Shopify Experts Marketplacen asiantuntijoille suunnatut ohjeet

Kielletyt toimenpiteet

 • Kiusaaminen, häirintä, uhkailu, vihapuhe, loukkaava tai sopimaton kielenkäyttö, väkivaltaiset viestit tai mikä tahansa muu käyttäytyminen, jota Shopify muutoin ei katso sopivaksi oman harkintansa perusteella.
 • Roskapostin lähettäminen, uusien työtilaisuuksin hankinta ja pahantahtoisen sisällön julkaiseminen tai lähettäminen kauppiaille, joiden kanssa olet tehnyt aiemmin yhteistyötä.
 • Kauppiaiden yksityisten ja luottamuksellisten tietojen julkaiseminen tai julkistaminen sähköisissä medioissa.
 • Experts Marketplace -markkinapaikan käyttäminen laittomiin tarkoituksiin tai laittoman toiminnan harjoittamiseen.

Ei-hyväksyttävä käyttäytyminen

 • Toistuva epäonnistuminen Experts Marketplacen kautta luotujen töiden takarajojen pitämisessä.
 • Omien taitojen vääristely tai sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen.
 • Sellaisen koodin, tiedostojen tai ohjelmien lisääminen, jotka on suunniteltu tai tarkoitettu häiritsemään, vahingoittamaan, rajoittamaan tai estämään kauppiaan kaupan kykyä harjoittaa myyntiä.
 • Varastetun tai tavaramerkillä suojatun sisällön käyttäminen tai yritys käyttää tai muokata tekijänoikeuksilla suojattua materiaalia.
 • Ylimääräisten maksujen kiskominen tai pidättyminen toimittamasta projektin asiakkaalle tuotteita sellaisten maksujen saamiseksi, joista työnkuvauksessa ei ole sovittu.
 • Jättämättä vastaamatta kauppiaalle 96 tunnin kuluessa siitä, kun työlle asetettu määräaika on umpeutunut ilman että työ on valmistunut.
 • Kauppiaan tietojen vieminen tai kopioiminen henkilökohtaisen hyödyn tavoittelemiseksi.

Shopify Experts Marketplacen epätarkoituksenmukaiset käyttötavat lukuun ottamatta lieventäviä olosuhteita

 • Maksusuorituksiin liittyvien keskustelujen käyminen kauppiaiden kanssa Experts Marketplacen ulkopuolella.
 • Muiden kuin merkityksellisten yritysten, verkkosivustojen tai kolmansien osapuolten palvelujen mainostaminen.
 • Testikauppojen käyttäminen todellisten tilausten tekemiseen.
 • Kauppiaiden pyytäminen jättämään Shopify ja siirtämään liiketoimintansa toiselle alustalle.
 • Kirjautuminen kauppiaan kauppaan käyttämällä yhteistyökumppanitiliä sen jälkeen kun kauppias on todennut työn tehdyksi.

Lisäksi meillä on seuraavat kaupan eri ominaisuuksia koskevat ohjeet.

Asiantuntijaprofiilit

Asiantuntijat eivät:

 • Luo tai käytä väärä identiteettiä Experts Marketplacessa.
 • Luo Experts Marketplace -profiilia muille kuin itselleen.
 • Käytä tai yritä käyttää toisen käyttäjän tiliä tai tietoja.
 • Käytä useampaa kuin yhtä aktiivista Experts Marketplace -tiliä.
 • Ostaa tai myydä Experts Marketplace -tilejä tai yhteistyökumppaneiden tilejä.
 • Väärentää ammattitaitonsa, ilmoittaa pätevyytensä ja tarjoamansa palvelut väärin, tai näyttää vääriä mainoksia tai takuita omassa Experts Marketplace -profiilissaan.

Aiemmat työt

Asiantuntijat eivät käytä tai näytä:

 • Aikuisille suunnattuja palveluita, pornografisia, sopimattomia tai säädyttömiä kuvia.
 • Harhaanjohtavia, laittomia, loukkaavia tai muuten vahingollisia kuvia.
 • Kiusaamista, häirintää tai vihapuhetta.
 • Aikaisemmista töistään peräisin olevia kuvia, jotka rikkovat tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä tai luottamuksellisia tietoja.

Asiantuntija-arviot

Asiantuntijat eivät:

 • Luo väärennettyjä arvosteluja kauppiaan Shopify adminin kautta henkilökohtaisen hyödyn tavoittelemiseksi.
 • Luo itse arvosteluja itsestään.
 • Luo vääriä arvosteluja kauppiaan puolesta.
 • Kiristä kauppiaita arvostelun saamiseksi.
 • Saata kilpailevia asiantuntijoita huonoon valoon kauppiaana toimimalla.
 • Anna kauppiaille arvostelun mallikappale täytettäväksi.

Teemat

Asiantuntijat:

 • Eivät käytä Shopify Theme Store -kaupan ulkopuolella julkaistuja teemoja, elleivät asiantuntijat pysty toimittamaan kauppiaalle asianmukaisia lisensointia koskevia asiakirjoja. Jos työhön sisältyy teema, jota ei ole julkaistu Shopify Theme Store -kaupassa, kauppiaalle on ilmoitettava asiasta ennen työn jatkamista.
 • Eivät sisällytä haittaohjelmia kolmannen osapuolen valmistamiin ja mukauttamiin teemoihin.
 • Eivät osta Shopify-teemaa ja tuo sitä kauppiaan sivuostolle tai kopioi sitä muualla käytettäväksi ilman asianmukaista lisensointia.
 • Vakuuttavat, että he ovat hankkineet kaikki tarvittavat oikeudet, omistusoikeuden ja osakkuuden kuviin, fontteihin, muotoiluun, laajennuksiin, malleihin, ohjelmistoihin tai muuhun omaisuuteen, jota jaetaan kolmannen osapuolen teeman mukana ja joka on julkaistu Shopify Theme Store -kaupan ulkopuolella.
 • Vakuuttavat, että mikään teeman osa ei loukkaa minkään kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia, tavaramerkkiä tai muita oikeuksia.