Shopifyn käytäntöjen noudattaminen kaupassasi

Me Shopifylla uskomme parempaan kaupankäyntiin. Siksi yritämme antaa sinulle tietoja, joiden avulla voit tehdä tietoisia päätöksiä siitä, miten myyt tuotteitasi käyttämällä alustaamme.

Tarkastamme alustallamme rutiininomaisesti tiettyjä tuotteita, jotka saattavat rikkoa Shopifyn sallittua käyttöä koskevia ehtoja. Jotta voit varmistaa, ettei Shopify-kauppasi käyttö keskeydy, sinun on huolellisesti tarkistettava kaikki Shopify-kauppaasi koskevat käytännöt, mukaan lukien Shopifyn käyttöehdot ja Shopifyn sallittua käyttöä koskevat ehdot. Sinun on myös pohdittava eri lainkäyttöalueilla suoritettavan myynnin vaikutuksia ja tutustuttava asiaan liittyvään tuonti- ja vientilainsäädäntöön ja -asetuksiin sekä tuotteiden myynnin tämänhetkiseen oikeudelliseen tilaan kaikilla alueilla.

Vaikka me Shopifylla teemme parhaamme voidaksemme auttaa sinua menestymään, myös sinun on tehtävä tarvittavia toimenpiteitä. Tässä osiossa olevat tiedot on tarkoitettu lähtökohdaksi, joka auttaa sinua tuotteiden myynnissä tietyillä säännellyillä alueilla. Jos sinulla on kysymyksiä, jotka koskevat sinun tilanteessasi sovellettavia lakeja tai juuri sinun yritystäsi, sinun on otettava yhteyttä asianajajaan, joka tuntee liiketoimintaasi mahdollisesti koskevat lait.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi