Evästeet ja tiedonkeruu

Eri maat ja alueet maailmanlaajuisesti ovat ottaneet käyttöön säännöksiä, jotka määräävät, miten yritykset voivat kerätä, käsitellä ja jakaa asiakkaitaan koskevaa tietoa. Asiakastietojen ja erityisesti evästetietojen ja muiden selailuun liittyvien tietojen kerääminen on olennaisen tärkeää kauppiaille, jotka haluavat saada käsityksen asiakkaan käyttäytymisestä. Tällaisten tietojen avulla kauppiaat pystyvät myös mainostamaan kauppaansa asiakkaille kolmannen osapuolen markkinointialustoilla.

Auttaakseen kauppiaita noudattamaan tällaisia määräyksiä ja luomaan luottamusta asiakkaissa Shopify tarjoaa kauppiaiden käyttöön useita erilaisia sovelluksia, ominaisuuksia ja kehittäjien työkaluja.

Voit asentaa Shopifyn luoman Customer Privacy Banner-sovelluksen tai selata Shopify App Storea kolmannen osapuolen tietosuojajulisteitavarten.

Kauppiaan tehdessä päätöstä siitä, mitä hänen tulisi tehdä, jotta hänen kauppansa olisi erilaisten tietosuojasäännösten mukainen, hänen tulee ehdottomasti neuvotella asianajajan kanssa.

Tietojen jakaminen mainosverkostojen kanssa

Asiakastietojasi avulla optimoidaan ja personoidaan mainoksia, jotka kohdennetaan nykyisiin ja potentiaalisiin asiakkaisiin, jotta voit kehittää markkinointikampanjoitasi. Mainosverkostot edellyttävät, että asiakkaidesi henkilökohtaiset tiedot vastaavat heidän verkostonsa tietoja.

Tällaisia henkilökohtaisia tietoja voivat olla sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot, IP-osoitteet, nimet, postitusosoitteet ja kolmannen osapuolen tiedonkeruuevästeet. Jos jokin näistä henkilökohtaisista tiedoista vastaa mainosverkoston tietokannassa olevaa käyttäjää, mainoksia voidaan kohdentaa näille käyttäjille tai tietoja voidaan käyttää markkinointiattribuution määrittämiseen, kun kampanja saa hyvityksen myynnistä.

Kun jaat asiakkaiden henkilökohtaisia tietoja, varmista, että toimit luotettavan markkinointikumppanin kanssa. On tärkeää kertoa asiakkaille, miten tietoja jaetaan ja päättää, minkä tyyppisiä tietoja kerätään ja jaetaan ja kuinka paljon. Varmista, että tietosuojakäytäntösi on ajan tasalla, jotta asiakkaat saavat nämä tiedot.

Osa kumppaneista ja kanavista, esimerkiksi Facebook, mahdollistaa keräämiesi ja jakamiesi tietojen määrän ja tyypin mukauttamisen.

Eurooppalaiset asiakkaat ja GDPR:n noudattaminen

Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) nojalla verkkokaupassasi käyvien eurooppalaisten asiakkaiden on annettava suostumus, ennen kuin heidän tietojaan voidaan kerätä. Yleisin tapa kerätä asiakkaiden tietoja verkkokaupassa on selaimen evästeiden käyttäminen. Tällaisia selainevästeitä kutsutaan ei-välttämättömiksi evästeiksi, ja niiden käytön on oltava rajoitettua, kunnes asiakas on antanut niiden käyttöön suostumuksensa.

Eurooppalaisten vierailijoiden tietojen keräämisen rajoittaminen

Jos haluat rajoittaa verkkokaupassasi vierailevien eurooppalaisten asiakkaiden tietojen keräämistä heidän IP-osoitteidensa perusteella, voit valita rajoitustason, jota sovelletaan markkinointi- ja analytiikkatietojen keräämiseen asiakkailta, joiden kotipaikka on EU:ssa, ETA-alueella, Isossa-Brianniassa tai Sveitsissä.

Toimi näin:

  1. Klikkaa Shopify Adminissa Verkkokauppa ja klikkaa sitten Asetukset. Vieritä alaspäin Asiakkaan tietosuoja -kohtaan.

  2. Valitse eurooppalaisia asiakkaita koskevien rajoitusten taso: Kerätään ennen suostumusta, Kerätään osittain ennen suostumusta tai Kerätään suostumuksen jälkeen. Jos valitset, että tietoja kerätään osittain ennen suostumusta tai suostumuksen jälkeen, sinua kehotetaan asentamaan tietosuojabannerisovellus. Saat lisätietoja asiakkaan tietosuojasta, evästeistä ja rajoitusten tasoista tutustumalla Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiiviä koskevaan ohjeistukseen.

Miten Shopify rajoittaa tietojen keräämistä

Shopify rajoittaa tietojen keräämistä käyttämällä istuntoevästeisiin omia ei-välttämättömiä evästeitä, jotka on määritelty evästekäytännössämme. Istuntoevästeet poistetaan yleensä, kun asiakas sulkee selaimensa. Jos asiakas antaa suostumuksensa tietojen keräämiselle, muut kuin välttämättömät evästeet päivitetään pysyviksi evästeiksi, joita ei poisteta, kun asiakas sulkee selaimensa.

Miten Shopify rajoittaa kolmannen osapuolen tietojen keräämistä

Koska Shopify ei pysty valvomaan, kerääkö kolmannen osapuolen sovellus tai komentosarja asiakkaan tietoja, tarjoamme kolmansien osapuolien käyttöön integroitavan suostumuksen hankinnan API:n. Suostumuksen hankinnan API kertoo kolmannelle osapuolelle, onko asiakas antanut suostumuksen tietojensa keräämistä varten.

Tarkista niiden kolmansien osapuolien sovellusten ja komentosarjojen käyttöehdot ja tietosuojakäytännöt, joiden kanssa työskentelet, jotta voit selvittää, miten ne kunnioittavat asiakkaan suostumusta.

Suostumuksen hankkiminen tietojen keräämistä varten

Pyytämällä asiakkaan suostumuksen voit kerätä tietoja asiakkaista maissa ja alueilla, jotka edellyttävät suostumusta ennen tiedonkeruun aloittamista. Yleisin tapa kerätä suostumus on käyttää yksityisyys- tai evästebannereita. Nämä bannerit näkyvät usein verkkosivustojen alareunassa ja ne kehottavat käyttäjää hyväksymään muut kuin välttämättömät evästeet analytiikan ja markkinoinnin tarpeisiin.

Jos haluat luoda oman evästebannerin tai käyttää kolmannen osapuolen banneria, varmista, että se käyttää Shopifyn suostumuksen hankinnan API:a asiakkaan suostumuksen lukemiseen ja hankkimiseen. Ilman suostumuksen hankinnan API:a Shopifyn muut kuin välttämättömät evästeet ovat edelleen rajoitettuja, mikä vaikuttaa verkkokaupan analytiikkaan ja markkinoinnin tehokkuuteen.

Kalifornian asiakastietojen kolmannen osapuolen myynti ja CCPA:n noudattaminen

Kalifornian yksityisyyden suojaa koskevan lain (CCPA) mukaisesti kalifornialaisten asiakkaiden pitäisi pystyä estämään tietojensa myynti. Jos et anna näille asiakkaille mahdollisuutta kieltäytyä, heidät pitäisi rajata automaattisesti tietojen myynnin ulkopuolelle. Tutustu CCPA:n raja-arvoihin, ennen kuin päätät, miten sinun kannattaa toimia ja keskustele asianajajan kanssa selvittääksesi, vaikuttaako tämä asetus liiketoimintaasi.

Rajoita kalifornialaisten asiakkaidesi tietojen kolmansien osapuolten myyntiä

Kalifornian yksityisyyden suojaa koskeva laki (CCPA) edellyttää, että Kaliforniassa asuvilla asiakkailla on oikeus kieltää tietojensa myynti. Voit rajoittaa Kaliforniassa asuvien asiakkaiden tietojen keräämistä Shopify Adminin Asiakkaan yksityisyys -kohdassa, jossa sinua pyydetään lataamaan Customer Privacy -sovellus täyttääksesi CCPA:n vaatimukset.

Toimi näin:

  1. Klikkaa Shopify Adminissa Verkkokauppa ja klikkaa sitten Asetukset. Vieritä alaspäin Asiakkaan tietosuoja -kohtaan.
  2. Rajoita niiden asiakkaiden tiedonkeruuta, joiden kotipaikka on Kalifornia, klikkaamalla Aktivoi.
  3. Lataa ja asenna Shopifyn Customer Privacy -sovellus klikkaamalla Asenna sovellus -painiketta.

Kun päätät, jaatko asiakkaan tietoja kolmansille osapuolille, ota huomioon, ettei Shopify pysty kontrolloimalla, miten kolmannet osapuolet käyttävät tietoja, ja se voi vain kertoa, miten tietoja pitäisi käsitellä. Tutustu niiden kolmansien osapuolien sovelluksien ja komentosarjojen tietosuojakäytäntöihin, joiden kanssa työskentelet, ja ota yhteyttä asianajajaan.

Shopify ei koskaan myy tietojasi, kuten termi on määritelty CCPA:ssa. Lue lisää kohdassa Shopifyn kanta henkilötietojen myyntiin.

Kohdistettujen mainosten käytön lopettaminen

Kuka tahansa voi lopettaa tiettyjen kolmansien osapuolten myyjien kohdistettujen mainosten käytön siirtymällä Digital Advertising Alliancen palvelun lopetussivulle tai Network Advertising Initiativen palvelun lopetussivulle.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi