Odotus

Odotustoiminto viivästyttää työnkulun seuraavaa toimea tai tilaa, kunnes määritetty aika on kulunut. Kun työnkulku saavuttaa vaiheen, jossa on käytössä odotustoiminto, kaikki sitä seuraavat työnkulun vaiheet viivästyvät, kunnes odotusaika päättyy.

Odotustoimintoa käyttävän aktiivisen työnkulun muuttaminen voi johtaa odottamattomiin tuloksiin. Ennen kuin teet muutoksia toimintoa käyttävään työnkulkuun, selvitä, onko sinulla työkulun aktiivisia suorituksia odotustilassa tarkistamalla se Toiminta-sivulta. Jos odotustoimintoa käyttävä työnkulku on käynnistynyt ja sillä on odotustilassa olevia aktiivisia suorituksia, tapahtuu seuraavaa:

  • Jos muokkaat työnkulkua muuttaaksesi tiloja tai toimia odotusjakson jälkeen, aktiivinen suoritus käyttää jatkuessaan alkuperäisen version sijaan päivitettyä työnkulun versiota.
  • Jos deaktivoit tai poistat työnkulun, odotustilassa olevat aktiiviset suoritukset pysäytetään. Työnkulku merkitään peruutetuksi.

Kentät

Odotustoiminto sisältää seuraavat kentät:

Odotustoiminnossa käytettävät kentät
Kenttä Kuvaus
Kuinka pitkä odotus Viiveen aikamäärä ennen työnkulun jatkamista seuraavaan vaiheeseen. Viive asetetaan oletusarvoisesti 0 sekuntiin. Voit määrittää viiveen seuraavasti:
  • Syötä viiveen aikamäärä. Määrä voi olla kokonaisluku tai desimaaliluku, kuten 2,5.
  • Valitse viivytettävä ajanjakso.

Käynnistimet

Odotustoimintoa voidaan käyttää missä tahansa työnkulussa.

Esimerkki

Esimerkki työnkulusta, joka odottaa yhden vuorokauden ennen sähköpostiviestin lähettämistä

Tässä esimerkkityönkulussa odotustoimintoa käytetään työnkulun jäljellä olevien toimien ja tilojen viivästyttämiseen yhdellä vuorokaudella. Jos tilausta ei ole jaeltu yhden vuorokauden kuluessa, sähköpostiviesti lähetetään.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi