Evästeet ja asiakasseuranta

Eri maat ja alueet maailmanlaajuisesti ovat ottaneet käyttöön säännöksiä, jotka määräävät, miten yritykset voivat kerätä, käsitellä ja jakaa asiakkaitaan koskevaa tietoa. Asiakastietojen ja erityisesti evästetietojen ja muiden selailuun liittyvien tietojen kerääminen on olennaisen tärkeää kauppiaille, jotka haluavat saada käsityksen asiakkaan käyttäytymisestä. Tällaisten tietojen avulla kauppiaat pystyvät myös mainostamaan kauppaansa asiakkaille kolmannen osapuolen markkinointialustoilla.

Auttaakseen kauppiaita noudattamaan tällaisia määräyksiä ja luomaan luottamusta asiakkaissa Shopify tarjoaa kauppiaiden käyttöön useita erilaisia sovelluksia, ominaisuuksia ja kehittäjien työkaluja.

Voit asentaa Shopifyn luoman Customer Privacy Banner-sovelluksen tai selata Shopify App Storea kolmannen osapuolen tietosuojajulisteitavarten.

Kauppiaan tehdessä päätöstä siitä, mitä hänen tulisi tehdä, jotta hänen kauppansa olisi erilaisten tietosuojasäännösten mukainen, hänen tulee ehdottomasti neuvotella asianajajan kanssa.

Tietojen jakaminen mainosverkostojen kanssa

Asiakastietojasi avulla optimoidaan ja personoidaan mainoksia, jotka kohdennetaan nykyisiin ja potentiaalisiin asiakkaisiin, jotta voit kehittää markkinointikampanjoitasi. Mainosverkostot edellyttävät, että asiakkaidesi henkilökohtaiset tiedot vastaavat heidän verkostonsa tietoja.

Tällaisia henkilökohtaisia tietoja voivat olla sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot, IP-osoitteet, nimet, postitusosoitteet ja kolmannen osapuolen seurantaevästeet. Jos jokin näistä henkilökohtaisista tiedoista vastaa mainosverkoston tietokannassa olevaa käyttäjää, mainoksia voidaan kohdentaa näille käyttäjille tai tietoja voidaan käyttää määrittämään markkinointiattribuutio, kun kampanja saa hyvityksen myynnistä.

Kun jaat asiakkaiden henkilökohtaisia tietoja, varmista, että toimit luotettavan markkinointikumppanin kanssa. On tärkeää kertoa asiakkaille, miten tietoja jaetaan ja päättää, minkä tyyppisiä tietoja seurataan ja jaetaan ja kuinka paljon. Varmista, että tietosuojakäytäntösi on ajan tasalla, jotta asiakkaat saavat tarvitsemansa tiedot.

Osa kumppaneista ja kanavista, esimerkiksi Facebook, mahdollistaa seuraamiesi ja jakamiesi tietojen määrän ja tyypin mukauttamisen.

Eurooppalaisten asiakkaiden seuranta ja GDPR:n noudattaminen

Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) nojalla verkkokaupassasi käyvien eurooppalaisten asiakkaiden on annettava suostumus, ennen kuin heitä voidaan seurata. Yleisin tapa seurata asiakkaita verkkokaupassa on selaimen evästeiden käyttäminen. Tällaisia selainevästeitä kutsutaan ei-välttämättömiksi evästeiksi, ja niiden käytön on oltava rajoitettua, kunnes asiakas on antanut niiden käyttöön suostumuksensa.

Seurannan rajaaminen koskemaan vain Euroopasta tulevia vierailijoita

Rajoittaaksesi verkkokaupassa vierailevien seurannan IP-osoitteen perusteella vain Euroopasta tuleviin asiakkaisiin, ota käyttöön Seurannan rajoittaminen eurooppalaisiin asiakkaisiin Shopify-kaupan asetuksissa. Kun tämä ominaisuus on käytössä, se rajoittaa Shopifyn verkkokaupan seurantaa ja ilmoittaa kauppaasi asentamillesi kolmannen osapuolen sovelluksille, että niiden tulee rajoittaa omaa seurantaansa.

Toimi näin:

  1. Klikkaa Shopify Adminissa Verkkokauppa.

  2. Napauta Asetukset > Asiakkaan yksityisyys.

  3. Klikkaa Seurannan rajaaminen koskemaan vain eurooppalaisia asiakkaita.

Miten Shopify rajoittaa seurantaa

Shopify rajoittaa asiakasseurantaa käyttämällä istuntoevästeisiin omia ei-välttämättömiä evästeitä, jotka on määritelty evästekäytännössämme. Istuntoevästeet poistetaan yleensä, kun asiakas sulkee selaimensa. Jos asiakas antaa suostumuksensa seurannalle, muut kuin välttämättömät evästeet päivitetään pysyviksi evästeiksi, joita ei poisteta, kun asiakas sulkee selaimensa.

Miten Shopify rajoittaa kolmannen osapuolen seurantaa

Koska Shopify ei pysty kontrolloimaan, seuraako kolmannen osapuolen sovellus tai komentosarja asiakasta, toimitamme kolmansille osapuolille suostumusseurannan API:n, jonka he voivat integroida. Suostumusseurannan API ilmoittaa kolmannelle osapuolelle, jos asiakas on antanut suostumuksensa seurantaa varten. Jos Seurannan rajaaminen koskemaan vain eurooppalaisia asiakkaita -valintaa ei ole otettu käyttöön, suostumusseurannan API:a käyttäville kolmansille osapuolille voidaan kertoa, että eurooppalaista asiakasta voidaan seurata, ellei suostumusta ole erikseen peruttu.

Tarkista niiden kolmansien osapuolien sovellusten ja komentosarjojen käyttöehdot ja tietosuojakäytännöt, joiden kanssa työskentelet, jotta voit selvittää, miten ne kunnioittavat asiakkaan suostumusta.

Suostumuksen hankkiminen asiakkaan seuraamiseen

Keräämällä asiakkaan suostumuksen voit seurata asiakkaita maissa ja alueilla, jotka edellyttävät suostumusta ennen seurannan aloittamista. Yleisin tapa kerätä suostumus on käyttää yksityisyys- tai evästebannereita. Nämä bannerit näkyvät usein verkkosivustojen alareunassa ja ne kehottavat käyttäjää hyväksymään muut kuin välttämättömät evästeet analytiikan ja markkinoinnin tarpeisiin.

Jos haluat luoda oman evästebannerin tai käyttää kolmannen osapuolen banneria, varmista, että se käyttää Shopifyn suostumus­seurannan API:a asiakkaan suostumuksen lukemiseen ja hankkimiseen. Ilman suostumus­seurannan API:a Shopifyn muut kuin välttämättömät evästeet ovat edelleen rajoitettuja, mikä vaikuttaa verkkokaupan analytiikkaan ja markkinoinnin tehokkuuteen.

Kalifornian asiakastietojen kolmannen osapuolen myynti ja CCPA:n noudattaminen

Kalifornian yksityisyyden suojaa koskevan lain (CCPA) mukaisesti kalifornialaisten asiakkaiden pitäisi pystyä estämään tietojensa myynti. Jos et anna näille asiakkaille mahdollisuutta kieltäytyä, heidät pitäisi rajata automaattisesti tietojen myynnin ulkopuolelle. Tutustu CCPA:n raja-arvoihin, ennen kuin päätät, miten sinun kannattaa toimia ja keskustele asianajajan kanssa selvittääksesi, vaikuttaako tämä asetus liiketoimintaasi.

Rajoita kalifornialaisten asiakkaidesi tietojen kolmansien osapuolten myyntiä

Voit rajoittaa kalifornialaisten asiakkaidesi tietojen kolmansien osapuolten myyntiä ottamalla käyttöön Rajoita kalifornialaisten asiakkaidesi tietojen kolmansien osapuolten myyntiä -valinnan Shopify-kauppasi asetuksissa. Kun tämä ominaisuus on otettu käyttöön, se ilmoittaa suostumusseurannan API:a käyttäville kolmansille osapuolille, etteivät ne saa myydä kalifornialaisten asiakkaiden tietoja, jos he ovat aikeissa tehdä niin.

Toimi näin:

  1. Klikkaa Shopify Adminissa Verkkokauppa.

  2. Napauta Asetukset > Asiakkaan yksityisyys.

  3. Klikkaa Rajoita kalifornialaisten asiakkaittesi kolmansien osapuolten myyntiä koskevaa asiakastietoa.

Kun päätät, jaatko asiakkaan tietoja kolmansille osapuolille, ota huomioon, ettei Shopify pysty kontrolloimalla, miten kolmannet osapuolet käyttävät tietoja, ja se voi vain kertoa, miten tietoja pitäisi käsitellä. Tutustu niiden kolmansien osapuolien sovelluksien ja komentosarjojen tietosuojakäytäntöihin, joiden kanssa työskentelet, ja ota yhteyttä asianajajaan.

Shopify ei koskaan myy tietojasi, kuten termi on määritelty CCPA:ssa. Lue lisää kohdassa Shopifyn kanta henkilötietojen myyntiin.

Kohdistettujen mainosten käytön lopettaminen

Kuka tahansa voi lopettaa tiettyjen kolmansien osapuolten myyjien kohdistettujen mainosten käytön siirtymällä Digital Advertising Alliancen palvelun lopetussivulle tai Network Advertising Initiativen palvelun lopetussivulle.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi