Liquid-tuki Flow'ssa

Kehittäjät, joilla on kokemusta Shopifyn Liquidista, voivat lisätä Liquid-koodauskieltä toimintojen tekstikenttiin. Jos et hallitse Shopify Liquid -kieltä, lisää Liquidia viesteihisi Lisää mallimuuttujia -ikkunan avulla.

Flow tukee Shopify Liquid -kieltä lähes täysin, mutta on olemassa muutamia poikkeuksia, joista kerrotaan tässä.

Ehdolliset ja iteraatiotunnisteet

Voit lisätä Liquid-muuttujatunnisteita työnkulkuviesteihin manuaalisesti. Näiden tunnisteiden avulla voit sisällyttää viesteihisi enemmän tietoa.

Voit esimerkiksi käyttää for loop -objektia, kun haluat iteroida objektiluettelon, kuten esimerkiksi tilauksen rivikohtien, läpi. Näillä tunnisteilla voit luoda viestejä, jotka sisältävät tietoja, kuten tuotteen nimen, varastoyksikön, hinnan ja kunkin rivikohdan määrän tilauksessa. Samalla säästät vastaanottajilta vaivan, jonka tietojen hakeminen Shopify administa aiheuttaisi.

Flow tukee kaikkia Shopify Liquidin ehdollisia (tai toiminnonkulku-) tunnisteita:

Flow tukee myös kaikkia Shopify Liquid -iteraatiotunnisteita:

Suodattimet

Flow tukee seuraavia Shopify Liquid -suodattimia:

Shopify Liquidin tukemat suodattimet Flow'ssa
Suodattimen nimi Suodattimen tyyppi
abs Math
append Merkkijono
capitalize Merkkijono
ceil Math
concat Array
päivämäärä Lisätunniste
oletus Lisätunniste
divided_by Math
downcase Merkkijono
escape Merkkijono
ensimmäinen Array
floor Math
join Array
last Array
lstrip Merkkijono
map Array
minus Math
modulo Math
newline_to_br Merkkijono
plus Math
prepend Merkkijono
poista Merkkijono
remove_first Merkkijono
korvaa Merkkijono
replace_first Merkkijono
reverse Array
round Math
rstrip Merkkijono
koko Array
slice Merkkijono
lajittele Array
split Merkkijono
strip Merkkijono
strip_html Merkkijono
strip_newlines Merkkijono
kertaa Math
truncate Merkkijono
truncatewords Merkkijono
uniq Array
upcase Merkkijono
url_encode Merkkijono

Esimerkit

Näytä esimerkkejä viesteistä ja muistiinpanoista, joissa käytetään Liquidia.

Aiheeseen liittyvät linkit

Oletko valmis aloittamaan myynnin Shopify-palvelussa?

Kokeile sitä ilmaiseksi