Menjejak dan menyelaraskan inventori

Sebelum anda boleh melihat atau melaraskan tahap inventori untuk produk, anda perlu menyediakan penjejakan inventori untuk produk tersebut. Selepas penjejakan disediakan, sejarah inventori tersedia selama 90 hari.

Sediakan penjejakan inventori

Lihat inventori produk anda

Anda boleh melihat bilangan inventori untuk varian produk anda pada halaman Inventori.

Anda juga boleh melihat inventori produk di halaman Produk, yang menunjukkan jumlah gabungan bilangan inventori untuk semua varian setiap produk.

Laraskan tahap inventori

Anda boleh mengubah kiraan inventori untuk varian produk pada halaman Inventori.

Jika anda mengurus inventori di beberapa lokasi, lihat Mengubah kuantiti inventori mengikut lokasi.

Langkah-langkah:

  1. Daripada pentadbir Shopify anda, pergi ke Produk> Inventori.

  2. Di bawah Kemas kini kuantiti, ubah kiraan inventori:

- Untuk melaraskan kiraan, klik Tambah dan masukkan nombor. Anda boleh menggunakan nombor negatif untuk ditolak daripada inventori.
- Untuk menetapkan jumlah inventori baharu, klik Tetapkan dan masukkan nombor.

Jumlah baharu ditunjukkan di bawah Kuantiti.

  1. Klik Simpan.

Lihat sejarah inventori produk

Jika anda menggunakan Shopify untuk menjejaki inventori produk, maka anda boleh melihat sejarah pelarasan inventorinya. Jika produk mempunyai varian, maka anda boleh melihat sejarah inventori untuk setiap varian yang sedang dijejaki, tetapi anda tidak boleh melihat sejarah inventori untuk semua varian sekali gus.

Anda hanya boleh melihat sejarah inventori selama 90 hari terakhir untuk produk atau varian.

Apabila anda melihat sejarah inventori untuk produk atau varian, anda melihat beberapa maklumat tentang pelarasan inventori:

Skrin sejarah inventori

  • Tarikh - tarikh bagi setiap pelarasan
  • Acara - acara yang menyebabkan pelarasan, seperti pemindahan atau pesanan
  • Dilaraskan oleh - ahli kakitangan yang membuat pelarasan
  • Pelarasan - kuantiti perubahan pelarasan, negatif atau positif
  • Kuantiti - kuantiti inventori selepas pelarasan

Langkah-langkah:

Sedia untuk mula menjual dengan Shopify?

Cuba secara percuma