Kauppojen luominen Shopify-organisaation ylläpitäjässä

Kun luot uuden kaupan, se lisätään yleensä heti. Jos pyydetty kauppa kuitenkin ylittää sopimuksesi rajoitukset, sen tilalle luodaan testaamiskäyttöön tarkoitettu kauppa. Shopify Plus -palveluun lähetetään pyyntö lisätä uusi kauppa, ja sinua pyydetään hyväksymään lisämaksu. Pyyntösi käsitellään muutaman päivän kuluessa, ja testaamiskäyttöön tarkoitettu kauppa päivitetään. Muutoksen vahvistamisesta lähetetään sinulle sähköpostiviesti.

Huomioitavaa uuden kaupan luomisesta

Kun luot kaupan jossain organisaatiossa, sinusta tulee uuden kaupan omistaja. Jos haluat vaihtaa kaupan omistajan sen jälkeen, kun se on luotu, sinun on käytettävä kyseisen kaupan Shopify-ylläpitäjää.

Kaupan luonnin aikana sinua pyydetään toimittamaan Shopifylle uuden kaupan tarkoitus. Valitsemasi tarkoitus voi vaikuttaa kauppasi laskutukseen tai asetuksiin, mutta ei rajoita sen ominaisuuksia tai toimintamahdollisuuksia. Jos et ole varma, mikä vaihtoehto on valittava, ota yhteyttä Shopify Plus -tukeen.

Kun luot kaupan, voit esiasentaa seuraavat sovellukset:

Sovellukset asennetaan uuteen kauppaasi, mutta lisämääritys saattaa olla tarpeen. Saat lisätietoja kunkin yksittäisen sovelluksen dokumentaatiosta.

Tietojen tuominen olemassa olevasta kaupasta

Huomaa: Kun luot kaupan, voit tuoda tietoja vain toisesta organisaatiosi kaupasta. Kun olet luonut kaupan, tietoja ei voida enää tuoda, ja niitä on hallittava manuaalisesti.

Kun luot kaupan, voit tuoda seuraavat tiedot kaupasta, joka on jo olemassa organisaatiossasi:

 • teemat
 • tiedostot
 • kaupan henkilöstö

Huomaa: Jos haluat tuoda tiedostot, jotka olet ladannut Shopify-ylläpitäjässä kohtaan Asetukset > Tiedostot, sinun täytyy tuoda teemoja. Kun olet tuonut teemoja, voit tuoda tiedostoja.

Teemojen tuontia uuteen kauppaan koskevia seikkoja

Kun tuot teeman uuteen kauppaan, kaikki viittaukset kyseisen teeman tiedostoihin viittaavat edelleen alkuperäisen (olemassa olevan) kaupan tiedostoihin. Jos alkuperäisen kaupan tiedosto on poistettu, kyseisen tiedoston linkki rikkoutuu uuden kauppasi teemassa. Jos haluat estää linkkien rikkoutumisen, varmista, että tuot tiedostot, kun tuot teemoja ja päivität teemasi URL-osoitteet niin, että ne osoittavat uuden kauppasi tiedostoihin.

Kaupan henkilöstön tuontia uuteen kauppaan koskevia seikkoja

Ennen kuin tuot kaupan henkilöstöä olemassa olevasta kaupasta, ota huomioon seuraavat seikat:

 • Tuotu henkilöstö perii samat käyttöoikeudet, jotka heillä on kaupassa, josta heidät on tuotu. Jos sinun täytyy muuttaa näitä käyttöoikeuksia, voit tehdä sen kaupan luomisen jälkeen.
 • Vain aktiiviset, sähköpostilla vahvistetut kaupan henkilöstön jäsenet näkyvät tuotavan henkilöstön luettelossa.
 • Ne kaupan henkilöstön jäsenet, jotka eivät jo ole osa organisaatiota, voidaan lisätä organisaatioon kaupan luomisen jälkeen.
 • Niitä kaupan henkilöstön jäseniä, joita käyttäjäroolit hallinnoivat organisaation ylläpitäjässä, ei näytetä kaupan tuotavan henkilöstön luettelossa. Kun kauppa on luotu, voit käyttää organisaation ylläpitäjää tarvittavien roolien lisäämiseen kauppaan.

Luo uusi kauppa

 1. klikkaa Shopify organization administa Kaupat.
 2. Klikkaa Luo kauppa.
 3. Valitse Kaupan tyyppi -kohdasta uuden kaupan tarkoitus.
 4. Kirjoita Kaupan tiedot -kohtaan nimi ja URL-osoite. Valitsemiasi URL-osoitetta ei voi muuttaa.
 5. Valinnainen: Valitse uuteen kauppaasi esiasennettavat sovellukset.
 6. Voit tuoda teemoja seuraavalla tavalla:

  1. Klikkaa Teemat-kohdassa Tuo teemat.
  2. Tarkista teemat, jotka haluat tuoda.
  3. Valinnainen: Valitse Valitse teema, joka julkaistaan uudessa kaupassasi -luettelo ja valitse teema, jota haluat käyttää kaupassasi.
  4. Valinnainen: Jos et halua tuoda tiedostoja, poista valinta kohdasta Tuo kaikki tiedostot tästä kaupasta.
  5. Klikkaa Valmis.
 7. Jos haluat tuoda kaupan henkilökuntaa, tee seuraavat toimenpiteet:

  1. Klikkaa Käyttäjät-kohdassa Tuo käyttäjät.
  2. Tarkista kaupan henkilöstön jäsenet, jotka haluat tuoda.
  3. Klikkaa Valmis.
 8. Klikkaa Luo kauppa.

Nyt voit kirjautua sisään kauppaan ja aloittaa tietojen lisäämisen.

Kauppakohtaisten asetusten ja tietojen määrittäminen

Jotta voit määrittää tietyn kaupan asetuksia, kuten kaupan maksupalveluiden tarjoajat tai toimitusasetukset, sinun täytyy käyttää kyseisen kaupan Shopify-ylläpitäjää.

Jos haluat tehdä seuraavat muutokset, ota yhteyttä Shopify Plus -tukeen:

 • kaupan siirtäminen testivaiheesta käyttöön
 • Shopify Plus -sopimuksen laskuttavan kaupan vaihtaminen
 • kaupan poistaminen tai sulkeminen
 • Shopify-tilaussopimuksen vaihtaminen suppeampaan

Oletko valmis aloittamaan myynnin Shopify-palvelussa?

Kokeile sitä ilmaiseksi