Työnkulun käynnistimet, ehdot ja toimet

Opi ymmärtämään Flow'n käynnistimien, ehtojen ja toimintojen logiikkaa, jotta voit luoda tehokkaita työnkulkuja liiketoimintaprosessejasi automatisoimalla.

Käynnistimet

Käynnistimet ovat tapahtumia, jotka aloittavat (käynnistävät) työnkulkuja. Nämä tapahtumat voivat olla Shopifyn sisäisiä tapahtumia. Työnkulkua ei voi käynnistää manuaalisesti. Jokaista käynnistintä varten on olemassa luettelo niihin liittyvistä ehdoista ja toiminnoista, joita voit käyttää työnkulussa.

Ehdot

Ehdot varmistavat, että työnkulku suorittaa toimintoja vain, kun tietyt ehdot täyttyvät. Ehdot ovat kuin ehtolausekkeita. Ne voivat tarkastaa käynnistimenä toimivaa tapahtumaa koskevia ominaisuuksia ja tapahtumaan liittyvien objektien ominaisuuksia (kuten tilauksia, tuotteita ja asiakkaita). Työnkulussa voi esimerkiksi olla ehto, joka tarkastaa tilauksen riskianalyysin tulokset.

Toiminnat

Toiminnot ovat tehtäviä, jotka voivat tehdä muutoksia Shopify-kauppasi tai sovellustesi objekteihin. Toiminnot voivat myös lähettää sähköpostiviestejä, Slack-viestejä ja luoda HTTP-webhook-kutsuja ulkoisiin palveluihin.

Kun valitset toiminnon työnkulun suoritettavaksi, valintasi suodatetaan työnkulun käynnistimen perusteella.

Tilausehdot

Voit luoda työnkulkuja, joissa on useita erilaisiin toimintoihin johtavia ehtoja. Ehtojen järjestyksellä on merkitystä. Ehdot tarkastetaan ylhäältä alaspäin ja tarkastus lopetetaan, kun ehto täytyy.

Ehtojen ja toimenpiteiden yhdistäminen

Voit yhdistää ehtoja yhdeksi suureksi ehdoksi. Kun ehdot yhdistetään, kaikkien ehtojen pitää täyttyä, jotta koko ehto on tosi. Jos jokin ehto ei täyty, koko ehto on epätosi. Seuraavassa esimerkissä asiakkaan täytyy hyväksyä markkinointimateriaalit ja tilauksen kokonaissumman täytyy olla yli 1 000 dollaria.

Esimerkki yhdistetyistä ehdoista.

Vastaavasti voit yhdistää toimintoja yhteen niin, että useita toimintoja voidaan suorittaa.

Seuraavassa esimerkissä käytetään useita ehtoja, jotka tarkastavat, onko asiakas oikeutettu kansa-asiakkuusohjelman jäsenyyteen, joka perustuu kaupassa kulutettuun kokonaissummaan.

Työnkulun esimerkki, jossa asiakas merkitään kanta-asiakasohjelmaa varten

Yllä olevassa kuvassa seuraavat ehdot on tarkastettu siinä järjestyksessä, jossa ne näkyvät:

 • Jos kokonaishinta on yli 1 000 dollaria, ja asiakas on suostunut vastaanottamaan markkinointimateriaaleja, merkitse heidän kultatason kanta-asiakastunnisteella.
 • Jos kokonaishinta on alle 1 000 dollaria, mutta yli 500 dollaria ja asiakas on suostunut vastaanottamaan markkinointimateriaaleja, merkitse hänet hopeatason kanta-asiakastunnisteella.
 • Jos asiakas on kuluttanut yli 200 dollaria ja hän on suostunut vastaanottamaan markkinointimateriaaleja, merkitse hänet pronssitason kanta-asiakastunnisteella.

Viite

Luettelo Shopifyn käynnistimistä

Voit käyttää työnkuluissa seuraavia käynnistimiä.

Asiakaskäynnistimet

 • Asiakas luotu

Tilauskäynnistimet

 • Tilausluonnos luotu
 • Tilaus luotu (Tämä käynnistin käynnistyy aina, kun tilaus luodaan, myös silloin, kun tilaus luodaan tilausluonnoksesta.)
 • Tilaus huolittu
 • Tilaus maksettu
 • Tilauksen riski analysoitu (tämä käynnistin ja sen ehdot viittaavat vain Shopifyn riskianalyysin tuloksiin. Kolmansien osapuolien petosanalyysisovellusten tuloksia ei käytetä. Lue lisää riskialttiiden työnkulkujen analysoinnista.)
 • Maksun palautus luotu

Tuotekäynnistimet

 • Tuote luotu
 • Varaston määrä muuttunut (Tämä käynnistin suoritetaan, kun Shopifyn seuraaman tuotteen varastomäärä muuttuu. Lue lisää varaston seurannan työnkuluista.)

Tilauskäynnistimien toiminnot

Voit käyttää seuraavia Shopify-toimintoja tilauksiin liittyvissä käynnistimissä, joita ovat esimerkiksi Tilaus luotu, Tilaus huolittu, Tilaus maksettu, Tilauksen riski analysoitu ja Maksun palautus luotu:

 • Asiakastunnisteiden lisääminen
 • Tilaustunnisteiden lisääminen
 • Tilauksen arkistointi
 • Tilauksen peruuttaminen (Lue lisää tilausten peruuttamisesta työnkulkujen avulla.)
 • Maksujen vastaanottaminen (Lue lisää maksujen vastaanottamisesta työnkulkujen avulla.)
 • Asiakastunnisteiden poistaminen
 • Tilaustunnisteiden poistaminen
 • Tilauksen palauttaminen arkistosta
 • Asiakashuomautusten päivittäminen (Oletuksena tämä toimenpide korvaa huomautuksen sisällön. Jos haluat lisätä sisältöä olemassa olevaan huomautukseen, syötä Huomautus-kenttään: {{customer.note}} The content that you want to add to the note.)
 • Tilaushuomautusten päivittäminen (Oletuksena tämä toimenpide korvaa huomautuksen sisällön. Jos haluat lisätä sisältöä olemassa olevaan huomautukseen, syötä Huomautus-kenttään: {{order.note}} The content that you want to add to the note.)

Voit käyttää seuraavia Shopify-toimintoja tilausluonnoksiin liittyvissä käynnistimissä, kuten esimerkiksi Tilausluonnos luotu:

 • Asiakastunnisteiden lisääminen
 • Tilausluonnosten tunnisteiden lisääminen (Kun tilausluonnos muuttuu tilaukseksi, näistä tunnisteista tulee tilaustunnisteita.)
 • Asiakastunnisteiden poistaminen
 • Tilausluonnosten tunnisteiden poistaminen
 • Tilausluonnoshuomautusten päivittäminen (Oletuksena tämä toimenpide korvaa huomautuksen sisällön. Jos haluat lisätä sisältöä olemassa olevaan huomautukseen, syötä Huomautus-kenttään: {{order.note}} The content that you want to add to the note.)

Tuotekäynnistimien toiminnot

Voit käyttää seuraavia Shopify-toimintoja tuotteisiin liittyvissä käynnistimissä, kuten esimerkiksi Varastomäärä muuttunut ja Tuote lisätty:

 • Tuotetunnisteiden lisääminen
 • Piilota tuotteita
 • Tuotteiden julkaiseminen
 • Tuotetunnisteiden poistaminen

Asiakaskäynnistimien toiminnot

Voit käyttää seuraavia Shopify-toimintoja asiakkaisiin liittyvissä käynnistimissä, kuten esimerkiksi Asiakas luotu:

 • Asiakastunnisteiden lisääminen
 • Asiakastunnisteiden poistaminen
 • Asiakashuomautusten päivittäminen (Oletuksena tämä toimenpide korvaa huomautuksen sisällön. Jos haluat lisätä sisältöä olemassa olevaan huomautukseen, syötä Huomautus-kenttään: {{customer.note}} The content that you want to add to the note.)

Viestejä lähettävät toiminnot

Voit lisätä mihin tahansa työnkulkuun toiminnon, joka lähettää viestin sinulle tai henkilöstöllesi.

Aiheeseen liittyvät tiedot

Oletko valmis aloittamaan myynnin Shopify-palvelussa?

Kokeile sitä ilmaiseksi