Perlindungan kata laluan untuk kedai dalam talian anda

Anda boleh mengehadkan akses pelanggan ke kedai dalam talian dengan mendayakan halaman kata laluan. Halaman kata laluan adalah halaman pendaratan yang menambah perlindungan kata laluan kepada kedai dalam talian anda. Anda boleh mencipta kata laluan dan memberikannya kepada pelanggan yang ingin anda lawati kedai anda.

Halaman kata laluan

Tambah perlindungan kata laluan kepada kedai dalam talian anda

Anda boleh menambah perlindungan kata laluan kepada kedai dalam talian anda.

Langkah-langkah:

 1. Daripada pentadbir Shopify anda, pergi ke Kedai Dalam Talian > Keutamaan.

 2. Tatal ke kawasan Perlindungan kata laluan , dan tandakan Dayakan kata laluan.

 3. Dalam Kata Laluan, masukkan kata laluan yang akan anda berikan kepada pelanggan yang anda ingin membolehkan untuk mengakses kedai dalam talian anda. Jangan gunakan kata laluan sama yang anda gunakan untuk log masuk ke pentadbir anda.

 4. Dalam Mesej untuk pelawat anda, masukkan mesej yang anda ingin paparkan pada halaman kata laluan. Jika anda tidak mahu paparkan mesej, maka kosongkan medan ini.

 5. Klik Simpan.

Alih keluar perlindungan kata laluan daripada kedai dalam talian anda

Jika anda mengalih keluar perlindungan kata laluan, sesiapa sahaja boleh melawat kedai dalam talian anda.

Langkah-langkah:

 1. Daripada pentadbir Shopify anda, pergi ke Kedai Dalam Talian > Keutamaan.

 2. Pergi ke kawasan Perlindungan kata laluan.

 3. Nyahtandakan Dayakan kata laluan.

 4. Klik Simpan.

Edit tetapan halaman kata laluan anda

Anda boleh mengedit kandungan yang dipaparkan pada halaman kata laluan anda, seperti teks, warna, dan tipografi.

Langkah-langkah:

 1. Cari tema yang anda ingin edit dan klik Sesuaikan.

 2. Pilih Halaman kata Laluan dari bar menu juntai di atas. Jika anda tidak melihat Halaman kata Laluan dalam menu, anda perlu menambah perlindungan kata laluan ke kedai dalam talian anda.

 3. Untuk mengedit bahagian pada halaman kata laluan, lakukan tugasan yang berikut:

  1. Klik Bahagian.
  2. Klik pada bahagian yang ingin anda edit. Kebanyakan tema mempunyai bahagian pengepala, kandungan dan kekaki.
  3. Buat perubahan pada tetapan bahagian.
  4. Klik Simpan.
 4. Untuk mengedit tetapan tema bagi halaman kata laluan, lakukan tugasan berikut:

  1. Klik Tetapan tema.
  2. Klik pada kategori tetapan yang ingin anda edit. Kebanyakan tema mempunyai tetapan warna, tipografi, sosial dan favicon.
  3. Buat perubahan pada tetapan tema.
  4. Klik Simpan.

Sembunyikan pengaki pada halaman kata laluan anda

Anda boleh menyembunyikan bahagian pengaki pada halaman kata laluan anda.

Langkah-langkah:

 1. Daripada pentadbir Shopify anda, pergi ke Kedai Dalam Talian > Keutamaan.

 2. Tatal ke kawasan Perlindungan kata laluan. Dalam Mesej untuk pelawat anda, tampal kod berikut:

<style>footer { display: none; }</style>

Anda boleh menampal kod ini sama ada di atas atau di bawah mana-mana kandungan sedia ada.

 1. Klik Simpan.

Sembunyikan nama kedai anda pada halaman kata laluan anda

Anda boleh menyembunyikan nama kedai anda pada halaman kata laluan anda.

Langkah-langkah:

 1. Daripada pentadbir Shopify anda, pergi ke Kedai Dalam Talian > Keutamaan.

 2. Tatal ke kawasan Perlindungan kata laluan. Dalam Mesej untuk pelawat anda, tampal kod berikut:

<style>h1 { display: none; }</style>

Anda boleh menampal kod ini sama ada di atas atau di bawah mana-mana kandungan sedia ada.

 1. Klik Simpan.

Edit templat kod untuk halaman kata laluan anda

Jika anda ingin membuat penyesuaian yang tidak tersedia dalam tetapan tema, anda boleh mengedit kod tema untuk halaman kata laluan.

Langkah-langkah:

 1. Dalam direktori Templates, klik password.liquid.

 2. Di dalam templat password.liquid, anda akan melihat tanda Liquid yang merangkumi bahagian yang membuat halaman kata laluan. Tema anda mungkin mengandungi tag Liquid berikut:

  Liquid {% section 'password-header' %} Liquid {% section 'password-content' %} Liquid {% section 'password-footer' %}

 3. Untuk mengubah suai kandungan mana-mana bahagian di atas, dalam direktori Sections, klik salah satu daripada fail berikut:

- password-header.liquid - password-content.liquid - password-footer.liquid

 1. Edit kod yang sesuai dengan keperluan anda.

 2. Klik Simpan.

Fail password.liquid dalam direktori Templates dimasukkan dalam tema anda oleh tag Liquid {{ content_for_layout }}, yang terdapat dalam fail tata letak halaman kata laluan. Untuk membuat sebarang perubahan kepada fail tata letak halaman kata laluan, klik password.liquid dalam direktori Layout.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang templat password.liquid, lihat password.liquid.

Sedia untuk mula menjual dengan Shopify?

Cuba secara percuma