Kassavuorot

Kassavuoro tarkoittaa maksutapahtumia sisältävää ajanjaksoa myymälässäsi. Sitä voi käyttää säännölliseen kassan tasaamiseen ja kassavastuun ylläpitämiseen rahaa käsittelevän henkilöstön keskuudessa.

Jokaisella iPadilla näkyy vain sen omat kassavuorot – ei muiden iPadien. Jos poistat ja asennat Shopify POS -sovelluksen uudelleen tai päivität uudempaan iPadiin, menetät laitteeseen tallentamasi kassavuorotiedot.

Kassa-näyttö

Kassa-näytöllä voit luoda ja seurata myymäläsi kassavuoroja. Voit pitää silmällä päivittäistä kokonaismyyntiä ja hyvityksiä kunkin maksutavan kohdalla sekä koko käteiskassaasi.

Voit avata Shopify POS -sovelluksen Kassa-näytön iPadissa napauttamalla Kauppa ja napauttamalla sitten Kassa:

Kassavuorot-näyttö — Shopify POS for iPad

Kassan asetukset

Jos käytät Shopify POSia ja kaupallasi on Shopify-sopimus tai sitä laajempi, voit valita haluamiasi kassa-asetuksia Kassan asetusnäytöllä.

Toimintovaiheet:

 1. Napauta Shopify POS -sovelluksessa Kauppa ja sen jälkeen Kassa.

 2. Napauta Asetukset:

  Kassa-näytön Asetukset-painike — Shopify POS for iPad

 3. Ota nämä valinnat käyttöön tai pois käytöstä napauttamalla niiden vaihtopainikkeita:

- Ota kassa käyttöön

Tämän ominaisuuden avulla voit tarkastaa myyntisi säännöllisesti. Voit seurata kunkin maksutyypin myynnin kokonaissummia ja tarkastaa kassalaatikon käteissummat.

- Seuraa käteistä

Tällä ominaisuudella vaihtokassaasi voi seurata vaihtoperusteisesti. Et näe tätä vaihtoehtoa, jos Ota kassa käyttöön ei ole valittuna.

Uuden kassavuoron avaaminen

Voit luoda Shopify POS -kassavuoron kahdella tavalla:

 • manuaalisesti, jos haluat määrittää kassavuoron alkuvaihtokassan

 • Automaattisesti, jos haluat Shopifyn käyttävän kassalaatikon ennakoitua käteissummaa seuraavan kassavuoron vaihtokassana.

Kassavuoron avaaminen manuaalisesti

Jos luot uuden kassavuoron manuaalisesti, voit syöttää arvon vaihtokassalle. Vaihtokassa on kassavuoron alussa annettu rahamäärää, jonka avulla henkilöstö voi antaa vaihtorahaa käteismaksuista.

Toimintovaiheet:

 1. Siirry iPadissasi Shopify POS -sovelluksen Kassa-näyttöön.

 2. Napauta +-painiketta:

  Kassa-näytön pluspainike — Shopify POS for iPad

 3. Avaa vuoro -valintaikkuna avautuu. Jos olet ottanut käteisseurannan käyttöön kassan asetuksissa, voit syöttää vaihtokassan summan:

  Avaa vuoro -valintaikkuna — Shopify POS for iPad

 4. Valinnainen: kirjoita kommentti.

 5. Napauta Valmis. Kassavuoro pysyy avoinna, kunnes suljet sen manuaalisesti.

Kassavuoron avaaminen automaattisesti

Jos olet sulkenut kassavuoron etkä avaa uutta ennen seuraavan tilauksen käsittelyä, Shopify avaa uuden kassavuoron automaattisesti.

Automaattiset vuorot ilman käteisseurantaa

Jos käteisseurantaa ei ole otettu käyttöön kassan asetuksissa, näet tämän tekstin, kun uuden kassavuoron ensimmäinen tapahtuma on suoritettu loppuun:

Kassavuoro on luotu -viesti (käteisseuranta ei käytössä) — Shopify POS for iPad

Automaattiset vuorot, joissa on käytössä käteisseuranta

Jos olet ottanut käteisseurannan käyttöön kassan asetuksissa, edellisen kassavuoron lopussa laskettua summaa käytetään vaihtokassana (tai avaussummana). Jos tämä on myymäläsi ensimmäinen kassavuoro, vaihtokassan summa on nolla.

Näet seuraavan viestin:

Kassavuoro on luotu -viesti (käteisseuranta käytössä) — Shopify POS for iPad

Jos et ota vastaan käteismaksuja

Jos et hyväksy käteismaksuja, voit poistaa käytöstä käteisseurannan kassan asetuksista. Tämä tarkoittaa, että sinun ei tarvitse antaa vaihtokassan summaa kassavuorolle. Kassavuoro jatkaa kaiken muilla maksutavoilla tapahtuvan myynnin seuraamista, kunhan olet ottanut käyttöön Avaa ja sulje vuorot -vaihtoehdon kassan asetuksissa.

Kassavuoron tietojen tarkastelu

Voit napauttaa Kassa-näytössä mitä tahansa vuoroa nähdäksesi seuraavat tiedot:

 • kassavuoron historia
 • yksityiskohtaista tietoa kunkin maksutyypin myynnistä.

Kassavuoron historian tarkastelu

Näet yhteenvedon kassavuoron aikaisesta toiminnasta.

Toimintovaiheet:

 1. Siirry iPadissasi Shopify POS -sovelluksen Kassa-näyttöön.

 2. Napauta kassavuoroa, jonka historiaa haluat tarkastella.

Tiedot vaihtelevat hieman riippuen seuraavista:

 • tarkasteletko avointa vai suljettua kassavuoroa
 • onko käteisseuranta käytössä.

Aina näkyvät tiedot ovat:

 • vuoron päivämäärä
 • vuoron kokonaismyynti
 • vuoron avanneen henkilöstön jäsenen nimi
 • alkuvaihtokassan summa (jos käteisseuranta on otettu käyttöön kassan asetuksissa)
 • kaikki muutokset, jotka henkilöstö on tehnyt laatikon käteissummaan (jos he ovat esimerkiksi käyttäneet omaa rahaansa vaihtorahana).

Kassavuoron tietonäyttö — Shopify POS for iPad

Jos tarkastelemasi vuoro on suljettu, näet vuoron sulkeneen henkilöstön jäsenen nimen.

Jos käteisseuranta on otettu käyttöön kassan asetuksissa ennen vuoron sulkemista, näet myös seuraavat tiedot:

 • vuoron päätteeksi laskettu käteismäärä (kunhan olet syöttänyt sen, kun suljit vuoron
 • kassalaatikon odotettu käteismäärä vuoron sulkemisen yhteydessä
 • jäljelle jäänyt vaihtokassan summa, kun olet laskenut kassalaatikon lopullisen saldon (tavallisesti tehdään, kun poistat päivän myynnin).

Kassavuoron yksityiskohtaisten myyntitietojen tarkastelu

Voit tarkastella kassavuoron myyntitietoja maksutavan perusteella.

Toimintovaiheet:

 1. Siirry iPadissasi Shopify POS -sovelluksen Kassa-näyttöön.

 2. Napauta kassavuoroa, jonka tietoja haluat tarkastella.

 3. Napauta Näytä tiedot:

  Kassavuoron Näytö tiedot -painike — Shopify POS for iPad

  Tämä näkymä näyttää yhteenvedon kunkin maksutyypin myynnistä, palautuksista ja nettosaldosta (mukaan lukien ulkoiset maksupäätteet):

  Kassavuoron tiedot

Vaihtokassan muuttaminen

Vaihtokassan muuttamiseen liittyy käteisen lisääminen tai poistaminen. Se voi olla tarpeen seuraavissa tilanteissa:

 • henkilöstö ei voi antaa oikeaa määrää vaihtorahaa kassalaatikossa tällä hetkellä olevalla käteisellä
 • kassalaatikossa oleva käteisen määrä on ylittänyt haluamasi rajan (jotkut yritykset asettavat rajan varkauksien tai laskuvirheiden estämiseksi sulkemisen yhteydessä)
 • henkilöstön on väliaikaisesti poistettava käteistä kassasta.

Jos seuraat kassan käteissummaa, sinun on kirjattava kaikki tehdyt muutokset, olivatpa ne kuinka pieniä tahansa.

Toimintovaiheet:

 1. Siirry iPadissasi Shopify POS -sovelluksen Kassa-näyttöön.

 2. Varmista, että tarkastelet parhaillaan avoinna olevaa kassavuoroa.

 3. Napauta Tee tarkistus.

 4. Napauta joko Lisää tai Poista riippuen tapahtumatyypistä.

 5. Anna lisätty tai poistettu summa.

 6. Kirjoita tarvittaessa kommentti.

 7. Napauta Valmis.

Kassaan tehdyt muutokset näkyvät Kassa-päänäytön kassan historiassa:

Kassavuoron tietonäyttö — Shopify POS for iPad

Kassavuoron sulkeminen

Kassalaatikon tarkan saldon varmistamiseksi sinun tulee sulkea kassavuoro säännöllisin väliajoin (esimerkiksi jokaisen päivän päättyessä tai, kun henkilöstön jäsenen vuoro päättyy).

Kun suljet kassavuoron, kassavuoron historiaan lisätään:

 • vuoron lopussa laskettu käteismäärä
 • kassalaatikossa olevan käteisen odotettu määrä, joka lasketaan kaikkien vuoron aikana tehtyjen käteistapahtumien perusteella ja jossa otetaan huomioon alkuvaihtokassa ja mahdolliset vuoron aikana tehdyt muutokset
 • jäljelle jäänyt vaihtokassan summa, kun olet laskenut kassalaatikon lopullisen saldon (tavallisesti tehdään, kun poistat päivän myynnin).

Kassalaatikossa olevan käteisen määrän ja arvioidun saldon on oltava sama.

Toimintovaiheet:

 1. Siirry iPadissasi Shopify POS -sovelluksen Kassa-näyttöön.

 2. Varmista, että tarkastelet parhaillaan avoinna olevaa kassavuoroa.

 3. Napauta Sulje vuoro. Jos kassavuoro on ollut avoinna pitkän aikaa (useita päiviä), vuoron sulkeminen voi kestää muutaman sekunnin.

  Jos vuoro ei sulkeudu 10 sekunnin kuluessa, sulje se valitsemalla Kauppa > Kassa > Asetukset ja valitsemalla Ota kassa käyttöön pois ja päälle.

 4. Jos olet ottanut käteisseurannan käyttöön kassan asetuksissa, näet Sulje vuoro -valintaikkunassa Laskettu käteinen -kentän. Laske kassalaatikossa oleva raha ja kirjoita sitten summa tähän (Shopify POS kertoo, kuinka paljon rahaa pitäisi olla Laskettu käteinen -kentän yläpuolella):

  Sulje vuoro -valintaikkuna — Shopify POS for iPad

 5. Valinnainen: kirjoita kommentti.

 6. Napauta Valmis.

 7. Jos olet ottanut käteisseurannan käyttöön kassan asetuksissa, näkyviin tulee Lopullinen tarkistus -valintaikkuna:

  Lopullinen tarkistus -valintaikkuna — Shopify POS for iPad

Poistettu summa -kentässä ehdotettu arvo on kassavuoron aikana kassasta otettu rahamäärä. Voit syöttää tähän kenttään minkä tahansa haluamasi summan, mutta sen tulisi vastata kassasta poistetun käteisen määrää. Kassalaatikon jäljellä olevaa summaa käytetään seuraavan vuoron vaihtokassana, ellet aseta sitä manuaalisesti.

Jos laskettu käteinen ei vastannut ennakoitua käteismäärää, voit täsmätä kassaa säätämällä lisättävää tai poistettavaa summaa.

 1. Napauta Valmis.

 2. Jos olet liittänyt kassaan kuittitulostimen, voit tulostaa kassan yhteenvedon napauttamalla Tulosta. Kassan yhteenvedossa luetellaan koko vuoron myynti, palautukset ja kassatapahtumat.

Oletko valmis aloittamaan myynnin Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi