Kauppojen luominen Shopifyn organisaatio-Adminissa

Jotta voit luoda uuden kaupan, sinulla on oltava kaupan hallinnan käyttöoikeudet.

Kun luot uuden kaupan, se lisätään yleensä heti. Jos pyydetty kauppa kuitenkin ylittää sopimuksesi rajoitukset, sen tilalle luodaan testaamiskäyttöön tarkoitettu kauppa. Shopify Plus -palveluun lähetetään pyyntö lisätä uusi kauppa, ja sinua pyydetään hyväksymään lisämaksu. Pyyntösi käsitellään muutaman päivän kuluessa, ja testaamiskäyttöön tarkoitettu kauppa päivitetään. Muutoksen vahvistamisesta lähetetään sinulle sähköpostiviesti.

Huomioitavaa uuden kaupan luomisesta

Kun lisäät organisaatioon kaupan, sinusta tulee uuden kaupan omistaja. Jos haluat vaihtaa kaupan omistajan sen jälkeen, kun se on luotu, sinun on käytettävä kyseisen kaupan Shopify Adminia.

Kaupan luonnin aikana sinua pyydetään toimittamaan Shopifylle uuden kaupan tarkoitus. Valitsemasi tarkoitus voi vaikuttaa kauppasi laskutukseen tai asetuksiin, mutta ei rajoita sen ominaisuuksia tai toimintamahdollisuuksia. Jos et ole varma, mikä vaihtoehto on valittava, ota yhteyttä Shopify Plus -tukeen.

Kun luot kaupan, voit esiasentaa seuraavat sovellukset:

Sovellukset asennetaan uuteen kauppaasi, mutta lisämääritys saattaa olla tarpeen. Saat lisätietoja kunkin yksittäisen sovelluksen dokumentaatiosta.

Tietojen tuominen olemassa olevasta kaupasta

Kun luot kaupan, voit tuoda seuraavat tiedot kaupasta, joka on jo olemassa organisaatiossasi:

 • teemat
 • tiedostot
 • kaupan henkilöstö

Teemojen tuontia uuteen kauppaan koskevia seikkoja

Kun tuot teeman uuteen kauppaan, kaikki viittaukset kyseisen teeman tiedostoihin viittaavat edelleen alkuperäisen (olemassa olevan) kaupan tiedostoihin. Jos alkuperäisen kaupan tiedosto on poistettu, kyseisen tiedoston linkki rikkoutuu uuden kauppasi teemassa. Jos haluat estää linkkien rikkoutumisen, varmista, että tuot tiedostot, kun tuot teemoja ja päivität teemasi URL-osoitteet niin, että ne osoittavat uuden kauppasi tiedostoihin.

Kaupan henkilöstön tuontia uuteen kauppaan koskevia seikkoja

Ennen kuin tuot kaupan henkilöstöä olemassa olevasta kaupasta, ota huomioon seuraavat seikat:

 • Tuotu henkilökunta perii samat käyttöoikeudet, jotka heillä on kaupassa, josta tuot heidät. Jos sinun on muutettava näitä käyttöoikeuksia, voit tehdä sen sen jälkeen, kun kauppa on luotu.
 • Vain aktiiviset, sähköpostilla vahvistetut henkilöstön jäsenet näkyvät tuotavan henkilöstön luettelossa.
 • Ne henkilöstön jäsenet, jotka eivät jo ole osa organisaatiota, voidaan lisätä organisaatioon kaupan luomisen jälkeen.
 • Niitä henkilöstön jäseniä, joita käyttäjäroolit hallinnoivat organisaatio-adminissa, ei näytetä kaupan tuotavan henkilöstön luettelossa. Kun kauppa on luotu, voit käyttää organisaatio-adminia tarvittavien roolien lisäämiseen kauppaan.

Uuden kaupan luominen organisaation adminissa

Jotta voit luoda uuden kaupan, sinulla on oltava kaupan hallinnan käyttöoikeudet.

Vaiheet:

 1. Klikkaa Shopifyn organisaatio-Adminissa Kaupat.
 2. Klikkaa Luo kauppa.
 3. Valitse Kaupan tyyppi -kohdasta uuden kaupan tarkoitus.
 4. Kirjoita Kaupan tiedot -kohtaan nimi ja URL-osoite. Valitsemiasi URL-osoitetta ei voi muuttaa.
 5. Valinnainen: Valitse uuteen kauppaasi esiasennettavat sovellukset.
 6. Voit tuoda teemoja seuraavalla tavalla:

  1. Klikkaa Teemat-kohdassa Tuo teemat.
  2. Tarkista teemat, jotka haluat tuoda.
  3. Valinnainen: Valitse Valitse teema, joka julkaistaan uudessa kaupassasi -luettelo ja valitse teema, jota haluat käyttää kaupassasi.
  4. Valinnainen: Jos et halua tuoda tiedostoja, poista valinta kohdasta Tuo kaikki tiedostot tästä kaupasta.
  5. Klikkaa Valmis.
 7. Jos haluat tuoda kaupan henkilökuntaa, tee seuraavat toimenpiteet:

  1. Klikkaa Käyttäjät-kohdassa Tuo käyttäjät.
  2. Tarkista henkilöstö, jonka haluat tuoda.
  3. Klikkaa Valmis.
 8. Klikkaa Luo kauppa.

Nyt voit kirjautua sisään kauppaan ja aloittaa tietojen lisäämisen.

Kauppakohtaisten asetusten ja tietojen määrittäminen

Jotta voit määrittää tietyn kaupan asetuksia, kuten kaupan maksupalveluiden tarjoajat tai toimitusasetukset, sinun täytyy käyttää kyseisen kaupan Shopify Adminia.

Jos haluat tehdä seuraavat muutokset, ota yhteyttä Shopify Plus -tukeen:

 • kaupan siirtäminen testivaiheesta käyttöön
 • Shopify Plus -sopimuksen laskuttavan kaupan vaihtaminen
 • kaupan poistaminen tai sulkeminen
 • Shopify-tilaussopimuksen vaihtaminen suppeampaan

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi