Yhdysvaltojen osavaltioiden tietosuojalakien ja yleisen tietosuoja-asetuksen vertailu

Osavaltioiden tietosuojalait ovat samankaltaisia kuin Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU GDPR), joka tuli voimaan toukokuussa 2018, ja Yhdistyneen kuningaskunnan yleinen tietosuoja-asetus (UK GDPR), joka jäi käyttöön maan sisäisenä lakina Yhdistyneessä kuningaskunnassa brexitin jälkeen (yhdessä "GDPR"). Molemmat asetukset antavat kuluttajille oikeuksia heidän tietoihinsa ja määrittävät velvollisuuksia. Nämä oikeudet ovat kuitenkin luonteeltaan erilaiset, ja GDPR asettaa myös erilaisia velvoitteita, kuten vaatimuksen siitä, että henkilötiedot on suojattava, kun ne ylittävät maiden rajoja, ja vaatii yrityksiä noudattamaan tiettyjä sääntöjä, jotka koskevat tietosuojaloukkauksesta ilmoittamista yksityishenkilöille ja sääntelyviranomaisille.

Suurin osa GDPR:n noudattamista valmisteleva työ pätee myös osavaltioiden tietosuojalakeihin, mutta GDPR:n noudattaminen ei tarkoita suoraan sitä, että noudatat osavaltioiden tietosuojalakeja.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi