Työnkulun ohjeet ja rajoitukset

Jotkin työnkulut toimivat vain, kun tietyt ehdot täyttyvät. Tarkista kunkin käyttämäsi työnkulun ohjeet ja rajoitukset, jotta voit varmistaa, että se toimii odotetulla tavalla.

Työnkulkujen rytmitys

Yleensä työnkulut suoritetaan mahdollisimman pian. Käynnistimen ja toiminnon suorittamisen välillä voi kuitenkin olla viive. Flow ei voi taata, milloin työnkulku alkaa tai päättyy.

Riskityönkulkujen analysointi

Käytä työnkulussa Tilauksen riski analysoitu -käynnistintä, jotta voit tarkistaa tilauksen riskitaso. Tämä käynnistin hyödyntää vain Shopifyn riskianalyysin tuloksia (kolmansien osapuolien sovelluksien tuloksia ei käytetä). Katso esimerkkejä.

Maksujen veloittamisen työnkulut

Vastaanota tilauksen maksu Maksujen vastaanottaminen -toiminnolla. Kaupassa on pitänyt asettaa vastaanottamaan maksuja manuaalisesti, jotta toimintoa voidaan käyttää. Mikään työnkulku ei voi keskeyttää automaattisten maksujen vastaanottamista.

Ainoa maksutapa, jota Flow pystyy käyttämään, on luottokorttimaksu. Muita maksumuotoja, kuten vaihtoehtoisia maksutapoja tai manuaalisia maksuja, ei vastaanoteta tai merkitä maksetuiksi Tilaukset-sivulla.

Jakelutyönkulkujen pyytäminen

Jakelupyyntö-toiminnolla voi lähettää rivikohtien jakelupyynnön jollekin jakelupalvelulle. Toiminolla voit pyytää vain sellaisten rivikohtien jakelua, joiden jakelua hoitaa jokin jakelupalvelu. Toiminto epäonnistuu sellaisten rivikohtien osalta, joita mikään jakelupalvelu ei hoida.

Varaston työnkulkujen seuranta

Käytä Varastomäärä muuttunut -käynnistintä, jos haluat luoda työnkulun, joka seuraa varaston muutoksia. Tämän käynnistin tarkistaa seuraavat ehdot:

  • Tuoteversion varastomäärä
  • Product variant inventory quantity prior (Tuoteversion varastomäärä ennen) - Tämän ehdon avulla voit varmistaa, että työnkulku suoritetaan ensimmäisellä kerralla, kun varasto vastaa Tuoteversion varastomäärä -ehtoa. Jos et käytä Tuoteversion varastomäärä ennen -ehtoa, työnkulku saatetaan suorittaa odotettua useammin.

Jos haluat esimerkiksi saada ilmoituksen, kun tuoteversion varastotaso on alle 5, aseta Tuoteversion varastomääräksi 5 ja aseta Tuoteversion varastomääräksi ennen 6. Katso esimerkkejä.

Tilaustyönkulkujen peruuttaminen

Peruuta tilaus -toiminnolla voit peruuttaa tilaukset, joita et halua jaella. Näitä voivat olla esimerkiksi korkean riskin tilaukset. Tilauksen peruuttaminen ei oletusarvoisesti aiheuta lisätoimenpiteitä, kuten tilauksen maksun palauttamista tai tuotteiden palauttamista varastoon. Voit lisätä lisätoimintoja valitsemalla haluamasi vaihtoehdot:

  • Palauta maksu tuotteista: palauttaa kaikki tuotteeseen liittyvät maksut ja tullit asiakkaalle.
  • Palauta toimituskulut: palauttaa toimitukseen liittyvät maksut.
  • Palauta tuotteet varastoon: palauttaa tilauksen tuotteet takaisin varastoon.
  • Lähetä ilmoitus asiakkaalle: tämän vaihtoehdon valitseminen lähettää asiakkaalle sähköposti-ilmoituksen, kun tilaus on peruutettu.

Oletetaan esimerkiksi, että luot työnkulun, joka käyttää Peruuta tilaus -toimintoa. Valitset vain Palauta tuotteet varastoon -vaihtoehdon. Työnkulku peruuttaa seitsemän T-paidan tilauksen. Seitsemän T-paitaa palautetaan automaattisesti tuotevarastoon.

Voit hyvittää tilauksen manuaalisesti myöhemmin. Kun hyvität tilauksen, Palauta tuotteet varastoon -vaihtoehto valitaan oletusarvoisesti. Jos jätät tämän vaihtoehdon valituksi, kun hyvität tilauksen, tuotevarastoosi lisätään toiset seitsemän, eli yhteensä 14, paitaa.

Tilausten ja tilausluonnosten työnkulkun käynnistäminen

Työnkulkuja, jotka vaikuttavat tilauksiin ei sovelleta, jos tilaus on luonnos. Kun luonnos muutetaan tilaukseksi, tilauksen työnkulut otetaan käyttöön.

Tunnisteiden käyttäminen työnkuluissa

Työnkulut, joissa on tunnisteita sisältäviä ehtoja, eivät välttämättä toimi, jos tilaukseen, tuotteeseen tai asiakkaaseen liittyviä tunnisteita on enemmän kuin 250.

Manuaalisesti käynnistettävät työnkulut

Työnkulkua ei voi käynnistää manuaalisesti. Kaikkien työnkulkujen täytyy käynnistyä Flow'sta tai sovelluksesta peräisin olevalla käynnistimellä.

Aiheeseen liittyvät linkit

Valmiina aloittamaan myynti Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi