Shopifyn Local Delivery -sovellus

Shopifyn paikallinen toimitussovellus Shopify Local Delivery App tekee paikallisten tilausten toimituksesta sinulle ja henkilökunnallesi tehokkaamman. Sovellusta voidaan käyttää Shopify Administa tai Shopify-mobiilisovelluksesta.

Shopify Local Delivery -sovelluksen avulla voit luoda tilausluetteloita, karttatoimitussijainteja ja optimoida toimitusreittejä. Lisäksi voit käyttää Shopify-mobiilisovellusta tilauksia toimittaessa, jolloin voit päivittää tilauksen tilan reaaliaikaisesti.

Ennen kuin voit käyttää Shopifyn Local Delivery ‑sovellusta, sinun on määritettävä paikallinen toimitus kauppaasi.

Hallinnoi paikallistoimituksia iOS- ja Android-käyttöjärjestelmissä Shopify Local Delivery -kumppanisovelluksella riippumatta siitä, kuljetatko tilauksesi itse vai hoitaako toimitukset iso kuljettajien joukko. Tämä sovellus muodostaan yhteyden Local Delivery -sovellukseen Shopifyssa niin, että voit antaa kuljettajien käyttöön kaikkien paikallistoimitusten optimoidut reitit ja voit itse seurata toimitusten tiloja Shopifysta.

Tietoja Shopifyn Local Delivery -sovelluksesta

Henkilöstön pääsy

Ennen kuin henkilöstösi voi käyttää Shopify Local Delivery -sovellusta, heillä on oltava mahdollisuus kirjautua Shopify-kauppaan sekä vaadittavat henkilöstön käyttöoikeudet. Kauppasi henkilöstöllä on oltava seuraavat käyttöoikeudet:

 • Tuotteet
 • Tilaukset
 • Sovellukset
 • Sijainnit

Lisätietoja on kuvauksissa henkilöstön käyttöoikeuksista.

Työnkulku ja tilausten tilat:

Kun jakelet paikallisia toimitustilauksia Shopifyn Local Delivery -sovelluksen avulla, ne etenevät seuraavien tilaustilojen läpi:

 • Jakelematon: Tilauksen valmistelua ja jakelua ei ole aloitettu. Seuraava vaihe on valmistella tilaus toimitusta varten keräämällä ja pakkaamalla tuotteet. Voit myös tulostaa pakkausluettelot ja lisätä ne tilaukseen. Viimeistele tilaus merkitsemällä se tilaan Valmis toimitettavaksi.

 • Valmis toimitettavaksi: Tilaus on pakattu ja valmis keräiltäväksi ja toimitettavaksi. Tilaus kannattaa lisätä toimitusluetteloon, kun se on merkitty valmiiksi toimitusta varten. Voit kuitenkin lisätä tilauksia toimitusluetteloon jo silloin, kun ne ovat jakelematta.

 • Toimituksessa: Sinä tai henkilöstön jäsen on aloittanut sen luettelon toimituksen, johon tilaus on osoitettu.

 • Yritetty toimittaa: Tilauksilla on tämä tila, jos tilauksen toimitusta yritettiin, mutta se ei onnistunut.

 • Toimitettu: Tilaus on toimitettu onnistuneesti. Kun merkitset tilauksen toimitetuksi, tilauksen tila vaihtuu tilaan jaeltu ja jakeluprosessi on valmis.

Asiakkaiden ilmoitukset

Kun päivität tilauksen tilan Shopifyn Local Delivery -sovelluksessa, asiakkaillesi lähetetään ilmoitus, jotta he tietävät, milloin he voivat odottaa tilauksensa saapumista.

Jos käytät Shopifyn Local Delivery ‑sovellusta, asiakkaat, jotka valitsevat paikallisen toimituksen kassalla, saavat seuraavat ilmoitukset:

 • Tilausvahvistus
 • tilausta toimitetaan
 • Yritetty toimittaa
 • tilaus toimitettu

Voit mukauttaa sähköpostien ja tekstiviestien malleja, jotka asiakkaat saavat sen jälkeen, kun he ovat tehneet paikallisen toimituksen tilauksen.

Asenna Shopifyn Local Delivery ‑sovellus

Jos Shopifyn Local Delivery ‑sovellus on käytettävissä kaupassasi, voit asentaa sen Shopify Administa. Asenna sovellus klikkaamalla linkkiä jollakin seuraavista sivuista:

 • Shopify App Store
 • etusivun banneri
 • Lähetys ja toimitus -sivu Paikallinen toimitus -osiossa

Luo toimitusluettelo, jossa on optimoitu reitti

Kun olet saanut paikallisesti toimitettavia tilauksia, voit luoda toimitusluetteloja, lisätä tilauksia ja optimoida toimitusreittejä.

Voit luoda useita toimitusluetteloita, jonka jälkeen voit hallinnoida luetteloja tai aloittaa toimituksen luettelosta.

Vaihe 1: Luo toimitusluettelo

 1. Valitse Shopify Adminissa Asetukset > Sovellukset ja myyntikanavat.

 2. Klikkaa Sovellukset ja myyntikanavat -sivulla Shopify Local Delivery.

 3. Klikkaa Avaa sovellus.

 4. Klikkaa Luo toimitusluettelo

 5. Valinnainen: Kirjoita Toimitusluettelon kuvaus-kohtaan kuvaus, joka auttaa sinua tunnistamaan luettelon. Voit kirjoittaa kuvaukseksi esimerkiksi Keskustan toimitukset 1. toukokuuta.

 6. Valitse PAIKALLINEN TOIMITUSPAIKKA -kohdasta sijainti, josta toimitat.

Vaihe 2: Tilausten lisääminen toimitusluetteloon

Kun olet valinnut sijainnin toimitusluettelolle, kyseisen sijainnin toimitustilaukset listataan Tilaukset, joita ei ole määritetty -välilehdellä. Jos sijainnissa ei ole paikallisia toimitustilauksia, voit vaihtaa paikallisen toimituksen sijaintia.

Oletuksena Tilaukset, joita ei ole määritetty -välilehdellä näkyvät kaikki paikalliset toimitustilaukset, joita ei ole määritetty toiseen toimitusluetteloon ja joiden tila on Jakelematta tai Valmis toimitettavaksi.

Kun lisäät tilauksen toimitusluetteloon, se siirtyy Tilaukset, joita ei ole määritetty -välilehdeltä Tässä toimituksessa -välilehdelle.

Jos Google ei pysty tarkastamaan asiakkaan toimituspaikkaa, et voi lisätä tilausta toimitusluetteloon. Avaa tilaustietosivu, jos haluat muokata osoitteita tai ota yhteyttä asiakkaaseen.

Tee näin:

 1. klikkaa Toimituksessa olevat tilaukset -välilehdellä Näytä määrittämättömät tilaukset.

 2. Lisää tilaukset luetteloon jollakin seuraavista tavoista:

 3. Klikkaa Tallenna.

Vaihe 3: Alku- ja loppusijaintien mukauttaminen

Toimitusreitin alku-ja loppusijainti asetetaan oletusarvoisesti kauppasi sijainnin perusteella. Voit muokata sekä alku-että loppusijaintiasi. Valitsemasi sijainteja käytetään toimitusreitin ja arvioidun toimitusajan laskemiseen.

Tee näin:

 1. Klikkaa Reitityksen optimointi -osiossa Mukauta.

 2. Klikkaa Mukautettu sähköpostiosoite -valintaa Reitin alku - tai Reitin päätepiste -kohdassa.

 3. Kirjoita osoite.

 4. Klikkaa Valmis.

Vaihe 4: Optimoi toimitusreitit

Kun olet lisännyt tilauksia luetteloon, voit optimoida toimitusreitin. Tämä kartoittaa tehokkaimman toimitusreitin ja järjestää toimitusjärjestyksen uudelleen. Voit optimoida reittejä, joissa on enintään 100 pysäkkiä. Aloitussijainti ja loppusijainti lasketaan yhteensä kahdeksi pysähdykseksi.

Shopifyn Local Delivery ‑sovellus käyttää Google Mapsia nopeimman toimitusreitin laskemiseen. Kellonaika, tyypillinen liikenne ja toimituksia varten tarvittava pysähdysten määrä huomioidaan toimitusreitin optimoinnissa.

Optimoi toimitusreitti ennen kuin aloitat toimituksen siltä varata, että jokin näistä tekijöistä muuttuu.

Reitti kannattaa optimoida myös sen jälkeen, kun olet lisännyt tai poistanut tilauksia.

Tee näin:

 1. Klikkaa toimitusluettelosta Optimoi reitti.

 2. Tarkista reitin tiedot ja klikkaa Vahvista.

 3. Klikkaa Tallenna.

Tilausten hallinta tilausluettelossa

Kun olet luonut toimitusluettelon ja lisännyt tilauksia, voit poistaa uudelleen.

Poista tilauksia

Poistettavat tilaukset palaavat Tilaukset, joita ei ole määritetty -välilehdelle. Voit optimoida reitin tilausten poistamisen jälkeen.

Tee näin:

 1. klikkaa toimitusluettelossa Toimituksessa olevat tilaukset -välilehteä.

 2. Tilausten poistaminen:

 3. Klikkaa Tallenna.

Toimitusluetteloiden hallinta

Pidä toimitusluettelot ajan tasalla ja järjestyksessä hallinnoimalla niitä.

Toimitusluettelon tilat

Kun avaat Shopifyn Local Delivery -sovelluksen, näet paikallisten toimitusten luettelon hakemiston. Tila-sarakkeessa näet, miten toimitusluettelosi etenevät. Toimitusluettelot etenevät seuraavien toimitusluettelojen tilojen läpi:

 • Valmis toimitettavaksi: Lisäsit tilauksia luetteloon, mutta et ole käynnistänyt toimitusta luettelosta.
 • Toimituksessa: Käynnistit tilausten toimituksen luettelossa. Osa tilauksista saattaa olla jo toimitettu.
 • Valmis: Kaikki luettelon tilaukset on merkitty toimitetuksi.

Toimitusluettelon sijainnin muuttaminen

Tilaukset näkyvät toimitusluetteloa varten valitun toimituspaikan perusteella. Jos muutat toimituspaikkaa, luettelon kaikki tilaukset poistetaan ja saat luettelon uuden paikan tilauksista, joita ei ole määritetty.

Tee näin:

 1. klikkaa Shopifyn Local Delivery -sovelluksesta toimitusluetteloa, jonka haluat avata.

 2. klikkaa PAIKALLINEN TOIMITUSPAIKKA -kohdan vieressä Vaihda.

 3. Klikkaa pudotusvalikkoa ja valitse sijainti.

 4. Klikkaa Valmis.

Toimita luettelosta

Kun olet luonut toimitusluettelot, voit käynnistää toimituksen sovelluksesta, tulostaa luettelon ja reitin tai jakaa luettelon henkilöstön tai kuljettajan kanssa, jotta he voivat aloittaa toimittamisen.

Toimitusluettelon jakaminen

Voit luoda linkin, jota klikkaamalla henkilökuntasi ja kuljettajasi näkevät toimitusluettelon ja voivat aloittaa jakelun. Toimitusluetteloon osoittava linkki on kenen tahansa käytettävissä eikä vaadi lisätodennusta. Luomasi linkit vanhenevat 48 tunnissa, mutta voit luoda ne tarvittaessa uudelleen.

Jos haluat jakaa linkin, kopioi se Shopifyn paikallistoimitusten sovelluksesta ja liitä se sähköpostiin, tekstiviestiin tai pikaviestisovellukseen.

Tee näin:

 1. klikkaa Shopifyn Local Delivery -sovelluksesta luetteloa, jonka haluat jakaa.

 2. Klikkaa Jaa toimitusluettelo.

 3. Klikkaa Luo linkki.

 4. Kopioi ja liitä sitten linkki kohtaan, josta haluat tuoda sen muiden käyttöön.

 1. Klikkaa Jaa toimitusreitti -ikkunassa Sulje.

Tulosta toimitusluettelo ja reitti

Jos kuljettajallasi ei ole pääsyä Shopify Adminiin tai Shopifyn mobiilisovellukseen tilauksia toimittaessa, voit tulostaa toimituslistan ja reitin.

Jos käytät tulostettua paperiversiota toimitusluettelosta, et voi päivittää tilausten tiloja reaaliaikaisesti Shopifyn Local Delivery -sovelluksesta. Sinun täytyy merkitä tilaukset toimitetuiksi toimitusluettelossa.

Jos haluat tulostaa toimitusluettelon, aloita Shopify Local Delivery -sovelluksesta, avaa toimitusluettelo, siirry kuljettajan näkymään ja klikkaa Tulosta.

Aloita toimitus sovelluksesta

Kun aloitat toimituksen sovelluksen toimitusluettelosta, kaikkien luetteloon liitettyjen tilausten tilaksi muuttuu Toimituksessa ja asiakkaille lähetetään ilmoitus.

Toimitusten yhteydessä merkitset tilaukset toimitetuiksi (tai toimitusyritykseksi) ja asiakkaalle lähetetään toinen ilmoitus.

Kun kaikki toimitusluettelon tilaukset on merkitty toimitetuiksi, toimitusluettelon tila muuttuu Viimeistele.

Tee näin:

 1. klikkaa Shopifyn Local Delivery -sovelluksessa luetteloa, jonka toimituksen haluat aloittaa.

 2. Klikkaa Siirry kuljettajan näkymään.

 3. Klikkaa Aloita toimitus.

 4. Klikkaa Aloita.

 5. Kun toimitat tilauksia, klikkaa toimitusluettelossa olevaa tilausta.

 6. Valinnainen: Jos haluat nähdä asiakkaan toimituspaikan laitteesi karttasovelluksesta, klikkaa Avaa kartoissa.

 7. Valinnainen: Toimitusohjeet-kohdassa, voit lukea asiakkaan kassalla antamia ohjeita.

 8. Voit päivittää tilauksen tilan seuraavilla tavoilla:

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi