Tekijänoikeus ja tavaramerkki

Shopify tukee immateriaali- ja tekijänoikeuksien suojaamista, ja sallittua käyttöä koskevat ehdot kieltävät sellaisten sisältöjen julkaisemisen tai lataamisen, jotka loukkaavat muiden tekijänoikeuksia tai tavaramerkkejä.

Tärkeää: Tällä sivulla annettavat tiedot ovat koulutustarkoituksia varten, eikä ne ole oikeudellisia neuvoja. Oma asianajajasi voi antaa oikeudellista neuvontaa ja apua immateriaalioikeutta koskevien erityiskysymysten kanssa.

Tietoja immateriaalioikeuksista

Immateriaalioikeudet viittaavat johonkin luovuuden tuloksena syntyneeseen. Se koskee aineellisia ja aineettomia teoksia, kuten kirjoja, tekstiä, koodia, kuvia, videoita, logoja ja iskulauseita. Tekijänoikeus ja tavaramerkki ovat erilaisia immateriaalioikeuksia.

Kaupan omistajien on suojattava immateriaalioikeuksiaan ja varmistettava, että he eivät loukkaa jonkun toisen immateriaalioikeutta.

Tekijänoikeus suojaa aineellisia alkuperäisteoksia, kuten verkkokaupan valokuvia.

Tekijänoikeuslait vaihtelevat maittain tai alueittain, mutta tekijänoikeus on yleisesti voimassa siitä alkaen, kun työ on luotu. Monissa maissa tai alueilla tekijänoikeudet voidaan rekisteröidä myös valtion tekijänoikeusvirastoon.

Tekijänoikeuden omistajalla on yksinoikeudellinen oikeus kopioida, näyttää, jakaa, myydä tai suorittaa teoksiaan tai luoda johdannaisia teoksia. Tekijänoikeuden omistaja määrittää, miten heidän töitään käytetään, ja muiden, jotka haluavat käyttää teoksensa, on hankittava tekijänoikeuksien omistajalta lupa materiaalien käyttöön. Jos joku käyttää tekijänoikeudella suojattuja teoksia ilman omistajan lupaa, hän saattaa loukata tekijänoikeutta.

Lue lisää tekijänoikeuksista Yhdysvaltain tekijänoikeustoimiston verkkosivulta tai Kanadan immateriaalioikeuksien laitoksen tekijänoikeuksia käsittelevässä oppaasta.

Tietoja tavaramerkeistä

Tavaramerkit suojaavat yksilöllisiä symboleja tai sanoja, joilla yrityksen tai tuotteen voi tunnistaa, ja erottavat sen muista yrityksistä tai tuotteista.

Kun tavaramerkki on rekisteröity, se on lailla suojattu, ja tavaramerkin omistajalla on yksinoikeudellinen oikeus käyttää rekisteröityä tavaramerkkiä tietyissä tuotteissa tai palveluissa. Jos joku käyttää tavaramerkkiä ilman lupaa tavalla, joka aiheuttaa sekaannusta brändiin, tuotteeseen tai palveluihin liittyen, hän saattaa loukata tavaramerkkiä.

Lue lisää tavaramerkistä Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkiviraston verkkosivulta.

Suoratoimitus ja immateriaalioikeudet

Jos suoratoimitat tuotteita, voit valita, minkä tuotteiden, palvelujen ja toimittajien kanssa työskentelet. Sinun on otettava huomioon myös riskit, koska joidenkin toimittajien tuotekatalogit saattavat sisältää tekijänoikeudella suojattuja, brändättyjä tai tavaramerkillä suojattuja tuotteita. Lue lisää tekijänoikeuskiistoista tai tavaramerkkikiistoista.

Tuoteluokkia, joihin liittyy suurempi tekijänoikeuden tai brändätyn tai tavaramerkillä suojatun tavaran riski, voivat olla:

 • vaatetus
 • merkkikäsilaukut
 • kellot
 • kosmetiikka
 • sähkölaitteet
 • lelut

Shopifyn käytäntönä on vastata nopeasti selkeihin ilmoituksiin väitetystä tekijänoikeuden loukkauksesta, joka noudattaa Yhdysvaltain Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") -lakia, jonka teksti löytyy Yhdysvaltain tekijänoikeustoimiston verkkosivulta https://www.copyright.gov.

Kaikkien mitä tahansa Shopifyn osaa käyttävien käyttäjien odotetaan noudattavan sovellettavaa tekijänoikeuslainsäädäntöä. Jos kuitenkin vastaanotamme asianmukaisen ilmoituksen väitetystä tekijänoikeuden loukkauksesta, reagoimme ilmoituksiin poistamalla sisällön tai poistamalla pääsyn sisältöön, jonka väitetään liittyvän tekijänoikeutta loukkaavaan toimintaan ja/tai poistamalla käyttäjätilin.

DMCA-sopimuksen 512(i)(1)(a) kohdan mukaisesti Shopify tarvittaessa poistaa ja/tai lopettaa toistuvasti tekijänoikeuksia loukkaavan käyttäjän tilit.

Voit kirjautua sisään ja täyttää verkkolomakkeen, mikäli epäilet Shopifyn sisällön rikkovan tai loukkaavan tekijänoikeuttasi.

Voit myös raportoida yhdellä lomakkeella useista kaupoista, jotka loukkaavat samaa tekijänoikeudella suojattua teosta. Jos ilmoitat virheellisesti, että sisältö loukkaa tekijänoikeuttasi, saatat olla vastuussa vahingoista.

Tekijänoikeusilmoituksen vaatimukset

Verkkolomake on tehokkain tapa lähettää tekijänoikeusloukkausta koskeva ilmoitus. Jos et voi käyttää verkkolomaketta, voit lähettää Shopifyn nimetylle edustajalle sähköpostin, jossa on kaikki DMCA-lain vaatimat tiedot. Viestin tulee sisältää seuraavat tiedot:

 • Yhteystietosi, mukaan lukien koko nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi.
 • Loukatun tekijänoikeudella suojatun teoksen tunnistus. Lisää suorat linkit alkuperäiseen työhön. Jos sinulla ei ole suoria linkkejä, voit antaa yksityiskohtaisen kuvauksen työstäsi.
 • Linkit sisältöön, jonka uskot rikkovan tai loukkaavan tekijänoikeuksiasi Shopifyssa. Toimita kattava luettelo jokaisesta yksittäisestä sivusta, jolta toivot sisältöä poistettavan, älä pelkkää kaupan pääasiallista verkko-osoitetta.
 • Seuraavat tiedot:

  • Minulla on hyvä syy uskoa, että materiaalin käyttö valituksessa esitetyllä tavalla ei ole tekijänoikeuden omistajan, tämän edustajan tai lain sallimaa.
  • Vakuutan väärän valan rangaistuksen uhalla, että ilmoituksessani antamani tiedot ovat oikeita ja että olen tekijänoikeuden omistaja tai minulla on valtuudet toimia tekijänoikeuden omistajan puolesta.
  • Hyväksyn, että tämän loukkausta koskevan ilmoituksen kopio, mukaan lukien edellä olevat yhteystiedot, voidaan antaa henkilölle, joka on julkaissut ilmiannettavan sisällön.
 • Fyysinen tai sähköinen allekirjoituksesi.

Shopifyn nimetty edustaja

Shopify Trust & Safety
Shopify Inc.
151 O'Connor Street
Ground floor
Ottawa, Ontario
K2P 2L8
Canada

legal@shopify.com

Jos kauppasi saa ilmoituksen tekijänoikeuden loukkauksesta, Shopifyn luottamus- ja turvallisuustiimi lähettää kaupan omistajalle sähköpostitse ilmoituksen siitä, mitä sisältöä on siirretty offline-tilaan.

Jos sinulla on hyvä syy uskoa, että sisältö on otettu offline-tilaan virheen tai virheellisen tunnistamisen takia, voit lähettää vastailmoituksen. Sähköpostissa on linkki vastailmoituslomakkeeseen.

Jos et voi käyttää vastailmoituslomaketta, voit lähettää vastailmoituksen Shopifyn nimeämälle edustajalle. Vastailmoituksessasi tulee olla seuraavat tiedot:

 • Selvitys poistetusta materiaalista tai materiaalista, johon pääsy on poistettu käytöstä, sekä paikasta, jossa materiaalia esitettiin, ennen kuin se poistettiin tai pääsy siihen poistettiin käytöstä;
 • Nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi;
 • Seuraavat tiedot:

  • Hyväksyn liittovaltion piirioikeuden lainkäyttöalueen paikassa, jossa osoitteeni sijaitsee, tai jos osoitteeni sijaitsee Yhdysvaltojen ulkopuolella, hyväksyn Delawaren alueen liittovaltion piirioikeuden lainkäyttöalueen;
  • Hyväksyn prosessipalvelun DMCA-loukkausta koskevan ilmoituksen lähettäneeltä osalta tai sen edustajalta;
  • Vakuutan väärän valan rangaistuksen uhalla, että minulla on hyvä syy uskoa, että kyseinen materiaali on poistettu virheellisesti tai poistettavan materiaalin virheellisen tunnistamisen takia, ja että olen kauppias, johon sovelletaan DMCA-poistamisilmoitusta, tai olen valtuutettu toimimaan tällaisen kauppiaan puolesta.;
  • Vahvistan, että kopio tästä vastailmoituksista, mukaan lukien kaikki nimeni ja yhteystietoni, toimitetaan DMCA Takedown-ilmoituksen lähettäneelle osapuolelle.; ja
 • Fyysinen tai sähköinen allekirjoitus.

Voit vastata Shopifyn luottamus- ja turvallisuuden tiimin sähköpostiviestiin, jos sinulla on kysyttävää.

Tavaramerkkikäytäntö

Shopifyn käytäntönä on vastata nopeasti selkeisiin ilmoituksiin, jotka koskevat väitettyä tavaramerkin loukkausta. Reagoimme näihin ilmoituksiin muun muassa poistamalla materiaalin tai estämällä pääsyn materiaaliin, jonka väitetään liittyvän loukkaavaan toimintaan ja/tai poistamalla käyttäjätilin.

Aiheellisissa olosuhteissa Shopify poistaa ja/tai lopettaa sellaisten käyttäjien tilit, jotka tekevät rikkeitä toistuvasti.

Tavaramerkin loukkauksesta ilmoittaminen

Voit kirjautua sisään ja täyttää verkkolomakkeen, mikäli epäilet Shopifyn sisällön rikkovan tai loukkaavan tavaramerkkiäsi.

Voit myös raportoida yhdellä lomakkeella useista kaupoista, jotka loukkaavat samaa tavaramerkkiä. Jos ilmoitat virheellisesti, että sisältö loukkaa tavaramerkkiäsi, saatat olla vastuussa vahingoista.

Tavaramerkki-ilmoitusvaatimukset

Verkkolomakeon tehokkain tapa lähettää tekijänoikeusloukkausta koskeva ilmoitus. Jos et voi käyttää verkkolomaketta, voit lähettää tavaramerkin loukkausta koskevan ilmoituksen osoitteeseen legal@shopify.com Viestin tulee sisältää seuraavat tiedot:

 • Tavaramerkin omistajan koko nimi.
 • Yhteystietosi, mukaan lukien koko nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi.
 • Sisällytä seuraavat tiedot jokaista tavaramerkkiä koskevaan selvitykseen:

  • kuvaus tavaramerkistä;
  • maat, joissa se on rekisteröity;
  • tavaramerkin rekisteröintinumero; ja
  • rekisteröinnin piiriin kuuluvien tuotteiden ja/tai palvelujen luokka.
 • Linkit sisältöön, jonka uskot rikkovan tai loukkaavan tavaramerkkiäsi Shopifyssa. Toimita kattava luettelo jokaisesta yksittäisestä sivusta, jolta toivot sisältöä poistettavan, älä pelkkää kaupan pääasiallista verkko-osoitetta.

 • Kuvaus siitä, miten uskot, että sisältö rikkoo tai loukkaa tavaramerkkiäsi Shopifyssa.

 • Seuraavat tiedot:

  • Minulla on hyvä syy uskoa, että edellä kuvaamani tavaramerkin käyttötapa ei ole tavaramerkin omistajan, sen edustajan tai lain sallimaa.
  • Vakuutan väärän valan rangaistuksen uhalla, että ilmoituksessani antamani tiedot ovat paikkansa pitäviä, ja että olen tekijänoikeuden omistaja, tai minulla on valtuudet toimia omistajan puolesta yllä olevissa tekijänoikeuksia koskevissa asioissa.
  • Hyväksyn, että tämän loukkausta koskevan ilmoituksen kopio, mukaan lukien edellä olevat yhteystiedot, voidaan antaa henkilölle, joka on julkaissut ilmiannettavan sisällön.
 • Fyysinen tai sähköinen allekirjoituksesi.

Tavaramerkin loukkausta koskevaan ilmoitukseen vastaaminen

Kun kauppa saa ilmoituksen tavaramerkin loukkauksesta, Shopifyn luottamus- ja turvallisuustiimi lähettää kaupan omistajalle sähköpostitse ilmoituksen siitä, mitä sisältöä on siirretty offline-tilaan. Jos haluat riitauttaa ilmoituksen, sähköpostissa on linkki riitautuslomakkeeseen. Voit vastata Shopifyn luottamus- ja turvallisuustiimin sähköpostiviestiin, jos sinulla on kysyttävää.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi