Shopify-organisaation ylläpitäjän käyttäminen

Voit käyttää Shopify-organisaation ylläpitäjää kirjautumalla sisään organisaatiosi kauppaan ja käyttämällä sitten globaalia navigointivalikkoa organisaatiosi komponenttien, kuten käyttäjien ja kauppojen, käyttämiseen ja hallintaan.

Jos sinulla on organisaatiotason käyttöoikeus, globaali navigointivalikko näkyy kaupan valikon vieressä pienennettynä. Kun asetat kohdistimen globaalin navigointivalikon päälle, se laajenee. Globaalin navigointivalikon avulla voit käyttää ja hallita organisaatiosi osia, kuten käyttäjiä ja kauppoja.

Kunkin käyttäjän käytettävissä olevat valikkokohdat riippuvat siitä, mikä organisaatiotyökalu ja mitä hallinto-oikeuksia käyttäjälle on annettu. Vaikka käyttäjällä olisi pääsy kauppaan, hänelle on annettava myös vähintään yksi organisaatiotason käyttöoikeus, jotta globaali navigointivalikko olisi hänen käytettävissään.

Kun olet Shopify-organisaation ylläpitäjässä, globaali navigointivalikko on laajennettu. Kun olet kaupan Shopify Adminissa, valikko on pienennetty.

Kaupan tunnisteen muuttaminen globaalissa navigointivalikossa

Kaupan tunnisteet näkyvät kaksikirjaimisina lyhenteinä globaalissa navigointivalikossa. Oletusarvoisesti kaupan tunnisteet perustuvat kaupan nimen ensimmäiseen kirjaimeen tai kirjaimiin. Esimerkki:

  • Svenshirts - Sv
  • Sven's Shirts - SS
  • Sven's Shirt Depot - SD

Kun globaali navigointivalikko on pienennetty, näkyvissä on vain kunkin kaupan tunniste. Jos sinulla on useita samanlaisia kaupan tunnisteita, voit muuttaa niitä niin, että kaupat on helpompi tunnistaa. Lisäksi voit muuttaa sisäisen kaupan nimen ulkoista kaupan nimeä tarkemmaksi. Sisäisen kaupan nimen vaihtaminen ei vaikuta siihen, mitä kaupassasi tai asiakasviestinnässä näkyy.

Yhteistyökumppanit, käyttäjät ja kaupan henkilöstö käyttävät kaupan tunnisteita organisaatiosi kauppojen tunnistamiseen. Varmista, että kaupan tunniste on merkityksellinen, jotta käyttäjät voivat valita kauppoja helposti.

Jos vaihdat sisäisen kaupan nimen ja/tai kaupan tunnisteen, uuden arvon on oltava yksilöllinen. Et voi käyttää arvoa, joka on jo olemassa organisaatiossa.

Vaiheet:

  1. Klikkaa Shopify-organisaation ylläpitäjässä Kaupat.
  2. Klikkaa sen kaupan nimeä, jonka tunnistetta haluat muuttaa.
  3. Klikkaa Sisäinen kaupan nimi ja tunniste ‑kohdassa Muokkaa sisäistä nimeä ja tunnistetta.
  4. Jos haluat, että lyhenne perustuu johonkin muuhun nimeen kuin kaupan todelliseen nimeen, klikkaa Näytä mukautettu nimi ja kirjoita sitten kyseistä kauppaa edustava nimi. Oletusindikaattori perustuu tähän arvoon.
  5. Jos haluat muuttaa tunnistetta, klikkaa Näytä mukautettu tunniste ja kirjoita sitten enintään kolme Latin- tai UTF‑8-merkkiä.
  6. Klikkaa Tallenna.

Uusi tunniste näkyy globaalissa navigointivalikossa. Jos olet muuttanut myös sisäistä kaupan nimeä, sekin näkyy.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi