Hallinnoi veroja

Kun olet päivittänyt kauppasi niin, että se käyttää rekisteröintiin perustuvia vero-ominaisuuksia, voit hallinnoida veroasetuksiasi, kuten rekisteröintejäsi, ohituksia ja asiakkaiden verovapautuksia.

Hallinnoi alueita, joissa olet rekisteröitynyt

Voit lisätä, poistaa tai muuttaa rekisteröintejäsi tai tilinumeroitasi milloin tahansa.

Vaiheet:

 1. Siirry Shopify Adminissasi kohtaan Asetukset > Verot ja tullit.
 2. Valitse klikkaamalla alueesi Maat/alueet-osiossa.
 3. Tee Myyntivero-kohdassa yksi seuraavista toimenpiteistä:

  • Jos haluat määrittää uuden verorekisteröinnin, klikkaa Peri myyntiveroa.
  • Jos haluat muokata olemassa olevaa verorekisteröintiä, klikkaa muokattavan alueen vieressä olevaa ... -painiketta.
 4. Päivitä alueesi ja tilinumerosi.

 5. Klikkaa Peri myyntiveroa.

Verojen ohittaminen

Joskus oletusverokannat eivät koske tiettyjä tuotteita. Tietyntyyppiset lastenvaatteet voidaan esimerkiksi vapauttaa veroista tai niillä voi olla pienempi verokanta. Mutta jos oletushintoja ei sovelleta, sinun on luotava ohitus.

Tuoteveron ohituksen luominen

Tuotteen ohituksen luominen on kaksivaiheinen prosessi. Luot ensin kokoelman, joka sisältää ne tuotteet, joilla on eri verokanta. Tämän jälkeen määrität, millä alueella ohitusta sovelletaan, ja käytettävän verokannan.

Vaiheet:

 1. Luo kokoelma tekemällä seuraavat toimet:

  1. Siirry Shopifyn Admin-sivulta kohtaan Tuotteet > Kokoelmat.
  2. Klikkaa Luo kokoelma -valintaa ja anna sitten kokoelmalle nimi.
  3. Valitse Kokoelman tyyppi ‑kohdasta Manuaalinen.
  4. Klikkaa Tallenna kokoelma.
 2. Luo ohitus tekemällä seuraavat toimet:

  1. Siirry Shopify Adminissasi kohtaan Asetukset > Verot ja tullit.
  2. Valitse klikkaamalla Maat/alueet-osiossa sitä maata tai aluetta, jolle haluat luoda ohituksen.
  3. klikkaa Verojen ohitukset -osassa Lisää veron ohitus -valintaa.
  4. Valitse Tuotteet.
  5. Valitse kokoelma.
  6. Valitse alue, jossa ohitusta sovelletaan.
  7. Anna kokoelmaan kyseisellä alueella sovellettava verokanta.
  8. Valitse Lisää ohitus.

Verolaskelmiesi hallitseminen

Voit hallinnoida asetuksia, jotka määrittävät, miten tuotteidesi vero lasketaan. Voit esimerkiksi määrittää, sisällytetäänkö verot hintoihisi, veloitetaanko arvonlisäveroa digitaalisista tuotteista ja sovelletaanko veroa toimituskuluihin. Voit hallinnoida näitä asetuksia Verot ja tullit -asetussivulla. Tutustu kohtaan Verojen ohitukset ja vapautukset, jos haluat lisätietoja.

Vaiheet:

 1. Siirry Shopify Adminissasi kohtaan Asetukset > Verot ja tullit.
 2. Valitse vaihtoehdot Päätä, miten vero veloitetaan -osiossa.
 3. Klikkaa Tallenna.

Veron pyöristys

Aiemmin verot pyöristettiin laskutasolla laskemalla tilauksen välisummaan perustuvat verot ja pyöristämällä sitten tulokset. Kun olet päivittänyt asetuksesi niin, että voit käyttää EU:n vero-ominaisuuksia, verosummat pyöristetään rivikohtaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että kokonaisvero lasketaan soveltamalla verokantaa tilauksen jokaiseen riviin, minkä jälkeen tulos pyöristetään ja välisummat lasketaan yhteen, jolloin saadaan tilauksen kokonaismäärä.

Verojen pyöristysmäärä rivitasolla parantaa erilaisten verokantojen laskentaa ja helpottaa verojen laskemista tilauksista, jotka sisältävät verollisia ja verottomia tuotteita.

Esimerkki verojen pyöristämisestä lasku- ja rivitasolla

Asiakas tilaa 42 tuotetta, joista jokaisen hinta on 14,99 $ ja joihin kaikkiin sovelletaan 18 prosentin veroa. Kunkin tuotteen rivikohtainen vero määritetään kertomalla hinta (14,99 $) verokannalla (0,18), jolloin saadaan tulokseksi 2,6982 $.

Aiemmin kunkin rivikohdan verot laskettiin yhteen ja kokonaissumma pyöristettiin. Tässä tapauksessa yhteenlaskettu kokonaissumma oli 113,244 $, joka pyöristyksen jälkeen oli 113,32 $.

Verot pyöristetään nyt rivikohtaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että veromäärä pyöristetään jokaisen tuotteen kohdalla erikseen. Rivikohtien veromäärä 2,6982 $ pyöristetään 2,70 dollariin, joka sitten lisätään kokonaissummaan. Tässä tapauksessa veron kokonaissummaksi tulisi 113,40 $.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi