Flow'n mallimuuttujat

Mallimuuttujien lisääminen toimintoihin, joilla työnkulkuun sisällytetään tietoa asiakkaasta, tilauksesta tai tuotteesta.

Mallimuuttujat ovat paikkamerkkejä, jotka korvataan todellisilla arvoilla, kun työnkulku ajetaan. Muuttujat kuvaavat työnkulkuihin liittyvien asiakkaiden, tilausten ja tuotteiden ominaisuudet. Esimerkiksi tilausnumerolle, tilauksen hinnalle, asiakkaan nimelle jne. on oma mallimuuttujansa.

Useimpien mallimuuttujien nimet itse itsensä selittäviä (englanniksi). Esimerkiksi mallimuuttuja, joka näyttää tuotteen nimen (product name), on {{ product.title }}. Kun viesti lähetetään, tämä muuttuja korvautuu tilatun tuotteen nimellä: Large Coffee Mug.

Mallimuuttujien lisääminen toimintoihin

Voit lisätä mallimuuttujia mihin tahansa tekstikenttään, joka sisältää Lisää mallimuuttuja ‑linkin. Klikkaa haluamasi kentän alapuolella olevaa Lisää mallimuuttuja ‑linkkiä ja valitse muuttuja sitten luettelosta.

Add template variable (Lisää mallimuuttuja) -luettelon mallimuuttujat suodatetaan siten, että näet vain ne muuttujat, joita sovelletaan valitsemaasi käynnistimeen. Kun olet valinnut haluamasi muuttujan luettelosta, järjestelmä muotoilee sen oikein ja lisää sen tekstiruutuun.

Mallimuuttujat

Customer created (Asiakkaan luomat) -toimintoon sovellettavat muuttujat:

 • Customer (Asiakkaat) -muuttujat
 • Shop (Kauppa) -muuttujat

Muuttujat, joita sovelletaan Inventory quantity changed (Varastomäärää muutettu) - ja Product added (Tuote lisätty) -toimintoihin:

 • Product (Tuote) -muuttujat
 • Shop (Kauppa) -muuttujat

Muuttujat, joita sovelletaan Order paid (Tilaus maksettu) - ja Order risk analyzed (Tilauksen riski analysoitu) -toimintoihin:

 • Order (Tilaus) -muuttujat
 • Shop (Kauppa) -muuttujat

Muuttujat, joita sovelletaan Order fulfilled (Tilaus käsitelty) -toimintoon:

 • Fulfillment (Tilauksen käsittely loppuun saakka) -muuttujat
 • Order (Tilaus) -muuttujat
 • Shop (Kauppa) -muuttujat

Refund order (Tilauksen maksun palauttaminen) -toimintoon sovellettavat muuttujat:

 • Order (Tilaus) -muuttujat
 • Refund (Maksun palauttaminen) -muuttujat
 • Shop (Kauppa) -muuttujat

Asiakkaan muuttujat

Seuraavassa taulukossa on kuvattu asiakkaisiin liittyvät mallimuuttujat:

Mallimuuttujat ja niiden kuvaukset.
Muuttujan nimi Kuvaus
customer.acceptsMarketing Onko asiakas suostunut vastaanottamaan markkinointimateriaalia.
customer.averageOrderAmountV2.amount Keskimääräinen summa, jonka asiakas on käyttänyt tilausta kohden.
customer.canDelete Voiko kauppias voi poistaa asiakkaan kaupasta.
customer.createdAt Päivämäärä ja aika, jolloin asiakas lisättiin kauppaan.
customer.displayName Asiakkaan täydellinen nimi etunimen ja sukunimen perusteella.
customer.email
customer.firstName
customer.hasNote Onko asiakkaalle tehty mitään merkintää.
customer.hasTimelineComment Onko kauppias lisännyt asiakkaan sivuilla aikajanan liittyviä kommentteja.
customer.id Asiakkaan yleismaailmallisesti yksilöivä tunniste
customer.lastName
customer.lifetimeDuration Asiakkaan kauppaan lisäämisen jälkeen kulunut aika.
customer.note Kauppiaan asiakkaasta tekemä merkintä.
customer.ordersCount Asiakkaan kaupassa elinkaarensa aikana tekemien tilausten määrä.
customer.phone
customer.state Valtio tai provinssi, jossa asiakas asuu.
customer.taxExempt Onko asiakas vapautettu tilauksiaan koskevin verojen maksamisesta.
customer.totalSpent Kokonaissumma, jonka asiakas on käyttänyt tilauksiin elinkaarensa aikana.
customer.UpdatedAt Päivämäärä ja kellonaika, jolloin asiakaan tiedot päivitettiin edellisen kerran.
customer.verifiedEmail Onko sähköpostiosoite oikean muotoinen.
customer.defaultAddress.address1 1. osoiterivi 1 (katuosoite/postilokero/yrityksen nimi).
customer.defaultAddress.address2 2. osoiterivi 2 (huoneisto/sviitti/yksikkö/rakennus).
customer.defaultAddress.city Kaupunki / kunta / kaupunginosa / kunta / kylä.
customer.defaultAddress.company Yritys / organisaatio / hallinto.
customer.defaultAddress.country Osavaltio/ piirikunta / provinssi/ alue.
customer.defaultAddress.countryCode Kaksikirjaiminen maakoodi.
customer.defaultAddress.firstName Asiakkaan etunimi.
customer.defaultAddress.formattedArea Pilkuilla erotettu kaupunki-, provinssi- ja maaluettelo.
customer.defaultAddress.lastName Asiakkaan sukunimi.
customer.defaultAddress.latitude Asiakkaan osoitteen leveyskoordinaatti.
customer.defaultAddress.longitude Asiakkaan osoitteen pituuskoordinaatti.
customer.defaultAddress.name Asiakkaan nimi, etunimi + sukunimi.
customer.defaultAddress.phone Asiakkaan yksilöllinen puhelinnumero.
customer.defaultAddress.province Osavaltio/ piirikunta / provinssi/ alue.
customer.defaultAddress.provinceCode Kaksikirjaiminen provinssi- tai osavaltiokoodi.
customer.defaultAddress.zip Postinumero
customer.image.altText Kuvan luonnetta tai sisältöä kuvaava sana tai lause.
customer.lastOrder.billingAddressMatchesShippingAddress Onko laskutusosoite sama kuin toimitusosoite.
customer.lastOrder.buyerAcceptsMarketing Onko asiakas suostunut vastaanottamaan markkinointimateriaalia.
customer.lastOrder.canMarkAsPaid Voiko tilauksen merkitä manuaalisesti maksetuksi.
customer.lastOrder.cancelReason Tilauksen peruuttamisen syy.
customer.lastOrder.capturable Onko tilauksen maksu tallennettu.
customer.lastOrder.cartDiscountAmountSet.shopMoney.amount Tilauskohtaisen alennuksen määrä (ei sisällä rivikohtaisia alennuksia).
customer.lastOrder.clientIp Tähän tilaukseen liitetyn asiakkaan IP-osoite.
customer.lastOrder.closed Onko tilaus suljettu.
customer.lastOrder.confirmed Onko tilaukselle tehty varaus varastosta.
customer.lastOrder.currencyCode Kaupan käyttämä valuutta tilauksen tekohetkellä.
customer.lastOrder.customerLocale
customer.lastOrder.discountCode Asiakkaan antama alennuskoodi.
customer.lastOrder.displayFinancialStatus Tilauksen taloudellinen tila, joka voidaan näyttää kauppiaalle.
customer.lastOrder.displayFulfillmentStatus Tilauksen käsittelyn tila, joka voidaan näyttää kauppiaalle.
customer.lastOrder.email Asiakkaan antama sähköpostiosoite.
customer.lastOrder.fulfillable Onko tilauksessa artikkeleita, joiden osalta tilaus voidaan käsitellä loppuun.
customer.lastOrder.fullyPaid Onko tilaus maksettu kokonaan.
customer.lastOrder.hasTimelineComment Onko kauppias lisännyt tilauksen aikajanan kommentteja.
customer.lastOrder.landingPageDisplayText
customer.lastOrder.name Tilauksessa näkyvän tilauksen yksilöllinen tunniste.
customer.lastOrder.netPaymentSet.shopMoney.amount Nettomaksu tilauksesta, joka perustuu saatuun kokonaismäärään - palautettu kokonaismäärä.
customer.lastOrder.note Tilaukseen liittyvän merkinnän sisältö.
customer.lastOrder.phone Asiakkaan antama puhelinnumero.
customer.lastOrder.referralCode Markkinoinnin suosituskoodi linkistä, jota asiakas klikkasi kaupassa vieraillakseen.
customer.lastOrder.referrerDisplayText Asiakkaan verkkokauppaasi lähettänyt verkkosivusto.
customer.lastOrder.refundable Voidaanko tilauksen maksu palauttaa.
customer.lastOrder.requiresShipping Vaatiiko tilauksen mikään rivi fyysistä toimitusta.
customer.lastOrder.riskLevel Tilauksen petokseen liittyvä riskitaso.
customer.lastOrder.subtotalPriceSet.shopMoney.amount Tilauksen riveillä olevien artikkeleiden ja niihin liittyvien alennusten välisumma (ei sisällä toimitusmaksuja, alennuksia toimituksesta eikä tilauskohtaisia alennuksia).
customer.lastOrder.taxesIncluded Sisältyvätkö verot tilauksen välisummaan.
customer.lastOrder.test Onko tilaus koetilaus.
customer.lastOrder.totalCapturable Tilauksen hinnaksi hyväksytty summa, jota ei ole otettu tai josta on otettu liian vähän.
customer.lastOrder.totalDiscountsSet.shopMoney.amount Kokonaissumma, jolla tilausta on alennettu (sisältää tilaus- ja rivikohtaiset alennukset).
customer.lastOrder.totalPriceSet.shopMoney.amount Tilauksen kokonaissumma (sisältää verot ja alennukset).
customer.lastOrder.totalReceived Asiakkaan tilauksesta saama kokonaissumma.
customer.lastOrder.totalRefunded Tilauksesta palautettu kokonaissumma.
customer.lastOrder.totalShippingPrice Tilauksen toimittamisesta perittävä kokonaissumma.
customer.lastOrder.totalTax Tilaukseen sovellettavat verot yhteensä.
customer.lastOrder.totalWeight Tilauksen kokonaispaino (grammoina).
customer.lastOrder.unpaid Onko tilauksesta suoritettu maksuja.

Tilauksen käsittelyyn sen saamisesta asiakkaalle toimittamiseen liittyvät muuttujat

Seuraavassa taulukossa on kuvattu tilauksen käsittelyyn alusta loppuun liittyvät mallimuuttujat:

Jakeluan liittyvien mallimuuttujien kuvaukset.
Muuttujan nimi Kuvaus
fulfillment.displayStatus Ihmisen luettavassa muodossa esitetty kuvaus tilauksen tilasta.
fulfillment.id Asiakkaan yleismaailmallisesti yksilöivä tunniste
fulfillment.name Ihmisen luettavissa muodossa esitetty tilauksen käsittelyn tunniste.
fulfillment.status
fulfillment.totalQuantity
fulfillment.service.handle Ihmisen luettavissa muodossa esitetty tilauksen käsittelyn yksilöllinen tunniste.
fulfillment.service.inventoryManagement
fulfillment.service.productBased
fulfillment.service.serviceName
order.all_line_items_shippable

Tilauksen muuttujat

Seuraavassa taulukossa on kuvattu asiakkaisiin liittyvät mallimuuttujat:

Tilauksiin liittyvien mallimuuttujien kuvaukset.
Muuttujan nimi Kuvaus
order.billingAddressMatchesShippingAddress Onko laskutusosoite sama kuin toimitusosoite.
order.buyerAcceptsMarketing Onko asiakas suostunut vastaanottamaan markkinointimateriaalia.
order.canMarkAsPaid Voiko tilauksen merkitä manuaalisesti maksetuksi.
order.cancelReason Tilauksen peruuttamisen syy.
order.cancelledAt Päivämäärä ja kellonaika, jolloin tilaus on peruutettu.
order.capturable Onko tilauksen maksu tallennettu.
order.cartDiscountAmountSet.shopMoney.amount Tilauskohtaisen alennuksen määrä (ei sisällä rivikohtaisia alennuksia).
order.clientIp Tähän tilaukseen liitetyn asiakkaan IP-osoite.
order.closed Onko tilaus suljettu.
order.closedAt Päivämäärä ja kellonaika, jolloin tilaus on peruutettu.
tilaus vahvistettu Onko tilaukselle tehty varaus varastosta.
order.createdAt Päivämäärä ja aika, jolloin tilaus on luotu.
order.currencyCode Kaupan käyttämä valuutta tilauksen tekohetkellä.
order.customerLocale
order.discountCode Asiakkaan antama alennuskoodi.
order.displayFinancialStatus Tilauksen taloudellinen tila, joka voidaan näyttää kauppiaalle.
order.displayFulfillmentStatus Tilauksen käsittelyn tila, joka voidaan näyttää kauppiaalle.
order.email Asiakkaan antama sähköpostiosoite.
order.fulfillable Onko tilauksessa artikkeleita, joiden osalta tilaus voidaan käsitellä loppuun.
order.fullyPaid Onko tilaus maksettu kokonaan.
order.hasTimelineComment Onko kauppias lisännyt tilauksen aikajanan kommentteja.
order.id Asiakkaan yleismaailmallisesti yksilöivä tunniste
order.customerJourney.lastVisit.landingPageHtml
order.lineItems Joukko tilauksen rivikohtia.
order.name Tilauksessa näkyvän tilauksen yksilöllinen tunniste.
order.netPaymentSet.shopMoney.amount Nettomaksu tilauksesta, joka perustuu saatuun kokonaismäärään - palautettu kokonaismäärä.
order.note Tilaukseen liittyvän merkinnän sisältö.
order.phone Asiakkaan antama puhelinnumero.
order.presentmentCurrencyCode Asiakkaan tässä tilauksessa käyttämä valuutta.
order.processedAt Tilauksen käsittelyn päivämäärä ja kellonaika.
order.customerJourney.lastVisit.referralCode Markkinoinnin suosituskoodi linkistä, jota asiakas klikkasi kaupassa vieraillakseen.
order.customerJourney.lastVisit.referralInfoHtml Asiakkaan verkkokauppaasi lähettänyt verkkosivusto.
order.refundable Voidaanko tilauksen maksu palauttaa.
order.requiresShipping Vaatiiko tilauksen mikään rivi fyysistä toimitusta.
order.riskLevel Tilauksen petokseen liittyvä riskitaso.
order.subtotalPriceSet.shopMoney.amount Tilauksen riveillä olevien artikkeleiden ja niihin liittyvien alennusten välisumma (ei sisällä toimitusmaksuja, alennuksia toimituksesta eikä tilauskohtaisia alennuksia).
order.taxesIncluded Sisältyvätkö verot tilauksen välisummaan.
order.test Onko tilaus koetilaus.
order.totalCapturableSet.shopMoney.amount Tilauksen hinnaksi hyväksytty summa, jota ei ole otettu tai josta on otettu liian vähän.
order.totalDiscountsSet.shopMoney.amount Kokonaissumma, jolla tilausta on alennettu (sisältää tilaus- ja rivikohtaiset alennukset).
order.totalPriceSet.shopMoney.amount Tilauksen kokonaissumma (sisältää verot ja alennukset).
order.totalReceivedSet.shopMoney.amount Asiakkaan tilauksesta saama kokonaissumma.
order.totalRefundedSet.shopMoney.amount Tilauksesta palautettu kokonaissumma.
order.totalShippingPriceSet.shopMoney.amount Tilauksen toimittamisesta perittävä kokonaissumma.
order.totalTaxSet.shopMoney.amount Tilaukseen sovellettavat verot yhteensä.
order.totalWeight Tilauksen kokonaispaino (grammoina).
order.unpaid Onko tilauksesta suoritettu maksuja.
order.UpdatedAt Päivämäärä ja kellonaika, jolloin tilausta muutettiin edellisen kerran.
order.billingAddress.address1 1. osoiterivi 1 (katuosoite/postilokero/yrityksen nimi).
order.billingAddress.address2 2. osoiterivi 2 (huoneisto/sviitti/yksikkö/rakennus).
order.billingAddress.city Kaupunki / kunta / kaupunginosa / kunta / kylä.
order.billingAddress.company Yritys / organisaatio / hallinto.
order.billingAddress.country Osavaltio/ piirikunta / provinssi/ alue.
order.billingAddress.countryCodeV2 Kaksikirjaiminen maakoodi.
order.billingAddress.firstName Asiakkaan etunimi.
order.billingAddress.formattedArea Pilkuilla erotettu kaupunki-, provinssi- ja maaluettelo.
order.billingAddress.lastName Asiakkaan sukunimi.
order.billingAddress.latitude Asiakkaan osoitteen leveyskoordinaatti.
order.billingAddress.longitude Asiakkaan osoitteen pituuskoordinaatti.
order.billingAddress.name Asiakkaan nimi, etunimi + sukunimi.
order.billingAddress.phone Asiakkaan yksilöllinen puhelinnumero.
order.billingAddress.province Osavaltio/ piirikunta / provinssi/ alue.
order.billingAddress.provinceCode Kaksikirjaiminen provinssi- tai osavaltiokoodi.
order.billingAddress.zip Postinumero
order.publication.name Julkaisun nimi.
order.publication.supportsFuturePublishing Tukeeko tämä julkaisu tulevaisuudessa tehtäviä julkaisuja.
order.customer.acceptsMarketing Onko asiakas suostunut vastaanottamaan markkinointimateriaalia.
order.customer.averageOrderAmountV2.amount Keskimääräinen summa, jonka asiakas on käyttänyt tilausta kohden.
order.customer.canDelete Voiko kauppias voi poistaa asiakkaan kaupasta.
order.customer.displayName Asiakkaan täydellinen nimi etunimen ja sukunimen perusteella.
order.customer.email
order.customer.firstName
order.customer.hasNote Onko asiakkaalle tehty mitään merkintää.
order.customer.hasTimelineComment Onko kauppias lisännyt asiakkaan sivuilla aikajanan liittyviä kommentteja.
order.customer.lastName
order.customer.lifetimeDuration Asiakkaan kauppaan lisäämisen jälkeen kulunut aika.
order.customer.note Kauppiaan asiakkaasta tekemä merkintä.
order.customer.ordersCount Asiakkaan kaupassa elinkaarensa aikana tekemien tilausten määrä.
order.customer.phone
order.customer.state Valtio tai provinssi, jossa asiakas asuu.
order.customer.taxExempt Onko asiakas vapautettu tilauksiaan koskevin verojen maksamisesta.
order.customer.totalSpent Kokonaissumma, jonka asiakas on käyttänyt tilauksiin elinkaarensa aikana.
order.customer.verifiedEmail Onko sähköpostiosoite oikean muotoinen.
order.customerJourney.customerOrderIndex
order.customerJourney.daysToConversion
order.displayAddress.address1 1. osoiterivi 1 (katuosoite/postilokero/yrityksen nimi).
order.displayAddress.address2 2. osoiterivi 2 (huoneisto/sviitti/yksikkö/rakennus).
order.displayAddress.city Kaupunki / kunta / kaupunginosa / kunta / kylä.
order.displayAddress.company Yritys / organisaatio / hallinto.
order.displayAddress.country Osavaltio/ piirikunta / provinssi/ alue.
order.displayAddress.countryCodeV2 Kaksikirjaiminen maakoodi.
order.displayAddress.firstName Asiakkaan etunimi.
order.displayAddress.formattedArea Pilkuilla erotettu kaupunki-, provinssi- ja maaluettelo.
order.displayAddress.lastName Asiakkaan sukunimi.
order.displayAddress.latitude Asiakkaan osoitteen leveyskoordinaatti.
order.displayAddress.longitude Asiakkaan osoitteen pituuskoordinaatti.
order.displayAddress.name Asiakkaan nimi, etunimi + sukunimi.
order.displayAddress.phone Asiakkaan yksilöllinen puhelinnumero.
order.displayAddress.province Osavaltio/ piirikunta / provinssi/ alue.
order.displayAddress.provinceCode Kaksikirjaiminen provinssi- tai osavaltiokoodi.
order.displayAddress.zip Postinumero
order.customerJourney.firstVisit.utmParameters.campaign
order.customerJourney.firstVisit.utmParameters.content
order.customerJourney.firstVisit.utmParameters.medium
order.customerJourney.firstVisit.utmParameters.source
order.customerJourney.firstVisit.utmParameters.term
order.physicalLocation.isActive Osoittaa, onko sijanti aktiivinen.
order.physicalLocation.name Tämä viittaa myyntipisteeseen, ei jakelusijaintiin.
order.physicalLocation.shipsInventory Osoittaa, toimitetaanko tästä toimipaikasta varastoa.
order.shippingAddress.address1 1. osoiterivi 1 (katuosoite/postilokero/yrityksen nimi).
order.shippingAddress.address2 2. osoiterivi 2 (huoneisto/sviitti/yksikkö/rakennus).
order.shippingAddress.city Kaupunki / kunta / kaupunginosa / kunta / kylä.
order.shippingAddress.company Yritys / organisaatio / hallinto.
order.shippingAddress.country Osavaltio/ piirikunta / provinssi/ alue.
order.shippingAddress.countryCodeV2 Kaksikirjaiminen maakoodi.
order.shippingAddress.firstName Asiakkaan etunimi.
order.shippingAddress.formattedArea Pilkuilla erotettu kaupunki-, provinssi- ja maaluettelo.
order.shippingAddress.lastName Asiakkaan sukunimi.
order.shippingAddress.latitude Asiakkaan osoitteen leveyskoordinaatti.
order.shippingAddress.longitude Asiakkaan osoitteen pituuskoordinaatti.
order.shippingAddress.name Asiakkaan nimi, etunimi + sukunimi.
order.shippingAddress.phone Asiakkaan yksilöllinen puhelinnumero.
order.shippingAddress.province Osavaltio/ piirikunta / provinssi/ alue.
order.shippingAddress.provinceCode Kaksikirjaiminen provinssi- tai osavaltiokoodi.
order.shippingAddress.zip Postinumero
order.shippingLine.custom
order.shippingLine.originalPriceSet.shopMoney.amount
order.shippingLine.shippingRateHandle
order.shippingLine.title
order.suggestedRefund.amountSet.shopMoney.amount
order.suggestedRefund.maximumRefundableSet.shopMoney.amount
order.suggestedRefund.subtotalSet.shopMoney.amount
order.suggestedRefund.totalTaxSet.shopMoney.amount

Tuotemuuttujat

Seuraavassa taulukossa on kuvattu tuotteisiin liittyvät mallimuuttujat:

Tuotteisiin liittyvien mallimuuttujien kuvaukset.
Muuttujan nimi Kuvaus
product.availablePublicationCount Kanavien lukumäärä, joilla tuote julkaistaan ilman palautevirheitä.
product.createdAt Päivämäärä ja kellonaika, jolloin tuote on luotu.
product.defaultCursor Sivutuksessa käytetty oletuskursori.
product.description Tuotteen kuvaus poistettu, rivi jolla HTML-tunnisteita poistettu.
product handle
product.hasOnlyDefaultVariant Onko tuotteella vain yksi versio, jolla oletusvalinta ja arvo.
product.hasOutOfStockVariants
product.id Asiakkaan yleismaailmallisesti yksilöivä tunniste
product.isGiftCard
product.publishedAt Päivämäärä ja kellonaika, jolloin tuote on julkaistu verkkokaupassa.
product.productType
product.publicationCount Niiden kanavien lukumäärä, joilla tuote on julkistettu.
product.publishedOnCurrentChannel Tarkista, onko tuote julkaistu kutsuvan sovelluksen kanavalla.
product.templateSuffix
product.title
product.totalInventory
product.totalVariants
product.tracksInventory
product.UpdatedAt Päivämäärä ja kellonaika, jolloin tuotta muutettiin edellisen kerran.
product.vendor
product.feedback.summary
product.seo.description SEO-kuvaus
product.seo.title SEO-otsikko.
product_variant.availableForSale Ilmaisee, onko tuoteversio saatavilla myytäväksi.
product_variant.barcode
product_variant.compareAtPrice
product_variant.defaultCursor Sivutuksessa käytetty oletuskursori.
product_variant.displayName Version nimen näyttäminen tuotteen nimen ja version nimen perusteella.
product_variant.harmonizedSystemCode
product_variant.id Asiakkaan yleismaailmallisesti yksilöivä tunniste
product_variant.inventoryManagement
product_variant.inventoryPolicy
product_variant.inventoryQuantity Version myytävän version kokonaismäärä.
product_variant.inventoryQuantityPrior
product_variant.position
product_variant.price
product_variant.requiresShipping
product_variant.sku
product_variant.taxable
product_variant.title
product_variant.weight
product_variant.weightUnit
product_variant.fulfillmentService.handle Ihmisen luettavissa muodossa esitetty tilauksen käsittelyn yksilöllinen tunniste.
product_variant.fulfillmentService.inventoryManagement
product_variant.fulfillmentService.productBased
product_variant.fulfillmentService.serviceName
product_variant.image.altText Kuvan luonnetta tai sisältöä kuvaava sana tai lause.
product_variant.product.availablePublicationCount Kanavien lukumäärä, joilla tuote julkaistaan ilman palautevirheitä.
product_variant.product.defaultCursor Sivutuksessa käytetty oletuskursori.
product_variant.product.description Tuotteen kuvaus poistettu, rivi jolla HTML-tunnisteita poistettu.
product_variant.product.handle
product_variant.product.hasOnlyDefaultVariant Onko tuotteella vain yksi versio, jolla oletusvalinta ja arvo.
product_variant.product.hasOutOfStockVariants
product_variant.product.isGiftCard
product_variant.product.productType
product_variant.product.publicationCount Niiden kanavien lukumäärä, joilla tuote on julkistettu.
product_variant.product.publishedOnCurrentChannel Tarkista, onko tuote julkaistu kutsuvan sovelluksen kanavalla.
product_variant.product.templateSuffix
product_variant.product.title
product_variant.product.totalInventory
product_variant.product.totalVariants
product_variant.product.tracksInventory
product_variant.product.vendor

Maksun palauttamiseen liittyvät muuttujat

Seuraavassa taulukossa on kuvattu maksujen palauttamiseen liittyvät mallimuuttujat:

Maksujen palautuksiin liittyvien mallimuuttujien kuvaukset.
Muuttujan nimi Kuvaus
refund.id Asiakkaan yleismaailmallisesti yksilöivä tunniste
refund.note
refund.staffMember.active Onko henkilöstön jäsen aktiivinen vai ei.
refund.staffMember.email
refund.staffMember.exists
refund.staffMember.firstName
refund.staffMember.isShopOwner Onko käyttäjä omistaja.
refund.staffMember.lastName
refund.staffMember.name
refund.staffMember.phone

Kauppaan liittyvät muuttujat

Seuraavassa taulukossa on kuvattu kauppoihin liittyvät mallimuuttujat:

Kauppoihin liittyvien mallimuuttujien kuvaus.
Muuttujan nimi Kuvaus
shop.channelCount Osoittaa kanavien määrän.
shop.checkoutApiSupported Määrittää, tukeeko kauppa Checkout APIn kautta tapahtuvia kassamaksuja.
shop.currencyCode
shop.customerAccounts
shop.description
shop.email
shop.ianaTimezone
shop.myshopifyDomain
shop.name
shop.limitedPendingOrderCount.count
shop.setupRequired
shop.taxShipping Määrittää, laskutetaanko toimituksesta verot.
shop.taxesIncluded Asetus, joka määrää, sisällytetäänkö tuotehintoihin soveltuvia veroja.
shop.weightUnit
shop.billingAddress.address1 1. osoiterivi 1 (katuosoite/postilokero/yrityksen nimi).
shop.billingAddress.address2 2. osoiterivi 2 (huoneisto/sviitti/yksikkö/rakennus).
shop.billingAddress.city Kaupunki / kunta / kaupunginosa / kunta / kylä.
shop.billingAddress.company Yritys / organisaatio / hallinto.
shop.billingAddress.country Osavaltio/ piirikunta / provinssi/ alue.
shop.billingAddress.countryCode Kaksikirjaiminen maakoodi.
shop.billingAddress.firstName Asiakkaan etunimi.
shop.billingAddress.formattedArea Pilkuilla erotettu kaupunki-, provinssi- ja maaluettelo.
shop.billingAddress.lastName Asiakkaan sukunimi.
shop.billingAddress.latitude Asiakkaan osoitteen leveyskoordinaatti.
shop.billingAddress.longitude Asiakkaan osoitteen pituuskoordinaatti.
shop.billingAddress.name Asiakkaan nimi, etunimi + sukunimi.
shop.billingAddress.phone Asiakkaan yksilöllinen puhelinnumero.
shop.billingAddress.province Osavaltio/ piirikunta / provinssi/ alue.
shop.billingAddress.provinceCode Kaksikirjaiminen provinssi- tai osavaltiokoodi.
shop.billingAddress.zip Postinumero
shop.countriesInShippingZones.includeRestOfWorld Onko "Rest of World" (Muu maailma) määritetty millään toimitusvyöhykkeellä.
shop.features.branding Kaupan brändäys.
shop.features.financialReports
shop.features.harmonizedSystemCode HS-koodien näyttäminen tuotteissa. Käytetään tullauksessa rajat ylittävissä toimituksissa.
shop.features.liveView Näytetäänkö Live-näkymä. Live-näkymä on piilotettu kauppiailta, joiden kauppa on vielä kokeiluvaiheessa tai joilla ei ole kauppaa.
shop.features.shopifyPlus
shop.features.showMetrics Näytetäänkö metriikka. Metriikka piilotetaan uusilta kauppiailta, kunnes metriikalla alkaa olla merkitystä.
shop.features.storefront
shop.primaryDomain.host Verkkotunnuksen isännän nimi (esimerkiksi: example.com).
shop.primaryDomain.sslEnabled Onko SSL käytössä.
shop.resourceLimits.maxProductOptions Suurin sallittujen tuotevalintojen määrä.
shop.resourceLimits.maxProductVariants Suurin sallittujen versioiden lukumäärä.
shop.resourceLimits.redirectLimitReached Onko kauppa jo saavuttanut URL-osoitteiden uudelleenohjauksille rajan, jonka kauppa voi resursseilleen määrittää.

Mallimuuttujat order.lineItemsia varten

Jos sinulla on kokemusta Shopify Liquid -kielestä, sinun ehkä kannattaa käyttää työnkuissasi lisätoimintoja kuten Liquid-tunnisteita. Voit esimerkiksi luoda for-silmukkatunnisteella luettelon riveillä olevista artikkeleista, kuten jokaisen tuotetilauksen nimen tai tilauksen SKU-koodin ja hinnan. Voit tehdä tämän käyttämällä order.lineItems -objektia, joka eroaa hieman Shopify Liquid -dokumentaatiossa kuvatusta line_item-objektista.

Tarkastele esimerkkejä viesteistä, joissa käytetään order. lineItems.

Seuraavassa taulukossa on kuvattu order.lineItem-objektia Flow-kulussa tukevat mallimuuttujat:

order.LineItem-objektia tukevien mallimuuttujien kuvaukset.
Mallimuuttuja Datatyyppi Kuvaus
canRestock Totuusarvo Voidaanko rivillä tilattu artikkeli palauttaa varastoon, jos artikkeli palautetaan tai jos tilaus perutaan.
totalDiscountSet.shopMoney.amount Raha Rivillä olevaan tuotteeseen sovellettu alennussumma.
discountedUnitPrice Raha Tuoteversion yksikköhinta sen jälkeen, kun yksikköön on sovellettu sen yksikkökohtaista alennusta.
fulfillableQuantity Kokonaisluku Niiden tuoteversioiden määrä, joiden tilaukset on vielä käsiteltävä ja toimitettava. Tämä arvo perustuu malliin quantity - max(refunded_quantity, fulfilled_quantity) - pending_fulfilled_quantity - open_fulfilledquantity.
fulfillmentStatus Merkkijono Miten pitkälle tilauksen toimittaminen on edennyt tilauksen riveillä olevien artikkeleiden toimittamisella mitattuna. Mahdolliset arvot: fulfilled (toimitettu), null (nolla) tai partial (osittain).
nimi Merkkijono Tilatun tuotteen nimi.
nonFulfillableQuantity Kokonaisluku Riveillä olevien artikkeleiden määrä, joiden tilausta ei voida toimittaa.
originalTotal Raha Rivillä olevan artikkelin kokonaishinta (ilman alennusta), joka perustuu version alkuperäiseen yksikköhintaan kerrottuna tilatulla määrällä.
originalUnitPriceSet MoneyBag Version hinta, johon ei ole sovellettu mitään alennuksia.
quantity Määrä Tilattujen versioartikkeleiden lukumäärä.
refundableQuantity Kokonaisluku Riveillä olevien artikkeleiden määrä, joiden hinta voidaan palauttaa.
requiresShipping Totuusarvo Vaatiiko versio fyysistä toimitusta.
sku Merkkijono Version SKU-numero.
verotettavat Totuusarvo Onko version veronalainen tuote.
otsikko Merkkijono Tuotteen tai version nimi (tätä kenttää sovelletaan vain rivillä oleviin mukautettuihin tuotteisiin).
TotalDiscount Raha Kokonaissumma, jolla tilausta on alennettu. Sisältää riviartikkeleiden alennukset sekä tilauskohtaiset alennukset.
unfulfilledDiscountedTotal Raha
unfulfilledOriginalTotal Raha
unfulfilledQuantity Kokonaisluku
variantTitle Merkkijono Version nimi.
kauppias Merkkijono Version tehneen myyjän nimi.

Lisäominaisuus

Jos olet kehittäjä, jolla on kokemusta Shopify Liquid -koodin kirjoittamisesta, voit myös käyttää Liquidia mallimuuttujien kirjoittamiseen. Lue lisää kohdasta Liquid-tuki Flow'ssa.

Esimerkkejä

Esimerkkejä mallimuuttujiakäyttävistä viesteistä ja merkinnöistä.

Aiheeseen liittyvät linkit

Valmiina aloittamaan myymisen Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi