Toimitusprofiilit

Toimitusprofiilien avulla voit veloittaa tarkat toimitusmaksut tuotteeseen perustuvien toimitussääntöjen myötä. Toimitusprofiileja voi käyttää tiettyjen tuotteiden toimituskulujen määrittämiseen, ja eri summia voi veloittaa toimituskohteen ja lähtöpaikan perusteella. Voit lisätä toimitusprofiiliin tuotteita, joilla pitäisi olla samat toimituskulut, ja määrittää toimitusalueita ja -hintoja kaikille tuotteiden jakelupaikoille.

Milloin lähetysprofiileja käytetään

Oletusarvoisesti jokainen Shopify-kauppa luodaan käyttämällä yhtä toimitusprofiilia, johon sisältyvät yleiset toimituskulusi. Yrityksille, joilla on yksinkertainen toimitusmääritys, yleinen toimitusprofiili on usein riittävä. Niiden yritysten kohdalla, jotka hallitsevat tuotteita ja sijainteja, joiden toimituskulut ja alueellinen saatavuus ovat erilaisia, toimitusprofiilit auttavat pitämään toimituskulut tarkkoina ja helposti hallittavina.

Seuraavassa kaaviossa on esitetty sellaisen kaupan toimitusasetukset, joka käyttää mukautettua toimitusprofiilia kahta tiettyä tuotetta varten ja yleistä toimitusprofiilia muita tuotteita varten. Jokaisella toimitusprofiililla on erilaiset toimitusalueet ja -hinnat omia sijaintejaan varten.

Kaavio, joka näyttää yksinkertaisen toimitusprofiilin asetukset yleisessä profiilissa ja mukautetussa profiilissa

Jos esimerkiksi myyt muutamia tuotteita, jotka ovat särkyviä ja tarvitset kalliimpia toimitusvaihtoehtoja, voit luoda särkyville tuotteille oman toimitusprofiilin ja veloittaa niistä erilaisia toimitusmaksuja kuin muista tuotteistasi. Jos haluat lähettää tilauksia asiakasta lähimpänä olevasta sijainnista, voit määrittää, mihin maihin haluat kunkin sijainnin suorittavan jakelua. Saat lisätietoja tutustumalla Lähetä asiakkaalle lähimmästä sijainnista.

Ennen kuin aloitat toimitusprofiilien käyttämisen

 • Lue, miten voit luoda toimitusalueita ja -hintoja – Jokaisella profiililla voi olla omat toimitusalueensa ja -hintansa. Ennen kuin luot toimitusprofiilin, varmista, että ymmärrät, miten toimitusalueet ja toimitushinnat toimivat, ja miten voit parhaiten hyödyntää niitä omaa liiketoimintaasi varten.

 • Mieti, mitkä sovellukset vaikuttavat toimitukseen – Jos käytät sovelluksia, jotka vaikuttavat toimitusasetuksiisi, toimitusprofiilit eivät välttämättä toimi odotetulla tavalla. Ennen kuin käytät toimitusprofiileja, ota yhteyttä käyttämiesi sovellusten kehittäjiin ja varmista, että ne toimivat toimitusprofiilien kanssa.

 • Mieti miten hinnat yhdistetään kassalla – jos tilaus sisältää eri paikoista tai profiileista toimitettavia tuotteita, kunkin toimituksen toimitusmaksut lisätään yhdistetyksi hinnaksi kassalla. Tämä voi tehdä kuluista korkeita, jos suuria tilauksia ei huomioida luotaessa toimitusmaksuja. Lisätietoja on kohdassa yhdistetyt hinnat kassalla.

Yleinen profiili

Yleisen profiilin avulla voit luoda toimitustesi oletusasetukset. Jos tuote tai tuoteversio ei ole mukautetussa profiilissa, siihen sovelletaan yleisen profiilin toimitusmaksuja.

Voit määrittää yleisen profiilin luomalla toimitusalueita ja lisäämällä niihin toimitusmaksuja. Ennen kuin määrität yleisen profiilin, tarkista yhdistetyt hinnat kassalla ja miten voit nimetä hinnat.

Luo toimitusprofiili

Ennen kuin luot toimitusprofiilin, varmista, että ymmärrät, miten voit luoda toimitusalueita ja toimitusmaksuja.

Tuote tai tuoteversio voi kuulua vain yhteen toimitusprofiiliin kerrallaan. Jos lisäät tuotteen tai tuoteversion toiseen toimitusprofiiliin, se poistetaan ensimmäisestä profiilista.

Yleisen profiilin lisäksi voit luoda 99 mukautettua toimitusprofiilia, eli yhteensä 100 toimitusprofiilia.

Tee näin:

 1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Asetukset > Lähetys ja toimitus.

 2. Klikkaa Tuotteiden mukautetut toimituskulut -kohdassa Luo uusi profiili.

 3. Anna profiilille nimi.

 4. Lisää tuotteita toimitusprofiiliin käyttämällä Tuotteet-osion hakupalkkia.

 5. Käsittele sijainteja varten tarvittavat muutokset. Saat lisätietoja tutustumalla kohtaan Hallitse sijainteja.

 6. Tee seuraavat toimet jokaisen toimitusprofiiliin lisättävän toimitusalueen osalta:

  1. klikkaa Toimitus kohteeseen -kohdasta Luo Toimitusalue.
  2. Nimeä toimitusalue.
  3. Valitse maat tai alueet, jotka kuuluvat alueeseen, ja klikkaa sitten Valmis.
  4. klikkaa jokaista haluamaasi toimitusmaksua kyseisellä vyöhykkeellä Lisää kulu, valitse kulun tiedot ja klikkaa sitten Valmis.
 7. klikkaa Tallenna.

Hallinnoi sijainteja

Kun luot uuden toimitusprofiilin, kaikki verkkotilauksia jakelevat toimipaikkasi lisätään samassa ryhmässä olevaan profiiliin. Kaikki verkkotilauksia jakelevat toimipaikat muuttuvat profiilin tuotteiden mahdollisiksi jakelupaikoiksi, ja niillä kaikilla on samat hinnat ja alueet. Toimipaikat, jotka eivät jakele verkkotilauksia, eivät näy toimitusprofiileissa.

Käytöstä poistetut toimipaikat lisätään toimitusprofiiliin merkinnällä Inactive. Voit lisätä alueita ja hintoja näihin paikkoihin, mutta niitä ei käytetä kassalla ennen uudelleen aktivoimista. Jos haluat hallinnoida aktiivisia toimipaikkoja, tutustu kohtaan Sijaintien deaktivoiminen ja uudelleenaktivoiminen.

Voit määrittää eri hintoja tilauksen jakelupaikan mukaan ryhmittelemällä toimipaikkoja. Näin eri ryhmillä voi olla omat toimitusalueensa ja -hintansa. Lisätietoja on kohdassa Luo uusi sijaintiryhmä.

Voit poistaa toimipaikan ryhmästä, jolloin hinnat eivät päde siihen. Toimitusryhmään kuulumattomat paikat luetellaan osassa Ei toimitusta kohteesta. Lue lisätietoja kohdasta Poista sijainti.

Jos luot uuden sijainnin toimitusprofiilin luomisen jälkeen, se lisätään automaattisesti kaikkiin toimitusprofiileihin, jotka kuuluvat Ei toimitusta kohteesta -osioon. Jos haluat jaella tuotteita uudesta sijainnista, voit joko lisätä sijainnin olemassa olevaan sijaintiryhmään ja käyttää niiden alueita ja hintoja tai luoda uuden alueiden ja hintojen joukon ja käyttää sitä omana ryhmänään.

Luo uusi sijaintiryhmä

Kun luot uuden sijaintiryhmän toimitusprofiilissasi, voit määrittää alueet ja hinnat kyseiselle sijaintiryhmälle.

Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on kaksi sijaintia, jotka toimittavat tuotteita maailmanlaajuisesti ja yksi, joka toimittaa vain Yhdysvaltoihin. Voit siirtää vain Yhdysvaltoihin toimittavan sijainnin uuteen ryhmään ja luoda alueita ja hintoja, jotka koskevat vain tätä sijaintia.

Tee näin:

 1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Asetukset > Lähetys ja toimitus.

 2. Klikkaa Toimitus-osiossa Toimitusprofiilin viereistä kohtaa Hallinnoi.

 3. Siirrä sijainti uuteen ryhmään:

  • Jos sijainti kuuluu jo sijaintiryhmään, tee seuraavat toimenpiteet:
   1. klikkaa sijainnin ryhmässä Näytä tiedot.
   2. klikkaa muutettavan sijainnin vierestä Hallitse.
   3. Valitse Luo uudet hinnat -vaihtoehto ja klikkaa sitten Valmis.

- Jos sijainti on Ei toimitusta kohteesta -osassa, toimi seuraavasti: 1. klikkaa muutettavan sijainnin vierestä Lisää hintoja. 2. Valitse LUO UUDET HINNAT -vaihtoehto ja klikkaa sitten Valmis.

 1. Lisää kaikki alueet ja hinnat ja klikkaa sen jälkeen Tallenna.

Sijainnin poistaminen

Jos poistat viimeisen sijainnin ryhmästä, ryhmään liitetyt toimitusalueet ja -hinnat poistetaan.

Tee näin:

 1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Asetukset > Lähetys ja toimitus.

 2. Klikkaa Toimitus-osion kohtaa Hallinnoi sen toimitusprofiilin vieressä, jota haluat päivittää.

 3. klikkaa Lähetään kohteesta -kohdassa Näytä tiedot.

 4. klikkaa jokaisen poistettavan sijainnin kohdassa Hallitse, valitse POISTA HINNAT -vaihtoehto ja klikkaa sitten Valmis.

 5. klikkaa Tallenna.

Sijainnin lisääminen olemassa olevaan sijaintiryhmään

Jos luot uuden sijainnin tai haluat tehdä muutoksia sijainnin tarjoamiin alueisiin tai hintoihin, voit lisätä kyseisen sijainnin olemassa olevaan sijaintiryhmään, jotta siihen pätee samat toimitusalueet ja -hinnat.

Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on toimitusprofiili T-paidoille, joiden jakelu suoritetaan Los Angelesissa olevasta varastosta. Olet hiljattain laajentanut liiketoimintaasi varastoon, joka sijaitsee San Franciscossa, joten lisäät sen sijainniksi Shopify Adminissa. Jos haluat tarjota samat toimitusvaihtoehdot kuin Los Angelesin varastosi, voit lisätä San Franciscon varaston samaan ryhmään.

Tee näin:

 1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Asetukset > Lähetys ja toimitus.

 2. Klikkaa Toimitus-osiossa sen toimitusprofiilin viereistä kohtaa Hallinnoi, jonka haluat päivittää.

 3. klikkaa muutettavan profiilin vieressä jotakin seuraavista:

  • Jos sijainnissa on jo alueita ja hintoja, klikkaa Hallitse.
  • Jos sijainti on Ei toimitusta kohteesta -osassa, klikkaa Lisää hintoja.
 4. Valitse KÄYTÄ SAMOJA HINTOJA -kohdasta sijaintiryhmä, johon haluat sijainnin lisätä, ja klikkaa sitten Valmis.

Lähetä asiakkaalle lähimmästä sijainnista

Kun luot erilaisia sijaintiryhmiä, voit määrittää, mistä maista ne voivat jaella tilauksia luomalla toimitusalueita.

Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on tuote kolmessa eri varastossa: Saksassa, Yhdysvalloissa ja Thaimaassa. Kun luot tuotteellesi toimitusprofiilin, voit luoda kolme sijaintiryhmää, joista jokaisella on oma toimitusalueensa:

 • Saksan varaston toimitusalueelle voit lisätä Euroopan ja Afrikan.
 • Yhdysvaltojen varaston toimitusalueelle voit lisätä Pohjois-Amerikan, Keski-Amerikan ja Etelä-Amerikan.
 • Thaimaan varastosi toimitusalueelle voit lisätä Aasian ja Oseanian.

Voit lukea lisätietoja kohdassa Toimitusalueiden määrittäminen.

Yhdistetyt hinnat kassalla

Jos päätät luoda useita toimitusprofiileja tai jos sinulla on useita sijainteja profiilien sisällä, jotkin tilaukset saattavat sisältää eri profiileista tai sijainneista peräisin olevia tuotteita. Kun näin tapahtuu, kunkin tuotteen erilliset toimitusmaksut lisätään yhteen. Asiakkaalle näytetään yksittäinen toimitusmaksu kassalla.

Hintaan ja painoon perustuvia toimitusmaksuja yhdistetään eri tavalla. Hintaan perustuvia toimituskuluja sovelletaan ostoskorin kokonaishintaan. Painoon perustuvat toimituskulut yhdistävät kunkin ostoskorissa olevan tuotteen painon ja lisää oletuspakettisi painon kunkin tuotteen painoon.

Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on oletuspaketin paino 1 lb. Asiakas tilaa kaksi tuotetta, jotka edellyttävät painoon perustuvien toimituskulujen yhdistämistä. Ensimmäinen tuote painaa 3 lb ja toinen painaa 5 lb. Paino, jota käytetään kunkin tuotteen painoon perustuvien toimituskulujen määrittämiseen, on tuotteen paino plus oletuspaketin paino. Ensimmäisen tuotteen osalta sen mukaan, kumpi toimituskulu koskee 4 lb:n lähetystä (3 lb + 1 lb). Toisen tuotteen osalta käytetään sen mukaan, kumpi toimituskulu koskee 6 lb:n lähetystä (5 lb + 1 lb). Tämän jälkeen kunkin tuotteen kaksi hintaa yhdistetään niin, että asiakkaasi valitsee toimitusmaksun kassalla.

Tarkempia esimerkkejä yhdistettyjen toimituskulujen hinnoista on alla olevassa skenaariossa:

Eri profiilien tuotteiden yhdistetyt hinnat

Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on yksi toimitusprofiili kissan pedille, jossa maailmanlaajuisen toimituksen hinta on 3 dollaria ja toinen toimitusprofiili, joka veloittaa kissanruuan maailmanlaajuisesta toimituksesta 5 dollaria. Jos asiakas tilaa sekä kissanruokaa että kissan pedin, hän näkee kassalla 8 dollarin toimitusmaksun.

Esimerkki tilanteesta, jossa toimitusmaksuja voidaan yhdistää eri profiilien, mutta saman sijainnin tuotteita varten
Kissan pedin toimitusprofiili Kissanruuan toimitusprofiili Yhdistetty toimituskulu
Maailmanlaajuiset toimitukset Yhdysvalloissa sijaitsevasta varastosta: 3 dollaria Maailmanlaajuiset toimitukset Yhdysvalloissa sijaitsevasta varastosta: 5 dollaria 3 dollaria (kissan peti)
+
5 dollaria (kissanruoka)
=
toimituksen kokonaishinta 8 dollaria

Yhdistetyt hinnat silloin, kun vain yksi sijainti voi jaella tilauksen

Hinnat lasketaan yhteen vain, jos yhdestä toimitusprofiilista tai sijainnista ei ole mahdollista saada yhtä hintaa. Jos kaikki tuotteet voivat tulla yhdestä sijainnista, mutta tuotteita on useammassa kuin yhdessä sijainnissa, jakelun prioriteettivalitsee, mistä sijainnista tilauksen jakelu suoritetaan.

Esimerkki tilanteesta, jossa toimitusmaksuja voidaan yhdistää eri profiilien ja eri sijaintien tuotteita varten
Kissan pedin toimitusprofiili Kissanruuan toimitusprofiili Yhdistetty toimituskulu

Varasto Yhdysvalloissa (prioriteetti 1)

 • Maailmanlaajuiset toimitukset: 3 dollaria

Varasto Kanadassa (prioriteetti 2)

 • Maailmanlaajuiset toimitukset: 5 dollaria

Varasto Yhdysvalloissa (prioriteetti 1, ei varastoa)

 • Maailmanlaajuiset toimitukset: 5 dollaria

Varasto Kanadassa (prioriteetti 2)

 • Maailmanlaajuiset toimitukset: 8 dollaria
5 dollaria (kissan peti)
+
8 dollaria (kissanruoka)
=
toimituksen kokonaishinta 13 dollaria

Viimeisessä esimerkissä jakelun prioriteetti valitsee Kanadan sijainnin molempien tuotteiden jakelun suorittajaksi, koska siellä molemmat tuotteet ovat saatavilla. Asiakkaan maksettavaksi kassalla tulee 13 dollarin toimituskulu. Jos kissanruokaa olisi saatavilla Yhdysvaltojen sijainnissa, yhdistetty toimituskulu olisi 8 dollaria.

Yhdistetyt hinnat yhden toimitusprofiilin sisällä

Jos yksittäinen sijainti ei voi suorittaa tilauksen jakelua, kaikkien tuotteiden toimituskulut lisätään yhteen, vaikka tuotteet olisivat samassa sijaintiryhmässä profiilin sisällä.

Alla olevassa taulukossa oletetaan, että kissanpeti maksaa 30 dollaria.

Esimerkki tilanteesta, jossa toimitusmaksuja voidaan yhdistää saman profiilin tuotteisiin ja eri sijainteihin hintaan perustuvilla maksuilla
Kissan pedin toimitusprofiili Kissanruuan toimitusprofiili Yhdistetty toimituskulu

Varasto Yhdysvalloissa (prioriteetti 1, varastossa 1)

 • 3 dollarin toimitus alle 49 dollarin tilauksille
 • 5 dollarin toimitus yli 50 dollarin tilauksille

Varasto Kanadassa (prioriteetti 2)

 • 5 dollarin toimitus alle 49 dollarin tilauksille
 • 8 dollarin toimitus yli 50 dollarin tilauksille

Varasto Yhdysvalloissa (prioriteetti 1)

 • 4 dollarin toimitus alle 49 dollarin tilauksille
 • 7 dollarin toimitus yli 50 dollarin tilauksille

Varasto Kanadassa (prioriteetti 2)

 • 10 dollarin toimitus alle 49 dollarin tilauksille
 • 13 dollarin toimitus yli 50 dollarin tilauksille
5 dollaria (kissanpeti varastosta Yhdysvalloista)
+
8 dollaria (kissanpeti varastosta Kanadasta)
=
toimituskulut yhteensä 13 dollaria

Tilaus, jossa on kaksi kissanpetiä maksaa 60 dollaria. Koska toimitusmaksut perustuvat hintaan, yhdistetään maksuja kaikista profiileista, jotka koskevat yli 60 dollarin arvoisia tilauksia.

Mieti tilannetta, jossa painoon perustuvat toimitusmaksut yhdistetään. Oletetaan, että kissanpeti painaa 1 kilon.

Esimerkki tilanteesta, jossa toimitusmaksuja voidaan yhdistää saman profiilin tuotteisiin ja eri sijainteihin painoon perustuvilla maksuilla
Kissan pedin toimitusprofiili Kissanruuan toimitusprofiili Yhdistetty toimituskulu

Varasto Yhdysvalloissa (prioriteetti 1, varastossa 1)

 • 3 $ toimitus alle 1,3 kg (2,9 lb) tilauksille
 • 5 $ toimitus yli 1,5 kg (3 lb) tilauksille

Varasto Kanadassa (prioriteetti 2)

 • 5 $ toimitus alle 1,3 kg (2,9 lb) tilauksille
 • 8 $ toimitus yli 1,4 kg (3 lb) tilauksille

Varasto Yhdysvalloissa (prioriteetti 1)

 • 4 $ toimitus alle 1,3 kg (2,9 lb) tilauksille
 • 7 $ toimitus yli 1,4 kg (3 lb) tilauksille

Varasto Kanadassa (prioriteetti 2)

 • 10 $ toimitus alle 1,3 kg (2,9 lb) tilauksille
 • 13 $ toimitus alle 1,3 kg (3 lb) tilauksille
3 dollaria (kissanpeti varastosta Yhdysvalloista)
+
5 dollaria (kissanpeti varastosta Kanadasta)
=
toimituskulut yhteensä 8 dollaria

Koska toimituskulut perustuvat painoon, eri sijainneissa olevien tuotteiden painon avulla määritetään, mitä hintoja pitäisi yhdistää. Jokainen kissanpeti on 1 kilon painoinen, joten yhdistämisessä käytetään maksuja, jotka koskevat kilon painoisia tilauksia.

Toimituspaikan valinta

Jos sijainnille on määritetty toimituskuluja ja se voi jaella kokonaisen tilauksen, kyseinen sijainti valitaan jakelua varten. Jos millekään sijainnille ei ole määritetty toimituskuluja tai se ei voi jaella kokonaista tilausta, sijainti, jolla on korkein prioriteetti, ylimyy tuotteen. Ylimyynti on estetty vain, jos varasto on loppuunmyyty kaikissa jakelusijainneissasi.

Jos tilaus voidaan jaella yksittäisessä jakelusijainnissa, tilaus ohjataan tähän jakelusijaintiin. Jos tilausta ei voida jaella sijainnissa, jonka asetat ensisijaiseksi, muiden sijaintien saatavana oleva varasto tarkistetaan.

Jos hallinnoit lähetyksiä useista sijainnista, tilaus voidaan jakaa usean sijainnin välillä jakelua varten. Jaettuja lähetyksiä tapahtuu, jos useita rivikohtia sisältävää tilausta ei voida jaella kokonaan yhdessä jakelusijainnissa. Jokaisesta sijainnista veloitetaan ostoskorissa toimitusmaksu.

Tilaus on esimerkiksi tehty tuotteesta A ja tuotteesta B. Pariisin jakelusijaintisi voi jaella vain tuotteen A ja Lyonin jakelusijaintisi voi jaella vain tuotteen B. Tuote A reititetään Pariisin sijaintiin, ja tuote B reititetään Lyonin sijaintiin.

Toimituskulujen nimeäminen

Saman nimen mukaiset toimituskulut lisätään yhteen ja ne näkyvät asiakkaalle kassalla, vaikka ne olisivat eri toimitusprofiileissa. Jos kuluilla ovat eri nimiä, halvimmat vaihtoehdot lisätään yhteen ja ne näkyvät asiakkaalle kassalla, kun nimi on Shipping.

Oletetaan vaikka, että sinulla on kaksi toimitusprofiilia: yksi kissan petejä ja toinen kissanruokaa varten. Kummallekin on saatavilla tavallinen ja nopeutettu toimitus. Jos tavallisen ja nopeutetun toimituksen nimi on sama molemmissa toimitusprofiileissa, molempia tuotteita sisältävän tilauksen tekevä asiakas näkee kassalla molemmat toimitusvaihtoehdot.

Esimerkki yhdistettyjen toimituskulujen nimistä, kun samannimiset toimituskulut lisätään yhteen
Kissan pedin toimitusprofiili Kissanruuan toimitusprofiili Yhdistetyt toimitusmaksut kassalla
Toimituskulut
 • Normaali toimitus - 3 dollaria
 • Nopeutettu toimitus - 9 dollaria
 • Normaali toimitus - 2 dollaria
 • Nopeutettu toimitus - 6 dollaria
 • Normaali toimitus - 5 dollaria
 • Nopeutettu toimitus - 15 dollaria

Jos hintojen nimet eivät ole samat molemmissa profiileissa, vain halvimmat vaihtoehdot lisätään yhteen ja näytetään asiakkaalle kassalla selityksellä Shipping.

Esimerkki yhdistettyjen toimituskulujen nimistä, kun erinimiset toimituskulut lisätään yhteen
Kissan pedin toimitusprofiili Kissanruuan toimitusprofiili Yhdistetyt toimitusmaksut kassalla
Toimituskulut
 • Normaali toimitus - 3 dollaria
 • Nopeutettu toimitus - 9 dollaria
 • Perustoimitus - 2 dollaria
 • Erittäin nopea toimitus - 6 dollaria
 • Toimitus - 5 dollaria

Esimerkkejä toimituksen lisämäärityksistä

Toimitusprofiilien avulla voit luoda yksityiskohtaisia toimitussääntöjä jokaista tuotettasi varten. Voit luoda mille tahansa kauppasi tuotteelle yksilöllisiä toimitusalueita ja -hintoja jokaiseen sijaintiin, joka toimittaa kyseistä tuotetta.

Kaavio, joka näyttää, että toimitusprofiilit koostuvat sijaintiryhmistä, joilla kullakin on omat toimitusalueet ja -hinnat

Kun ymmärrät, milloin maksuja lisätään yhteen moniosaisen toimitusmäärityksen yhteydessä, voit luoda toimitussäännöt asiakkaillesi tarkemmin.

Oletetaan, että sinulla on alla oleva asetus:

Toimituksen lisämääritys toimitusprofiilien avulla
Yleinen toimitusprofiili Mukautettu toimitusprofiili A Mukautettu toimitusprofiili B
Tuotteen tiedot

Kissan peti

 • Tuotteen hinta: 25 dollaria
 • Tuotteen paino: 0,2 kg (0,5 lb)

Kissanruoka

 • Tuotteen hinta: 15 dollaria
 • Tuotteen paino: 1,8 kg (4 lb)

Kissanruokakupit ja vesikupit

 • Tuotteen hinta: 5 dollaria
 • Tuotteen paino: 0,5 kg (1 lb)
Toimipaikat ja varasto

Varasto Yhdysvalloissa (prioriteetti 1)

 • 5 kissan petiä

Varasto Kanadassa (prioriteetti 2)

 • 10 kissan petiä

Varasto Yhdysvalloissa (prioriteetti 1)

 • 20 pussia kissanruokaa

Varasto Kanadassa (prioriteetti 2)

 • 20 pussia kissanruokaa

Varasto Yhdysvalloissa (prioriteetti 1)

 • 2 ruokakuppia
 • 1 vesikuppi

Varasto Kanadassa (prioriteetti 2)

 • 1 ruokakuppi
 • 10 vesikuppia
Toimitusmaksut sijaintiryhmää kohti

Varasto Yhdysvalloissa (prioriteetti 1) ja varasto Kanadassa (Prioriteetti 2)

 • Kevyt normaalitoimitus - 3 $ / 0,2 kg (0,5 lb)
 • Raskas normaalitoimitus - 5 $ / 0,5 kg (1 lb)
 • Ilmainen toimitus - 0 dollaria yli 50 dollarin tilauksille

Varasto Yhdysvalloissa (prioriteetti 1)

 • Kevyt normaalitoimitus - 5 $ / 0–3,6 kg (0–8 lb)
 • Raskas normaalitoimitus - 13 $ / 4–5,4 kg (9–12 lb)
 • Ilmainen toimitus - 0 dollaria yli 50 dollarin tilauksille

Varasto Kanadassa (prioriteetti 2)

 • Kevyt normaalitoimitus - 7 $ / 0–3,6 kg (0–8 lb)
 • Raskas normaalitoimitus -18 $ / 4–5,4 kg (9–12 lb)
 • Ilmainen toimitus - 0 dollaria, yli 50 dollarin tilauksille

Varasto Yhdysvalloissa (prioriteetti 1)

 • Kevyt normaalitoimitus - 3 $ / 0,5 kg (1 lb)
 • Raskas normaalitoimitus - 5 $ / 0,9–2,3 kg (2–5 lb)
 • Ilmainen toimitus - 0 dollaria, yli 50 dollarin tilauksille

Varasto Kanadassa (prioriteetti 2)

 • Kevyt normaalitoimitus - 4 $ / 0,5 kg (1 lb)
 • Raskas normaalitoimitus - 6 $ / 0,9–2,3 kg (2–5 lb)
 • Ilmainen toimitus - 0 dollaria, yli 50 dollarin tilauksille

Asiakkaan tilauksen pohjalta yhdistellään eri toimituskulut ja siten annetaan asianmukainen toimituksen hinta.

Asiakkaille kassalla näytettävät esimerkit toimituskuluista, jotka perustuvat tilaukseen ja yläpuolella olevan taulukon toimitusasetuksiin
Ostoskorin tiedot Toimituskulut yhteensä Lopullinen toimitushinta
Tilaus A 2 kissan petiä ja 1 pussi kissanruokaa Ostoskorin kokonaishinta on yli 50 dollaria, joten toimitus on ilmainen. Ilmainen toimitus - 0 dollaria
Tilaus B 1 kissan peti, 1 pussi kissanruokaa ja 2 ruokakuppia
 • Kevyt normaalitoimitus 3 dollaria 1 kissan pedille
 • Kevyt normaalitoimitus 5 dollaria 1 ruokapussille
 • Raskas normaalitoimitus 5 dollaria 2 ruokakupille
Koska toimitusnimet eivät ole samat, asiakkaan toimitus maksaa 13 dollaria.
Tilaus C 1 pussi kissanruokaa ja 2 vesikuppia Koska Kanadan sijainti voi jaella molempia tuotteita, samoja hintoja käytetään molemmille tuotteille:
 • Kevyt normaalitoimitus 7 dollaria 1 pussille kissanruokaa
 • Raskas normaalitoimitus 6 dollaria 2 vesikupille
Koska toimitusnimet eivät ole samat, asiakkaan toimitus maksaa 13 dollaria.
Tilaus D 2 ruokakuppia ja 2 vesikuppia Koska yksittäinen sijainti ei voi jaella molempia tuotteita, eri sijaintien hinnat yhdistetään, vaikka ne ovat samassa profiilissa:
 • Raskas normaalitoimitus 5 dollaria 2 ruokakupille
 • Raskas normaalitoimitus 6 dollaria 2 vesikupille
Koska toimitusnimet ovat samat, asiakkaan maksettavaksi tulee Raskas normaalitoimitus 11 dollaria.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi