CCPA:n ja GDPR:n vertailu

CCPA vastaa Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR), joka tuli voimaan toukokuussa 2018. Molemmat antavat kuluttajille oikeuden omiin tietoihinsa ja määrittelevät vastuita. GDPR asettaa kuitenkin lisävelvoitteita, kuten vaatimuksen siitä, että henkilötiedot on suojattava niiden ylittäessä rajoja, ja vaatii yrityksiä noudattamaan tiettyjä sääntöjä, jotka koskevat tietosuojaloukkauksesta ilmoittamista yksityishenkilöille ja sääntelyviranomaisille.

GDPR:ään valmistautumiseen liittyvät työt pätevät myös CCPA:han, mutta GDPR:n noudattaminen ei merkitse sitä, että noudatat CCPA:n määräyksiä. GDPR koskee Euroopan asukkaita, mutta CCPA koskee Kalifornian asukkaita. GDPR koskee rekisteröityjen henkilötietoja, mutta CCPA:ta sovelletaan kuluttajien ja kotitalouksien henkilötietoihin. GDPR asettaa vaatimuksia, jotka koskevat tietojen siirtämistä rajojen yli, mutta CCPA asettaa rajoituksia, jotka koskevat tietojen myyntiä. Lisäksi GDPR:llä ja CCPA:lla on erilaiset tietoturvaloukkauksista ilmoittamista koskevat ehdot ja erilaiset seuraamukset ehtojen noudattamatta jättämisestä.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi