Saapuvia siirtoja koskevat vaatimukset ja parhaat käytännöt

Kun lähetät saapuvan siirron Shopifyn jakeluverkostoon, varmista, että ymmärrät lähetyksen vaatimukset. Jos Shopifyn jakeluverkostoon saapuu lähetys, joka ei täytä vaatimuksia, lähetys voidaan hylätä. Tarkista parhaat käytännöt välttääksesi ylimääräiset viivästykset.

Yleiset vaatimukset

Seuraavat vaatimukset on täytettävä, jotta lähetys voidaan vastaanottaa Shopifyn jakeluverkostossa:

 • Kuljetusliikkeellä on oltava ajanvaraus varastolle. Lisätietoja on kohdassa Kuljetusliikkeen ajanvaraukset.
 • Lähetyksellä on oltava seurantanumero tai seurantatunnus. Jos seurantanumeroa ei ole, tuotteen seurantatiedoissa on oltava pro-numero tai rahtikirja (BOL). Lisätietoja on kohdassa Seurantatietojen lisäys.
 • Toimituksessa on oltava jokin seuraavista: - Lähetyksen jokaisella tuotteella on oltava viivakoodi.

  • Varastoa varten liitettävä erikoisprojekti viivakoodien liittämistä varten on luotava ja projektiin on lisättävä siirtonumero.
 • Jokaisessa päälaatikossa ja sisäkotelossa on oltava SKU-koodin ja viivakoodin sisältävät tuotetarrat jokaiselle sisällä olevalle tuoteversiolle. Jos päälaatikossa on sisälaatikoita, jotka erottelevat eri versiot toisistaan, tuotetarra on sijoitettava päälaatikkoon. Lue lisää saapuvan siirron pakkaamisesta ja tarrojen lisäämisestä pakkauksiin.

 • Jokaisella siirrolla on oltava saapuvan siirron tarra, jotta voidaan tunnistaa, mihin saapuvaan siirtoon päälaatikot tai kuormalavat kuuluvat. Tarran on oltava jokaisessa päälaatikossa tai kuormalavassa. Lue lisää saapuvan siirron pakkaamisesta ja tarrojen lisäämisestä pakkauksiin.

 • Tuoteversioita ei tule sekoittaa laatikoissa ilman asianmukaista lajittelua ja merkitsemistä. Lue lisää saapuvan siirron pakkaamisesta ja tarrojen lisäämisestä pakkauksiin.

 • Olet vastuussa kaikista tulli-, tuonti- tai vientimaksuista, jotka liittyvät Shopifyn jakeluverkostoon tai Shopifyn jakeluverkoston jakelukeskusten välillä tehtäviin varaston siirtoihin. Lue lisää saapuvan lähetyksen tuonti- ja vientimaksuista.

Parhaat käytännöt

Varmistaaksesi, että varasto vastaanottaa saapuvan siirron viivytyksettä, noudata seuraavia parhaita käytäntöjä:

 • Lisää siirtoon vain yksi seurantanumero tai viittaus. Jos siirto aiotaan toimittaa useassa lähetyksessä, jokaisella toimituksella tulisi olla oma siirto.
 • Päivitä saapuva siirto uudella ETA:lla aina kun arvioitu saapumisaika (ETA) muuttuu.
 • Liimaa saapuvan siirron tarra useaan kohtaan kuormalavaa, jotta se on helposti löydettävissä.
 • Sisällytä jokaiseen lähetykseen pakkausluettelo.
 • Kirjoita tai liitä tarra, jossa on kaikkien pää-ja sisälaatikoiden lukumäärät.
 • Et voi ilmoittaa Shopifya tai Shopifyn jakeluverkostoa saapuvan lähetyksen vastaanottajaksi tai valtuuttajaksi.

Tuonti- ja vientimaksut

Shopify-jakeluverkoston käyttöehtojen kohdassa 3.2 kuvatun mukaisesti olet vastuussa kaikista tulli-, tuonti- tai vientimaksuista, jotka liittyvät Shopifyn jakeluverkostoon tai Shopifyn jakeluverkoston jakelukeskusten välillä tehtäviin varaston siirtoihin.

Et voi ilmoittaa Shopifyta tai Shopifyn jakeluverkostoa saapuvan lähetyksesi vastaanottajaksi tai valtuuttajaksi.

Kaikista Yhdysvalloista Kanadaan toimitettavista varastosiirroista on oltava kanadalaisen asioitsijan kanssa tehty konossementti ja kanadalainen puhelinnumero. Jos tarvitset apua prosessissa, ota yhteyttä tulliasioitsijaan.

Kuljetusliikkeen ajanvaraukset

Jos saapuva siirto on UPS:n, FedExin, DHL:n tai USPS:n kautta lähetetty pakettitoimitus, sinun ei tarvitse tehdä varastoon ajanvarausta, koska näillä yrityksillä on jo vakioajat tämän tyyppisille toimituksille.

Jos lähetät lähetyksen muulla tavalla, varaa aika varastolta. Näitä lähetyksiä kutsutaan ei-pakettilähetyksiksi (non-parcel shipments). Niihin kuuluvat esimerkiksi osakuormalähetykset (less than truck load, LTL), täyskuormalähetykset (full truck load, FTL) ja U-Haul-rekoilla kuljetetut lähetykset.

Muiden kuin pakettilähetysten osalta on tehtävä ajanvaraus 24-48 tuntia etukäteen ennen lähetyksen saapumista varastoon. Varasto hylkää kaikki lähetykset, jotka eivät ole pakettilähetyksiä ja joilla ei ole ajanvarausta. Pyydä lisätietoja Jakelutiimiltä .

Ensimmäisen kappaleen tarkastus

Sinun ei tarvitse lähettää tuotteiden painoja ja mittoja saapuvien siirtojen yhteydessä. Kun saapuvat siirtosi saapuvat Shopifyn jakeluverkoston jakelukeskukseen, ne menevät ensimmäisen kappaleen tarkastukseen eli ns. FAI-tarkastukseen (FAI, First Article Inspection), jossa tuotteet punnitaan ja mitataan. Ensimmäisen kappaleen tarkastuksessa saadut paino- ja mittatiedot ovat nähtävissä Shopify-ylläpitäjäsi tuoteversiosivun Shopifyn jakeluverkosto ‑osiosta tai Shopifyn jakeluverkoston sovelluksesta.

Varmistaaksesi, että asiakkailtasi veloitetaan oikeat toimituskulut, säädä tuotepainosi vastaamaan ensimmäisen artikkelin tarkastuksessa tehtyjä havaintoja.

Oletko valmis aloittamaan myynnin Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi