Tarkastusjakson suorittaminen

Kun olet tehnyt tarjouksen, lähettänyt maksun Escrow.comiin ja myyjä on toimittanut sinulle liikeomaisuuden, sinun on aika aloittaa tarkastusjakso. Tarkastusjakso on määrätty aika, jonka puitteissa sinun on tarkastettava lopullisesti ostamasi liikeomaisuus sen varmistamiseksi, että kaikki vastaanottamasi omaisuus on sellaista kuin myyjä on mainostanut ja sopinut.

Escrow käyttää virstanpylväitä määrittääkseen tapahtuman loppuun saattamisen tason. Virstanpylväät voivat olla eri vaiheita, kuten verkkotunnusnimien siirtoja, sosiaalisen median tilejä ja Shopify Adminin käyttöä henkilöstön käyttöoikeuksilla. Kaikkien virstanpylväiden hyväksyminen Escrow.com-tililläsi lopettaa tarkastusjakson. Koska kaikki Escrow.comin tapahtumat ovat lopullisia, sinun on erittäin tärkeää tehdä due diligence -tarkastus tämän jakson aikana. Virstanpylväiden hyväksyminen on sitova. Kun olet hyväksynyt, myyjälle maksetaan ja yrityksestä tulee sinun.

Jos sinun on tehtävä muutoksia Escrow-virstanpylväisiin tapahtuman luomisen jälkeen, ota yhteyttä Escrow-tukeen ja pyydä muutoksia. Kun sekä ostaja että myyjä hyväksyvät muutokset, Escrow ottaa ne käyttöön.  

Tarkastusjakson alkaminen

Kun olet maksanut Escrow.comin kautta, myyjälle annetaan ohje aloittaa omaisuuden toimitus sinulle. Tämä sisältää useimmiten verkkotunnusnimiä, sosiaalisen median tilejä, sovellusten omistajuutta ja fyysistä varastoa. Kun myyjä vahvistaa Exchange-markkinapaikalla lähettäneensä sinulle kaiken tarvittavan omaisuuden, merkitse se vastaanotetuksi virstanpylväsluettelossasi Escrow.com ‑tililläsi.

Kirjaudu Escrow.com ‑tilille ja siirry myyjän kanssa avoimeen tapahtumaan. Valitse vastaanottamasi omaisuus ja klikkaa Käsittele toiminnot (Process Actions) ‑painiketta tapahtumasivulla. Sen jälkeen saat Exchangelta vahvistuksen aloittaa tarkastusjakso.

Tarkastusjakson pituus

Tarkastusjakson pituus riippuu siitä, millaisen ajan pituuden olet sopinut myyjän kanssa tapahtumaa luotaessa. Tyypillinen tarkastusjakso kestää kolme päivää, mutta arvokkaampien liiketoimien osalta on suositeltavaa hyväksyä pidempi tarkastusjakso. Tarkastusjakson vähimmäispituus on kolme päivää ja enimmäispituus 30 päivää.

Tarkastusjakso voi päättyä joko silloin, kun sovitun ajan umpeutumisen voimassaolo päättyy tai kun hyväksyt kaikki virstanpylväät. Kun tarkastusjakso päättyy, myyjä saa maksun ja siirtää kaupan omistusoikeuden sinulle.

Voiko Exchange auttaa tarkastuksessa?

Exchange laskee myyjän myynti- ja liikennetiedot, kun listaus on luotu. Tämän ansiosta voit olla varma, että listauskaavioissa ilmoitettu myynti ja liikenne perustuvat Shopifyn käytettävissä oleviin tietoihin.

Yrityksestäsi on olemassa muitakin tärkeitä tietoja, jotka sinun täytyy tarkastaa itse. Myyjä raportoi voittomarginaaleja, kuluja ja liikennelähteitä, joita Exchange ei voi tarkistaa.

Mihin sinun pitäisi saada pääsy ennen tarkastusta

Katso ensin Escrow.com-sivustosi tapahtumat nähdäksesi täydellisen luettelon omaisuudesta, jonka myyjä on suostunut luovuttamaan. Tarkastusjakson aikana sinun olisi pitänyt saada pääsy koko tähän omaisuuteen. Ainoa poikkeus on Shopify-tilin kaupan omistajuus ‑tila. Tässä vaiheessa myyjä lisää sinut henkilöstön jäsenenä. Exchange ei tee sinusta kaupan omistajaa, ennen kuin tarkastusjakso päättyy.

Muita asioita, joita omistuksessasi kuuluisi olla:

 • Verkkotunnukset. Riippuen verkkotunnuksen ylläpitopaikasta, sinun pitäisi saada sähköpostitse ilmoitus siitä, että verkkotunnus on siirretty sinulle. Jotta verkkotunnus siirrettäisiin sinulle, myyjä todennäköisesti tarvitsee yhteystietosi. Nämä tiedot voidaan jakaa omaisuuden, kuten verkkotunnusten ja sosiaalisen median tilien, siirtämiseksi, mutta näitä tietoja ei pitäisi käyttää Exchange-viestintäjärjestelmän kiertämiseen.
 • Sosiaalisen median tilit. Facebook- tai Instagram-tilit ovat yleinen osa myyntiä Exchangessa. Jos olet suostunut ottamaan näiden tilien omistajuuden, vahvista, että myyjä on antanut sinulle niiden käyttöoikeuden.
 • Mainostustilit. Google Ads voi olla erittäin hyödyllinen työkalu liiketoiminnastasi tiedottamiseen.
 • Sovellukset. Useimmat Shopify-yritykset käyttävät erilaisia sovelluksia toiminnassaan. Koska monet sovellukset ovat kolmannen osapuolen kehittäjien eivätkä Shopifyn luomia, myyjän on luovutettava niiden tilitiedot sinulle. Jos ostat suoratoimitus- tai tarvepainatusyrityksen, on erittäin tärkeää varmistaa, että myyjä siirtää myös jakelusovellusten, kuten DSersin tai Printfulin, omistajuuden.
 • Fyysinen varasto. Jos osto sisältää fyysisen varaston, varmista, että myyjä on toimittanut varaston sinulle tarkastusta varten. Pyydä aina myyjää toimittamaan sinulle toimituksen seurantatiedot.

Ei ole lainkaan tavatonta, että myyjä pyytää sinua antamaan yhteystietosi (myös fyysisen osoitteen), jotta omaisuuserien omistajuus voidaan siirtää sinulle oikein. Vaikka Shopify Accounts ‑tiimi siirtää omistusoikeuden, myyjä vastaa kaikkien sovittujen omaisuuserien siirtämisestä sinulle.

Mitä tarkastusjakson aikana ei tule tehdä

 • Älä tee muutoksia maksu- tai toimitusasetuksiin tai tuotteisiin tarkastusjakson aikana.
 • Älä vie tietoja kaupasta tarkastusjakson aikana. Muutosten tekeminen tai tietojen vieminen voi johtaa siihen, että tarkastusjakso päättyy automaattisesti ja myyjä saa maksun kokonaisuudessaan.
 • Älä merkitse kaikkia sisältöjä hyväksytyiksi, ennen kuin olet tarkastanut ne perusteellisesti ja olet niihin tyytyväinen. Sisältöjen hyväksyminen päättää tarkastusjakson ja maksu suoritetaan myyjälle. Tätä toimenpidettä ei voida perua.

Myyjä siirtää sinulle vilpittömässä mielessä liiketoiminnan niin, että voit varmistaa, että asiat ovat myyjän kuvaamalla tavalla. Voit myös kysyä myyjältä kysymyksiä, joita sinulla voi olla ennen tarkastusjakson päättymistä.

Tarkastusjakson opas

Tarkastusjaksosi ei voi alkaa, ennen kuin myyjä on luonut henkilöstön jäsenen, jolla on tarvittavat oikeudet. Myyjän vastuulla on luoda tämä tili sinulle. Kun olet hyväksynyt myyjän luovuttamat omaisuuserät ja tarkastusjakso on päättynyt, Exchange poistaa tilin omistajuuden myyjältä ja siirtää yrityksen omistajuuden sinulle. Tätä tilin omistajuuden muutosta ei voi peruuttaa, joten noudata näitä tarkastusohjeita huolellisesti. Sinun on myös varmistettava, että kaikkien sinulle siirrettävien tilien kaksivaihteinen todentaminen on poistettu käytöstä, ennen kuin hyväksyt siirtoon liittyvät merkkipaalut Escrow:ssa.

Varmista ja ymmärrä kaikki liikennelähteet

Exchange-listauksista nähdään, kuinka monta istuntoa verkkokaupassa on joka kuukausi. Nämä tiedot saadaan suoraan Shopifysta, eikä myyjä voi muokata niitä. Istunto määritetään yksilöllisenä sivunäkymänä. Tämä tarkoittaa, että kussakin listauksessa näkyvien istuntojen määrä voi sisältää käyntejä mille tahansa verkkosivuston sivulle, mukaan lukien etusivu ja tuotesivut. Yrityksiä myyvät henkilöt eivät voi muuttaa tai muokata listauksissa näkyviä myyntitietoja. Yritystä ostavana henkilönä sinulla on mielenrauha, sillä tiedät saavasi sen mitä näet.

Verkkokaupan tuottaman liikenteen määrän ymmärtäminen on arvokasta sen kannalta, kuinka moni näistä kävijöistä päätyy asiakkaiksi. Mitä suurempi liikevaihto yrityksellä on verrattuna kokonaisliikenteeseen on hyvä indikaattori siitä, että yrityksellä on runsaasti potentiaalia tehdä voittoa.

Yrityksen liikennesuuntauksien lähempi tarkastelu on hyvä lähtökohta aloittaa tarkastus. Aloita kirjautumalla kauppaan ja siirtymällä ylläpitäjässä Analytiikka-kohtaan.

Shopify-tilin Analytiikka-sivulla saat arvokkaita tietoja yrityksestä, jota olet ostamassa. Löydät raportteja myyntisuuntauksista, liikenteen lähteistä ja asiakkaista. Jos huomaat Analytiikka-sivulla jotain kysymyksiä herättävää, saat lisätietoja laajentamalla raportteja tai pyytämällä myyjää käymään raportit läpi kanssasi. Voit tutustua tarkemmin kaupan analytiikkatietoihin Raportit- ja Live-näkymä -sivuilla.

Pyydä myyjää tarkastelemaan liikennesuuntauksia. Jos huomaat erityisiä nousuja tai laskuja liikenteessä, pyydä myyjältä lisätietoja kyseisten päivien liikenteestä. Näiden suuntauksien ymmärtäminen on tärkeää liikenteen validoimiseksi.

Tärkeää on verkkokaupan liikennettä analysoitaessa varmistaa, että liikennelähteet ovat luotettavia ja että sinä uutena omistajana voit luoda ne uudelleen.

Haluatko tutkia liikennetietoja enemmän? Pyydä myyjältä vain luku -oikeutta myyjän Google Analytics -tiliin. Google Analyticsistä saat tarkempia tietoja orgaanisista, suorista, viittaavista, sosiaalisista ja muista liikennetyypeistä.

Vahvista taloudelliset tiedot

Ainoa tapa listata yritys myyntiin Exchangessa on käyttää Shopifyn tekemää virallista Exchange-sovellusta. Tällä tavoin Exchange voi laskea yrityksen muunnin ja liikennetiedot. Exchange luo automaattisesti kaaviot, jotka näet vetämällä niiden vahvistettavissa olevaa historiaa taaksepäin 6. tammikuuta 2015 asti. Myyjät eivät voi muuttaa näitä tietoja ennen listauksen luomista tai sen jälkeen. Voimme ottaa esiin vain myyntitietoja, jotka on tehty Shopifyn kautta. Pyydä myyjältä lisätietoja Shopifyn ulkopuolisista kuluista ja myynneistä.

Tällä hetkellä Exchange ei tarkista myyjän voittomarginaaleja tai keskimääräistä kuukausittaista voittoa. Myyjä toimittaa nämä tiedot.

Voit käyttää Analyticsia, joka on saatavilla Shopify Adminissa. Nämä luvut ovat hyödyllisiä määritettäessä keskimääräistä päivittäistä tai kuukausittaista tulotietoa, tietoja keskimääräisestä tilausarvosta sekä perusteellisempia tietoja asiakkaista.

On tärkeä tietää, että Shopify ei laske kustannuksia. Sen vuoksi sinun on pyydettävä myyjää antamaan yksityiskohtaiset tiedot myyjän kustannuksista. Myyjää kannattaa pyytää toimittamaan muun muassa seuraavat tiedot:

 • Laskut Facebookista tai Google AdSensesta mainoksiin kulutetuista summista.
 • Laskut Shopifysta.
 • Laskut sovellusten tilauksista. Shopify-sovelluksista, jotka voivat olla tarpeen liiketoiminnan pyörittämiseksi, voidaan joskus periä kuukausimaksu.
 • Tavaroiden hinta. Myyjän on annettava sinulle tietoa yrityksen myymien tavaroiden kustannuksista.

Tämän tiedon kerääminen myyjältä auttaa sinua varmistamaan, että myyjän listauksessaan ilmoittama keskimääräinen kuukausivoitto on tarkka.

Tutki aiempia tilauksia

Siirry Shopify-tilin adminin Tilaukset-kohtaan tutkiaksesi yrityksen kaikkia menneitä tilauksia. Asioita, jotka sinun kannattaa tarkistaa, ovat takaisinperimisten, hyvitettyjen tilausten ja jakelemattomien tilausten määrä. Tarkastamalla seurantanumerot, voit varmistaa niiden luotettavuuden.

Kun kaupan omistajuus on muuttunut, jotkin maksuportaalit, kuten Shopify Payments, eivät voi käsitellä aiemman omistajuuden aikana tehtyjen tilausten maksun palautuksia. Siksi on tärkeää varmistaa, että kaikki maksamattomat tilausten maksujen palautukset on suoritettu ennen virstanpylväiden hyväksymistä.

Vaikka on täysin normaalia, että aktiivisella yrityksellä on pieni määrä hyvityksiä tai jopa harvinainen takaisinperintä, on erittäin tärkeää tarkistaa, että myyjä on merkinnyt kaikki tilaukset jaelluiksi.

Jos huomaat paljon jakelemattomia tilauksia, kysy myyjältä syy siihen. Kun sinusta on tullut yrityksen uusi omistaja, asiakkaat saattavat pyytää sinulta apua. Voit välttää tämän tarkastamalla aiemmat tilaukset ja varmistamalla, että ne on jaeltu ja maksettu.

Tarkista tulot

Liikevaihto on liiketoiminnan tuotto ennen kuluja. Exchange laskee myyjän liiketoiminnan liikevaihdon, mutta vain myyjä voi selventää, mitä kuukausittaiset kulut ovat.

Yleisimpiä kustannuksia Shopify-yrityksellä ovat kuukausittaiset sopimusmaksut, jotka ovat tyypillisesti 29–299 euroa kuukaudessa. Monet yritykset käyttävät kaupoissaan lisäksi kolmannen osapuolen sovelluksia, joista voidaan myös veloittaa kuukausimaksu.

Liikevaihto antaa sinulle hyvän käsityksen siitä, kuinka paljon potentiaalia yrityksellä on tuottaa tuloja. Muista kuitenkin pyytää myyjää selittämään, millaisia kustannukset ovat.

Lisätietoja myyjän käyttämistä sovelluksista

Sovellukset voivat olla tärkeä osa Shopify-yrityksen pyörittämistä. Monet yritykset käyttävät sovelluksia tilausten jakeluun, lähetystarrojen ostoon tai joidenkin markkinointitoimien käsittelyyn.

Siirry Shopify Adminin Sovellukset-osioon ja katso, mitkä sovellukset ovat asennettuina. Kysy myyjältä mahdollisia kysymyksiäsi näistä sovelluksista, kuten mihin tarkoituksiin niitä käytetään ja veloitetaanko niistä toistuva maksu.

On myös tärkeää, että myyjä vaihtaa näiden sovellusten tiliomistajuuden sinulle. Jos käytössä on tilausten jakelusovelluksia, voit tarkistaa tilitiedot itse siirtymällä tiettyyn sovellukseen.

Kaikki sovellukset eivät edellytä, että myyjä siirtää omistajuuden. Pyydä myyjää vielä tarkistamaan, että sinulla on pääsy kaikkiin tarvittaviin sovelluksiin, ennen kuin sinusta tehdään tilin uusi omistaja.

Tarkasta sosiaalisen median tilit

Sosiaalinen media on arvokas hyödyke verkkokaupan liiketoiminnan kannalta. Jos ostat yrityksen Exchangella, ja sen mukana tulee laaja sosiaalisen median yleisö, varmista, että myyjän on mainostanut oikeita lukuja.

Kun olet saanut pääsyn sosiaalisen median tileihin, tarkastele sitoutumistasoa ja seuraajien tilejä tarkemmin, jotta voit ostaa nämä omaisuudet myyjältä. Vaikka sitä ei voida varmistaa, että seuraajien määrät ovat laadukkaita, voit aina katsoa julkaisujen keskusteluja.

Lisätietoja maksujen käsittelystä

Useimmat Shopify-yritykset käsittelevät maksut Shopify Paymentsin avulla. Shopify Payments on käytettävissä vain tiettyjen maiden ja alueiden kaupoissa.

Tarkista, että yritys täyttää kaikki lakisääteiset vaatimukset, jotka maksujen käsittelyyn Shopify Paymentsilla on asetettu. Voit varmistaa tämän tarkistamalla alueesi Shopify Payments -käyttöehdot.

Jos asut näiden tuettujen maiden ulkopuolella, voit silti käsitellä yrityksen maksuja, mutta sinun on löydettävä tuettu kolmannen osapuolen maksuportaali.

Jos myyjä käyttää jo kolmannen osapuolen maksuportaalia, pyydä myyjältä lisätietoja rekisteröintiprosessista varmistaaksesi, että kun sinusta tulee yrityksen uusi omistaja, voit aloittaa maksujen käsittelyn heti. 

Järjestä toimittajasuhteet ja tuotteiden lisensointi

Jotkin tuotteet vaativat jälleenmyyjän lisenssin. Jos et ole varma, tarvitsevatko yrityksen myymät tuotteet lisenssin, kysy myyjältä, onko myyjä hankkinut lailliset oikeudet myydä tuotteita ja onko tämä lisenssi siirrettävissä sinulle.

Kysy myyjältä, mikä taho tuotteita toimittaa. Jos kyseessä on kolmannen osapuolen toimittaja, pyydä myyjältä toimittajan yhteystiedot varmistaaksesi, että kun sinusta on tullut uusi omistaja, voit tilata samalta toimittajalta.

Jos olet ostamassa yritykseltä, joka käyttää suoratoimitusta tai tarvepainatusta, käytät tilausten jakeluun todennäköisesti DSersin tai Printfulin kaltaisia sovelluksia. Nämä sovellukset käsittelevät jakeluprosessia, mutta sinun tulee silti varmistaa, että sovelluksen omistajuus on siirretty sinulle. Myyjän vastuulla on tehdä nämä muutokset puolestasi.

Pyydä myyjältä asiakastukea

Hyvä tapa saada tietoa liiketoiminnasta on asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen. Kysy myyjältä, onko hänellä käsiteltävänään asiakastukeen liittyviä ongelmia ja mitkä voisivat olla parhaita tapoja käsitellä tulevia ongelmia. Jos takaisinperintäasioita on avoimena tai palautuksia on järjestettävänä, myyjän vastuulla on käsitellä ne, ennen kuin sinusta tehdään uusi omistaja. Muussa tapauksessa myyjän tulisi kouluttaa sinut käsittelemään asiakaspalveluongelmia.

Jos myyjä tarjoaa sinulle myynnin jälkeistä tukea, harkitse sopimuksen tekemistä myyjän vastuullisuuden varmistamiseksi. On suositeltavaa neuvotella asianajajan kanssa.

Tarkastelujakson päättyminen

Tarkastusjakso päättyy, kun olet kuitannut kaikki virstanpylväät Escrow.com-tilillä hyväksytyiksi tai kun sovitun pituinen tarkastusjakso on kulunut.

Kun olet hyväksynyt, Escrow.com vapauttaa maksun myyjälle. Exchangesta otetaan sinuun yhteyttä mahdollisimman pian ja kerrotaan, että sinusta on tehty yrityksen uusi omistaja.

Siirtyminen uuden yrityksen ja Shopify-kaupan omistajaksi voi kestää jopa kolme arkipäivää tarkastusjakson päättymisestä. Tänä aikana Exchange tekee tarvittavat muutokset tiliin varmistaakseen, että kaikki on valmista omistajuuden vaihdosta varten.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi