Shopify Magic -tekstin luominen

Joillakin Shopifyn alueilla voit nopeuttaa kirjoitusvaihetta automaattisen tekstin luonnin avulla. Shopify Magic luo tekoälyä ja antamiasi tietoja hyödyntämällä sisältöehdotuksia, kuten tuotekuvauksia, sähköpostin aiherivejä ja otsikoita verkkokaupassasi.

Toiminta

Tekstin automaattinen luonti perustuu suuriin kielimalleihin (LARGE Language Models, LLMs), jotka ovat tietokoneohjelmia ja jotka on suunniteltu käsittelemään ja ymmärtämään ihmisten kieltä. LLMt toimivat siten, että ne analysoivat valtavia tekstidatamääriä, kuten kirjoja, artikkeleita ja verkkosivuja, ja käyttävät tilastollisia algoritmeja, joiden avulla ne oppivat sanojen ja ilmausten välisiä yhdenmukaisuuksia ja suhteita. LLMt voi suorittaa erilaisia tehtäviä, kuten vastata kysymyksiin, kääntää kieliä, tehdä yhteenvetoja teksteistä ja luoda alkuperäistä sisältöä.

Missä automaattista tekstin luontia voidaan käyttää?

Voit luoda tekstiehdotuksia seuraavissa kauppasi osissa:

Huomioon otettavia seikkoja, kun käytetään automaattista tekstinluomista

Vaikka automaattinen tekstinluominen voi olla tehokas työkalu, muista seuraavat seikat:

  • Kaikki LLM-mallien tuottama teksti ei ole tasalaatuista. Joskus LLM-mallit tuottavat tuloksia, jotka ovat merkityksettömiä, järjettömiä tai jopa loukkaavia. Tarkista tuotos huolellisesti, jotta se on tarkka ja vastaa vaatimuksiasi. Olet itse vastuussa kaikkien luotujen tekstien tarkistamisesta ennen niiden julkaisua.
  • LLM-mallit ovat vain niin puolueettomia kuin data, josta ne oppivat. Jos LLM-mallien kouluttamiseen käytetty data on puolueellista, mallien luoma teksti voi myös olla puolueellista. Voit ilmoittaa automaattisesti luotujen tuotekuvausten haitallisesta tai puolueellisesta sisällöstä käyttämällä ominaisuuden omia palautetoimintoja.

Tässä osiossa

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi