Toimitusprofiilit

Toimitusprofiilit auttavat sinua veloittamalla tarkkoja toimitusmaksuja tuotteeseen perustuvien toimitussääntöjen avulla. Lähetysprofiilien avulla voit määrittää tietyille tuotteille toimituskulut ja veloittaa erilaisia summia sen mukaan, minne ja mistä tuotteita toimitetaan. Voit lisätä toimitusprofiiliin tuotteita, joilla pitäisi olla sama toimituskulu, ja määrittää toimitusalueita ja -hintoja kaikille tuotteiden jakelupaikoille.

Milloin lähetysprofiileja käytetään

Oletusarvoisesti jokainen Shopify-kauppa luodaan käyttämällä yhtä toimitusprofiilia, johon sisältyvät yleiset toimituskulusi. Yrityksille, joilla on yksinkertainen toimitusmääritys, yleinen toimitusprofiili on usein riittävä. Niiden yritysten kohdalla, jotka hallitsevat tuotteita ja sijainteja, joiden toimituskulut ja alueellinen saatavuus ovat erilaisia, toimitusprofiilit auttavat pitämään toimituskulut tarkkoina ja helposti hallittavina.

Seuraavassa kaaviossa on esitetty sellaisen kaupan toimitusasetukset, joka käyttää mukautettua toimitusprofiilia kahta tiettyä tuotetta varten ja yleistä toimitusprofiilia muita tuotteita varten. Jokaisella toimitusprofiililla on erilaiset toimitusalueet ja -hinnat omia sijaintejaan varten.

Kaavio, joka näyttää yksinkertaisen toimitusprofiilin asetukset yleisessä profiilissa ja mukautetussa profiilissa

Jos esimerkiksi myyt muutamia tuotteita, jotka ovat särkyviä ja tarvitset kalliimpia toimitusvaihtoehtoja, voit luoda särkyville tuotteille oman toimitusprofiilin ja veloittaa niistä erilaisia toimitusmaksuja kuin muista tuotteistasi. Jos haluat lähettää tilauksia asiakasta lähimpänä olevasta sijainnista, voit määrittää, mihin maihin haluat kunkin sijainnin suorittavan jakelua. Saat lisätietoja tutustumalla Lähetä asiakkaalle lähimmästä sijainnista.

Ennen kuin aloitat toimitusprofiilien käyttämisen

 • Lue, miten voit luoda toimitusalueita ja -hintoja – Jokaisella profiililla voi olla omat toimitusalueensa ja -hintansa. Ennen kuin luot toimitusprofiilin, varmista, että ymmärrät, miten toimitusalueet ja toimitushinnat toimivat, ja miten voit parhaiten hyödyntää niitä omaa liiketoimintaasi varten.

 • Mieti, mitkä sovellukset vaikuttavat toimitukseen – Jos käytät sovelluksia, jotka vaikuttavat toimitusasetuksiisi, toimitusprofiilit eivät välttämättä toimi odotetulla tavalla. Ennen kuin käytät toimitusprofiileja, ota yhteyttä käyttämiesi sovellusten kehittäjiin ja varmista, että ne toimivat toimitusprofiilien kanssa.

 • Mieti miten hinnat yhdistetään kassalla – jos tilaus sisältää eri paikoista tai profiileista toimitettavia tuotteita, kunkin toimituksen toimitusmaksut lisätään yhdistetyksi hinnaksi kassalla. Tämä voi tehdä kuluista korkeita, jos suuria tilauksia ei huomioida luotaessa toimitusmaksuja. Lisätietoja on kohdassa yhdistetyt hinnat kassalla.

Yleinen profiili

Yleisen profiilin avulla voit luoda toimitustesi oletusasetukset. Jos tuote tai tuoteversio ei ole mukautetussa profiilissa, siihen sovelletaan yleisen profiilin toimitusmaksuja.

Voit määrittää yleisen profiilin luomalla toimitusalueita ja lisäämällä niihin toimitusmaksuja. Ennen kuin määrität yleisen profiilin, tarkista yhdistetyt hinnat kassalla ja miten voit nimetä hinnat.

Luo toimitusprofiili

Ennen kuin luot toimitusprofiilin, varmista, että ymmärrät, miten voit luoda toimitusalueita ja toimitusmaksuja.

Tuote tai tuoteversio voi kuulua vain yhteen toimitusprofiiliin kerrallaan. Jos lisäät tuotteen tai tuoteversion toiseen toimitusprofiiliin, se poistetaan ensimmäisestä profiilista.

Yleisen profiilin lisäksi voit luoda 99 mukautettua toimitusprofiilia, eli yhteensä 100 toimitusprofiilia.

Toimintovaiheet:

 1. Siirry Shopify-ylläpitäjässä kohtaan Asetukset > Lähetys ja toimitus.
  1. Klikkaa Tuotteiden mukautetut toimitusmaksut -kohdassa Luo uusi profiili. 3. Anna profiilille nimi. 4. Lisää tuotteita toimitusprofiiliin käyttämällä Tuotteet-kohdassa sijaitsevaa hakupalkkia. 5. Tee sijainteihin tarvittavat muutokset. Lue lisää kohdassa Hallinnoi sijainteja. 6. Suorita seuraavat vaiheet niiden toimitusalueiden kohdalla, jotka haluat lisätä toimitusprofiiliin: 1. Klikkaa Shipping to (Toimitus kohteeseen) -kohdassa Luo toimitusalue. 2. Nimeä toimitusalue. 3. Valitse maat tai alueet, jotka kuuluvat alueeseen ja Klikkaa sen jälkeen Valmis. 4. Klikkaa Lisää hinta niiden alueiden kohdalla, joihin haluat lisätä toimitusmaksun, valitse hinnan tiedot ja Klikkaa sitten Valmis. 7. Klikkaa Tallenna.

Hallinnoi sijainteja

Kun luot uuden toimitusprofiilin, kaikki verkkotilauksia jakelevat sijainnit lisätään samassa ryhmässä olevaan profiiliin. Kaikki sijainnit, jotka suorittavat verkkotilausten jakelua, muuttuvat profiilin tuotteiden mahdollisiksi jakelupaikoiksi ja niillä kaikilla on samat hinnat ja alueet. Sijainnit, jotka eivät jakele verkkotilauksia, eivät näy toimitusprofiileissa.

Käytöstä poistetut sijainnit lisätään toimitusprofiiliin, jossa on Inactive-merkintä. Voit lisätä alueita ja hintoja näihin sijainteihin, mutta niitä ei käytetä kassalla, ennen kuin ne aktivoidaan uudelleen. Jos haluat hallinnoida aktiivisia sijainteja, tutustu kohtaan Sijaintien deaktivoiminen ja uudelleenaktivoiminen.

Voit määrittää erilaisia hintoja sen mukaan, mikä sijainti täyttää tilauksen, järjestelmällä sijainteja ryhmiin. Näin eri sijaintiryhmillä voi olla erilaiset toimitusalueet ja -hinnat. Lisätietoja voit lukea kohdassa Luo uusi sijaintiryhmä.

Voit poistaa sijainnin ryhmästä niin, etteivät hinnat päde siihen. Sijainnit, jotka eivät sisälly toimitusryhmään, luetellaan Ei toimitusta kohteesta -osassa. Lue lisätietoja kohdasta Poista sijainti.

Jos luot uuden sijainnin toimitusprofiilin luomisen jälkeen, se lisätään automaattisesti kaikkiin toimitusprofiileihin, jotka kuuluvat Ei toimitusta kohteesta -osioon. Jos haluat jaella tuotteita uudesta sijainnista, voit joko lisätä sijainnin olemassa olevaan sijaintiryhmään ja käyttää niiden alueita ja hintoja tai luoda uuden alueiden ja hintojen joukon ja käyttää sitä omana ryhmänään.

Luo uusi sijaintiryhmä

Kun luot uuden sijaintiryhmän toimitusprofiilissasi, voit määrittää alueet ja hinnat kyseiselle sijaintiryhmälle.

Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on kaksi sijaintia, jotka toimittavat tuotteita maailmanlaajuisesti ja yksi, joka toimittaa vain Yhdysvaltoihin. Voit siirtää vain Yhdysvaltoihin toimittavan sijainnin uuteen ryhmään ja luoda alueita ja hintoja, jotka koskevat vain tätä sijaintia.

Toimintovaiheet:

 1. Siirry Shopify-ylläpitäjässä kohtaan Asetukset > Lähetys ja toimitus.
  1. Klikkaa Hinnat kassalla -kohdassa toimitusprofiilin vieressä Määritä hintoja. 3. Siirrä sijainti uuteen ryhmään: * Jos sijainti kuuluu jo johonkin sijaintiryhmään, tee seuraavat toimet: 1. Klikkaa sijaintiryhmässä Näytä tiedot. 2. Klikkaa Hallinnoi sen sijainnin vieressä, jonka haluat vaihtaa. 3. Luo uudet hinnat valitsemalla vaihtoehto ja napauttamalla sen jälkeen Valmis. * Jos sijainti on Ei toimitusta kohteesta -osiossa, toimi seuraavasti: 1. Klikkaa muutettavan sijainnin vieressä Lisää hinnat. 2. Valitse LUO UUDET HINNAT -vaihtoehto ja klikkaa sitten Valmis. 5. Lisää kaikki alueet ja hinnat ja klikkaa sen jälkeen Tallenna.

Sijainnin poistaminen

Jos poistat viimeisen sijainnin ryhmästä, ryhmään liitetyt toimitusalueet ja -hinnat poistetaan.

Toimintovaiheet:

 1. Siirry Shopify-ylläpitäjässä kohtaan Asetukset > Lähetys ja toimitus.
  1. Klikkaa Hinnat kassalla -kohdassa Määritä hintoja sen toimitusprofiilin vieressä, jonka haluat päivittää. 3. Klikkaa Shipping from (Toimitus paikasta) -kohdasta Näytä tiedot. 4. Klikkaa Hallinnoi niiden sijaintien kohdalla, jotka haluat poistaa, valitse POISTA HINNAT -vaihtoehto ja Klikkaa sen jälkeen Valmis. 5. Klikkaa Tallenna.

Sijainnin lisääminen olemassa olevaan sijaintiryhmään

Jos luot uuden sijainnin tai haluat tehdä muutoksia sijainnin tarjoamiin alueisiin tai hintoihin, voit lisätä kyseisen sijainnin olemassa olevaan sijaintiryhmään, jotta siihen pätee samat toimitusalueet ja -hinnat.

Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on toimitusprofiili T-paidoille, joiden jakelu suoritetaan Los Angelesissa olevasta varastosta. Olet hiljattain laajentanut liiketoimintaasi varastoon, joka sijaitsee San Franciscossa, joten lisäät sen sijainniksi Shopify adminissa. Jos haluat tarjota samat toimitusvaihtoehdot kuin Los Angelesin varastosi, voit lisätä San Franciscon varaston samaan ryhmään.

Toimintovaiheet:

 1. Siirry Shopify-ylläpitäjässä kohtaan Asetukset > Lähetys ja toimitus.
  1. Klikkaa Hinnat kassalla -kohdassa Määritä hintoja sen toimitusprofiilin vieressä, jonka haluat päivittää. 3. Klikkaa jotakin seuraavista sen profiilin vieressä, jota haluat muuttaa: * Jos sijainnissa on jo alueita ja hintoja, klikkaa Hallinnoi. * Jos sijainti on Ei toimitusta kohteesta -osiossa, klikkaa Lisää hintoja. 4. Valitse KÄYTÄ SAMOJA HINTOJA KUIN -kohdasta sijaintiryhmä, johon haluat lisätä sijainnin ja klikkaa sen jälkeen Valmis.

Lähetä asiakkaalle lähimmästä sijainnista

Kun luot erilaisia sijaintiryhmiä, voit määrittää, mistä maista ne voivat huolita tilauksia luomalla toimitusalueita.

Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on tuote kolmessa eri varastossa: Saksassa, Yhdysvalloissa ja Thaimaassa. Kun luot tuotteellesi toimitusprofiilin, voit luoda kolme sijaintiryhmää, joista jokaisella on oma toimitusalueensa:

 • Saksan varaston toimitusalueelle voit lisätä Euroopan ja Afrikan.
 • Yhdysvaltojen varaston toimitusalueelle voit lisätä Pohjois-Amerikan, Keski-Amerikan ja Etelä-Amerikan.
 • Thaimaan varastosi toimitusalueelle voit lisätä Aasian ja Oseanian.

Voit lukea lisätietoja kohdassa Toimitusalueiden määrittäminen.

Yhdistetyt hinnat kassalla

Jos päätät luoda useita toimitusprofiileja tai jos sinulla on useita sijainteja profiilien sisällä, jotkin tilaukset saattavat sisältää eri profiileista tai sijainneista peräisin olevia tuotteita. Kun näin tapahtuu, kunkin tuotteen erilliset toimitusmaksut lisätään yhteen. Asiakkaalle näytetään yksittäinen toimitusmaksu kassalla.

Hintaan ja painoon perustuvia toimitusmaksuja yhdistetään eri tavalla. Kun hintaan perustuvia toimitusmaksuja yhdistetään, Shopify yhdistää hinnat ostoskorin kokonaishinnan mukaan. Kun painoon perustuvia toimitusmaksuja yhdistetään, Shopify yhdistää hinnat yksittäisten tuotteiden perusteella.

Tutustu alla oleviin esimerkkeihin:

 • Eri profiilien tuotteiden yhdistetyt hinnat
 • Yhdistetyt hinnat silloin, kun vain yksi sijainti voi huolita tilauksen
 • Yhdistetyt hinnat yhden toimitusprofiilin sisällä

Eri profiilien tuotteiden yhdistetyt hinnat

Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on yksi toimitusprofiili kissan pedille, jossa maailmanlaajuisen toimituksen hinta on 3 dollaria ja toinen toimitusprofiili, joka veloittaa kissanruuan maailmanlaajuisesta toimituksesta 5 dollaria. Jos asiakas tilaa sekä kissanruokaa että kissan pedin, hän näkee kassalla 8 dollarin toimitusmaksun.

Esimerkki tilanteesta, jossa toimitusmaksuja voidaan yhdistää eri profiilien, mutta saman sijainnin tuotteita varten
Kissan pedin toimitusprofiili Kissanruuan toimitusprofiili Yhdistetty toimituskulu
Maailmanlaajuiset toimitukset Yhdysvalloissa sijaitsevasta varastosta: 3 dollaria Maailmanlaajuiset toimitukset Yhdysvalloissa sijaitsevasta varastosta: 5 dollaria 3 dollaria (kissan peti)
+
5 dollaria (kissanruoka)
=
toimituksen kokonaishinta 8 dollaria

Yhdistetyt hinnat silloin, kun vain yksi sijainti voi huolita tilauksen

Hinnat lasketaan yhteen vain, jos yhdestä toimitusprofiilista tai sijainnista ei ole mahdollista saada yhtä hintaa. Jos kaikki tuotteet voivat tulla yhdestä sijainnista, mutta tuotteita on useammassa kuin yhdessä sijainnissa, jakelun prioriteetti valitsee, mistä sijainnista tilauksen jakelu suoritetaan.

Esimerkki tilanteesta, jossa toimitusmaksuja voidaan yhdistää eri profiilien ja eri sijaintien tuotteita varten
Kissan pedin toimitusprofiili Kissanruuan toimitusprofiili Yhdistetty toimituskulu

Varasto Yhdysvalloissa (prioriteetti 1)

 • Maailmanlaajuiset toimitukset: 3 dollaria

Varasto Kanadassa (prioriteetti 2)

 • Maailmanlaajuiset toimitukset: 5 dollaria

Varasto Yhdysvalloissa (prioriteetti 1, ei varastoa)

 • Maailmanlaajuiset toimitukset: 5 dollaria

Varasto Kanadassa (prioriteetti 2)

 • Maailmanlaajuiset toimitukset: 8 dollaria
5 dollaria (kissan peti)
+
8 dollaria (kissanruoka)
=
toimituksen kokonaishinta 13 dollaria

Viimeisessä esimerkissä jakelun prioriteetti valitsee Kanadan sijainnin molempien tuotteiden jakelun suorittajaksi, koska siellä molemmat tuotteet ovat saatavilla. Asiakkaan maksettavaksi kassalla tulee 13 dollarin toimituskulu. Jos kissanruokaa olisi saatavilla Yhdysvaltojen sijainnissa, yhdistetty toimituskulu olisi 8 dollaria.

Yhdistetyt hinnat yhden toimitusprofiilin sisällä

Jos yksittäinen sijainti ei voi suorittaa tilauksen jakelua, kaikkien tuotteiden toimituskulut lisätään yhteen, vaikka tuotteet olisivat samassa sijaintiryhmässä profiilin sisällä.

Alla olevassa taulukossa oletetaan, että kissanpeti maksaa 30 dollaria.

Esimerkki tilanteesta, jossa toimitusmaksuja voidaan yhdistää saman profiilin tuotteisiin ja eri sijainteihin hintaan perustuvilla maksuilla
Kissan pedin toimitusprofiili Kissanruuan toimitusprofiili Yhdistetty toimituskulu

Varasto Yhdysvalloissa (prioriteetti 1, varastossa 1)

 • 3 dollarin toimitus alle 49 dollarin tilauksille
 • 5 dollarin toimitus yli 50 dollarin tilauksille

Varasto Kanadassa (prioriteetti 2)

 • 5 dollarin toimitus alle 49 dollarin tilauksille
 • 8 dollarin toimitus yli 50 dollarin tilauksille

Varasto Yhdysvalloissa (prioriteetti 1)

 • 4 dollarin toimitus alle 49 dollarin tilauksille
 • 7 dollarin toimitus yli 50 dollarin tilauksille

Varasto Kanadassa (prioriteetti 2)

 • 10 dollarin toimitus alle 49 dollarin tilauksille
 • 13 dollarin toimitus yli 50 dollarin tilauksille
5 dollaria (kissanpeti varastosta Yhdysvalloista)
+
8 dollaria (kissanpeti varastosta Kanadasta)
=
toimituskulut yhteensä 13 dollaria

Tilaus, jossa on kaksi kissanpetiä maksaa 60 dollaria. Koska toimitusmaksut perustuvat hintaan, yhdistetään maksuja kaikista profiileista, jotka koskevat yli 60 dollarin arvoisia tilauksia.

Mieti tilannetta, jossa painoon perustuvat toimitusmaksut yhdistetään. Oletetaan, että kissanpeti painaa 1 kilon.

Esimerkki tilanteesta, jossa toimitusmaksuja voidaan yhdistää saman profiilin tuotteisiin ja eri sijainteihin painoon perustuvilla maksuilla
Kissan pedin toimitusprofiili Kissanruuan toimitusprofiili Yhdistetty toimituskulu

Varasto Yhdysvalloissa (prioriteetti 1, varastossa 1)

 • 3 $ toimitus alle 1,3 kg (2,9 lb) tilauksille
 • 5 $ toimitus yli 1,5 kg (3 lb) tilauksille

Varasto Kanadassa (prioriteetti 2)

 • 5 $ toimitus alle 1,3 kg (2,9 lb) tilauksille
 • 8 $ toimitus yli 1,4 kg (3 lb) tilauksille

Varasto Yhdysvalloissa (prioriteetti 1)

 • 4 $ toimitus alle 1,3 kg (2,9 lb) tilauksille
 • 7 $ toimitus yli 1,4 kg (3 lb) tilauksille

Varasto Kanadassa (prioriteetti 2)

 • 10 $ toimitus alle 1,3 kg (2,9 lb) tilauksille
 • 13 $ toimitus alle 1,3 kg (3 lb) tilauksille
3 dollaria (kissanpeti varastosta Yhdysvalloista)
+
5 dollaria (kissanpeti varastosta Kanadasta)
=
toimituskulut yhteensä 8 dollaria

Koska toimituskulut perustuvat painoon, eri sijainneissa olevien tuotteiden painon avulla määritetään, mitä hintoja pitäisi yhdistää. Jokainen kissanpeti on 1 kilon painoinen, joten yhdistämisessä käytetään maksuja, jotka koskevat kilon painoisia tilauksia.

Toimituskulujen nimeäminen

Saman nimen mukaiset toimitusmaksut lisätään yhteen ja ne näkyvät asiakkaalle kassalla, vaikka ne olisivat eri toimitusprofiileissa. Jos hinnat ovat eri nimiä, halvimmat vaihtoehdot lisätään yhteen ja ne näkyvät asiakkaalle kassalla, kun nimi on Shipping.

Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on kaksi toimitusprofiilia: yksi kissan petejä ja toinen kissanruokaa varten. Kummallekin on saatavilla tavallinen toimitus ja nopeutettu toimitus. Jos tavallisen ja nopeutetun toimituksen nimi on sama molemmissa toimitusprofiileissa, asiakas, joka tekee tilauksen, jossa on sekä kissanruokaa että kissan peti, näkee kassalla molemmat toimitusvaihtoehdot.

Esimerkki yhdistettyjen toimituskulujen nimistä, kun samannimiset toimituskulut lisätään yhteen
Kissan pedin toimitusprofiili Kissanruuan toimitusprofiili Yhdistetyt toimitusmaksut kassalla
Toimituskulut
 • Normaali toimitus - 3 dollaria
 • Nopeutettu toimitus - 9 dollaria
 • Normaali toimitus - 2 dollaria
 • Nopeutettu toimitus - 6 dollaria
 • Normaali toimitus - 5 dollaria
 • Nopeutettu toimitus - 15 dollaria

Jos hintojen nimet eivät ole samat molemmissa profiileissa, silloin vain halvimmat vaihtoehdot lasketaan yhteen, ja ne näkyvät asiakkaalle kassalla selityksellä Shipping.

Esimerkki yhdistettyjen toimituskulujen nimistä, kun erinimiset toimituskulut lisätään yhteen
Kissan pedin toimitusprofiili Kissanruuan toimitusprofiili Yhdistetyt toimitusmaksut kassalla
Toimituskulut
 • Normaali toimitus - 3 dollaria
 • Nopeutettu toimitus - 9 dollaria
 • Perustoimitus - 2 dollaria
 • Erittäin nopea toimitus - 6 dollaria
 • Toimitus - 5 dollaria

Esimerkkejä toimituksen lisämäärityksistä

Toimitusprofiilien avulla voit luoda yksityiskohtaisia toimitussääntöjä jokaista tuotettasi varten. Voit luoda mille tahansa kauppasi tuotteelle yksilöllisiä toimitusalueita ja -hintoja jokaiseen sijaintiin, joka toimittaa kyseistä tuotetta.

Kaavio, joka näyttää, että toimitusprofiilit koostuvat sijaintiryhmistä, joilla kullakin on omat toimitusalueet ja -hinnat

Kun ymmärrät, milloin maksuja lisätään yhteen monimutkaisen toimitusmäärityksen yhteydessä, voit helpommin luoda toimivia toimitussääntöjä asiakkaitasi varten.

Oletetaan, että sinulla on alla oleva asetus:

Toimituksen lisämääritys toimitusprofiilien avulla
Yleinen toimitusprofiili Mukautettu toimitusprofiili A Mukautettu toimitusprofiili B
Tuotteen tiedot

Kissan peti

 • Tuotteen hinta: 25 dollaria
 • Tuotteen paino: 0,2 kg (0,5 lb)

Kissanruoka

 • Tuotteen hinta: 15 dollaria
 • Tuotteen paino: 1,8 kg (4 lb)

Kissanruokakupit ja vesikupit

 • Tuotteen hinta: 5 dollaria
 • Tuotteen paino: 0,5 kg (1 lb)
Toimipaikat ja varasto

Varasto Yhdysvalloissa (prioriteetti 1)

 • 5 kissan petiä

Varasto Kanadassa (prioriteetti 2)

 • 10 kissan petiä

Varasto Yhdysvalloissa (prioriteetti 1)

 • 20 pussia kissanruokaa

Varasto Kanadassa (prioriteetti 2)

 • 20 pussia kissanruokaa

Varasto Yhdysvalloissa (prioriteetti 1)

 • 2 ruokakuppia
 • 1 vesikuppi

Varasto Kanadassa (prioriteetti 2)

 • 1 ruokakuppi
 • 10 vesikuppia
Toimitusmaksut sijaintiryhmää kohti

Varasto Yhdysvalloissa (prioriteetti 1) ja varasto Kanadassa (Prioriteetti 2)

 • Kevyt normaalitoimitus - 3 $ / 0,2 kg (0,5 lb)
 • Raskas normaalitoimitus - 5 $ / 0,5 kg (1 lb)
 • Ilmainen toimitus - 0 dollaria yli 50 dollarin tilauksille

Varasto Yhdysvalloissa (prioriteetti 1)

 • Kevyt normaalitoimitus - 5 $ / 0–3,6 kg (0–8 lb)
 • Raskas normaalitoimitus - 13 $ / 4–5,4 kg (9–12 lb)
 • Ilmainen toimitus - 0 dollaria yli 50 dollarin tilauksille

Varasto Kanadassa (prioriteetti 2)

 • Kevyt normaalitoimitus - 7 $ / 0–3,6 kg (0–8 lb)
 • Raskas normaalitoimitus -18 $ / 4–5,4 kg (9–12 lb)
 • Ilmainen toimitus - 0 dollaria, yli 50 dollarin tilauksille

Varasto Yhdysvalloissa (prioriteetti 1)

 • Kevyt normaalitoimitus - 3 $ / 0,5 kg (1 lb)
 • Raskas normaalitoimitus - 5 $ / 0,9–2,3 kg (2–5 lb)
 • Ilmainen toimitus - 0 dollaria, yli 50 dollarin tilauksille

Varasto Kanadassa (prioriteetti 2)

 • Kevyt normaalitoimitus - 4 $ / 0,5 kg (1 lb)
 • Raskas normaalitoimitus - 6 $ / 0,9–2,3 kg (2–5 lb)
 • Ilmainen toimitus - 0 dollaria, yli 50 dollarin tilauksille

Eri toimituskuluja yhdistetään asiakkaan tilauksen perusteella, jotta asiakkaalle voidaan ilmoittaa asianmukaiset toimituskulut.

Asiakkaille kassalla näytettävät esimerkit toimituskuluista, jotka perustuvat tilaukseen ja yläpuolella olevan taulukon toimitusasetuksiin
Ostoskorin tiedot Toimituskulut yhteensä Lopullinen toimitushinta
Tilaus A 2 kissan petiä ja 1 pussi kissanruokaa Ostoskorin kokonaishinta on yli 50 dollaria, joten toimitus on ilmainen. Ilmainen toimitus - 0 dollaria
Tilaus B 1 kissan peti, 1 pussi kissanruokaa ja 2 ruokakuppia
 • Kevyt normaalitoimitus 3 dollaria 1 kissan pedille
 • Kevyt normaalitoimitus 5 dollaria 1 ruokapussille
 • Raskas normaalitoimitus 5 dollaria 2 ruokakupille
Koska toimitusnimet eivät ole samat, asiakkaan toimitus maksaa 13 dollaria.
Tilaus C 1 pussi kissanruokaa ja 2 vesikuppia Koska Kanadan sijainti voi jaella molempia tuotteita, samoja hintoja käytetään molemmille tuotteille:
 • Kevyt normaalitoimitus 7 dollaria 1 pussille kissanruokaa
 • Raskas normaalitoimitus 6 dollaria 2 vesikupille
Koska toimitusnimet eivät ole samat, asiakkaan toimitus maksaa 13 dollaria.
Tilaus D 2 ruokakuppia ja 2 vesikuppia Koska yksittäinen sijainti ei voi jaella molempia tuotteita, eri sijaintien hinnat yhdistetään, vaikka ne ovat samassa profiilissa:
 • Raskas normaalitoimitus 5 dollaria 2 ruokakupille
 • Raskas normaalitoimitus 6 dollaria 2 vesikupille
Koska toimitusnimet ovat samat, asiakkaan maksettavaksi tulee Raskas normaalitoimitus 11 dollaria.

Oletko valmis aloittamaan myynnin Shopify-palvelussa?

Kokeile sitä ilmaiseksi