sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi

Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi on joukko Euroopan unionissa (EU) voimassa olevia yksityisyyttä ja tietosuojaa koskevia sääntöjä. Se on yleisestä tietosuoja-asetuksesta (General Data Protection Regulation, GDPR) erillinen direktiivi, joka sisältää lisävaatimuksia eurooppalaiseen tietosuojaan. Se säätelee tietojen tallentamista laitteille ja tietojen käyttöä laitteilla, kuten evästeitä, sähköpostimarkkinointia ja muita tietosuojaan liittyviä seikkoja.

Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi edellyttää, että verkkosivusto pyytää käyttäjän suostumusta, ennen kuin se tallentaa evästeitä, jotka eivät ole ehdottoman välttämättömiä verkkosivuston perustoimintojen kannalta selaimessa. Direktiivi edellyttää myös, että käyttäjille kerrotaan evästeen yleinen käyttötarkoitus ennen kuin heiltä pyydetään suostumusta. Tämä koskee sekä verkkosivustosi luomia ensimmäisen osapuolen evästeitä, joita käytetään tyypillisesti analytiikkaan että mainostajien luomia kolmannen osapuolen evästeitä, joita käytetään markkinointitarkoituksiin. Sekä ensimmäisen että kolmannen osapuolen evästeitä voidaan käyttää analytiikkaan ja mainontaan.

Jos olet Shopify-kauppias, jolla on yritystoimintaa tai asiakkaita EU:ssa, ETA-alueella (eli Euroopan talousalueella, joka koostuu EU-maista sekä Islannista, Liechtensteinista ja Norjasta), Isossa-Britanniassa tai Sveitsissä, sinun täytyy pyytää verkkosivustosi vierailijoilta lupa käyttää evästeitä, jotka eivät ole ehdottoman välttämättömiä verkkosivuston perustoimintojen kannalta.Voit tehdä sen käyttämällä banneria, joka latautuu, kun vierailija saapuu verkkokauppaasi.Voit asentaa Shopifyn Customer Privacy -bannerisovelluksen tai etsiä Shopify App Storesta kolmannen osapuolen tietosuojabannereita.

Kauppiaiden täytyy valita kolmesta eri vaihtoehdosta, miten Shopify käyttää evästeitä vierailijoiden tietojen keräämiseen ja tallentamiseen: Kerätään ennen suostumusta, Kerätään osittain ennen suostumusta ja Kerätään suostumuksen jälkeen.

Verkkokaupan tiedonkeruun valinnat
Valinta Määritelmä Vaikutus
Kerätään ennen suostumusta Tietoja kerätään ennen kuin asiakas antaa suostumuksensa. Tämä ei välttämättä ole sovellettavien yksityisyys- ja tietosuojalakien mukaista, mutta se ei vaikuta analytiikkaan ja mainoskampanjoihin. Ei vaikutusta analytiikkaan tai markkinointitietojen keräämiseen.
Kerätään osittain ennen suostumusta Analytiikkatietojen keräämistä on rajoitettu käyttäjän istunnon ajaksi, ja markkinointitietojen kerääminen estetään, kunnes käyttäjä antaa suostumuksen. Tämä valinta saattaa vaikuttaa analytiikkaan ja markkinointitietoihin, ja analytiikkatietojen keräämistä voidaan vähentää.

Jos valitset tämän vaihtoehdon, sinua kehotetaan asentamaan tietosuojabannerisovellus.

Kerätään suostumuksen jälkeen (suositeltu) Tietoja ei kerätä ennen kuin asiakas antaa suostumuksensa. Sovellettavat tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa koskevat lait voivat edellyttää tätä, mutta se voi vaikuttaa analytiikkaan ja mainoskampanjoihin. Koska käyttäjillä on mahdollisuus kieltää tietojen kerääminen, tämä valinta saattaa vaikuttaa analytiikkaan ja markkinointitietoihin. Istuntojen kokonaismäärä saattaa laskea. Vaikutus voi näkyä myös muissa istuntojen määrästä riippuvissa mittareissa, kuten konversioasteessa.

Jos valitset tämän vaihtoehdon, sinua kehotetaan asentamaan tietosuojabannerisovellus.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi