Tehokkuuden mittarit

Voit seurata yrityksesi kasvua Experts Marketplacen kautta tarkastelemalla saamiisi ja suorittamiisi tehtäviin liittyviä mittareita. Näiden mittareiden valvominen on tärkeää, koska ne voivat vaikuttaa sijoitukseesi Experts Marketplace ‑haussa, mikä puolestaan vaikuttaa saamiesi tehtävien määrään.

Näiden mittarien dashboard on saatavilla Partner Dashboardistasi kohdasta Palvelut > Mittarit.

Lisäksi saat kahdesti viikossa sähköpostitse raportin tehokkuudestasi Experts Marketplacella.

Mittareiden yhteenvetopaneeli

Mittareiden yhteenvetopaneeli antaa tietoja tehokkuudestasi Experts Marketplacella. Kun yhteenvetopaneeli latautuu, kaavio näyttää tiedot 30 viime päivän ajalta. Voit muuttaa päivämääräväliä päivämäärävalitsimen avulla.

Valitun päivämäärävälin mittareita verrataan edellisen vastaavan päivämäärävälin mittareihin. Esimerkiksi aikavälin 1.–31. joulukuuta mittareita verrataan aikavälin 31. lokakuuta – 30. marraskuuta mittareihin. Vertailun avulla voit selvittää, onko tehokkuutesi parantunut vai heikentynyt.

Yhteenvetopaneelissa näkyvät tiedot
Mittarit Mitä mittari näyttää ajanjaksolta
Vastaanotetut työt

Näyttää vastaavuuksien tai suorien pyyntöjen kautta saatujen tehtävien määrän. Tulevilta kauppiailta saatuja tehtäviä ei lasketa mukaan tähän mittariin.

Loppuun suoritetut työt

Tämä näyttää kauppiaan suoritetuiksi vahvistamien tehtävien määrän sekä tehtävät, joita ei ole vahvistettu valmiiksi, mutta jotka on arvioitu.

Laskutetut työt

Tämä näyttää niiden tehtävien määrän, joilla on vähintään yksi maksettu lasku.

Vanhentuneet työt

Näyttää niiden tehtävien määrän, joihin et vastannut 72 tunnin kuluessa. Vanhentuneet työt vaikuttavat kielteisesti luokitukseesi.

Ei alustavaa vastausta

Tämä näyttää niiden tehtävien määrän, jotka ovat vaarassa vanhentua. Tehtävät on hylättävä tai niihin on vastattava 72 tunnin kuluessa työpyynnön vastaanottamisesta. Muutoin tehtävä vanhentuu.

Hylätyt työt

Tämä näyttää hylkäämiesi tehtävien määrän.

Keskimääräinen vastausaika

Tämä näyttää keskimääräisen ajan, joka sinulta kuluu kauppiaalle vastaamiseen työpyynnön vastaanottamisesta laskien. Korkea keskimääräinen vasteaika vaikuttaa kielteisesti luokitukseesi.

Kauppiaiden vastaukset

Tämä näyttää niiden työpyyntöjen määrän, joihin olet vastannut ja joihin olet saanut kauppiailta vastauksen. Tämä osoittaa, että he ovat vastaanottavaisia vastauksiisi ja että he haluavat jatkaa työskentelyä kanssasi.

Kauppiaiden hylkäykset

Sellaisten töiden määrä, joiden osalta kauppias ei ole halunnut jatkaa yhteistyötä.

Vastaanotetut arvostelut

Tämä näyttää kaikkien eri palveluissa vastaanottamiesi arvioiden määrän.

Parhaat palvelut

Tämä on luettelo useimmin pyydetyistä palveluista valitulla ajanjaksolla sekä pyyntöjen lukumäärä kunkin palvelun osalta.

Luokitukset

Tämä sisältää valitulla ajanjaksolla saamasi arviot viestinnästä ja työn laadusta kaikkien palveluiden osalta.

Joka toinen viikko saatavan sähköpostiraportin mittarit

Seuraavat tiedot lähetetään sinulle joka toinen viikko, ja ne kuvaavat viimeaikaista tehokkuuttasi Experts Marketplacella.

Vastaanotettuja työpyyntöjä koskevat mittarit

 • Vastaanotettujen työpyyntöjen kokonaismäärä – ajanjakson aikana vastaanottamiesi töiden lukumäärä
 • Niiden työpyyntöjen prosentuaalinen osuus, joihin olet vastannut – sellaisten töiden prosentuaalinen osuus, joihin olet vastannut ja jotka olet joko hyväksynyt tai hylännyt tai joista olet pyytänyt lisätietoja
 • Keskimääräinen vastausaika – aika, joka kuluu työtehtävään vastaamiseen siitä hetkestä, kun työ on vastaanotettu
 • Hylättyjen töiden prosentuaalinen osuus ilman vastausta – niiden töiden prosenttiosuus, jotka olet hylännyt heti vastaamatta kauppiaalle
 • Vanhentuneiden tehtävien prosenttiosuus – niiden tehtävien prosenttiosuus, joihin et vastannut 72 tunnin kuluessa
 • Sellaisten työpyyntöjen prosentuaalinen osuus, joihin olet vastannut ja joihin olet saanut kauppiailta vastauksen – sellaisten kauppiaiden prosentuaalinen osuus, jotka ovat vastanneet lähettämiisi vastauksiin, ja jotka ovat ilmaisseet tyytyväisyytensä vastauksiisi ja halunsa jatkaa työskentelyä kanssasi
 • Sellaisten työpyyntöjen prosentuaalinen osuus, joihin olet vastannut ja jotka kauppiaat ovat hylänneet – sellaisten kauppiaiden prosentuaalinen osuus, jotka saatuaan sinulta vastauksen eivät enää ole halunneet jatkaa työskentelyä kanssasi

Tehtävän onnistumisen indikaattorit

 • Valmiit työt (vahvistus saatu kauppiaalta) – sellaisten töiden lukumäärä, joista kanssasi yhteistyötä tehneet kauppiaat ovat ilmoittaneet, että työt on suoritettu loppuun
 • Työt, joista on maksettu ensimmäinen lasku – sellaisten töiden lukumäärä, joita koskien on maksettu vähintään yksi lasku
 • Saadut arviot - Työstäsi saamiesi arvioiden lukumäärä
 • Arvioiden keskiarvio – kaikkien saamiesi arvioiden keskiarvo.