että liitettyäsi tulostimen iPadin pariksi bluetooth-yhteys muodostetaan automaattisesti aina, kun tulostin on käynnistetään ja se on iPadin kantavuusalueella.

Jos tulostimesi on vanhempaa mallia, sinun on pariliitettävä ja yhdistettävä se manuaalisesti tai otettava käyttöön automaattinen yhdistäminen, kun tulostin on yhdistetty iPadin pariksi.

Toimintovaiheet:

 1. Kytke tulostin virtalähteeseen.

 2. Valitse Shopify POS -sovelluksessa Kauppa > Laitteisto.

 3. Valitse Kytke kuittitulostin.

 4. Napauta Valitse tulostin -ponnahdusikkunassa kohtaa Bluetooth.

 5. Noudata Muodosta pariliitos tulostimeesi ja liitä se -ponnahdusikkunan ohjeita ja napauta sitten Avaa laiteluettelo.

 6. Napauta Valitse lisävaruste -luettelossa tulostimen nimeä.

Kun yhteys on muodostunut, näet laitteiston asetusnäytössä viestin, ja langaton bluetooth-kuittitulostin näkyy liitettynä:

Laitteiston näyttö kuittitulostin yhdistettynä

Kun tulostin on kytkettynä, tulostimen takaosassa oleva LED palaa tasaisen sinisenä. Jos määritys ei onnistunut, palauta tulostin ja yritä uudelleen.

Niin kauan kuin tulostin on liitettynä iPadiin, se yhdistetään automaattisesti aina, kun se on kantoalueella ja laitteet kytketään päälle.

Bluetooth-pariliitoksen muodostaminen manuaalisesti

Jos sinulla on ongelmia bluetooth-laitteen pariliitoksen muodostamisen kanssa, kokeile liittää se pariksi manuaalisesti iPadin asetuksista.

Toimintovaiheet:

 1. Kytke tulostin virtalähteeseen.

 2. Napauta iPadin Asetukset -kuvaketta ja sen jälkeen Bluetooth-valikkovaihtoehtoa. Sinun pitäisi nähdä Star Micronics -tulostin LAITTEET-luettelossa. Tulostimen tila on Ei parinmuodostustilassa:

  Shopify – kuittitulostinta ei ole pariliitetty

Huomautus: Jos sinut kutsutaan lataamaan tähän tulostimeen liittyvä sovellus, voit tehdä sen heti tai myöhemmin. Tarvitset tämän sovelluksen, jos käytät vanhempaa tulostinmallia ja aiot ottaa käyttöön automaattisen yhdistämisen.

 1. Etsi tulostimen takaosassa oleva punainen Muodosta pariliitos -painike ja paina sitä viiden sekunnin ajan. Viiden sekunnin kuluttua takaosassa näkyvä vihreä merkkivalo alkaa vilkkua, mikä tarkoittaa, että laite on parinmuodostustilassa. Parinmuodostustila kestää 60 sekuntia.

 2. Kun tulostin on parinmuodostustilassa, napauta Star Micronics -tulostinta iPadin LAITTEET -luettelossa. Laiteparin muodostaminen vie hetken, minkä jälkeen tulostin näkyy Yhteydessä-tilassa ja tulostimen takaosassa olevasta merkkivalo muuttuu siniseksi:

  Shopify – kuittitulostin yhdistetty

Huomautus: Tulostimen on oltava parinmuodostustilassa, tai se ei muodosta paria iPadisi kanssa. Jos näet Pariliitos epäonnistui -viestin, pidä tulostimen Muodosta pariliitos -painike painettuna viiden sekunnin ajan ja yritä uudelleen.

Vanhempien mallien yhdistäminen

Vanhanmalliset bluetooth-tulostimet toimitetaan automaattinen yhdistäminen käytöstä poistettuna. Tämä tarkoittaa, että pariliitetty tulostin ei muodosta yhteyttä automaattisesti, vaikka se olisi kytketty päälle ja sen kanssa parin muodostava iPad olisi kantoalueen sisällä.

Jos automaattinen yhdistäminen on poissa käytöstä, sinulla on kaksi vaihtoehtoa:

 • Ota automaattinen yhdistäminen käyttöön tälle tulostimelle, jolloin tulostin liitetään automaattisesti sen kanssa parin muodostavaan iPadiin tulevaisuudessa.
 • Yhdistä manuaalisesti joka kerta, kun sinun täytyy käyttää tätä tulostinta.

Automaattisen yhdistämisen käyttöönotto

Sinun on otettava käyttöön automaattinen yhdistäminen, jos haluat pariliitetyn tulostimen yhdistävän automaattisesti aina, kun käynnistät sen ja iPad on kantoalueen sisällä.

Mallinumero 39449871:ssa automaattinen bluetooth-yhteys on käytössä oletuksena. Vanhemmissa malleissa sinun on käytettävä Star Micronicsin sovellusta.

Toimintovaiheet:

 1. Varmista, että tulostimen ja iPadin välillä on pariliitos.

 2. Lataa Star Micronicsin Star Setting Utility -sovellus Applen App Storesta.

 3. Avaa Star Setting Utility -sovellus ja valitse pariliitetty kuittitulostin luettelosta.

 4. Ota automaattinen yhdistäminen käyttöön napauttamalla Auto Connect -vaihtokytkintä ja napauta sitten Done (valmis).

 5. Napauta pyydettäessä kohtaa Update (päivitä).

 6. Viimeistele automaattisen yhdistämisen määritys sammuttamalla tulostin, odottamalla viisi sekuntia ja käynnistämällä tulostin sitten uudelleen.

 7. Nyt sinun on valittava tulostin iPadin asetusten bluetooth-LAITTEET-luettelosta vielä kerran. Napauta tulostimen nimeä ja odota, että se muodostaa yhteyden.

Tästä lähtien langaton bluetooth-kuittitulostimesi muodostaa yhteyden automaattisesti joka kerta, kun käynnistät sen, jos iPad on kantoalueen sisällä. Sinun ei tarvitse valita tulostinta bluetooth-LAITTEET-luettelosta.

Tulostimen ja iPadin manuaalinen kytkentä

Jos automaattinen yhdistäminen ei ole käytössä, pariliitoksen tulostin on liitettävä manuaalisesti, joka kerta, kun käynnistät sen. Voit tehdä tämän napauttamalla tulostimen nimeä iPadin asetusten bluetooth-LAITTEET-luettelossa (ei Shopify POS:n sovellusasetuksissa).

Langattoman bluetooth-kuittitulostimen ja iPadin pariliitoksen jälkeen

Kun olet yhdistänyt tulostimen, muista:

IPadin ja kuittitulostimen pariliitoksen purkaminen

Voit purkaa iPadin ja kuittitulostimen pariliitoksen.

Toimintovaiheet:

 1. Sammuta tulostin.

 2. Näytä yhdistetyt bluetooth-laitteet napauttamalla iPadin asetuksissa kohtaa Bluetooth.

 3. Napauta tulostimen nimen oikealla puolella olevaa i-symbolia ja valitse sen jälkeen Forget this device (unohda tämä laite), jos haluat poistaa tulostimen bluetooth-laitteiden luettelosta.

 4. Pyyhkäise bluetooth-kuittitulostin vasemmalle Shopify POS -sovelluksen laitteiston asetukset-näytössä, niin näet poistopainikkeen.

 5. Napauta Poista.

Kuittitulostimen bluetooth-asetuksien palautus

Voit palauttaa kuittitulostimen tehdasasetukset.

Toimintovaiheet:

 1. Pura iPadin ja kuittitulostimen pariliitos ja sammuta sitten iPad.

 2. Kun tulostin on sammutettu, etsi tulostimen takaosassa oleva nollauspainike ja paina sitä kynällä.

 3. Pidä nollauspainiketta painettuna ja kytke tulostimeen virta. Paina nollauspainiketta 10 sekunnin ajan tulostimen käynnistämisen jälkeen ja vapauta sitten painike.

 4. Tulostimen etuosassa olevat valot alkavat vilkkua. Odota, kunnes virtavalo palaa tasaisesti vihreänä ja että virheen merkkivalo on sammunut.

 5. Testaa kuittitulostin:

  1. Sammuta kuittitulostin.
  2. Pidä syötepainiketta painettuna.
  3. Kytke tulostin päälle samalla, kun pidät syöttöpainiketta painettuna.
  4. Kun tulostin alkaa tulostaa, vapauta syöttöpainike.
  5. Varmista, että toisella sivulla on tulostimen bluetooth-tiedot.
 6. Kytke iPad päälle ja liitä se ja kuittitulostin pariksi.

Jos käytät mallia 39449871, nollaaminen jättää automaattisen yhdistämisen käyttöön, mutta sinun täytyy liittää laitteet pariksi uudelleen. Vanhemmissa malleissa sinun on yhdistettävä tulostin uudelleen manuaalisesti tai otettava automaattinen yhdistäminen uudelleen käyttöön, kun tulostimen ja iPadin välille on muodostettu pariliitos.

Star Micronics TSP650II BTi Bluetooth wireless-kuittitulostimen käytön rajoitukset

Shopify POS -sovelluksella on muut poissulkeva yhteys Star Micronics TSP650II BTi Bluetooth wireless -kuittitulostimeen, ja sen takia:

 • Et voi yhdistää useita iPadeja samaan tulostimeen.

 • Shopify POS ei toimi samanaikaisesti useiden tulostimien kanssa.

Star Micronics TSP650II:n vianmääritys

Jos sinulla on ongelmia Star Micronics TSP650II:n käytön kanssa, kokeile näitä vianmääritysohjeita.

Toimintovaiheet:

 1. Tarkista, että sinulla on nämä perusvaatimukset:

- Kaupallasi on Shopify-sopimus tai sitä laajempi sopimus. - Shopify POS -sovellus on ajan tasalla. - iPadin iOS-versio on ajan tasalla. - iPadissa on bluetooth käytössä.

 1. Tarkista, että tulostinpaperi on oikein asennettu ja että tilanilmaisimen merkkivalo palaa tasaisesti vihreänä.

 2. Poista iPadin ja kuittitulostimen pariliitos.

 3. Palauta kuittitulostimesi tehdasasetuksetnoudattamalla samoja ohjeita, jotka on annettu kuin Star MICRONICS TSP100IIIBI Wireless -kuittitulostimelle.

 4. Muodosta pariliitos iPadin ja kuittitulostimen välille.

 5. Käynnistä tulostin uudelleen.

 6. Siirry iPadin bluetooth-asetuksiin ja vahvista, että Star Micronics -tulostin ei ole liitettynä.

 7. Muodosta yhteys napauttamalla tulostinta.

 8. Kun tulostin näkyy tilassa Connected (liitetty), käynnistä se jälleen uudelleen. Kun tulostin käynnistyy, sen pitäisi näkyä lyhyesti tilassa Not connected (ei liitetty) ja sitten tilassa Connected.

 9. Jos tulostin ei muodosta yhteyttä automaattisesti, kun käynnistät sen uudelleen toisen kerran, sinun on otettava käyttöön automaattinen yhdistäminen.

 10. Kokeile tulostinta tulostamalla testikuitti.

Jos sinulla on näiden toimenpiteiden jälkeen edelleen ongelmia kuittitulostimen käytössä, ota yhteyttä Shopifyn tukeen.

Oletko valmis aloittamaan myynnin Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi