Kompensoi hiilipäästöjäsi Offset-sovellusta käyttämällä

Offset-sovelluksessa voit kompensoida toimitustesi ´´hiilidioksidipäästöjä (CO2). Offset käyttää teollisuusmalleja määrittäessään kunkin lähetyksen ilmakehään päästämän CO2:n määrän, ja veloittaa sinulta tietyn summan lähetystä kohden päästöjen kompensoimiseksi. Keskimääräinen kustannus lähetystä kohden on 0,005 USD, eli puoli senttiä.

Päästöjesi kompensoimisesta aiheutuvat kustannukset veloitetaan sinulta kuukausittaisessa Shopify-laskussasi. Varoja käytetään päästöhyvitysten ostamiseen, jotka kompensoivat päästöjäsi metsien suojeluhankkeiden kautta.

Päästöjäsi koskeva yleinen laskelma

Offset yhdistää kauppasi tiedot toimialan tietoihin ja vertaisarvioituihin malleihin, joiden avulla se määrittää, kuinka paljon lähetyksesi aiheuttavat CO2-päästöjä, minkä jälkeen se yhteistyössä Pachaman kanssa määrittää päästöjesi kompensoimisesta aiheutuvat kulut.

Koska Offset tavoite on varmistaa, että toimituksistasi aiheutuvat CO2-päästöt kompensoidaan kokonaisuudessaan, kaikki tietomalleissa käytetyt arvot pyöristetään ylöspäin.

Offset käyttää jokaisen toimitetun lähetyksen osalta seuraavia tietoja:

Arvot, joita käytetään päästölaskelmissa ja jotka perustuvat siihen, mitä on saatavilla
Tekijä Ensisijainen arvo Jos ensisijaista arvoa ei ole saatavilla
Paino Lähetyksen paino Toimitusten keskimääräinen paino
Etäisyys Kuljetusmatka seurantadatan mukaan Lähtöpaikan ja määränpään osoitteen välinen suora etäisyys kerrottuna epävarmuustekijällä
Kuljetuksen tyyppi Rekan tai lentokoneen aiheuttamat hiilipäästöt, jotka määritetään nopeuden ja etäisyyden perusteella Rekan aiheuttamat päästöt

Kun tuettua kuljetusliikettä koskeva seurantanumero on käytettävissä, Offset pystyy laskemaan tarkasti käytetyt päästöt. Jos seurantanumeroa ei kuitenkaan ole saatavilla tai kuljetusliike ei ole tuettu, Offset kertoo arvioidut päästöt epävarmuustekijällä, joka on noin 1,5:n suuruinen. Tällä varmistetaan, että kaikki päästösi kompensoidaan. Jos jokin tieto on epäjohdonmukainen tai se puuttuu, Offset käyttää kohtuullista maksimiarvoa.

Oletetaan esimerkiksi, että toimitat paketin Bostonista New Yorkiin. Suora etäisyys on 305,94 km, mutta lyhyin tiereitti on noin 350 km. Jos seurantanumero on käytettävissä, Offset käyttää tarkkaa kuljettua matkaa. Jos seurantanumeroa ei kuitenkaan ole käytettävissä, peruslaskennassa käytetään arvoa 305,94 km, ja tulokseksi saadut päästöt kerrotaan luvulla 1,5. Tällä otetaan huomioon reitissä ilmenevät vaihtelut kuten kuljetut matkat postitoimistoista ja jakelukeskuksista sekä kuljetusliikkeen käyttämä reitti sen toimittaessa pakettia asiakkaasi ovelle.

Veloituksen ymmärtäminen

Kun asennat Offset ensimmäisen kerran, saat myös hinta-arvion kuukausittaisista kompensaatiokustannuksistasi, jotka perustuvat viimeisimpiin verkkokauppaasi koskeviin tietoihin sekä Shopifyn keskiarvoihin.

Shopify-laskullasi sinulta laskutetaan kaikkien viimeisten 30 päivän aikana ”toimitetuksi” katsottujen toimitusten päästökompensaatiokulut. Jos seurantatiedot ovat käytettävissä, tilausta pidetään "toimitettuna", kun seurantatiedoista ilmenee, että tilaus on toimitettu. Jos seurantatietoja ei ole käytettävissä, tilaus katsotaan toimitetuksi 20 päivän kuluttua tilauksen tekemisestä. Jos tuote palautetaan tai tilaus peruutetaan 20 päivän kuluessa, sinulta ei veloiteta tuotteen kuljetuksen aiheuttamien päästöjen kompensointikuluja.

Koska voit kompensoida hiilipäästöjä Shopifyn kautta eri tavoilla, osa tilauksista voidaan kompensoida käyttämällä muuta palvelua kuin Offset-sovellusta. Jos tilauksen hiilipäästöt on kompensoitu käyttämällä muuta palvelua, sinulta ei veloiteta kompensointikuluja Offset-sovelluksen kautta. Tutustu muihin palveluihin, joita voidaan käyttää hiilipäästöjen kustannusten kattamiseen.

Jos päästöjen kompensoimisen viimeisten 30 päivän ajalla aiheuttamat kustannukset ovat alle 0,01 $, veloitus pyöristetään ylös arvoon 0,01 $.

Offsetin asennus

  1. Siirry Shopify App Storessa Offset-sovelluksen App-sivulle.
  2. Klikkaa Add app (Lisää sovellus) -valintaa.
  3. Tarkista käyttöoikeudet ja klikkaa Asenna sovellus.

Rajoitukset

Tarkista seuraavat rajoitukset:

  • Mallit ja arviot eivät ole tarkkoja, mutta Offset yliarvioi päästösi varmistaakseen, että ne kompensoidaan kokonaan.
  • Vain CO2 kompensoidaan. Muut päästöt, kuten CH4, N2O tai GFG, eivät kuulu kompensoinnin piiriin. CO2:n osuus fossiilisten polttoaineiden käytön aiheuttamista kuljetusten ilmastovaikutuksista on kuitenkin 95 %.
  • Tilausten merikuljetuksista ei generoidu sellaista dataa, jota tarvitaan päästöjen tarkkaan laskemiseen. Merikuljetusten osalta käytetäänkin alan hyväksymiä vaihtoehtoisia menetelmiä.

## Useiden palveluiden käyttäminen hiilikompensaatiota varten

Voit kompensoida lähetystesi hiilipäästöjä monella eri tavalla, mutta kuhunkin lähetykseen käytetään vain yhtä tapaa. Kompensaatiotapoja sovelletaan tietyssä järjestyksessä, joka määrittää, mikä palvelu tarjoaa kompensoinnin:

  1. Shopify-kampanjat - Nämä kampanjat, kuten hiilineutraali toimitus BFCM-päivien aikana, toteutetaan ensisijaisesti ennen muita palveluja. Shopify vastaa kustannuksista.
  2. Shop Pay - Tilaukset, jotka maksetaan Shop Payn avulla auttavat osaltaan WeForestin hiilipäästöjen kompensointihankkeessa. Shopify vastaa kustannuksista.
  3. Shopify Shipping - Shopify Shippingin kautta ostetut lähetystarrat, joiden lähetysosoite on Yhdysvalloissa, ovat hiilineutraaleja. Shopify vastaa kustannuksista.
  4. Offset-sovellus - Offset laskee jokaisen lähetyksesi hiilipäästöt ja veloittaa maksun kompensoidakseen päästöt maksamalla osuutensa hiilikompensaatiohankkeeisiin Pachaman kautta.

Usein kysyttyä

Mitä hiilen kompensointi tarkoittaa?

Hiilen kompensointi pienentää ilmakehän CO2-määrää niin, että muualla lisääntyvien kasvihuonekaasumäärien nettovaikutus on 0. Oletetaan esimerkiksi, että rekka päästää CO2-kaasua ilmakehään 150 g mailia kohden, ja metsän säilyttämiseksi toteutettavat toimenpiteet poistavat ilmakehästä CO2-kaasua 150 g. Jos ostat metsien säilyttämistä varten yhden hiilikompensoinnin jokaista rekan kulkemaa mailia kohden, ilmakehään CO2-taso pysyy ennallaan.

Olenko oikeutettu käyttämään Offset-sovellusta lähetysteni kompensoimiseksi?

Kyllä. Offset on kaikkien tuotteita toimittavien Shopify-kauppiaiden käytettävissä.

Kuinka paljon lähetysten kompensoimisesta veloitetaan?

Kompensointilaskelmaan sisältyy monia tekijöitä, mutta keskimääräinen lähetyskohtainen kustannus on 0,005 $, eli puoli senttiä. Jos toimitat 100 tilausta kuukaudessa, tämän keskiarvon perusteella kompensointikustannuksesi ovat 0,50 $ eli 50 senttiä.

Kuinka suuren osan yritykseni ilmastovaikutuksista tosiasiallisesti kompensoin?

Tällä hetkellä kompensointi koskee vain toimituksiin liittyvistä kuljetuksista aiheutuvia päästöjä.

Mitä projektia Offset rahoittaa tällä hetkellä?

Offset rahoittaa tällä hetkellä yhteistyössä Pachaman kanssa Jarí Para REDD+ Avoided Unplanned Deforestation -projektia. Kyseessä on Verified Carbon Standard -sertifioinnin saanut projekti, jonka Pachama varmentaa seurantateknologiaansa avulla. Offset-sovelluksen käytöstä saatavat maksut edistävät olemassa olevien metsien suojelua, kasvattavat biomassan määrää metsänhoitokäytäntöjä parantamalla sekä varmentavat, että projekti etenee suunnitellulla tavalla.

Valmiina aloittamaan myymisen Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi