COVID-19-tuotteet

Tällä sivulla voit lukea lisää Shopifyn COVID-19-tuotteiden myyntiin liittyvistä toimintasäännöistä ja erilaisista liiketoimintaasi mahdollisesti sovellettavista koronavirus-/COVID-19-tuotteisiin liittyvistä laeista. Nämä säännöt ja säädökset edistävät yleistä turvallisuutta, ja ne vaihtelevat alueittain.

Voit kasvattaa liiketoimintaasi ja tavoittaa uusia asiakkaita myymällä koronavirukseen liittyviä tuotteita. Jotta voit varmistaa, ettei Shopify-kauppasi käyttö keskeydy, varmista, että noudatat Shopifyn COVID-19-tuotteiden myyntiin liittyviä toimintasääntöjä sekä kaikkia sovellettavia lakeja ja säädöksiä kaikilla lainkäyttöalueilla, joilla harjoitat liiketoimintaa.

Rokotteet ja rokotuspalvelut

Koronavirusrokotteiden myynti Shopifyssa on sallittua vain silloin, kun myyjänä toimii valtion viranomainen tai myyntiä tehdään yhdessä valtion viranomaisen kanssa. Jos olet viranomaistaho, joka käyttää Shopifyta rokotejakelussa, sinua voidaan pyytää vahvistamaan alustan käyttö ja todentamaan roolisi valtion virastossa.

Koronavirusrokotusten ajanvarauksia koskevat palvelut saattavat olla sallittuja alustalla tapauskohtaisesti. Sinua pyydetään todistamaan, että palvelu toteutetaan kaikkien kyseessä olevilla lainkäyttöalueilla sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti.

Koronavirusrokotekorttien myynti on ehdottomasti kielletty alustalla, koska näillä tuotteilla on suuri petosriski ja niitä käytetään julkisen terveydenhuollon säännösten kiertämiseen.

Testipakkaukset ja testauspalvelut

Alustalla on mahdollista myydä COVID-19-testipakkauksia, ja COVID-19-testipalvelujen toteuttaminen on alustalla sallittua tapauskohtaisesti. Osana Shopifyn tarkistusprosessia sinua pyydetään toimittamaan asiaankuuluvia asiakirjoja, jotka osoittavat, että testipakkauksilla tai testauspalveluilla on lainkäyttöalueellasi toimivaltaisen terveysviranomaisen antamat luvat. Sinua voidaan myös pyytää toimittamaan muita Shopifyn välttämättömiksi katsomia asiakirjoja, lupia tai lisenssejä.

Parhaat käytännöt

Suojatut terveystiedot

Sinun on varmistettava, että noudatat Shopifyn sallittua käyttöä koskevien ehtojen kohtaa 8, jossa todetaan, että et voi käyttää Shopifyta suojattujen terveystietojen keräämiseen, säilyttämiseen tai käsittelemiseen.

Kansanterveys

Et voi myydä COVID-19-tuotteita, joiden tarkoituksena on aktiivisesti tai vilpillisesti kiertää julkisen terveydenhuollon koronavirukseen liittyviä sääntöjä ja -määräyksiä.

Hinnoittelu

COVID-19-tuotteiden- tai -palvelujen hinnat eivät saa ylittää markkina-arvoa.

Lääketieteelliset ja laatuun liittyvät väitteet

Tuotteestasi tekemäsi väitteiden pitää olla totta ja dokumentoitujen todisteiden tukemia. Joillain lainkäyttöalueilla laki saattaa myös edellyttää tehtyjen väitteiden asianmukaista ja oikeanlaista testaamista.

Tuotteesi poistetaan verkkokaupastasi, jos esität perusteettomia lääketieteellisiä väitteitä tai jos väärinkäytät ehtoja, jotka liittyvät tuotteisiin, jotka estävät, hoitavat tai parantavat COVID-19:n.

Jos väität, että tuote on lääketieteellinen tai että se luo tietyntasoisen suojan COVID-19-tautia vastaan, sinun on pystyttävä esittämään seikkoja väitteesi tueksi. Jos tuotteesi on muu kuin lääketieteellisen luokan tuote, sitä täytyy myös markkinoida sellaisena.

Tuotteiden takaisinvedot

Takaisinvedettyjen tuotteiden myynti, kuten esimerkiksi henkilökohtaisten suojavarusteiden (PPE), käsidesin tai muiden lääkintälaitteiden myynti on ehdottomasti kielletty.

Shopify payments

Mahdollisuus käyttää Shopify Payments -palvelua maksupalveluntarjoajana riippuu siitä, mitä COVID-19-tuotteita tarjoat myyntiin.

Resurssit

Yhdysvallat

Kanada

Euroopan unioni

Yhdistynyt kuningaskunta

Australia

Uusi-Seelanti

Oletko valmis aloittamaan myynnin Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi