Memproses pesanan

Apabila pelanggan membeli sesuatu daripada kedai dalam talian atau saluran jualan lain, ia muncul sebagai pesanan baharu di halaman Pesanan Shopify.

Perkara yang berlaku apabila anda menerima pesanan dalam talian

Apabila anda menerima pesanan dalam talian:

  • Anda menerima pemberitahuan pesanan baharu melalui e-mel.
  • Halaman Pesanan Shopify menunjukkan pesanan baharu.
  • Pelanggan menerima e-mel pengesahan pesanan.
  • Pemprosesan pesanan bermula.

Hal yang berlaku apabila anda memproses pesanan Shopify POS

Apabila anda membuat jualan secara bersemuka dengan menggunakan POS Shopify:

  • Halaman Pesanan Shopify menunjukkan pesanan dengan status pembayaran Dibayar atau Dibayar Sebahagiannya.
  • Jika pelanggan memberikan alamat e-mel mereka, maka mereka menerima resit POS melalui e-mel.

Aliran pemprosesan biasa untuk pesanan dalam talian

Setiap pesanan dalam talian perlu melalui 3 peringkat. Di setiap peringkat, tindakan yang berbeza diperlukan di Shopify. Anda boleh menyediakan Shopify untuk melakukan tindakan ini secara automatik, atau anda boleh melakukannya secara manual:

Keadaan pesanan Apa yang perlu anda lakukan
1. Pesanan telah dibuat. Tangkap bayaran.
2. Pesanan telah dibayar. Penuhi pesanan.
3. Pesanan telah dipenuhi dan dibayar. Arkibkan pesanan.

Bergantung kepada keperluan perniagaan anda sendiri, anda boleh mengautomasikan beberapa atau semua pemprosesan pesanan anda pada setiap peringkat.

Automasikan pemprosesan pesanan anda

Jika anda menjual produk digital atau menggunakan perkhidmatan pemenuhan, anda mungkin ingin mengautomasikan pemprosesan pesanan anda dengan menghidupkan automasi yang berikut:

Sedia untuk mula menjual dengan Shopify?

Cuba secara percuma