Segmenttiin liittyi asiakas

Segmenttiin liittyi asiakas -käynnistin käynnistää työnkulun, kun valitsemaasi segmenttiin liittyy asiakas.

Toimenpiteet

Seuraavia toimintoja voidaan käyttää työnkuluissa, jotka käynnistyvät Segmenttiin liittyi asiakas -käynnistimellä:

Esimerkki

Esimerkki työnkulusta, joka lähettää asiakkaalle sähköpostiviestin, kun hän liittyy Asiakkaat, joilla on syntymäpäivä tänään -segmenttiin

Tässä esimerkkityönkulussa asiakkaalle lähetetään sähköpostiviesti, kun hän liittyy Asiakkaat, joilla on syntymäpäivä tänään -segmenttiin.

Segmenttiin liittyi asiakas -käynnistimen testaaminen

Jos haluat testata tällä käynnistimellä alkavan työnkulun, lisää tai tuo asiakkaita Shopify-kauppaan. Luo sitten segmentti, joka suodattaa luettelosi ja kohdentuu tiettyihin asiakkaisiin.

API-tiedot

Segmenttiin liittyi asiakas -käynnistin mahdollistaa toimintojen suorittamisen Customer GraphQL API -objektilla.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi