Metafield

Anda boleh menggunakan metafield untuk menambah medan tersuai kepada objek seperti produk, pelanggan dan pesanan. Metafield berguna untuk menyimpan maklumat khusus, seperti nombor bahagian, jawatan pelanggan atau ringkasan catatan blog. Ia juga boleh digunakan oleh aplikasi dan saluran untuk menjejak data bagi kegunaan dalaman.

Sebagai contoh, anda boleh menggunakan metafield dengan cara yang berikut:

  • Tambah medan kepada sumber (seperti produk, varian produk atau pelanggan).
  • Menyesuaikan rupa hadapan kedai anda dan tunjukkan lebih banyak maklumat.
  • Simpan dan pindahkan data antara stor anda dan sistem e-dagang lain seperti CRM, ERP atau IMS.
  • Jejaki data dalaman yang diperlukan aplikasi.

Anda perlu menggunakan aplikasi untuk mencipta dan menguruskan metafield.

Metafield mempunyai tiga bahagian:

  • Ruang nama - Kategori atau bekas yang membezakan metadata anda daripada metafield lain.
  • Kunci - Nama metafield.
  • Nilai - Kandungan metafield. Dalam kebanyakan kes, nilai adalah apa yang akan dipaparkan di depan kedai atau digunakan oleh aplikasi.

Sebagai contoh, metafield yang berikut menentukan arahan pembasuhan untuk item pakaian:

Ruang nama Kunci Nilai
Arahan-Acme134 Basuh Air sejuk
Arahan-Acme134 Kering Pengeringan balik kuang

Untuk lebih banyak contoh, lihat Objek metafield.

Mencipta dan menguruskan metafield

Untuk mencipta, mengedit, atau memadam metafield, anda perlu menggunakan aplikasi. Shopify App Store mempunyai beberapa aplikasi metafield. Anda juga boleh menggunakan API Metafield untuk mencipta aplikasi anda sendiri.

Jika anda mencipta metafield produk, anda boleh mengedit nilai mereka dengan menggunakan bulk editor dalam pentadbir Shopify.

Anda boleh mengimport dan mengeksport subset kecil metafield produk menggunakan CSV produk. Jika anda perlu mengimport atau mengeksport lebih banyak metafield daripada ini, maka gunakan aplikasi.

Had Metafield

Had berikut dikenakan kepada metafield:

  • Anda tidak boleh mencari metafield atau menapis mengikut metafield dalam pentadbir Shopify. Jika anda mempunyai kes penggunaan di mana anda perlu berbuat demikian, cuba gunakan tag dan bukannya metafield.
  • Analisis dan laporan Shopify tidak mengandungi maklumat tentang metafield, tetapi ada aplikasi yang menyediakan laporan yang menyertakan metafield.
  • Skrip Shopify dan saluran Borong tidak menyokong metafield.

Tunjukkan metafield di hadapan kedai

Untuk menunjukkan butiran metafield di hadapan kedai anda, gunakan objek metafield dalam laman tema Liquid anda (termasuk checkout.liquid) dan di lokasi lain di mana pemboleh ubah Liquid disokong.

Sebagai contoh, anda boleh menggunakan kod Liquid berikut untuk memaparkan contoh arahan pembasuhan pada halaman produk:

{% unless product.metafields.Acme134-instructions.Wash == blank %}
Wash: {{ product.metafields.Acme134-instructions.Wash }}
{% endunless %}

Jika anda mahu pelanggan anda dapat mencari, atau menapis mengikut, metafield di kedai dalam talian anda, maka pasang aplikasi carian.

Ketahui lebih lanjut tentang metafield

Lihat rujukan berikut untuk maklumat lanjut tentang metafield:

Sedia untuk mula menjual dengan Shopify?

Cuba secara percuma