HTTP-pyyntöjen lähettäminen työnkuluissa

Luo työnkulkuja, jotka lähettävät HTTP-pyyntöjä ulkoisiin verkkopalvelimiin, API-päätepisteisiin ja URL-osoitteisiin. Voit esimerkiksi luoda työnkulun, joka lähettää viestin viestipalveluun tai luo kohteen projektihallintasovelluksessa.

HTTP-pyyntösi voi tukea seuraavia HTTP-metodeja:

 • Get - Lähettää tietopyynnön palvelimelta.
 • Delete - Poistaa resurssin palvelimelta.
 • Head - Noutaa palvelimen HTTP-vastausten otsikot.
 • Options - Noutaa palvelimen tukemat vaihtoehdot ja ominaisuudet.
 • Patch - Päivittää resurssin osittain palvelimessa.
 • Put - Päivittää resurssin palvelimessa.
 • Post - Luo tai korvaa resurssin palvelimessa.

Vastauskoodit

Kun Flow on lähettänyt sinulle HTTP-pyynnön, se odottaa korkeintaan 30 sekunnin ajan, että sovelluksesi vastaa sille HTTP-tilakoodilla. Jos Flow ei ole 30 sekunnin kuluttua saanut sovellukselta vastausta, se katkaisee yhteyden sovellukseen ja lähettää pyynnön uudelleen.

Kun Flow saa vastauksen, se käsittelee koodit seuraavasti:

Työnkulun prosessien tilakoodit.
Tilakoodit Kuinka Flow käsittelee niitä
200 Success Flow olettaa, että sovelluksesi on käsitellyt POST-pyynnön.
202 Success Flow olettaa, että sovelluksesi on hyväksynyt POST-pyynnön.
4XX-asiakasvirheet

Jos sovelluksesi lähettää 429-tilakoodin (liian monta pyyntöä) ilman Yritä uudelleen -ylätunnistetta, Flow palauttaa HTTP-pyynnön (POST) pitenevin aikavälein 24 tunnin ajan.

Jos sovelluksesi lähettää 429-tilakoodin (liian monta pyyntöä) Yritä uudelleen -ylätunnisteen kanssa (joka määrittää odotusajan), Flow palauttaa HTTP-pyynnön (POST), kun odotusaika (sekunneissa) on kulunut.

Jos sovelluksesi lähettää minkä tahansa muun 4XX-koodin, Flow olettaa, että on tapahtunut virhe eikä se lähetä POST-pyyntöä uudelleen.

5XX-palvelinvirheet Flow palauttaa HTTP-pyynnön (POST) pitenevin aikavälein 24 tunnin ajan.
Muu tilakoodi Jos sovelluksesi palauttaa koodin, jota ei ole kuvattu tässä taulukossa, Shopify Plus olettaa, että virhe on tapahtunut eikä se lähetä POST-pyyntöä uudelleen.

Turvallisuus

Jotta voimme varmistaa, että http-pyyntösi ovat mahdollisimman turvallisia, suosittelemme, että noudatat seuraavia parhaita käytäntöjä:

 • Lisää | url_encode mihin tahansa HTTP-toiminnon URL-määrityskentän polkuosion liquid-muuttujiin. Pyynnön vastaanottavan verkkopalvelimen on tuettava URL-osoitteiden dekoodausta.

Käytä tätä muotoa esimerkiksi HTTP-toiminnon URL-määrityskentän polkuosion liquid-muuttujissa:

https://example.com/customer/create?first_name={{ customer.firstName | url_encode }}&last_name={{ customer.lastName | url_encode }}
 • Lisää joko | url_encode tai | json jokaiseen mallimuuttujaan, jota käytetään HTTP-toiminnon tekstimäärityskentän tekstiosassa. Pyynnön vastaanottavan verkkopalvelimen on tuettava URL-osoitteiden dekoodauksen tai JSON-dekoodauksen purkamista.

Käytä esimerkiksi koodia | url_encode seuraavassa muodossa, kun sinulla on Content-Type application/x-www-form-urlencoded header:

{
 "first name": "{{customer.firstName | url_encode}}",
 "last name": "{{customer.lastName | url_encode}}"
}

Käytä koodia | json seuraavassa muodossa, kun sinulla on Content-Type application/json header:

{
 "first name": {{customer.firstName | json}},
 "last name": {{customer.lastName | json}}
}

Rajoitukset

Älä sekoita tätä HTTP-pyyntötoimintoa sovellustoimintoihin, jotka on luotu Flow'n liittimillä. Molemmat lähettävät HTTP-pyyntöjä, mutta niiden välillä on eroja. Esimerkiksi tällä toiminnolla lähetetty HTTP-pyyntö ei sisällä action_run_id-otsikkoa.

On tiedossa, että tämä toimenpide käsittelee 202-tilakoodeja ikään kuin pyyntö olisi käsitelty.

HTTP-pyynnön lähettäminen

 1. klikkaa työnkulussa Lisää toimenpide.
 2. Valitse Lähetä HTTP-pyyntö.
 3. Täytä HTTP method -osion kentät seuraavasti:

  1. Valitse jokin HTTP-metodeista.
  2. Kirjoita URL-osoite -kenttään palvelimen URL-osoite.
  3. Valinnainen: Jos API, josta tiedot kulkevat, edellyttää, että URL-osoitteeseen lisätään tietoja, tee seuraavat toimet: - Jos API edellyttää tietoja ylätunnisteessa, määritä parametrit Otsikot -taulukossa, jotta ne siirtävät ne URL-osoitteeseen. Jos API sallii tietojen lisäämisen joko ylätunnisteeseen tai URL-osoitteen polkuun, käytä otsikkoa. Tämä vaihtoehto on turvallisempi kuin tietojen lisäys URL-osoitteen polkuun.
  4. Jos API edellyttää tietoja URL-osoitteen polussa, lisää mallimuuttujat URL-osoitteen polun osaan. URL-osoitteen polku sijaitsee kolmannen vinoviivalln jälkeen. Esimerkiksi URL-osoitteessa https://shopify.com/{{ order.id | url_encode }} polun osa on {{ order.id | url_encode }}.
 4. Lisää Ylätunnisteet -kenttään kaikki avainarvoparit. Voit myös lisätä mallin arvomuuttujia avaimeen tai tai arvoon.

 5. Lisää Tekstikenttään sisältö, jonka haluat lähettää palvelimelle. Kun lähetät viestejä, niihin on usein hyödyllistä lisätä tietoja kyseessä olevasta asiakkaasta, tilauksesta tai tuotteesta. Tätä varten sinun täytyy käyttää mallin muuttujia.

 6. Klikkaa Tallenna.

Aiheeseen liittyvät linkit

Valmiina aloittamaan myynti Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi