Maksutapojen valitseminen Shopify POS -kassalla

Kun olet tehnyt asiakkaan ostoskorille kaikki tarvittavat toimenpiteet, voit hyväksyä Valitse maksu -valintaikkunassa maksun ostoskorista eri maksutavoilla. Shopify POS -asetuksissa voit valita, mitkä maksutavat näkyvät Valitse maksu -valintaikkunassa.

Jos asiakas maksaa useita eri maksutapoja käyttäen tai ei pysty maksamaan koko tilausta yhdellä kertaa, hän voi maksaa vain osan maksusta.

Maksunäytön valitseminen

Valitse maksu -valintaikkuna avautuu, kun napautat Ostoskori-näytössä Veloita.

Select payment -valintaikkunassa voit valita jonkin niistä maksutavoista, jonka olet ottanut käyttöön Payment types(Maksutavat) -asetuksissa.

Voit antaa asiakkaan maksaa myöhemmin napauttamalla Maksamatta. Tilaus käsitellään nollahintaisena maksuna ja se voidaan määrittää maksettavaksi myöhemmin.

Jos hyväksyt luottokortit ja kortinlukija ei ole yhdistettynä, sinua kehotetaan yhdistämään noudattamalla Shopify POS -näytössä annettuja ohjeita.

Käteismaksut

Voit ottaa vastaan käteismaksuja.

Toimintovaiheet:

 1. Napauta Cart (Ostoskori) -näytössä Charge (Velota)-valintaa.

 2. Napauta Cash (Käteinen)-valintaa Select payment (Valitse maksu) -valintaikkunassa. Annat oletusarvoisesti kentässä oikean summan.

 3. Jos asiakas ei maksa täsmälleen oikeansuuruisella käteissummalla, voit antaa kahdella eri tavalla summan, jota sinulle ollaan antamassa:

- Napauta jotain ehdotetuista summista alla olevan Cash (Käteinen)-kentän alapuolella. - Napauta Cash-kenttää, jolloin esiin tulee näppäimistö, ja anna oikean määrän ja napauta sen jälkeen Done (Valmis) -valintaa.

 1. Kun olet valmis päättämään tilauksen, napauta Accept (Hyväksy).

 2. Päätä, toimitatko asiakkaalle kuitin ja napauta sitten Done (Valmis)-valintaa, jolloin järjestelmä palauttaa sinut Shopify POS -tuotenäyttöön.

Pyyhkäisykorttimaksut

Voit hyväksyä luottokorttimaksuja Shopifyn tukemalla pyyhkäisykortinlukijalla.

Toimintovaiheet:

 1. Napauta Cart (Ostoskori) -näytössä Charge (Velota)-valintaa.

  Jos kortinlukijaa ei ole yhdistetty, yhdistä se noudattamalla Shopify POS -näytössä annettuja ohjeita. Voit myös syöttää luottokorttitiedot manuaalisesti.

 2. Pyyhkäise asiakkaan luottokortti lukijassa näytön kuvan mukaisesti.

 3. Asiakas valtuuttaa maksun allekirjoituksellaan tai PIN-koodillaan korttityypistä ja käyttämästäsi kortinlukijasta riippuen.

 4. Päätä, toimitatko asiakkaalle kuitin ja napauta sitten Done (Valmis)-valintaa, jolloin järjestelmä palauttaa sinut Shopify POS -tuotenäyttöön.

Chip- ja Tap-korteilla tehtävät maksut

Jos käytät Tap & Chip Reader- tai Tap, Chip- ja Swipe-kortinlukijaa, voit hyväksyä lähimaksutapoja, joihin kuuluvat mm. kosketuskortit, Android Pay - ja Apple Pay.

Toimintovaiheet:

 1. Napauta Cart (Ostoskori) -näytössä Charge (Velota)-valintaa.

  Jos kortinlukijaa ei ole yhdistetty, yhdistä se noudattamalla Shopify POS -näytössä annettuja ohjeita. Voit myös syöttää luottokorttitiedot manuaalisesti.

 2. Anna asiakkaan työntää kortti lukijaan tai tai koskettaa lukijaa kortilla.

- Jos asiakas käyttää lähimaksutapaa, hänen on pidettävä lähimaksukorttiaan tai -laitettaan 2,5 cm etäisyydellä kortinlukijasta, kunnes neljä vihreää valoa ovat syttyneet. - Jos asiakas käyttää siruluottokorttia, hänen on työnnettävä korttinsa kortinlukijaan ja noudatettava sen jälkeen kortinlukijan antamia ohjeita.

Kun Shopify POS -sovellus näyttää maksun hyväksymisestä kertovan viestin, myyntitapahtuma on valmis.

 1. Päätä, toimitatko asiakkaalle kuitin ja napauta sitten Done (Valmis)-valintaa, jolloin järjestelmä palauttaa sinut Shopify POS -tuotenäyttöön.

Manuaalinen maksaminen luottokortilla

Jos sinulla ei ole kortinlukijaa tai jos kortinlukijan käytössä ilmenee ongelmia, voit syöttää luottokortin tiedot manuaalisesti suorittaaksesi maksun.

Toimintovaiheet:

 1. Napauta Cart (Ostoskori) -näytössä Charge (Velota)-valintaa.

 2. Napauta Luotto/Maksu-summakenttää.

 3. Napauta Anna luottokorttitiedot manuaalisesti.

 4. Anna luottokortin tiedot.

 5. Käsittele maksun napauttamalla Charge (Veloita)-valintaa.

 6. Päätä, toimitatko asiakkaalle kuitin ja napauta sitten Done (Valmis)-valintaa, jolloin järjestelmä palauttaa sinut Shopify POS -tuotenäyttöön.

Maksut ulkopuolisella päätteellä

Jos käytät ulkoista maksupäätettä, voit valita External terminal (Ulkoinen pääte) -valintaikkunasta Select payment (Valitse maksu) -valinnan, mikä osoittaa, että tilaus on maksettu ja että tapahtuma on nyt valmis.

Toimintovaiheet:

 1. Napauta Cart (Ostoskori) -näytössä Charge (Velota)-valintaa.

 2. Napauta Select terminal (Valitse pääte) -valintaikkunassa External terminal (Ulkoinen pääte) -valintaa.

 3. Napauta käsiteltävän luottokortin tyyppiä.

 4. Varmista, että olet käsitellyt maksun onnistuneesti ulkoisella maksupäätteelläsi ja napauta sitten Charge (Veloita) -valintaa.

 5. Päätä, toimitatko asiakkaalle kuitin ja napauta sitten Done (Valmis)-valintaa, jolloin järjestelmä palauttaa sinut Shopify POS -tuotenäyttöön.

Lahjakorttimaksut

Voit hyväksyä maksun lahjakortilla. Jos käytät Shopify POS -sovellusta, voit hyväksyä fyysisellä lahjakortilla tehdyn maksun skannaamalla lahjakortin viivakoodin iPadin etupuolella olevalla kameralla tai viivakoodinlukijalla.

Toimintovaiheet:

 1. Napauta Cart (Ostoskori) -näytössä Charge (Velota)-valintaa.

 2. Napauta Gift Card (Lahjakortti) -valintaa Select payment (Maksun valinta) -valintaikkunassa.

 3. Anna lahjakortin koodi toisella seuraavista kahdesta mahdollisesta tavasta:

- Jos kyseessä on fyysinen lahjakortti, pidä viivakoodi 10–15 tuuman päässä iPhonen etupuolen kamerasta tai skannaa viivakoodi 2D-viivakoodinlukijalla. - Napauta Enter code manually (Anna koodi manuaalisesti) -valintaa ja anna lahjakortin koodi.

 1. Napauta Redeem (Lunasta) -valintaa.

 2. Päätä, toimitatko asiakkaalle kuitin ja napauta sitten Done (Valmis)-valintaa, jolloin järjestelmä palauttaa sinut Shopify POS -tuotenäyttöön.

Mukautettu maksutapa

Shopify POS -palvelussa voit luoda mukautettuja maksutapojakuten Cheque (Sekki) ja valita ne sitten Select payment (Valitse maksu) -valintaikkunasta, jolloin voit merkitä tilauksen maksetuksi ja tehdä kaikki tapahtuman loppuunsaattamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

Toimintovaiheet:

 1. Napauta Cart (Ostoskori) -näytössä Charge (Velota)-valintaa.

 2. Valitse Select payment (Valitse maksu) -valintaikkunasta mukautettu maksutapa.

 3. Napauta Charge (Veloita) -valintaa.

 4. Päätä, toimitatko asiakkaalle kuitin ja napauta sitten Done (Valmis)-valintaa, jolloin järjestelmä palauttaa sinut Shopify POS -tuotenäyttöön.

Hanki asiakkaan allekirjoitus iPadilla

Voit hankkia asiakkaalta allekirjoituksen iPadillasi. Kun olet tehnyt kaikki tilauksen loppuunsaattamiseksi tarvittavat toimenpiteet, voit vahvistaa tilauksen aikajanassa, että olet hankkinut asiakkaalta allekirjoituksen.

Toimintovaiheet:

 1. Anna asiakkaan kirjautua allekirjoituskenttään sormellaan tai piirrintä käyttämällä:

  Allekirjoitusnäyttö — Shopify POS for iPad

 2. Jos asiakas haluaa muuttaa allekirjoitustaan, hän voi napauttaa Clear signature (Poista allekirjoitus) -valintaa yrittää uudelleen.

 3. Kun asiakas on tyytyväinen allekirjoitukseensa, hän napauttaa Submit signature (Lähetä allekirjoitus) -valintaa. Kun maksu on hyväksytty, asiakasta pyydetään palauttamaan iPad.

Maksunäytön valitseminen

Valitse maksu -näyttö avautuu, kun napautat Ostoskori-näytössä Veloita.

Select payment type (Valitse maksutyyppi) -näytössä voit valita kaikki maksutavat, jotka olet ottanut käyttöön Payment types (Maksutyypit) -asetuksissa.

Voit antaa asiakkaan maksaa myöhemmin napsauttamalla Maksamatta. Tilaus käsitellään nollahintaisena maksuna ja se voidaan määrittää maksettavaksi myöhemmin.

Jos hyväksyt luottokortit ja kortinlukija ei ole yhdistettynä, sinua kehotetaan yhdistämään noudattamalla Shopify POS -näytössä annettuja ohjeita.

Käteismaksut

Voit ottaa vastaan käteismaksuja.

Toimintovaiheet:

 1. Napauta Cart (Ostoskori) -näytössä Charge (Velota)-valintaa.

 2. Napauta Cash (Käteinen) -valintaa Select payment (Valitse maksu) -näytöstä. Annat oletusarvoisesti kentässä oikean summan.

 3. Jos asiakas ei maksa täsmälleen oikeansuuruisella käteissummalla, voit antaa kahdella eri tavalla summan, jota asiakas on sinulle antamassa:

 4. Kun olet valmis päättämään tapahtuman, napauta Accept (Hyväksy) -valinta.

 5. Päätä, toimitatko asiakkaalle kuitin ja napauta sitten Done (Valmis)-valintaa, jolloin järjestelmä palauttaa sinut tuotenäyttöön.

Pyyhkäisykorttimaksut

Voit hyväksyä luottokorttimaksuja Shopifyn tukemalla pyyhkäisykortinlukijalla.

Toimintovaiheet:

 1. Napauta Cart (Ostoskori) -näytössä Charge (Velota)-valintaa.

  Jos kortinlukijaa ei ole yhdistetty, yhdistä se noudattamalla Shopify POS -näytössä annettuja ohjeita. Voit myös syöttää luottokorttitiedot manuaalisesti.

 2. Pyyhkäise asiakkaan luottokortti lukijassa näytön kuvan mukaisesti.

 3. Asiakas valtuuttaa maksun allekirjoituksellaan tai PIN-koodillaan korttityypistä ja käyttämästäsi kortinlukijasta riippuen. > Huomaa: Jos käytät Shopify Payments -palvelua ja kauppasi sijaitsee Yhdysvalloissa, voit hyväksyä pyyhkäisemällä tapahtuvia korttimaksuja ilman allekirjoitusta.

 4. Päätä, toimitatko asiakkaalle kuitin ja napauta sitten Done (Valmis)-valintaa, jolloin järjestelmä palauttaa sinut tuotenäyttöön.

Chip- ja Tap-korteilla tehtävät maksut

Jos käytät kortinlukijana lähimaksu- ja sirulukijaa tai lähimaksu- ja siru- ja pyyhkäisylukijaa, voit hyväksyä lähimaksuja. Lähimaksutapoja ovat kosketuskortit, Android Pay- ja Apple Pay.

Toimintovaiheet:

 1. Napauta Cart (Ostoskori) -näytössä Charge (Velota)-valintaa.

  Jos kortinlukijaa ei ole yhdistetty, yhdistä se noudattamalla Shopify POS -näytössä annettuja ohjeita. Voit myös syöttää luottokorttitiedot manuaalisesti.

 2. Anna asiakkaan työntää kortti lukijaan tai tai koskettaa lukijaa kortilla:

- Jos asiakas käyttää lähimaksutapaa, hänen on pidettävä lähimaksukorttiaan tai -laitettaan 2,5 cm etäisyydellä kortinlukijasta, kunnes neljä vihreää valoa ovat syttyneet. - Jos asiakas käyttää siruluottokorttia, hänen on työnnettävä korttinsa kortinlukijaan ja noudatettava sen jälkeen kortinlukijan antamia ohjeita.

Kun Shopify POS -sovellus näyttää maksun hyväksymisestä kertovan viestin, myyntitapahtuma on valmis.

 1. Päätä, toimitatko asiakkaalle kuitin ja napauta sitten Done (Valmis)-valintaa, jolloin järjestelmä palauttaa sinut tuotenäyttöön.

Manuaalinen maksaminen luottokortilla

Jos sinulla ei ole kortinlukijaa tai jos kortinlukijan käytössä ilmenee ongelmia, voit syöttää luottokortin tiedot manuaalisesti suorittaaksesi maksun.

Toimintovaiheet:

 1. Napauta Cart (Ostoskori) -näytössä Charge (Velota)-valintaa.

 2. Valitse Credit/Debit (Luotto/veloitus) -valinta Select payment type (Valitse maksutyyppi) -näytöstä.

 3. Napauta Anna luottokorttitiedot manuaalisesti.

 4. Anna luottokorttitiedot ja käsittele sitten maksu napauttamalla Charge (Veloita)-valintaa.

 5. Lähetä asiakkaalle kuitti tekstiviestinä tai sähköpostina ja napauta sen jälkeen Done (Valmis) -valintaa, jolloin palaat tuotenäyttöön.

Maksut ulkopuolisella päätteellä

Jos käytät ulkoista maksupäätettä, voit valita External terminal (Ulkoinen pääte) -valintaikkunasta Select payment (Valitse maksu) -valinnan, mikä osoittaa, että tilaus on maksettu ja että tapahtuma on nyt valmis.

Toimintovaiheet:

 1. Napauta Cart (Ostoskori) -näytössä Charge (Velota)-valintaa.

 2. Napauta External terminal (Ulkoinen pääte) -valintaa Select payment type (Valitse maksutyyppi) -näytössä.

 3. Napauta käsiteltävän luottokortin tyyppiä.

 4. Varmista, että olet käsitellyt maksun onnistuneesti ulkoisella maksupäätteelläsi ja napauta sitten Charge (Veloita) -valintaa.

 5. Lähetä asiakkaalle kuitti tekstiviestinä tai sähköpostina ja napauta sen jälkeen Done (Valmis) -valintaa, jolloin palaat tuotenäyttöön.

Lahjakorttimaksut

Voit hyväksyä maksun lahjakortilla. Jos käytät Shopify POS -sovellusta, voit hyväksyä fyysisellä lahjakortilla tehdyn maksun skannaamalla lahjakortin viivakoodin iPhonen etupuolella olevalla kameralla.

Toimintovaiheet:

 1. Napauta Cart (Ostoskori) -näytössä Charge (Velota)-valintaa.

 2. Valitse Gift Card (Lahjakortti) -valinta Select payment (Valitse maksu) -näytöstä.

 3. Anna lahjakortin koodi toisella seuraavista kahdesta mahdollisesta tavasta:

- Jos kortti on fyysinen lahjakortti, pidä iPhonen etupuolella olevaa kameraa 25–40 senttimetrin etäisyydellä viivakoodista. - Napauta Enter code manually (Anna koodi manuaalisesti) -valintaa ja anna lahjakortin koodi.

 1. Napauta Redeem (Lunasta) -valintaa.

 2. Lähetä asiakkaalle kuitti tekstiviestinä tai sähköpostina ja napauta sen jälkeen Done (Valmis) -valintaa, jolloin palaat Shopify POS -tuotenäyttöön.

Mukautettu maksutapa

iPhonen Shopify POS -sovelluksessa voit luoda mukautettuja maksutapoja kuten Cheque (Sekki) ja valita ne sitten Select payment (Valitse maksu) -valintaikkunasta, jolloin voit merkitä tilauksen maksetuksi ja tehdä kaikki tapahtuman loppuunsaattamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

Toimintovaiheet:

 1. Napauta Cart (Ostoskori) -näytössä Charge (Velota)-valintaa.

 2. Valitse Select payment (Valitse maksu) -valintaikkunasta mukauttamasi maksutapa.

 3. Anna summa, jonka haluat veloittaa mukautettua maksutapaa käyttäen ja napauta sitten Charge (Veloita) -valintaa.

 4. Lähetä asiakkaalle kuitti tekstiviestinä tai sähköpostina ja napauta sen jälkeen Done (Valmis) -valintaa, jolloin palaat tuotenäyttöön.

Hanki asiakkaan allekirjoitus iPhonella

Voit hankkia asiakkaalta allekirjoituksen iPhonella. Kun olet tehnyt kaikki tilauksen loppuunsaattamiseksi tarvittavat toimenpiteet, voit vahvistaa tilauksen aikajanassa, että olet hankkinut asiakkaalta allekirjoituksen.

Toimintovaiheet:

 1. Anna asiakkaalle mahdollisuus kirjautua allekirjoituskenttään sormellaan tai piirrintä käyttämällä:

  Allekirjoitusnäyttö — Shopify POS for iPhone

 2. Jos asiakas haluaa muuttaa allekirjoitustaan, hän voi napauttaa Clear signature (Poista allekirjoitus) -valintaa yrittää uudelleen.

 3. Kun asiakas on tyytyväinen allekirjoitukseensa, hän napauttaa Submit signature (Lähetä allekirjoitus) -valintaa. Kun maksu on hyväksytty, asiakasta pyydetään palauttamaan iPhone.

Maksunäytön valitseminen

Valitse maksu -näyttö avautuu, kun napautat Ostoskori-näytössä Veloita.

Käteismaksut

Voit ottaa vastaan käteismaksuja.

Toimintovaiheet:

 1. Napauta Cash (Käteinen) -valintaa Select payment (Valitse maksu) -näytöstä. Annat oletusarvoisesti kentässä oikean summan.

 2. Jos asiakas ei maksa täsmälleen oikeansuuruisella käteissummalla, anna näppäimistöltä summa, jota asiakas on sinulle antamassa:

  Valitse käteismaksunäyttö — Shopify POS for Android

 3. Kun olet valmis päättämään tapahtuman, napauta Accept (Hyväksy) -valinta.

 4. Päätä, toimitatko asiakkaalle kuitin ja napauta sitten Done (Valmis)-valintaa, jolloin järjestelmä palauttaa sinut tuotenäyttöön.

Pyyhkäisykorttimaksut

Voit hyväksyä luottokorttimaksuja pyyhkäisymaksukorttien lukija (jakkiliitin).

Toimintovaiheet:

 1. Napauta Cash (Käteinen) -valintaa Select payment (Valitse maksu) -näytöstä.

 2. Pyyhkäise asiakkaan luottokortti lukijassa näytön kuvan mukaisesti:

  Pyyhkäisykorttinäyttö — Shopify POS for Android

 3. Asiakas valtuuttaa maksun allekirjoituksellaan tai PIN-koodillaan korttityypistä ja käyttämästäsi kortinlukijasta riippuen.

 1. Päätä, toimitatko asiakkaalle kuitin ja napauta sitten Done (Valmis)-valintaa, jolloin järjestelmä palauttaa sinut tuotenäyttöön.

Manuaalinen maksaminen luottokortilla

Jos sinulla ei ole kortinlukijaa tai jos kortinlukijan käytössä ilmenee ongelmia, voit syöttää luottokortin tiedot manuaalisesti suorittaaksesi maksun.

Toimintovaiheet:

 1. Napauta Credit card (Luottokortti) -valintaa Select payment (Valitse maksu) -näytöstä.

 2. Napauta Manually enter credit card details (Anna luottokorttitiedot manuaalisesti) -valintaa:

  Anna luottokortin tiedot manuaalisesti -painike

 3. Anna luottokorttitiedot ja napauta sitten Charge (Veloita)-valintaa.

  Android POS -luottokorttinäyttö

 1. Päätä, toimitatko asiakkaalle kuitin ja napauta sitten Done (Valmis)-valintaa, jolloin järjestelmä palauttaa sinut tuotenäyttöön.

Maksut ulkopuolisella päätteellä

Jos olet ottanut käyttöön ulkoisella maksupäätteellä tehtävät maksut Settings (Asetukset) -näytössä, voit valita Select payment (Valitse maksu) -valintaikkunasta External terminal (Ulkoinen pääte) -valinnan, mikä osoittaa, että tilaus on maksettu ja että tapahtuma on nyt valmis.

Toimintovaiheet:

 1. Napauta External terminal (Ulkoinen pääte) -valintaa Select payment (Valitse maksu) -näytössä.

 2. Napauta asiakkaan käyttämän kortin tyyppiä:

  Ulkoinen päätelaite — Shopify for Android

 3. Varmista, että olet käsitellyt maksun onnistuneesti ulkoisella maksupäätteelläsi.

 4. Napauta valintamerkkiä vahvistaaksesi, että olet saanut maksun ulkoisella päätelaitteellasi.

 5. Päätä, toimitatko asiakkaalle kuitin ja napauta sitten Done (Valmis)-valintaa, jolloin järjestelmä palauttaa sinut tuotenäyttöön.

Lahjakorttimaksut

Voit hyväksyä lahjakorttimaksuja.

Toimintovaiheet:

 1. Valitse Gift Card (Lahjakortti) -valinta Select payment (Valitse maksu) -näytöstä.

 2. Skannaa laitteen kameralla asiakkaan lahjakortin koodi tai anna koodi manuaalisesti.

 3. Napauta REDEEM(Lunasta) -valintaa.

 4. Napauta CHARGE (Veloita) -valintaa.

 5. Päätä, toimitatko asiakkaalle kuitin ja napauta sitten Done (Valmis)-valintaa, jolloin järjestelmä palauttaa sinut tuotenäyttöön.

Hanki asiakkaan allekirjoitus Android-laitteella

Voit hankkia asiakkaalta allekirjoituksen Android-laitteella. Kun olet tehnyt kaikki tilauksen loppuunsaattamiseksi tarvittavat toimenpiteet, voit vahvistaa tilauksen aikajanassa, että olet hankkinut asiakkaalta allekirjoituksen.

Toimintovaiheet:

 1. Anna asiakkaan kirjautua allekirjoituskenttään sormellaan tai piirrintä käyttämällä:

  Allekirjoitusnäyttö — Shopify for Android

 2. Jos asiakas haluaa muuttaa allekirjoitustaan, hän voi napauttaa CLEAR (Poista) -valintaa ja yrittää uudelleen.

 3. Kun asiakas on tyytyväinen allekirjoitukseensa, hän napauttaa ACCEPT (Hyväksy) -valintaa.

Oletko valmis aloittamaan myynnin Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi