Työnkulkuesimerkkejä

Tutustu erilaisiin työnkulkuihin, joita voit luoda, lukemalla tämän sivun esimerkkejä.

Riski

Flow voi ilmoittaa sinulle, kun saat korkean riskin tilauksen. Käytä työnkulussa Tilauksen riski analysoitu -käynnistintä, jotta voit tarkistaa tilauksen riskitaso. Tämä käynnistin hyödyntää vain Shopifyn riskianalyysin tuloksia (kolmansien osapuolten sovelluksien tuloksia ei käytetä).

Kun saat korkean riskitason tilauksen, voit valita, että Flow suorittaa seuraavat tehtävät:

 • Tilauksen merkintä siten, että se voidaan käsitellä myöhemmin, ja henkilöstösi saa ilmoituksen tai tilaustiedot lähetetään sovellukseen.

 • Maksun käsittelyn estäminen (kunhan kauppasi on määritetty vastaanottamaan maksut manuaalisesti).

 • Tilauksen peruutus (kunhan tilaus on määritetty manuaalisesti huolittavaksi).

Jos kauppasi on asetettu vastaanottamaan maksut manuaalisesti, voit estää Flow'n avulla korkeariskisten tilausten maksun vastaanottamisen. Luo työnkulku, joka tarkastaa tilauksen riskitason ja vastaanottaa maksun vain silloin, kun riski on pieni tai keskikokoinen Käytä työnkulussasi Capture payment (Vastaanota maksu) -toimintoa, kun haluat suorittaa maksun.

Jos kauppasi vastaanottaa maksut automaattisesti ja jakelemaan tilaukset manuaalisesti, voit peruuttaa tilauksia Flow'n avulla. Tässä tapauksessa et voi estää maksun vastaanottamista. Peruuta tilaus käyttämällä työnkulun Peruuta tilaus -toimintoa.

Oletusarvoisesti Flow ainoastaan peruuttaa tilauksen. Jos haluat automatisoida tilauksen maksun ja palauttaa tuotteet varastoon, voit tehdä sen valitsemalla nämä vaihtoehdot Peruuta tilaus -työnkulussa.

Voit peruuttaa tilauksia myös muiden kriteerien, kuten asiakkaan sähköpostiosoitteen tai IP-osoitteen perusteella.

Jos haluat seurata Flow'n peruuttamia tilauksia, voit lisätä toimintoja, jotka suorittavat seuraavat toimenpiteet:

 • Peruutettujen tilausten merkintä.
 • Viestin lähettäminen tai ongelman kirjaaminen Google Sheetsiin, Trelloon tai vastaaviin sovelluksiin.

Esimerkkejä malleista:

Varasto ja oheismyynti

Flow'n avulla voit lisätä tuotteisiin merkintöjä, kun ne ovat loppuneet varastosta ja kun niitä on palautettu varastoon. Tunnisteiden avulla voit tarkastella, miten nämä tuotteet näkyvät asiakkaillesi. Esimerkiksi:

Käytä työnkulussa Varastomäärä muuttunut -käynnistintä, jos haluat luoda työnkulun, joka seuraa varaston muutoksia. Tämän käynnistin tarkistaa seuraavat ehdot:

 • Tuoteversion varastomäärä
 • Product variant inventory quantity prior (Tuoteversion varastomäärä ennen) - Tämän ehdon avulla voit varmistaa, että työnkulku suoritetaan vain ensimmäisellä kerralla, kun varasto vastaa Tuoteversion varastomäärä -ehtoa. Jos et käytä Tuoteversion varastomäärä ennen -ehtoa, työnkulku saatetaan suorittaa odotettua useammin.

Kun luot tämäntyyppisen työnkulun, ehdon täytyy tarkistaa sekä summat ennen varastomuutoksia että niiden jälkeen. Jos tarkistat vain senhetkisen varastosumman, tilaussähköposti saatetaan lähettää aina, kun tuotetta tilataan, kunnes tuotteita on saatu varastoon. Jos esimerkiksi haluat ilmoituksen, kun version varastomäärä on alle 5, aseta tuoteversion varastomääräksi 5 ja aseta tuoteversion varastomääräksi ennen >5. Kaupassasi on seitsemän T-paitaa ja Jose tilaa kaksi T-paitaa. Varasto on nyt 5, joten lisätilaussähköposti lähetetään. Myöhemmin Karim tilaa yhden T-paidan. Varastomäärä on nyt 4, mutta tilausviestiä ei lähetetä.

Jos haluat saada ilmoituksen, kun tuoteversion varastotaso on yli 100, aseta Tuoteversion varastomääräksi >100 ja aseta Tuoteversion varastomääräksi ennen <100.

Esimerkkejä malleista:

Kanta-asiakkuus ja kampanjat

Flow'n avulla voit seurata alennuskoodeja ja palkita asiakkaitasi heidän tuestaan. Monissa suosituissa kanta-asiakassovelluksissa on mahdollisuus Flow'n liittämiseen, minkä avulla voit palkita asiakkaitasi heidän kulutuksen ja aktiivisuuden perusteella kaupassasi. Voit esimerkiksi antaa asiakkaalle kanta-asiakaspisteitä tietyn tuotteen tilaamisesta tai positiivisen arvostelun antamisesta.

Esimerkkejä malleista:

Asiakkaat

Flow'n avulla voit lisätä asiakkaisiin tunnisteita, kun asiakas luodaan, kun asiakas luo tilauksen tai kun sinä peruutat asiakkaan tilauksen. Voit merkitä asiakkaita heidän tietojensa, kuten postinumeron, sähköpostiosoitteen ja tilaushistorian perusteella.

Esimerkkejä malleista:

Voit myös merkitä asiakkaita heidän tuoreimman tilauksensa tietojen, kuten sen kokonaissumman ja käytetyn myyntikanavan perusteella.

Esimerkkejä malleista:

Tilaukset

Kun tilaus luodaan tai maksu palautetaan, Flow voi merkitä tilauksen ja ilmoittaa henkilöstöllesi tai lähettää lisätietoja sovellukseen. Työnkulussa voit luoda tilauksen tietoihin tai tilauksen tehneeseen asiakkaaseen perustuvia ehtoja.

Esimerkkejä malleista:

Jos tilauksesi jaellaan automaattisesti, voit myös määrittää Flow'n suorittamaan tilausten arkistoinnin.

Tuotteet

Kun luot tuotteen, voit määrittää Flow'n merkitsemään tuotteen ja lisäämään sen manuaalisiin kokoelmiin. Jos esimerkiksi uuden tuotteen nimessä on sana T-paita, Flow voi lisätä T-paita-tuotetunnisteen ja lisätä tuotteen sen jälkeen kesäkokoelmaasi. Käytä työnkulussa Tuotetunniste- ja Lisää kokoelmaan -toimintoja, jotta voit lisätä tunnisteita tuotteisiisi.

Malleja:

Mallimuuttujat ja Liquid-esimerkit

Esimerkkejä työnkulkutoiminnoista, jotka käyttävät mallejaja Liquid-muuttujia.

 • Seuraavassa esimerkissä sinulla on työnkulku, joka lähettää sähköpostiviestin, kun asiakkaan tilaus ylittää 500 dollaria.
To Joe@mycompany.com

Please send a personal thank you note to {{ order.customer.firstName }} {{ order.customer.lastName }}({{ order.customer.email }}) for placing an order for {{ order.totalPriceSet.shopMoney.amount }}

Kun asiakas, Jeanne Dupont, luo tilauksen, jonka arvo on 1 000 dollaria, työnkulku lähettää seuraavan viestin:

Joe@mycompany.com

Please send a personal thank you note to Jeanne Dupont (jeanne@jeanneemail.com) for placing an order for $1000.00
 • Seuraavassa esimerkissä jo lopetetun tuotteen otsikko näkyy viestissä (product.title):
Discontinued product {{ product.title }} has just hit an inventory level of 0.
 • Seuraavassa esimerkissä version otsikko näkyy viestissä (product.variant.title):
Please pause all ad campaigns involving {{ product_variant.title }}.
 • Seuraavassa esimerkissä asiakkaan nimi ja sähköpostiosoite sekä asiakkaan viimeisimmän tilauksen kokonaismäärä näkyvät viestissä (order.customer.firstname, order.customer.email, order.totalPreieSet.shopMoney.amount):
Please send a personal thank you note to {{ order.customer.firstName }}({{ order.customer.email }}) for placing a recent order for {{ order.totalPriceSet.shopMoney.amount }}
 • Seuraavassa esimerkissä tuotteen nimi näkyy viestissä (product.title):
Please reorder {{ product.title }}. Email owner@store.com to verify that they've received the purchase order.
 • Seuraavassa esimerkissä tilauksen tunnus näkyy viestissä (order.id):
{{ order.id }} has been cancelled due to high risk.
 • Seuraavassa esimerkissä tilausnumero ja asiakkaan nimi ja sähköpostiosoite näkyvät viestissä (order.name, order.billingAddress.lastName ja order.billingAddress.firsttName):
Our Shopify store has received an order with a high risk of fraud. We would like to cancel this order right away, before it is sent to production:

   {{ order.name }}
   {{ order.billingAddress.lastName }} {{ order.billingAddress.firstName }}
   {{ order.email }}

Please confirm the new order status. Thanks!
 • Seuraavassa esimerkissä asiakas, asiakkaan sähköpostiosoite sekä asiakkaan viimeisimmän tilauksen kokonaishinta näkyvät viestissä, kuten myös linkki Shopify-ylläpitäjässäsiolevaan tilaukseen (order.customer.firstName, order.customer.email ja order.totalPriceSet.shopMoney.amount):
Please send a personal thank you note to
{{ order.customer.firstName }} ({{ order.customer.email }}) for placing a recent order for $ {{ order.totalPriceSet.shopMoney.amount }}

View order: https://store.myshopify.com/admin/orders/{{ order.id }}

For-silmukka esimerkkejä:

Kun tilaus on vastaanotettu, kannattaa lähettää viesti, jossa on lueteltu tilatut tuotteet. Voit luoda tällaisen viestin käyttämällä for loops -silmukkaa ja lineItems-mallin muuttujaa.

Tekstikentät, jotka tukevat mallimuuttujia, tukevat myös for loops-silmukoita ja forloops object-objekteja.

Seuraavassa on esimerkki, jossa käytetään for loop -silmukkaa ja jolla luetellaan SKU:t ja kaikkien riveillä olevien artikkeleiden määrät:

Order summary:
{% for a in order.lineItems %}
 SKU: {{a.sku}} ( {{a.quantity}} ), 
{% endfor %}

Kun viesti lähetään, for loop -koodi korvautuu SKU-luettelolla:

Order summary:
 8987097979 (50)
 8877778887 (3)
 888998898B (1)

Tässä esimerkissä for loop -silmukkaa käytetään kaikkien riveillä olevien artikkeleiden luetteloimiseen:

Order summary: <br />
{% for a in order.lineItems %}
Title: {{a.title}}, <br/>
SKU: {{a.sku}}, <br/>
Price (per unit): $ {{a.originalUnitPriceSet.shopMoney.amount}}, <br/>
Quantity: {{a.quantity}} <br/>
{% endfor %} 
Ship to: <br/>
{{ order.shippingAddress.name }} <br/>
{{ order.shippingAddress.address1 }} <br/>
{{ order.shippingAddress.address2 }} <br/>
{{ order.shippingAddress.city }} <br/>
{{ order.shippingAddress.province }} <br/>
{{ order.shippingAddress.zip }} <br/>
{{ order.shippingAddress.country }} <br/>

Tässä esimerkissä if-rakennetta käytetään for loop -silmukan sisällä generoimaan luettelo tietyn myyjän tilauksen riveille toimittamista artikkeleista:

{% for x in order.lineItems %}
{% if x.vendor == 'acme-vendor' %}
 Title is {{x.title}}<br/>
 SKU is {{x.sku}}</br>
{% endif %}
{% endfor %}

Aiheeseen liittyvät linkit

Tämän sivun esimerkkien lisäksi voit löytää työnkulkuja myös seuraavin tavoin:

Aiheeseen liittyvät linkit:

Valmiina aloittamaan myynti Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi