Työnkulun ohjeet ja rajoitukset

Jotkin työnkulut toimivat vain, kun tietyt ehdot täyttyvät. Tarkista kunkin käyttämäsi työnkulun ohjeet ja rajoitukset, jotta voit varmistaa, että se toimii odotetulla tavalla.

Työnkulkujen rytmitys

Yleensä työnkulut suoritetaan mahdollisimman pian. Käynnistimen ja toiminnon suorittamisen välillä voi kuitenkin olla viive. Flow ei voi taata, milloin työnkulku alkaa tai päättyy.

Riskityönkulkujen analysointi

Käytä työnkulussa Tilauksen riski analysoitu -käynnistintä, jotta voit tarkistaa tilauksen riskitaso. Tämä käynnistin hyödyntää vain Shopifyn riskianalyysin tuloksia (kolmansien osapuolien sovelluksien tuloksia ei käytetä). Katso esimerkkejä.

Maksujen veloittamisen työnkulut

Vastaanota tilauksen maksu Maksujen vastaanottaminen -toiminnolla. Kaupassa on pitänyt asettaa vastaanottamaan maksuja manuaalisesti, jotta toimintoa voidaan käyttää. Mikään työnkulku ei voi keskeyttää automaattisten maksujen vastaanottamista.

Ainoa maksutapa, jota Flow pystyy käyttämään, on luottokorttimaksu. Muita maksumuotoja, kuten vaihtoehtoisia maksutapoja tai manuaalisia maksuja, ei vastaanoteta tai merkitä maksetuiksi Tilaukset-sivulla.

Varaston työnkulkujen seuranta

Käytä Varastomäärä muuttunut -käynnistintä, jos haluat luoda työnkulun, joka seuraa varaston muutoksia. Tämän käynnistin tarkistaa seuraavat ehdot:

  • Tuoteversion varastomäärä
  • Product variant inventory quantity prior (Tuoteversion varastomäärä ennen) - Tämän ehdon avulla voit varmistaa, että työnkulku suoritetaan ensimmäisellä kerralla, kun varasto vastaa Tuoteversion varastomäärä -ehtoa. Jos et käytä Tuoteversion varastomäärä ennen -ehtoa, työnkulku saatetaan suorittaa odotettua useammin.

Jos haluat esimerkiksi saada ilmoituksen, kun tuoteversion varastotaso on alle 5, aseta Tuoteversion varastomääräksi 5 ja aseta Tuoteversion varastomääräksi ennen 6. Katso esimerkkejä.

Tilaustyönkulkujen peruuttaminen

Peruuta tilaukset käyttämällä Peruuta tilaus -toimintoa. Tämä toiminto peruuttaa tilauksen, mutta ei palauta sen maksua. Kun tilaus on peruutettu, tilauksen maksu täytyy palauttaa manuaalisesti.

Peruuta tilaus -toiminto sisältää mahdollisuuden palauttaa tuotteet varastoon, kun tilaus on peruutettu. Tämä vaihtoehto on oletusarvoisesti poissa käytöstä, koska on helpompaa palauttaa tuotteet varastoon maksun palautuksen yhteydessä. Voit myös valita, että tuotteet palautetaan varastoon ja se suoritetaan oletusarvoisesti, kun maksu palautetaan. Jos päätät palauttaa tuotteet varastoon, kun tilaus peruutetaan, sinun pitää muistaa poistaa tämä vaihtoehto käytöstä, kun palautat tilauksen maksun.

Peruuta tilaus -toiminto sisältää myös valinnan, jota käyttämällä asiakkaalle lähetätään ilmoitus, kun tilaus on peruutettu.

Katso esimerkkejä.

Tilausten ja tilausluonnosten työnkulkun käynnistäminen

Työnkulkuja, jotka vaikuttavat tilauksiin ei sovelleta, jos tilaus on luonnos. Kun luonnos muutetaan tilaukseksi, tilauksen työnkulut otetaan käyttöön.

Tunnisteiden käyttäminen työnkuluissa

Työnkulut, joissa on tunnisteita sisältäviä ehtoja, eivät välttämättä toimi, jos tilaukseen, tuotteeseen tai asiakkaaseen liittyviä tunnisteita on enemmän kuin 250.

Manuaalisesti käynnistettävät työnkulut

Työnkulkua ei voi käynnistää manuaalisesti. Kaikkien työnkulkujen täytyy käynnistyä Flow'sta tai sovelluksesta peräisin olevalla käynnistimellä.

Aiheeseen liittyvät linkit

Oletko valmis aloittamaan myynnin Shopify-palvelussa?

Kokeile sitä ilmaiseksi