Percubaan percuma

Jika anda ingin mencuba Shopify sebelum memberi komitmen kepada pelan bulanan aktif, maka anda boleh mendaftar untuk percubaan 14 hari percuma. Percubaan percuma anda bermula apabila anda mendaftar dahulu, bukan ketika anda mula bekerja di kedai anda. Anda tidak akan kehilangan apa-apa kerja yang anda lengkapkan di kedai anda semasa percubaan percuma anda apabila anda memilih pelan berbayar. Jika anda memilih pelan berbayar semasa percubaan percuma anda, maka anda tidak akan dikenakan sebarang yuran langganan sehingga akhir tempoh percubaan percuma anda.

Anda boleh menyediakan kedai anda semasa percubaan percuma, tetapi anda perlu memilih pelan bulanan sebelum anda mula menjual produk atau perkhidmatan anda. Jika anda tidak memilih pelan bulanan pada penghujung percubaan percuma anda, maka kedai anda akan dijeda dan anda tidak dapat teruskan bekerja sehingga anda memilih pelan berbayar. Jika anda tidak memilih pelan harga semasa percubaan percuma anda, anda tidak perlu mengambil tindakan untuk membatalkan akaun Shopify anda.

Mendaftar untuk percubaan

Shopify Lite, Basic Shopify, Shopify, dan Advanced Shopify semua boleh diuji menggunakan percubaan percuma.

Dapatkan yang terbaik daripada 14 hari anda

Shopify menawarkan beberapa ciri hebat untuk membantu anda mencipta dan mengurus kedai anda. Anda boleh menggunakan tempoh percubaan percuma sebagai cara mendapatkan gambaran keseluruhan yang baik tentang cara ciri-ciri ini dapat membantu anda menjual produk dan membina perniagaan anda.

Dapatkan yang terbaik daripada percubaan percuma anda dengan:

Jika anda memutuskan untuk mendaftar untuk rancangan semasa percubaan percuma anda, anda boleh melakukannya tanpa kehilangan apa-apa kerja yang telah anda masukkan ke kedai anda.

Sedia untuk mula menjual dengan Shopify?

Cuba secara percuma