Experts Marketplace -yhteistyökumppanin ohjeet

Huomautus: Experts Marketplace on korvattu yhtenäisellä Shopify Partner Directorylla lokakuusta 2023 alkaen. Lue lisää.

Jotta voimme varmistaa, että tuotteiden ja palvelujen ostaminen on positiivinen kokemus kaikille kauppiaille ja yhteistyökumppaneille, olemme asettaneet Experts Marketplace -yhteistyökumppaneille tiettyjä vaatimuksia ja odotuksia. Nämä vaatimukset ja odotukset hahmottelevat, millainen toiminta Experts Marketplacessa on hyväksyttävää ja millainen ei ja miten rikkomuksia käsitellään. Yhteistyökumppanina sinun vastuullasi on varmistaa, että toimit kaikkien Experts Marketplacen vaatimusten ja odotusten mukaisesti.

Kielletty toiminta

Jos suoritat jotakin seuraavista toimista tai olet osallisena niihin sinä aikana, kun olet listattuna Experts Marketplacessa, Shopify voi ryhtyä kurinpidollisiin toimiin, joita ovat muun muassa Marketplacesta poistaminen. Rikkomuksen vakavuudesta riippuen nämä toimet ja käyttäytymistavat voivat johtaa myös Shopify Partner ‑ohjelmasta poistamiseen.

Viestintä ja ulosanti

 • Kiusaaminen, häirintä, uhkailu, vihapuhe, loukkaava tai sopimaton kielenkäyttö, väkivaltaiset viestit tai mikä tahansa muu käyttäytyminen, jota Shopify muutoin ei katso sopivaksi oman harkintansa perusteella.
 • Roskapostin lähettäminen kauppiaille.
 • Haitallisen sisällön julkaiseminen tai lähettäminen kauppiaille.
 • Valheellisten arvostelujen antaminen, arvostelujen kirjoittaminen kauppiaan puolesta tai arvosteluista palkitseminen.
 • Identiteetin, kykyjen tai ominaisuuksien vääristeleminen.
 • Muiden kuin merkityksellisten yritysten, verkkosivustojen tai kolmansien osapuolten palvelujen mainostaminen.
 • Valistusten saaminen usein kauppiailta.

Yksityisyys

 • Kauppiaiden tai muiden yhteistyökumppaneiden arkaluontoisten, yksityisten tai luottamuksellisten tietojen paljastaminen.
 • Kauppiaan tietojen vieminen tai kopioiminen henkilökohtaisen hyödyn tavoittelemiseksi.
 • Toisen käyttäjän tilin tai tietojen käyttäminen tai yritys käyttää niitä.

Muu

 • Useiden yhteistyökumppanin tilien luominen Experts Marketplace -ohjeiden kiertämiseksi, kilpailuetujen edistämiseksi tai kauppiaiden harhaan johtamiseksi.
 • Experts Marketplace -markkinapaikan käyttäminen laittomiin tarkoituksiin tai laittoman toiminnan harjoittamiseen.
 • Sellaisen koodin tai sellaisten tiedostojen tai ohjelmien lisääminen, joiden tarkoituksena on:

  • häiritä, vahingoittaa, rajoittaa tai estää kauppiaan kaupan kykyä harjoittaa myyntiä
  • vahingoittaa kauppiaan mainetta.
 • Varastetun, luvattoman tai tavaramerkillä suojatun sisällön käyttäminen tai yritys käyttää, myydä tai muokata tekijänoikeuksilla suojattua materiaalia.

 • Ylimääräisten maksujen kiskominen tai pidättyminen toimittamasta asiakkaalle työhön liittyviä tuotteita sellaisten maksujen saamiseksi, joista työnkuvauksessa ei ole sovittu.

 • Muut toimet, jotka ovat Shopifyn määritelmän mukaan ristiriidassa Shopify Partner ‑ohjelman sopimuksen tai Sallittua käyttöä koskevien ehtojen kanssa.

Laatu- ja tehokkuusstandardit

Experts Marketplace -jäsenyytesi kertoo kauppiaille, että olet alan johtavia yhteistyökumppaneja ja tuotat laadukkaita töitä ja pystyt vastaamaan kauppiaiden vaatimuksiin. Jotta voimme varmistaa, että kaikki Experts Marketplace -yhteistyökumppanit täyttävät kauppiaiden odotukset, sinun on täytettävä seuraavat tehokkuusstandardit. Jos näitä standardeja ei noudateta, seurauksena voi olla Marketplacesta poistaminen.

 • Keskustele työpäivityksistä ja tärkeistä ongelmista Experts-keskustelupalstalla.
 • Vastaa asiakkaiden viesteihin 72 tunnin kuluessa. Jos tiedät etukäteen, että et voi vastata viesteihin 72 tunnin kuluessa loman, sairastumisen tai muun syyn takia, kerro asiakkaille, milloin palaat.
 • Pysy kauppiaalle ilmoittamiesi aikarajojen puitteissa.
 • Aseta työlle odotukset, ennen kuin aloitat työn tekemisen. Molempien osapuolten on oltava yksimielisiä. Paras tapa asettaa odotuksia on tehdä tarjous.
 • Ilmoita työtehtävään liittyvistä muutoksista tai välietapeista hyvissä ajoin ennen määräaikaa.
 • Tee laadukasta työtä. Marketplacen kautta toimitettujen töiden on täytettävä vähintään alan standardit.
 • Vastaa kaikkiin töihin kohtuullisessa ajassa.
 • Ota huomioon kauppiaan toimeksianto ja kysymykset, kun vastaat työhön.
 • Käytä työn hylkäämistoimintoa vain harvoin, jos ollenkaan. Liiallinen töiden hylkääminen voi vaikuttaa negatiivisesti saamiesi liidien määrään ja sijoittumiseesi haussa. Jotta et joutuisi hylkäämään töitä, varmista, että organisaatiosi pystyy suorittamaan profiilissasi ja muissa palvelulistauksissa listatut palvelut.
 • Täytä profiilit ja niihin liittyvät palvelulistaukset perusteellisesti. Anna paljon esimerkkejä aiemmista töistäsi.
 • Luo palautuskäytäntö ja noudata sitä, kun käsittelet palautuspyyntöjä.

Experts Marketplacen vaatimukset

Ylläpitääkseen jäsenyyttä ja jatkaakseen liidien saamista Experts Marketplacessa yhteistyökumppanin on varmistettava, että hänen organisaationsa täyttää kauppapaikan vaatimukset.

Työn vaatimukset

 • Käytä Shopifyn laskuja Experts Marketplacen kautta koordinoituna maksutapana aina, kun se on mahdollista.
 • Käytä yhteistoimitiliä kaikissa tilanteissa, joissa ylläpitäjän pitää saada pääsy kauppaan. Kun työ on valmis, sinun täytyy varmistaa, että pääsysi yhteistoimitilille on peruutettu. Sinulla ei ole lupaa käyttää kauppaa, kun siihen liittyvä työ on valmis.
 • Kun käytät työn yhteydessä kolmannen osapuolen sisältöjä, töitä tai ohjelmia, joita Shopify ei tue, varmista, että kauppiaat ovat tietoisia kaikista riskeistä, tukee liittyvistä asioista ja ohjeista. Kauppiaiden on myös voitava laillisesti käyttää mainittua työtä, sisältöä tai ohjelmistoa.
 • Ole aktiivinen ja osallistu Experts Marketplaceen. Jos yli 30 prosenttia töistä vanhenee, et saa uusia töitä Experts Marketplacen kautta, ja sinut saatetaan poistaa kauppapaikasta.
 • Kun saat ensimmäisen toimeksiantosi, ehdota palveluja, jotka vastaavat palveluluokkaa ja kauppiaan alkuperäistä pyyntöä. Et saa ehdottaa palveluja, joita kauppias ei ole pyytänyt ja joihin hän ei ole suostunut.
 • Tarjotut palvelut eivät saa rikkoa tai loukata minkään kolmannen osapuolen tekijänoikeutta, tavaramerkkiä tai muita oikeuksia.
 • Esitä palautuskäytäntösi asiakkaille jo Experts Marketplacen työtehtävien ehdotusvaiheessa.

Lue lisää töiden vastaanottamisesta ja yhteydenpidosta kauppiaiden kanssa kohdassa Töiden vastaanotto kauppiailta ja kommunikointi heidän kanssaan.

Profiilivaatimukset

 • Organisaatiosi, sen ominaisuudet ja toiminnot on oltava tarkasti edustettuina kauppapaikassa.
 • Kaiken profiilissasi olevan sisällön ja siihen liittyvien palvelulistausten on oltava ammattimaisia ja organisaatiosi puitteissa suoritettuja.
 • Profiilien ja niihin liittyvien palvelujen on oltava tarkkoja ja ajan tasalla.
 • Profiilit ja niihin liittyvät palvelut eivät saa uudelleenohjata kauppiaita muille sivustoille tai alustoille.

Lue lisää profiilin luomisesta kohdassa Experts Marketplace -profiilin määrittäminen.